CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/1/13

Average load for period: 2022/01/13 00:00:00 - 2022/01/13 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/01/13 00:00:00 - 2022/01/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/1/13
ACONET->Brno  2.877%  Brno->ACONET  8.905%  Brno->Lednice  8.323%  Lednice->Brno  30.862%  Brno->SANET  6.057%  SANET->Brno  1.603%  Brno->Vyškov  9.803%  Vyškov->Brno  1.476%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.312%  Tábor->České Budějovice  0.029%  Brno->Jihlava  1.889%  Jihlava->Brno  1.067%  České Budějovice->Jihlava  0.102e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.102e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.475%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.084%  Jihlava->Telč  0.501%  Telč->Jihlava  0.079%  Hradec Králové->Liberec  7.819%  Liberec->Hradec Králové  1.496%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.717%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.645%  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.410e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  1.111%  Olomouc->Brno  0.323%  Hradec Králové->Olomouc  1.219%  Olomouc->Hradec Králové  0.247%  Olomouc->Ostrava  1.847%  Ostrava->Olomouc  0.058%  Olomouc->Zlín  1.551%  Zlín->Olomouc  0.810e-3 %  Brno->Ostrava  2.985%  Ostrava->Brno  1.211%  Karviná->Ostrava  0.799%  Ostrava->Karviná  1.005%  Opava->Ostrava  0.799%  Ostrava->Opava  1.005%  Ostrava->Pionier  1.756%  Pionier->Ostrava  NA  Hradec Králové->Pardubice  8.056%  Pardubice->Hradec Králové  1.681%  Cheb->Plzeň  0.026%  Plzeň->Cheb  0.220%  Plzeň->Praha  1.292%  Praha->Plzeň  3.989%  AMS-IX->Praha  20.656%  Praha->AMS-IX  0.814%  Brno->Praha  4.754%  Praha->Brno  12.315%  České Budějovice->Praha  2.127%  Praha->České Budějovice  3.968%  GÉANT2->Praha  10.559%  Praha->GÉANT2  7.423%  Hradec Králové->Praha  2.951%  Praha->Hradec Králové  6.925%  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.079%  Praha->Poděbrady  20.845%  Děčín->Ústí nad
Labem  7.551%  Ústí nad
Labem->Děčín  8.545%  Most->Ústí nad
Labem  0.021%  Ústí nad
Labem->Most  0.398%  Praha->Ústí nad
Labem  9.011%  Ústí nad
Labem->Praha  2.571%  Brno->Zlín  3.830%  Zlín->Brno  4.385%  NIX.cz->Praha  4.481%  Praha->NIX.cz  1.421%  Praha->Public Internet  6.120%  Public Internet->Praha  12.668% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/01/13 00:00:00 - 2022/01/13 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/01/13 00:00:00 - 2022/01/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.90502800402291 % 8.905 %   10 bps 10.000 Gbps   890.502800402289 bps 890.503 Mbps 
ACONET → Brno  2.87732421055366 % 2.877 %   10 bps 10.000 Gbps   287.732421055366 bps 287.732 Mbps 
Lednice → Brno  30.8615838574711 % 30.862 %   1000 bps 1000.000 Mbps   308.615838574711 bps 308.616 Mbps 
Brno → Lednice  8.32283513910534 % 8.323 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.2283513910534 bps 83.228 Mbps 
Brno → SANET  6.0574034910503 % 6.057 %   40 bps 40.000 Gbps   2.42296139642012 bps 2.423 Gbps 
SANET → Brno  1.60271167880521 % 1.603 %   40 bps 40.000 Gbps   641.084671522085 bps 641.085 Mbps 
Vyškov → Brno  1.47623700850692 % 1.476 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.7623700850692 bps 14.762 Mbps 
Brno → Vyškov  9.80308353909414 % 9.803 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.0308353909414 bps 98.031 Mbps 
Jihlava → Brno  1.06710351586845 % 1.067 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06710351586845 bps 1.067 Gbps 
Brno → Jihlava  1.88851746176108 % 1.889 %   100 bps 100.000 Gbps   1.88851746176108 bps 1.889 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0844597449492837 % 0.084 %   10 bps 10.000 Gbps   8.44597449492836 bps 8.446 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.475164808249034 % 0.475 %   10 bps 10.000 Gbps   47.5164808249034 bps 47.516 Mbps 
Jihlava → Telč  0.500614596533338 % 0.501 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.00614596533338 bps 5.006 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0789953782354181 % 0.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   789.953782354182 bps 789.954 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.102010447410948 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.4020894821895 bps 20.402 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.101952774844544 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3905549689089 bps 20.391 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  1.49602490908089 % 1.496 %   20 bps 20.000 Gbps   299.204981816178 bps 299.205 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  7.81943294572714 % 7.819 %   20 bps 20.000 Gbps   1.56388658914543 bps 1.564 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.645043511976671 % 0.645 %   10 bps 10.000 Gbps   64.5043511976671 bps 64.504 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.71709378370498 % 2.717 %   10 bps 10.000 Gbps   271.709378370498 bps 271.709 Mbps 
Děčín → Most  0.260045017028491 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60045017028491 bps 2.600 Kbps 
Most → Děčín  0.409882244131011 % 0.410 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09882244131012 bps 4.099 Kbps 
Most → Plzeň  0.207024914696796 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07024914696796 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.104334607659983 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04334607659983 bps 1.043 Kbps 
Brno → Olomouc  1.11139053683475 % 1.111 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11139053683475 bps 1.111 Gbps 
Olomouc → Brno  0.322930804952649 % 0.323 %   100 bps 100.000 Gbps   322.930804952649 bps 322.931 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.21880336095024 % 1.219 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21880327964355 bps 1.219 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.246774788946893 % 0.247 %   100 bps 100.000 Gbps   246.774727563982 bps 246.775 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.84716278484238 % 1.847 %   20 bps 20.000 Gbps   357.885494075475 bps 357.885 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0575903919649823 % 0.058 %   20 bps 20.000 Gbps   11.5180783929965 bps 11.518 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.810455211379692 % 0.810 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   81.0455211379692 bps 81.046 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.55067626759094 % 1.551 %   10 bps 10.000 Gbps   155.067626759094 bps 155.068 Mbps 
