CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/1/14

Average load for period: 2022/01/14 00:00:00 - 2022/01/14 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/01/14 00:00:00 - 2022/01/14 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/1/14
ACONET->Brno  3.626%  Brno->ACONET  8.569%  Brno->Lednice  7.031%  Lednice->Brno  31.151%  Brno->SANET  4.778%  SANET->Brno  1.459%  Brno->Vyškov  6.370%  Vyškov->Brno  1.839%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.107e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.435%  Tábor->České Budějovice  0.041%  Brno->Jihlava  1.712%  Jihlava->Brno  1.048%  České Budějovice->Jihlava  0.102e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.102e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.369%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.080%  Jihlava->Telč  2.811%  Telč->Jihlava  0.202%  Hradec Králové->Liberec  5.561%  Liberec->Hradec Králové  1.280%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.011%  Ústí nad
Labem->Liberec  0.774%  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.109e-3 %  Brno->Olomouc  0.770%  Olomouc->Brno  0.385%  Hradec Králové->Olomouc  0.998%  Olomouc->Hradec Králové  0.229%  Olomouc->Ostrava  1.952%  Ostrava->Olomouc  0.126%  Olomouc->Zlín  1.139%  Zlín->Olomouc  0.521e-3 %  Brno->Ostrava  2.527%  Ostrava->Brno  1.291%  Karviná->Ostrava  0.680%  Ostrava->Karviná  0.955%  Opava->Ostrava  0.680%  Ostrava->Opava  0.955%  Ostrava->Pionier  3.530%  Pionier->Ostrava  0.109%  Hradec Králové->Pardubice  5.911%  Pardubice->Hradec Králové  1.243%  Cheb->Plzeň  0.036%  Plzeň->Cheb  0.153%  Plzeň->Praha  1.080%  Praha->Plzeň  3.338%  AMS-IX->Praha  19.256%  Praha->AMS-IX  0.909%  Brno->Praha  4.667%  Praha->Brno  10.482%  České Budějovice->Praha  3.620%  Praha->České Budějovice  3.262%  GÉANT2->Praha  7.592%  Praha->GÉANT2  5.885%  Hradec Králové->Praha  3.090%  Praha->Hradec Králové  6.176%  Pardubice->Praha  0.217e-3 %  Praha->Pardubice  0.173e-3 %  Poděbrady->Praha  2.412%  Praha->Poděbrady  18.102%  Děčín->Ústí nad
Labem  3.992%  Ústí nad
Labem->Děčín  5.428%  Most->Ústí nad
Labem  0.011%  Ústí nad
Labem->Most  0.164%  Praha->Ústí nad
Labem  8.815%  Ústí nad
Labem->Praha  1.931%  Brno->Zlín  3.057%  Zlín->Brno  3.466%  NIX.cz->Praha  3.569%  Praha->NIX.cz  1.235%  Praha->Public Internet  7.000%  Public Internet->Praha  11.993% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/01/14 00:00:00 - 2022/01/14 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/01/14 00:00:00 - 2022/01/14 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.56929477703639 % 8.569 %   10 bps 10.000 Gbps   856.92947770364 bps 856.929 Mbps 
ACONET → Brno  3.62570815311678 % 3.626 %   10 bps 10.000 Gbps   362.570815311678 bps 362.571 Mbps 
Lednice → Brno  31.1514742367006 % 31.151 %   1000 bps 1000.000 Mbps   311.514742367006 bps 311.515 Mbps 
Brno → Lednice  7.03124811707657 % 7.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.3124811707657 bps 70.312 Mbps 
Brno → SANET  4.77774673519637 % 4.778 %   40 bps 40.000 Gbps   1.91109869407855 bps 1.911 Gbps 
SANET → Brno  1.45942663263291 % 1.459 %   40 bps 40.000 Gbps   583.770653053163 bps 583.771 Mbps 
Brno → Vyškov  6.36966062434409 % 6.370 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.6966062434409 bps 63.697 Mbps 
Vyškov → Brno  1.83861327392745 % 1.839 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.3861327392745 bps 18.386 Mbps 
Brno → Jihlava  1.71175020748748 % 1.712 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71175020748748 bps 1.712 Gbps 
Jihlava → Brno  1.04764954962831 % 1.048 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04764954962831 bps 1.048 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.36934106785415 % 0.369 %   10 bps 10.000 Gbps   36.9341067854151 bps 36.934 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0798492727947539 % 0.080 %   10 bps 10.000 Gbps   7.98492727947539 bps 7.985 Mbps 
Jihlava → Telč  2.81101780977233 % 2.811 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.1101780977233 bps 28.110 Mbps 
