CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/1/10

Average load for period: 2022/01/10 00:00:00 - 2022/01/10 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/01/10 00:00:00 - 2022/01/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/1/10
ACONET->Brno  3.325%  Brno->ACONET  9.083%  Brno->Lednice  10.068%  Lednice->Brno  35.143%  Brno->SANET  5.751%  SANET->Brno  1.820%  Brno->Vyškov  8.295%  Vyškov->Brno  2.648%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.241%  Tábor->České Budějovice  0.242%  Brno->Jihlava  1.631%  Jihlava->Brno  1.595%  České Budějovice->Jihlava  0.102e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.102e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.502%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.081%  Jihlava->Telč  0.953%  Telč->Jihlava  0.117%  Hradec Králové->Liberec  6.371%  Liberec->Hradec Králové  1.314%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.622e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.501e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.407e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  1.073%  Olomouc->Brno  0.390%  Hradec Králové->Olomouc  1.192%  Olomouc->Hradec Králové  0.244%  Olomouc->Ostrava  3.472%  Ostrava->Olomouc  0.067%  Olomouc->Zlín  1.483%  Zlín->Olomouc  1.015e-3 %  Brno->Ostrava  2.731%  Ostrava->Brno  1.703%  Karviná->Ostrava  0.656%  Ostrava->Karviná  0.859%  Opava->Ostrava  0.662%  Ostrava->Opava  0.862%  Ostrava->Pionier  1.765%  Pionier->Ostrava  0.138%  Hradec Králové->Pardubice  7.127%  Pardubice->Hradec Králové  1.396%  Cheb->Plzeň  0.031%  Plzeň->Cheb  0.185%  Plzeň->Praha  1.781%  Praha->Plzeň  4.575%  AMS-IX->Praha  21.787%  Praha->AMS-IX  0.678%  Brno->Praha  5.223%  Praha->Brno  12.693%  České Budějovice->Praha  1.474%  Praha->České Budějovice  3.374%  GÉANT2->Praha  10.586%  Praha->GÉANT2  6.273%  Hradec Králové->Praha  2.962%  Praha->Hradec Králové  6.346%  Pardubice->Praha  0.216e-3 %  Praha->Pardubice  0.172e-3 %  Poděbrady->Praha  2.247%  Praha->Poděbrady  19.960%  Děčín->Ústí nad
Labem  8.509%  Ústí nad
Labem->Děčín  9.212%  Most->Ústí nad
Labem  4.794e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.029%  Praha->Ústí nad
Labem  8.288%  Ústí nad
Labem->Praha  2.612%  Brno->Zlín  3.798%  Zlín->Brno  3.450%  NIX.cz->Praha  4.318%  Praha->NIX.cz  1.388%  Praha->Public Internet  6.540%  Public Internet->Praha  13.377% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/01/10 00:00:00 - 2022/01/10 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/01/10 00:00:00 - 2022/01/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.08272645619099 % 9.083 %   10 bps 10.000 Gbps   908.2726456191 bps 908.273 Mbps 
ACONET → Brno  3.32457982665431 % 3.325 %   10 bps 10.000 Gbps   332.457982665431 bps 332.458 Mbps 
Brno → Lednice  10.0684757897177 % 10.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.684757897177 bps 100.685 Mbps 
Lednice → Brno  35.1427207760424 % 35.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   351.427207760424 bps 351.427 Mbps 
Brno → SANET  5.7514247369581 % 5.751 %   40 bps 40.000 Gbps   2.30056989478324 bps 2.301 Gbps 
SANET → Brno  1.81981651088021 % 1.820 %   40 bps 40.000 Gbps   727.926604352085 bps 727.927 Mbps 
Brno → Vyškov  8.29486857556873 % 8.295 %   1000 bps 1000.000 Mbps   82.9486857556874 bps 82.949 Mbps 
Vyškov → Brno  2.64840470460739 % 2.648 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.4840470460739 bps 26.484 Mbps 
Jihlava → Brno  1.59546228988512 % 1.595 %   100 bps 100.000 Gbps   1.59546228988512 bps 1.595 Gbps 
Brno → Jihlava  1.63096915764076 % 1.631 %   100 bps 100.000 Gbps   1.63096915764076 bps 1.631 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0812384291951486 % 0.081 %   10 bps 10.000 Gbps   8.12384291951486 bps 8.124 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.501551241121367 % 0.502 %   10 bps 10.000 Gbps   50.1551241121367 bps 50.155 Mbps 
Telč → Jihlava  0.117192599386777 % 0.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.17192599386777 bps 1.172 Mbps 
Jihlava → Telč  0.953088658031523 % 0.953 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.53088658031523 bps 9.531 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.101874745091255 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3749490182511 bps 20.375 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.10197678960593 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.395357921186 bps 20.395 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  1.31355503627009 % 1.314 %   20 bps 20.000 Gbps   262.711007254018 bps 262.711 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  6.37100979195748 % 6.371 %   20 bps 20.000 Gbps   1.2742019583915 bps 1.274 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.500932695695981 % 0.501 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.0932695695981 bps 50.093 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.622355703926778 % 0.622 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   62.2355703926778 bps 62.236 Kbps 
Děčín → Most  0.260501235691311 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60501235691311 bps 2.605 Kbps 
Most → Děčín  0.406924260647444 % 0.407 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.06924260647444 bps 4.069 Kbps 
Plzeň → Most  0.104032931826544 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04032931826544 bps 1.040 Kbps 
Most → Plzeň  0.207058868800731 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07058868800731 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  1.07277890891196 % 1.073 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07277890891196 bps 1.073 Gbps 
Olomouc → Brno  0.390481281857009 % 0.390 %   100 bps 100.000 Gbps   390.481281857009 bps 390.481 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.19216027915384 % 1.192 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19216024031866 bps 1.192 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.244126884020121 % 0.244 %   100 bps 100.000 Gbps   244.126854436002 bps 244.127 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0672575045804678 % 0.067 %   20 bps 20.000 Gbps   13.4515009160936 bps 13.452 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.47191745833163 % 3.472 %   20 bps 20.000 Gbps   677.931791779493 bps 677.932 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.48303430264126 % 1.483 %   10 bps 10.000 Gbps   148.303430264126 bps 148.303 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.01511100680323 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.511100680323 bps 101.511 Kbps 
