CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/1/8

Average load for period: 2022/01/08 00:00:00 - 2022/01/08 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/01/08 00:00:00 - 2022/01/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/1/8
ACONET->Brno  7.672%  Brno->ACONET  5.030%  Brno->Lednice  9.049%  Lednice->Brno  32.596%  Brno->SANET  2.071%  SANET->Brno  1.095%  Brno->Vyškov  0.875%  Vyškov->Brno  0.821%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.049e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.145%  Tábor->České Budějovice  0.376%  Brno->Jihlava  0.685%  Jihlava->Brno  0.975%  České Budějovice->Jihlava  0.102e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.102e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.503%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.078%  Jihlava->Telč  0.088%  Telč->Jihlava  0.042%  Hradec Králové->Liberec  3.280%  Liberec->Hradec Králové  1.137%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.252e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.231e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.401e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.101e-3 %  Brno->Olomouc  0.409%  Olomouc->Brno  0.113%  Hradec Králové->Olomouc  0.593%  Olomouc->Hradec Králové  0.335%  Olomouc->Ostrava  2.398%  Ostrava->Olomouc  0.949%  Olomouc->Zlín  0.699%  Zlín->Olomouc  0.298e-3 %  Brno->Ostrava  2.618%  Ostrava->Brno  1.105%  Karviná->Ostrava  0.435%  Ostrava->Karviná  0.465%  Opava->Ostrava  0.435%  Ostrava->Opava  0.465%  Ostrava->Pionier  1.111%  Pionier->Ostrava  0.067%  Hradec Králové->Pardubice  4.635%  Pardubice->Hradec Králové  2.016%  Cheb->Plzeň  0.022%  Plzeň->Cheb  0.131%  Plzeň->Praha  0.924%  Praha->Plzeň  5.814%  AMS-IX->Praha  17.520%  Praha->AMS-IX  0.577%  Brno->Praha  4.875%  Praha->Brno  7.551%  České Budějovice->Praha  1.487%  Praha->České Budějovice  1.788%  GÉANT2->Praha  5.396%  Praha->GÉANT2  4.187%  Hradec Králové->Praha  4.769%  Praha->Hradec Králové  3.679%  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  1.632%  Praha->Poděbrady  13.390%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.140%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.151%  Most->Ústí nad
Labem  5.198e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.048%  Praha->Ústí nad
Labem  4.858%  Ústí nad
Labem->Praha  1.320%  Brno->Zlín  1.809%  Zlín->Brno  0.717%  NIX.cz->Praha  2.268%  Praha->NIX.cz  0.940%  Praha->Public Internet  5.889%  Public Internet->Praha  13.250% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/01/08 00:00:00 - 2022/01/08 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/01/08 00:00:00 - 2022/01/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  7.67198204987354 % 7.672 %   10 bps 10.000 Gbps   767.198204987355 bps 767.198 Mbps 
Brno → ACONET  5.02972871729126 % 5.030 %   10 bps 10.000 Gbps   502.972871729126 bps 502.973 Mbps 
Lednice → Brno  32.5958744782048 % 32.596 %   1000 bps 1000.000 Mbps   325.958744782048 bps 325.959 Mbps 
Brno → Lednice  9.04890507825965 % 9.049 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.4890507825965 bps 90.489 Mbps 
Brno → SANET  2.07136820012355 % 2.071 %   40 bps 40.000 Gbps   828.54728004942 bps 828.547 Mbps 
SANET → Brno  1.09511692049903 % 1.095 %   40 bps 40.000 Gbps   438.046768199612 bps 438.047 Mbps 
Vyškov → Brno  0.820816782179076 % 0.821 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.20816782179076 bps 8.208 Mbps 
Brno → Vyškov  0.874799951202348 % 0.875 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.74799951202348 bps 8.748 Mbps 
Brno → Jihlava  0.684832892499267 % 0.685 %   100 bps 100.000 Gbps   684.832892499268 bps 684.833 Mbps 
Jihlava → Brno  0.974702243137171 % 0.975 %   100 bps 100.000 Gbps   974.702243137171 bps 974.702 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.502709305509995 % 0.503 %   10 bps 10.000 Gbps   50.2709305509995 bps 50.271 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0779599602453032 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.79599602453032 bps 7.796 Mbps 
Jihlava → Telč  0.0879527331957012 % 0.088 %   1000 bps 1000.000 Mbps   879.527331957012 bps 879.527 Kbps 
Telč → Jihlava  0.0424338266580863 % 0.042 %   1000 bps 1000.000 Mbps   424.338266580863 bps 424.338 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.101987434523044 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3974869046088 bps 20.397 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.101904954886135 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.380990977227 bps 20.381 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  1.1365886321846 % 1.137 %   20 bps 20.000 Gbps   227.317726436919 bps 227.318 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.27954356457596 % 3.280 %   20 bps 20.000 Gbps   655.908712915192 bps 655.909 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.230915519357656 % 0.231 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.0915519357656 bps 23.092 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.251857252880196 % 0.252 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.1857252880196 bps 25.186 Kbps 
Děčín → Most  0.259267642779355 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59267642779355 bps 2.593 Kbps 
Most → Děčín  0.401221131422171 % 0.401 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.0122113142217 bps 4.012 Kbps 
Plzeň → Most  0.100725801475833 % 0.101 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00725801475833 bps 1.007 Kbps 
Most → Plzeň  0.207012879073977 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07012879073977 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.40884411234382 % 0.409 %   100 bps 100.000 Gbps   408.84411234382 bps 408.844 Mbps 
Olomouc → Brno  0.113202246988861 % 0.113 %   100 bps 100.000 Gbps   113.202246988861 bps 113.202 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.335365128117102 % 0.335 %   100 bps 100.000 Gbps   335.36509760427 bps 335.365 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.593123003378692 % 0.593 %   100 bps 100.000 Gbps   593.122962182831 bps 593.123 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.949475844839034 % 0.949 %   20 bps 20.000 Gbps   189.320721643854 bps 189.321 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.39843434444674 % 2.398 %   20 bps 20.000 Gbps   470.042175832481 bps 470.042 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.298431616533034 % 0.298 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.8431616533034 bps 29.843 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.699435286780513 % 0.699 %   10 bps 10.000 Gbps   69.9435286780513 bps 69.944 Mbps 