Telč → Jihlava  0.202316683141066 % 0.202 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.02316683141066 bps 2.023 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.101968859473728 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3937718947456 bps 20.394 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.101980670408017 % 0.102 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3961340816034 bps 20.396 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  5.56080611982469 % 5.561 %   20 bps 20.000 Gbps   1.11216122396494 bps 1.112 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.27999220271029 % 1.280 %   20 bps 20.000 Gbps   255.998440542058 bps 255.998 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.774488978554279 % 0.774 %   10 bps 10.000 Gbps   77.448897855428 bps 77.449 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.01134714559688 % 2.011 %   10 bps 10.000 Gbps   201.134714559688 bps 201.135 Mbps 
Děčín → Most  0.2639097920422 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.639097920422 bps 2.639 Kbps 
Most → Děčín  0.405854307576335 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05854307576335 bps 4.059 Kbps 
Most → Plzeň  0.207006886501874 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07006886501874 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.109117094681018 % 0.109 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09117094681018 bps 1.091 Kbps 
Olomouc → Brno  0.384506848234792 % 0.385 %   100 bps 100.000 Gbps   384.506848234792 bps 384.507 Mbps 
Brno → Olomouc  0.769837071768774 % 0.770 %   100 bps 100.000 Gbps   769.837071768774 bps 769.837 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.99814284703151 % 0.998 %   100 bps 100.000 Gbps   998.14284703151 bps 998.143 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.228646598990746 % 0.229 %   100 bps 100.000 Gbps   228.646598990746 bps 228.647 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.95217907053298 % 1.952 %   20 bps 20.000 Gbps   372.767169964369 bps 372.767 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.126422131877446 % 0.126 %   20 bps 20.000 Gbps   25.2844263754893 bps 25.284 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.13930141435789 % 1.139 %   10 bps 10.000 Gbps   113.930141435789 bps 113.930 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.520944191395991 % 0.521 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   52.0944191395991 bps 52.094 Kbps 
Brno → Ostrava  2.52654827991548 % 2.527 %   100 bps 100.000 Gbps   2.52654827991548 bps 2.527 Gbps 
Ostrava → Brno  1.29148908625495 % 1.291 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29148908625495 bps 1.291 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.679616152089411 % 0.680 %   10 bps 10.000 Gbps   67.9616152089411 bps 67.962 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.955363814859785 % 0.955 %   10 bps 10.000 Gbps   95.5363814859785 bps 95.536 Mbps 
Opava → Ostrava  0.679616152089411 % 0.680 %   10 bps 10.000 Gbps   67.9616152089411 bps 67.962 Mbps 
Ostrava → Opava  0.955363814859784 % 0.955 %   10 bps 10.000 Gbps   95.5363814859785 bps 95.536 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.10850486883644 % 0.109 %   10 bps 10.000 Gbps   10.850486883644 bps 10.850 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.52992660642374 % 3.530 %   10 bps 10.000 Gbps   352.992660642374 bps 352.993 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  1.2427691363733 % 1.243 %   10 bps 10.000 Gbps   124.27691363733 bps 124.277 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.91129048089695 % 5.911 %   10 bps 10.000 Gbps   591.129048089695 bps 591.129 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.153037216924267 % 0.153 %   10 bps 10.000 Gbps   15.3037216924267 bps 15.304 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0357263067928037 % 0.036 %   10 bps 10.000 Gbps   3.57263067928037 bps 3.573 Mbps 
Praha → Plzeň  3.33815921532833 % 3.338 %   100 bps 100.000 Gbps   3.33815921532833 bps 3.338 Gbps 
Plzeň → Praha  1.08010074898819 % 1.080 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08010074898819 bps 1.080 Gbps 
AMS-IX → Praha  19.255894543718 % 19.256 %   10 bps 10.000 Gbps   1.9255894543718 bps 1.926 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.908747412614892 % 0.909 %   10 bps 10.000 Gbps   90.8747412614892 bps 90.875 Mbps 