Ostrava → Brno  1.70347920175136 % 1.703 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70347920175136 bps 1.703 Gbps 
Brno → Ostrava  2.73064498391944 % 2.731 %   100 bps 100.000 Gbps   2.73064498391943 bps 2.731 Gbps 
Ostrava → Karviná  0.859065826266846 % 0.859 %   10 bps 10.000 Gbps   85.9065826266846 bps 85.907 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.655599973549064 % 0.656 %   10 bps 10.000 Gbps   65.5599973549065 bps 65.560 Mbps 
Opava → Ostrava  0.662418610199588 % 0.662 %   10 bps 10.000 Gbps   66.2418610199588 bps 66.242 Mbps 
Ostrava → Opava  0.861967669753717 % 0.862 %   10 bps 10.000 Gbps   86.1967669753717 bps 86.197 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.76454776731185 % 1.765 %   10 bps 10.000 Gbps   176.454776731185 bps 176.455 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.137713476367247 % 0.138 %   10 bps 10.000 Gbps   13.7713476367247 bps 13.771 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  7.12705337976656 % 7.127 %   10 bps 10.000 Gbps   712.705337976655 bps 712.705 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.39613499343388 % 1.396 %   10 bps 10.000 Gbps   139.613499343388 bps 139.613 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.185381641458727 % 0.185 %   10 bps 10.000 Gbps   18.5381641458727 bps 18.538 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0305817496788385 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.05817496788385 bps 3.058 Mbps 
Plzeň → Praha  1.78091982639244 % 1.781 %   100 bps 100.000 Gbps   1.78091982639244 bps 1.781 Gbps 
Praha → Plzeň  4.57549098601798 % 4.575 %   100 bps 100.000 Gbps   4.57549098601798 bps 4.575 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.678007042296925 % 0.678 %   10 bps 10.000 Gbps   67.8007042296926 bps 67.801 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.7872580562377 % 21.787 %   10 bps 10.000 Gbps   2.17872580562377 bps 2.179 Gbps 
Praha → Brno  12.693328477175 % 12.693 %   100 bps 100.000 Gbps   12.693328477175 bps 12.693 Gbps 
Brno → Praha  5.22250674195672 % 5.223 %   100 bps 100.000 Gbps   5.22250674195672 bps 5.223 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.5855726509873 % 10.586 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5855716273698 bps 10.586 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.27259161283784 % 6.273 %   100 bps 100.000 Gbps   6.27259154203305 bps 6.273 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.96220426730562 % 2.962 %   100 bps 100.000 Gbps   2.96220426730562 bps 2.962 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.3460774381425 % 6.346 %   100 bps 100.000 Gbps   6.3460774381425 bps 6.346 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.38784803565482 % 1.388 %   400 bps 400.000 Gbps   5.54938723321858 bps 5.549 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.31801731782438 % 4.318 %   400 bps 400.000 Gbps   17.2576844171874 bps 17.258 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172444441627857 % 0.172 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2444441627857 bps 17.244 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216379454333602 % 0.216 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6379454333602 bps 21.638 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.24685788563176 % 2.247 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.4685788563176 bps 22.469 Mbps 
Praha → Poděbrady  19.9604163120617 % 19.960 %   1000 bps 1000.000 Mbps   199.604163120617 bps 199.604 Mbps 
Public Internet → Praha  13.3766946975823 % 13.377 %   20 bps 20.000 Gbps   2.67533893951645 bps 2.675 Gbps 
Praha → Public Internet  6.54026839711415 % 6.540 %   20 bps 20.000 Gbps   1.30805367942283 bps 1.308 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.47358739335663 % 1.474 %   20 bps 20.000 Gbps   294.717478671326 bps 294.717 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.37378903640409 % 3.374 %   20 bps 20.000 Gbps   674.757807280819 bps 674.758 Mbps 
Brno → Zlín  3.79779826765502 % 3.798 %   10 bps 10.000 Gbps   379.779826765502 bps 379.780 Mbps 
Zlín → Brno  3.45042683160097 % 3.450 %   10 bps 10.000 Gbps   345.042683160097 bps 345.043 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  9.21212930693964 % 9.212 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.1212930693964 bps 92.121 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  8.50899277689477 % 8.509 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.0899277689477 bps 85.090 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.79381298829927 % 4.794 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.9381298829927 bps 47.938 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.029399590201288 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   293.99590201288 bps 293.996 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.28805902235576 % 8.288 %   10 bps 10.000 Gbps   828.805902235576 bps 828.806 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.61202954618706 % 2.612 %   10 bps 10.000 Gbps   261.202954618706 bps 261.203 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0476343229353129 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.7634322935313 bps 4.763 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108293996564419 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8293996564419 bps 10.829 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104114191334427 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4114191334426 bps 10.411 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.10374533221949 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.374533221949 bps 10.375 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.240538261243606 % 0.241 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.40538261243607 bps 2.405 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.241598631095788 % 0.242 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.41598631095788 bps 2.416 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   101.869277982278 bps 101.869 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Jan 11 00:03:11 2022