CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/1/12

Average load for period: 2022/01/12 00:00:00 - 2022/01/12 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/01/12 00:00:00 - 2022/01/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/1/12
ACONET->Brno  3.063%  Brno->ACONET  9.059%  Brno->Lednice  8.996%  Lednice->Brno  31.460%  Brno->SANET  5.768%  SANET->Brno  1.781%  Brno->Vyškov  9.758%  Vyškov->Brno  1.619%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.049e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.107e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.683%  Tábor->České Budějovice  0.241%  Brno->Jihlava  2.274%  Jihlava->Brno  1.134%  České Budějovice->Jihlava  0.102e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.102e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.581%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.082%  Jihlava->Telč  0.676%  Telč->Jihlava  0.204%  Hradec Králové->Liberec  7.608%  Liberec->Hradec Králové  1.176%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.873e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.505e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.402e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  1.134%  Olomouc->Brno  0.297%  Hradec Králové->Olomouc  1.340%  Olomouc->Hradec Králové  0.273%  Olomouc->Ostrava  2.809%  Ostrava->Olomouc  0.075%  Olomouc->Zlín  1.636%  Zlín->Olomouc  0.965e-3 %  Brno->Ostrava  3.049%  Ostrava->Brno  1.168%  Karviná->Ostrava  0.665%  Ostrava->Karviná  1.169%  Opava->Ostrava  0.665%  Ostrava->Opava  1.169%  Ostrava->Pionier  2.057%  Pionier->Ostrava  0.131%  Hradec Králové->Pardubice  7.706%  Pardubice->Hradec Králové  1.334%  Cheb->Plzeň  0.029%  Plzeň->Cheb  0.280%  Plzeň->Praha  1.700%  Praha->Plzeň  4.131%  AMS-IX->Praha  21.999%  Praha->AMS-IX  1.178%  Brno->Praha  4.831%  Praha->Brno  13.454%  České Budějovice->Praha  1.790%  Praha->České Budějovice  4.611%  GÉANT2->Praha  8.786%  Praha->GÉANT2  6.035%  Hradec Králové->Praha  2.691%  Praha->Hradec Králové  6.917%  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.824%  Praha->Poděbrady  23.575%  Děčín->Ústí nad
Labem  7.535%  Ústí nad
Labem->Děčín  8.472%  Most->Ústí nad
Labem  5.293e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.040%  Praha->Ústí nad
Labem  10.114%  Ústí nad
Labem->Praha  2.510%  Brno->Zlín  3.926%  Zlín->Brno  7.332%  NIX.cz->Praha  4.798%  Praha->NIX.cz  1.459%  Praha->Public Internet  7.082%  Public Internet->Praha  14.363% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/01/12 00:00:00 - 2022/01/12 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/01/12 00:00:00 - 2022/01/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.0634136095453 % 3.063 %   10 bps 10.000 Gbps   306.34136095453 bps 306.341 Mbps 
Brno → ACONET  9.05949987685969 % 9.059 %   10 bps 10.000 Gbps   905.949987685967 bps 905.950 Mbps 
Lednice → Brno  31.4600433345244 % 31.460 %   1000 bps 1000.000 Mbps   314.600433345243 bps 314.600 Mbps 
Brno → Lednice  8.99584326021697 % 8.996 %   1000 bps 1000.000 Mbps   89.9584326021698 bps 89.958 Mbps 
SANET → Brno  1.78095950183783 % 1.781 %   40 bps 40.000 Gbps   712.383800735134 bps 712.384 Mbps 
Brno → SANET  5.76751961723697 % 5.768 %   40 bps 40.000 Gbps   2.30700784689479 bps 2.307 Gbps 
Brno → Vyškov  9.75789010279015 % 9.758 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.5789010279015 bps 97.579 Mbps 
Vyškov → Brno  1.61884229807919 % 1.619 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.1884229807919 bps 16.188 Mbps 
Jihlava → Brno  1.1337851010381 % 1.134 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1337851010381 bps 1.134 Gbps 
Brno → Jihlava  2.27413490441757 % 2.274 %   100 bps 100.000 Gbps   2.27413490441757 bps 2.274 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.580851027086998 % 0.581 %   10 bps 10.000 Gbps   58.0851027086998 bps 58.085 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0821093223783863 % 0.082 %   10 bps 10.000 Gbps   8.21093223783864 bps 8.211 Mbps 
Telč → Jihlava  0.204330188370874 % 0.204 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.04330188370874 bps 2.043 Mbps 
Jihlava → Telč  0.675865290574818 % 0.676 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.75865290574817 bps 6.759 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.101984722098068 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3969444196136 bps 20.397 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.101923357548101 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3846715096202 bps 20.385 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  7.60779368873223 % 7.608 %   20 bps 20.000 Gbps   1.52155873774645 bps 1.522 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.17564554583677 % 1.176 %   20 bps 20.000 Gbps   235.129109167353 bps 235.129 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.505442264266161 % 0.505 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.5442264266161 bps 50.544 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.872820101432958 % 0.873 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   87.2820101432958 bps 87.282 Kbps 
Děčín → Most  0.259998577555334 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59998577555335 bps 2.600 Kbps 
Most → Děčín  0.402417399484885 % 0.402 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.02417399484884 bps 4.024 Kbps 
Plzeň → Most  0.102449239298717 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02449239298717 bps 1.024 Kbps 
Most → Plzeň  0.206975726243442 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06975726243442 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.296597789115863 % 0.297 %   100 bps 100.000 Gbps   296.597789115863 bps 296.598 Mbps 
Brno → Olomouc  1.13401700277274 % 1.134 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13401700277274 bps 1.134 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.3397884003497 % 1.340 %   100 bps 100.000 Gbps   1.33978836068517 bps 1.340 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.272895451142725 % 0.273 %   100 bps 100.000 Gbps   272.895420259688 bps 272.895 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0748541861801881 % 0.075 %   20 bps 20.000 Gbps   13.9975880903811 bps 13.998 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.8091032518012 % 2.809 %   20 bps 20.000 Gbps   559.074055157317 bps 559.074 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.63567487123808 % 1.636 %   10 bps 10.000 Gbps   163.567487123808 bps 163.567 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.965321796934498 % 0.965 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   96.5321796934498 bps 96.532 Kbps 
