CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/1/11

Average load for period: 2022/01/11 00:00:00 - 2022/01/11 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/01/11 00:00:00 - 2022/01/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/1/11
ACONET->Brno  2.970%  Brno->ACONET  9.870%  Brno->Lednice  10.196%  Lednice->Brno  32.302%  Brno->SANET  5.537%  SANET->Brno  1.844%  Brno->Vyškov  8.866%  Vyškov->Brno  1.900%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.407%  Tábor->České Budějovice  0.045%  Brno->Jihlava  1.607%  Jihlava->Brno  1.387%  České Budějovice->Jihlava  0.102e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.102e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.589%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.105%  Jihlava->Telč  0.857%  Telč->Jihlava  0.109%  Hradec Králové->Liberec  6.886%  Liberec->Hradec Králové  1.056%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.541e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.409e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  1.346%  Olomouc->Brno  0.486%  Hradec Králové->Olomouc  1.199%  Olomouc->Hradec Králové  0.237%  Olomouc->Ostrava  2.718%  Ostrava->Olomouc  0.046%  Olomouc->Zlín  1.378%  Zlín->Olomouc  0.894e-3 %  Brno->Ostrava  3.469%  Ostrava->Brno  0.987%  Karviná->Ostrava  0.595%  Ostrava->Karviná  0.925%  Opava->Ostrava  0.595%  Ostrava->Opava  0.925%  Ostrava->Pionier  1.861%  Pionier->Ostrava  0.149%  Hradec Králové->Pardubice  7.055%  Pardubice->Hradec Králové  1.334%  Cheb->Plzeň  0.063%  Plzeň->Cheb  4.888%  Plzeň->Praha  1.240%  Praha->Plzeň  3.869%  AMS-IX->Praha  22.710%  Praha->AMS-IX  0.707%  Brno->Praha  4.561%  Praha->Brno  12.855%  České Budějovice->Praha  1.816%  Praha->České Budějovice  4.705%  GÉANT2->Praha  7.995%  Praha->GÉANT2  5.129%  Hradec Králové->Praha  2.890%  Praha->Hradec Králové  6.671%  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.493%  Praha->Poděbrady  18.076%  Děčín->Ústí nad
Labem  2.334%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.353%  Most->Ústí nad
Labem  5.509e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.036%  Praha->Ústí nad
Labem  8.418%  Ústí nad
Labem->Praha  1.944%  Brno->Zlín  3.426%  Zlín->Brno  3.129%  NIX.cz->Praha  4.447%  Praha->NIX.cz  1.483%  Praha->Public Internet  6.211%  Public Internet->Praha  14.007% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/01/11 00:00:00 - 2022/01/11 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/01/11 00:00:00 - 2022/01/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.97049250484983 % 2.970 %   10 bps 10.000 Gbps   297.049250484983 bps 297.049 Mbps 
Brno → ACONET  9.8702152901365 % 9.870 %   10 bps 10.000 Gbps   987.021529013651 bps 987.022 Mbps 
Lednice → Brno  32.3021651554515 % 32.302 %   1000 bps 1000.000 Mbps   323.021651554515 bps 323.022 Mbps 
Brno → Lednice  10.1964392160895 % 10.196 %   1000 bps 1000.000 Mbps   101.964392160895 bps 101.964 Mbps 
SANET → Brno  1.84414092714764 % 1.844 %   40 bps 40.000 Gbps   737.656370859058 bps 737.656 Mbps 
Brno → SANET  5.53691683780457 % 5.537 %   40 bps 40.000 Gbps   2.21476673512183 bps 2.215 Gbps 
Brno → Vyškov  8.86647602823 % 8.866 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.6647602823001 bps 88.665 Mbps 
Vyškov → Brno  1.90018101876219 % 1.900 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.0018101876219 bps 19.002 Mbps 
Brno → Jihlava  1.60738342319188 % 1.607 %   100 bps 100.000 Gbps   1.60738342319188 bps 1.607 Gbps 
Jihlava → Brno  1.38684513648193 % 1.387 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38684513648193 bps 1.387 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.104872277931544 % 0.105 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4872277931544 bps 10.487 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.588641489520736 % 0.589 %   10 bps 10.000 Gbps   58.8641489520736 bps 58.864 Mbps 
Telč → Jihlava  0.109406407545657 % 0.109 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09406407545657 bps 1.094 Mbps 
Jihlava → Telč  0.857225747224743 % 0.857 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.57225747224743 bps 8.572 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.101986621900027 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3973243800054 bps 20.397 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.101893969427412 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3787938854825 bps 20.379 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  1.05608036594864 % 1.056 %   20 bps 20.000 Gbps   211.216073189727 bps 211.216 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  6.88565568380536 % 6.886 %   20 bps 20.000 Gbps   1.37713113676107 bps 1.377 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.540880045664184 % 0.541 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   54.0880045664184 bps 54.088 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.408884771284617 % 0.409 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   40.8884771284617 bps 40.888 Kbps 
Most → Děčín  0.40582513519287 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.0582513519287 bps 4.058 Kbps 
Děčín → Most  0.259483062810244 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59483062810244 bps 2.595 Kbps 
Plzeň → Most  0.102042103556145 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02042103556145 bps 1.020 Kbps 
Most → Plzeň  0.207064636161617 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07064636161616 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.485905688244062 % 0.486 %   100 bps 100.000 Gbps   485.905688244062 bps 485.906 Mbps 
Brno → Olomouc  1.34550884114165 % 1.346 %   100 bps 100.000 Gbps   1.34550884114165 bps 1.346 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.19938205520088 % 1.199 %   100 bps 100.000 Gbps   1.19938205520088 bps 1.199 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.237327796587953 % 0.237 %   100 bps 100.000 Gbps   237.327796587953 bps 237.328 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.71824927163973 % 2.718 %   20 bps 20.000 Gbps   531.325348388513 bps 531.325 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0461576870376986 % 0.046 %   20 bps 20.000 Gbps   9.23153740753973 bps 9.232 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.894418765754392 % 0.894 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   89.4418765754393 bps 89.442 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.37814322394144 % 1.378 %   10 bps 10.000 Gbps   137.814322394144 bps 137.814 Mbps 