Brno → Ostrava  2.61762370975711 % 2.618 %   100 bps 100.000 Gbps   2.61762370975711 bps 2.618 Gbps 
Ostrava → Brno  1.10475693411574 % 1.105 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10475693411574 bps 1.105 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.434676064812533 % 0.435 %   10 bps 10.000 Gbps   43.4676064812533 bps 43.468 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.464750450440968 % 0.465 %   10 bps 10.000 Gbps   46.4750450440969 bps 46.475 Mbps 
Opava → Ostrava  0.434676064812533 % 0.435 %   10 bps 10.000 Gbps   43.4676064812533 bps 43.468 Mbps 
Ostrava → Opava  0.464750450440968 % 0.465 %   10 bps 10.000 Gbps   46.4750450440969 bps 46.475 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.11074198858625 % 1.111 %   10 bps 10.000 Gbps   111.074198858625 bps 111.074 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.0669950773010639 % 0.067 %   10 bps 10.000 Gbps   6.69950773010639 bps 6.700 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  2.01577494426062 % 2.016 %   10 bps 10.000 Gbps   201.577494426062 bps 201.577 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.63536547167514 % 4.635 %   10 bps 10.000 Gbps   463.536547167514 bps 463.537 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.130814085770907 % 0.131 %   10 bps 10.000 Gbps   13.0814085770907 bps 13.081 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0219898482552115 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.19898482552115 bps 2.199 Mbps 
Praha → Plzeň  5.81403279339632 % 5.814 %   100 bps 100.000 Gbps   5.81403279339631 bps 5.814 Gbps 
Plzeň → Praha  0.924429938486877 % 0.924 %   100 bps 100.000 Gbps   924.429938486876 bps 924.430 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.577406648500273 % 0.577 %   10 bps 10.000 Gbps   57.7406648500273 bps 57.741 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.5197813971962 % 17.520 %   10 bps 10.000 Gbps   1.75197813971962 bps 1.752 Gbps 
Praha → Brno  7.55120448173211 % 7.551 %   100 bps 100.000 Gbps   7.55120448173211 bps 7.551 Gbps 
Brno → Praha  4.87504297750942 % 4.875 %   100 bps 100.000 Gbps   4.87504297750942 bps 4.875 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.39563563664098 % 5.396 %   100 bps 100.000 Gbps   5.3956346431021 bps 5.396 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.18741384067045 % 4.187 %   100 bps 100.000 Gbps   4.1874137711574 bps 4.187 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.76947564925021 % 4.769 %   100 bps 100.000 Gbps   4.76947564925021 bps 4.769 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.67895085314811 % 3.679 %   100 bps 100.000 Gbps   3.67895085314812 bps 3.679 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.940128368994119 % 0.940 %   400 bps 400.000 Gbps   3.76051347597648 bps 3.761 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.26801993943083 % 2.268 %   400 bps 400.000 Gbps   9.07207975772334 bps 9.072 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172506504372275 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2506504372275 bps 17.251 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216586183638683 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6586183638683 bps 21.659 Kbps 
Praha → Poděbrady  13.3895424412659 % 13.390 %   1000 bps 1000.000 Mbps   133.895424412659 bps 133.895 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.6315121185845 % 1.632 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.315121185845 bps 16.315 Mbps 
Public Internet → Praha  13.2499735794583 % 13.250 %   20 bps 20.000 Gbps   2.64999471589167 bps 2.650 Gbps 
Praha → Public Internet  5.88948092348873 % 5.889 %   20 bps 20.000 Gbps   1.17789618469775 bps 1.178 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.48703900194982 % 1.487 %   20 bps 20.000 Gbps   297.407800389963 bps 297.408 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.788036664805 % 1.788 %   20 bps 20.000 Gbps   357.607332961 bps 357.607 Mbps 
Zlín → Brno  0.717353074716146 % 0.717 %   10 bps 10.000 Gbps   71.7353074716147 bps 71.735 Mbps 
Brno → Zlín  1.80913512029124 % 1.809 %   10 bps 10.000 Gbps   180.913512029124 bps 180.914 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.15083208946361 % 1.151 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5083208946361 bps 11.508 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.140411869593683 % 0.140 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.40411869593683 bps 1.404 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.19785317490086 % 5.198 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.9785317490086 bps 51.979 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0483953708225236 % 0.048 %   1000 bps 1000.000 Mbps   483.953708225236 bps 483.954 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.85844560053214 % 4.858 %   10 bps 10.000 Gbps   485.844560053214 bps 485.845 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.32004753807165 % 1.320 %   10 bps 10.000 Gbps   132.004753807165 bps 132.005 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108270113252932 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8270113252932 bps 10.827 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0491792642687151 % 0.049 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.91792642687151 bps 4.918 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104108700747111 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4108700747111 bps 10.411 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103741176541039 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3741176541039 bps 10.374 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.144761298715831 % 0.145 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.44761298715831 bps 1.448 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.376110950049103 % 0.376 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.76110950049103 bps 3.761 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   69.813549362465 bps 69.814 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Jan 9 00:03:14 2022