Ostrava → Brno  1.2107382399912 % 1.211 %   100 bps 100.000 Gbps   1.2107382399912 bps 1.211 Gbps 
Brno → Ostrava  2.98537944649452 % 2.985 %   100 bps 100.000 Gbps   2.98537944649452 bps 2.985 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.798844021848114 % 0.799 %   10 bps 10.000 Gbps   79.8844021848114 bps 79.884 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.00545356521897 % 1.005 %   10 bps 10.000 Gbps   100.545356521897 bps 100.545 Mbps 
Ostrava → Opava  1.00545356521897 % 1.005 %   10 bps 10.000 Gbps   100.545356521897 bps 100.545 Mbps 
Opava → Ostrava  0.798844021848114 % 0.799 %   10 bps 10.000 Gbps   79.8844021848114 bps 79.884 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.75619091817257 % 1.756 %   10 bps 10.000 Gbps   175.619091817257 bps 175.619 Mbps 
Pionier → Ostrava  empty NA   10 bps 10.000 Gbps   12.5626111753406 bps 12.563 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.6811632974734 % 1.681 %   10 bps 10.000 Gbps   168.11632974734 bps 168.116 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  8.05642528611165 % 8.056 %   10 bps 10.000 Gbps   805.642528611166 bps 805.643 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0255794269328088 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.55794269328088 bps 2.558 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.220195064824325 % 0.220 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0195064824325 bps 22.020 Mbps 
Plzeň → Praha  1.29155346878298 % 1.292 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29155346878298 bps 1.292 Gbps 
Praha → Plzeň  3.98934960419064 % 3.989 %   100 bps 100.000 Gbps   3.98934960419064 bps 3.989 Gbps 
AMS-IX → Praha  20.6563951961158 % 20.656 %   10 bps 10.000 Gbps   2.06563951961158 bps 2.066 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.813842919423778 % 0.814 %   10 bps 10.000 Gbps   81.3842919423778 bps 81.384 Mbps 
Praha → Brno  12.3147633215443 % 12.315 %   100 bps 100.000 Gbps   12.3147633215443 bps 12.315 Gbps 
Brno → Praha  4.75356387473659 % 4.754 %   100 bps 100.000 Gbps   4.75356387473659 bps 4.754 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.5586791263952 % 10.559 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5586768277199 bps 10.559 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.42322156958966 % 7.423 %   100 bps 100.000 Gbps   7.42322149888386 bps 7.423 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.95083204213186 % 2.951 %   100 bps 100.000 Gbps   2.95083204213186 bps 2.951 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.92459977679852 % 6.925 %   100 bps 100.000 Gbps   6.92459977679852 bps 6.925 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.42141530364953 % 1.421 %   400 bps 400.000 Gbps   5.68378088346165 bps 5.684 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.48119488400735 % 4.481 %   400 bps 400.000 Gbps   17.908475119932 bps 17.908 Gbps 
Pardubice → Praha  0.217210981311448 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.7210981311448 bps 21.721 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172823682954533 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2823682954533 bps 17.282 Kbps 
Praha → Poděbrady  20.8446948122835 % 20.845 %   1000 bps 1000.000 Mbps   208.446948122835 bps 208.447 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.07877342600238 % 2.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.7877342600238 bps 20.788 Mbps 
Public Internet → Praha  12.6675702939198 % 12.668 %   20 bps 20.000 Gbps   2.53351405878396 bps 2.534 Gbps 
Praha → Public Internet  6.12039217270328 % 6.120 %   20 bps 20.000 Gbps   1.22407843454066 bps 1.224 Gbps 
České Budějovice → Praha  2.12664175669753 % 2.127 %   20 bps 20.000 Gbps   425.328351339506 bps 425.328 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.96842125274908 % 3.968 %   20 bps 20.000 Gbps   793.684250549817 bps 793.684 Mbps 
Zlín → Brno  4.38502315994035 % 4.385 %   10 bps 10.000 Gbps   438.502315994035 bps 438.502 Mbps 
Brno → Zlín  3.83037279175249 % 3.830 %   10 bps 10.000 Gbps   383.037279175249 bps 383.037 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  8.54471937736804 % 8.545 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.4471937736804 bps 85.447 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  7.55058937926498 % 7.551 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.5058937926498 bps 75.506 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0206779662910623 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   206.779662910623 bps 206.780 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.397938811331349 % 0.398 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.97938811331349 bps 3.979 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.57096745604754 % 2.571 %   10 bps 10.000 Gbps   257.096745604754 bps 257.097 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  9.01090759133547 % 9.011 %   10 bps 10.000 Gbps   901.090759133547 bps 901.091 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0476046236117231 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.76046236117232 bps 4.760 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107924474269335 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7924474269335 bps 10.792 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103762924002193 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3762924002193 bps 10.376 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104099496449107 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4099496449107 bps 10.410 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0294349958270425 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   294.349958270426 bps 294.350 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.311745231730514 % 0.312 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.11745231730514 bps 3.117 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   102.431634439227 bps 102.432 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Jan 14 00:03:16 2022