Brno → Ostrava  3.46944153065294 % 3.469 %   100 bps 100.000 Gbps   3.46944153065294 bps 3.469 Gbps 
Ostrava → Brno  0.986579427303755 % 0.987 %   100 bps 100.000 Gbps   986.579427303755 bps 986.579 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.924767431404176 % 0.925 %   10 bps 10.000 Gbps   92.4767431404175 bps 92.477 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.594790260145903 % 0.595 %   10 bps 10.000 Gbps   59.4790260145903 bps 59.479 Mbps 
Opava → Ostrava  0.594790260145903 % 0.595 %   10 bps 10.000 Gbps   59.4790260145903 bps 59.479 Mbps 
Ostrava → Opava  0.924767431404176 % 0.925 %   10 bps 10.000 Gbps   92.4767431404176 bps 92.477 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.86101727465589 % 1.861 %   10 bps 10.000 Gbps   186.101727465589 bps 186.102 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.149029032377195 % 0.149 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9029032377195 bps 14.903 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.33443929434433 % 1.334 %   10 bps 10.000 Gbps   133.443929434433 bps 133.444 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  7.0545088132368 % 7.055 %   10 bps 10.000 Gbps   705.450881323681 bps 705.451 Mbps 
Plzeň → Cheb  4.88763141812841 % 4.888 %   10 bps 10.000 Gbps   488.763141812841 bps 488.763 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0634698039346125 % 0.063 %   10 bps 10.000 Gbps   6.34698039346125 bps 6.347 Mbps 
Plzeň → Praha  1.24003091212461 % 1.240 %   100 bps 100.000 Gbps   1.24003091212461 bps 1.240 Gbps 
Praha → Plzeň  3.86897642154417 % 3.869 %   100 bps 100.000 Gbps   3.86897642154417 bps 3.869 Gbps 
AMS-IX → Praha  22.7100936126049 % 22.710 %   10 bps 10.000 Gbps   2.27100936126049 bps 2.271 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.707225491869908 % 0.707 %   10 bps 10.000 Gbps   70.7225491869908 bps 70.723 Mbps 
Brno → Praha  4.56056360279938 % 4.561 %   100 bps 100.000 Gbps   4.56056360279938 bps 4.561 Gbps 
Praha → Brno  12.8554631567766 % 12.855 %   100 bps 100.000 Gbps   12.8554631567766 bps 12.855 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.99521609287243 % 7.995 %   100 bps 100.000 Gbps   7.80106391524609 bps 7.801 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.12850439215295 % 5.129 %   100 bps 100.000 Gbps   5.07216344825895 bps 5.072 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.89000607457414 % 2.890 %   100 bps 100.000 Gbps   2.89000607457414 bps 2.890 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.67113540549054 % 6.671 %   100 bps 100.000 Gbps   6.67113540549054 bps 6.671 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.44686387345144 % 4.447 %   400 bps 400.000 Gbps   17.7707004274494 bps 17.771 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.48300931216427 % 1.483 %   400 bps 400.000 Gbps   5.9296893636897 bps 5.930 Gbps 
Praha → Pardubice  0.172560570127515 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2560570127515 bps 17.256 Kbps 
Pardubice → Praha  0.216760836186774 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6760836186774 bps 21.676 Kbps 
Poděbrady → Praha  2.49283637296565 % 2.493 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.9283637296565 bps 24.928 Mbps 
Praha → Poděbrady  18.0760840719024 % 18.076 %   1000 bps 1000.000 Mbps   180.760840719025 bps 180.761 Mbps 
Praha → Public Internet  6.21076601995681 % 6.211 %   20 bps 20.000 Gbps   1.24215320399136 bps 1.242 Gbps 
Public Internet → Praha  14.0069170564222 % 14.007 %   20 bps 20.000 Gbps   2.80138341128444 bps 2.801 Gbps 
Praha → České Budějovice  4.70523006425952 % 4.705 %   20 bps 20.000 Gbps   941.046012851903 bps 941.046 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.81644828124037 % 1.816 %   20 bps 20.000 Gbps   363.289656248074 bps 363.290 Mbps 
Brno → Zlín  3.42602998579241 % 3.426 %   10 bps 10.000 Gbps   342.602998579241 bps 342.603 Mbps 
Zlín → Brno  3.12919230305627 % 3.129 %   10 bps 10.000 Gbps   312.919230305627 bps 312.919 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.33435510345096 % 2.334 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.3435510345096 bps 23.344 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.35295459285555 % 3.353 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.5295459285555 bps 33.530 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.50948544462173 % 5.509 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.0948544462174 bps 55.095 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0356551508878631 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   356.551508878631 bps 356.552 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.41821288849838 % 8.418 %   10 bps 10.000 Gbps   841.821288849838 bps 841.821 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.94382022029507 % 1.944 %   10 bps 10.000 Gbps   194.382022029507 bps 194.382 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107727379570653 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7727379570653 bps 10.773 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0475023906609667 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.75023906609667 bps 4.750 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103748975058086 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3748975058086 bps 10.375 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104136601243607 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4136601243607 bps 10.414 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.406845041117316 % 0.407 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.06845041117316 bps 4.068 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0446864898794999 % 0.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   446.864898794999 bps 446.865 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   97.9810995248089 bps 97.981 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Jan 12 00:03:24 2022