Brno → Praha  4.66682588485619 % 4.667 %   100 bps 100.000 Gbps   4.66682588485619 bps 4.667 Gbps 
Praha → Brno  10.482051565136 % 10.482 %   100 bps 100.000 Gbps   10.482051565136 bps 10.482 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.88541821075505 % 5.885 %   100 bps 100.000 Gbps   5.88541821075506 bps 5.885 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.59171031384255 % 7.592 %   100 bps 100.000 Gbps   7.59171031384254 bps 7.592 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.17635523665979 % 6.176 %   100 bps 100.000 Gbps   6.17635523665979 bps 6.176 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.0896211277122 % 3.090 %   100 bps 100.000 Gbps   3.0896211277122 bps 3.090 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.56904184454182 % 3.569 %   400 bps 400.000 Gbps   14.2631022798001 bps 14.263 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.23521622986117 % 1.235 %   400 bps 400.000 Gbps   4.9384118982263 bps 4.938 Gbps 
Pardubice → Praha  0.21677260383102 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.677260383102 bps 21.677 Kbps 
Praha → Pardubice  0.172545641141318 % 0.173 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2545641141318 bps 17.255 Kbps 
Praha → Poděbrady  18.1024581797043 % 18.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   181.024581797043 bps 181.025 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.41163219016472 % 2.412 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.1163219016472 bps 24.116 Mbps 
Public Internet → Praha  11.9933399230148 % 11.993 %   20 bps 20.000 Gbps   2.39866798460296 bps 2.399 Gbps 
Praha → Public Internet  7.00046702172964 % 7.000 %   20 bps 20.000 Gbps   1.40009340434593 bps 1.400 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.26243511668928 % 3.262 %   20 bps 20.000 Gbps   652.487023337856 bps 652.487 Mbps 
České Budějovice → Praha  3.62032304434104 % 3.620 %   20 bps 20.000 Gbps   724.064608868206 bps 724.065 Mbps 
Zlín → Brno  3.46575876873759 % 3.466 %   10 bps 10.000 Gbps   346.575876873759 bps 346.576 Mbps 
Brno → Zlín  3.0572017349566 % 3.057 %   10 bps 10.000 Gbps   305.72017349566 bps 305.720 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  5.42762224979883 % 5.428 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.2762224979883 bps 54.276 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  3.99198404499886 % 3.992 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.9198404499885 bps 39.920 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.163947302061466 % 0.164 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.63947302061466 bps 1.639 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0113700383310683 % 0.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   113.700383310683 bps 113.700 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.8146834465437 % 8.815 %   10 bps 10.000 Gbps   881.46834465437 bps 881.468 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.93063565125516 % 1.931 %   10 bps 10.000 Gbps   193.063565125516 bps 193.064 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107332399822553 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7332399822553 bps 10.733 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0478766965478979 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.78766965478979 bps 4.788 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.103801710105852 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3801710105852 bps 10.380 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104089728579001 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4089728579001 bps 10.409 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.434694428562078 % 0.435 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.34694428562078 bps 4.347 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0413133278208328 % 0.041 %   1000 bps 1000.000 Mbps   413.133278208328 bps 413.133 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   87.5321388016264 bps 87.532 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Jan 15 00:03:13 2022