Ostrava → Brno  1.16753028022993 % 1.168 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16753028022993 bps 1.168 Gbps 
Brno → Ostrava  3.04859144347383 % 3.049 %   100 bps 100.000 Gbps   3.04859144347383 bps 3.049 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.664688046595341 % 0.665 %   10 bps 10.000 Gbps   66.4688046595341 bps 66.469 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.16864354736843 % 1.169 %   10 bps 10.000 Gbps   116.864354736843 bps 116.864 Mbps 
Opava → Ostrava  0.664688046595341 % 0.665 %   10 bps 10.000 Gbps   66.4688046595341 bps 66.469 Mbps 
Ostrava → Opava  1.16864354736843 % 1.169 %   10 bps 10.000 Gbps   116.864354736843 bps 116.864 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.131428725613512 % 0.131 %   10 bps 10.000 Gbps   13.1428725613512 bps 13.143 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.05691165864504 % 2.057 %   10 bps 10.000 Gbps   205.691165864504 bps 205.691 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.33356132518305 % 1.334 %   10 bps 10.000 Gbps   133.356132518305 bps 133.356 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  7.70640484092939 % 7.706 %   10 bps 10.000 Gbps   770.640484092939 bps 770.640 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0286368239246194 % 0.029 %   10 bps 10.000 Gbps   2.86368239246194 bps 2.864 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.28005527267607 % 0.280 %   10 bps 10.000 Gbps   28.005527267607 bps 28.006 Mbps 
Plzeň → Praha  1.69954900978781 % 1.700 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69954900978781 bps 1.700 Gbps 
Praha → Plzeň  4.13074010387623 % 4.131 %   100 bps 100.000 Gbps   4.13074010387623 bps 4.131 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.17750968506443 % 1.178 %   10 bps 10.000 Gbps   117.750968506443 bps 117.751 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.9989308977331 % 21.999 %   10 bps 10.000 Gbps   2.19989308977331 bps 2.200 Gbps 
Brno → Praha  4.83125282033441 % 4.831 %   100 bps 100.000 Gbps   4.83125282033441 bps 4.831 Gbps 
Praha → Brno  13.4538652128975 % 13.454 %   100 bps 100.000 Gbps   13.4538652128975 bps 13.454 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.78565669396321 % 8.786 %   100 bps 100.000 Gbps   8.78565556530772 bps 8.786 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.03474276900901 % 6.035 %   100 bps 100.000 Gbps   6.03474267234946 bps 6.035 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.69073827959205 % 2.691 %   100 bps 100.000 Gbps   2.69073827959205 bps 2.691 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.91721164302979 % 6.917 %   100 bps 100.000 Gbps   6.91721164302979 bps 6.917 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.79847018130856 % 4.798 %   400 bps 400.000 Gbps   19.1938807252343 bps 19.194 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.45859776718803 % 1.459 %   400 bps 400.000 Gbps   5.8343910687521 bps 5.834 Gbps 
Pardubice → Praha  0.216814980810094 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6814980810094 bps 21.681 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172680517929662 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2680517929662 bps 17.268 Kbps 
Praha → Poděbrady  23.5754475290201 % 23.575 %   1000 bps 1000.000 Mbps   235.754475290201 bps 235.754 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.82447551269054 % 2.824 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.2447551269054 bps 28.245 Mbps 
Public Internet → Praha  14.3631583204844 % 14.363 %   20 bps 20.000 Gbps   2.87263166409688 bps 2.873 Gbps 
Praha → Public Internet  7.08189441718386 % 7.082 %   20 bps 20.000 Gbps   1.41637888343677 bps 1.416 Gbps 
Praha → České Budějovice  4.61093332018103 % 4.611 %   20 bps 20.000 Gbps   922.186664036206 bps 922.187 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.79003689075244 % 1.790 %   20 bps 20.000 Gbps   358.007378150489 bps 358.007 Mbps 
Zlín → Brno  7.33176038772451 % 7.332 %   10 bps 10.000 Gbps   733.176038772452 bps 733.176 Mbps 
Brno → Zlín  3.9256390490198 % 3.926 %   10 bps 10.000 Gbps   392.56390490198 bps 392.564 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  7.53451587932457 % 7.535 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.3451587932457 bps 75.345 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  8.47226113242394 % 8.472 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.7226113242394 bps 84.723 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.29266475498895 % 5.293 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.9266475498894 bps 52.927 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.040436112821861 % 0.040 %   1000 bps 1000.000 Mbps   404.36112821861 bps 404.361 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.50954905003878 % 2.510 %   10 bps 10.000 Gbps   250.954905003878 bps 250.955 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  10.1138521960258 % 10.114 %   10 bps 10.000 Gbps   1.01138521960258 bps 1.011 Gbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107207425136823 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7207425136823 bps 10.721 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0488666437979941 % 0.049 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.88666437979941 bps 4.887 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104108595831066 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4108595831065 bps 10.411 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103745604009603 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3745604009603 bps 10.375 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.240548193574058 % 0.241 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.40548193574058 bps 2.405 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.683136223102239 % 0.683 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.83136223102239 bps 6.831 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   103.787217789468 bps 103.787 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Jan 13 00:03:28 2022