CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/5/8

Average load for period: 2022/05/08 00:00:00 - 2022/05/08 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/05/08 00:00:00 - 2022/05/08 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/5/8
ACONET->Brno  1.752%  Brno->ACONET  6.634%  Brno->Lednice  11.745%  Lednice->Brno  30.218%  Brno->SANET  3.347%  SANET->Brno  1.157%  Brno->Vyškov  3.787%  Vyškov->Brno  0.761%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.049e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.020%  Tábor->České Budějovice  0.018%  Brno->Jihlava  0.772%  Jihlava->Brno  1.160%  České Budějovice->Jihlava  0.725%  Jihlava->České Budějovice  0.063%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.288%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.087%  Jihlava->Telč  0.097%  Telč->Jihlava  0.063%  Hradec Králové->Liberec  3.879%  Liberec->Hradec Králové  1.007%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.229e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.219e-3 %  Děčín->Most  0.270e-3 %  Most->Děčín  0.413e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.129e-3 %  Brno->Olomouc  0.480%  Olomouc->Brno  0.155%  Hradec Králové->Olomouc  0.737%  Olomouc->Hradec Králové  0.201%  Olomouc->Ostrava  3.349%  Ostrava->Olomouc  0.040%  Olomouc->Zlín  0.869%  Zlín->Olomouc  0.368e-3 %  Brno->Ostrava  2.180%  Ostrava->Brno  1.691%  Karviná->Ostrava  2.447%  Ostrava->Karviná  1.060%  Opava->Ostrava  2.447%  Ostrava->Opava  1.060%  Ostrava->Pionier  1.167%  Pionier->Ostrava  0.244%  Hradec Králové->Pardubice  4.494e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.042%  Cheb->Plzeň  0.017%  Plzeň->Cheb  0.182%  Plzeň->Praha  2.168%  Praha->Plzeň  7.173%  Poděbrady->Praha  2.350%  Praha->Poděbrady  15.774%  AMS-IX->Praha  19.674%  Praha->AMS-IX  1.021%  Brno->Praha  5.473%  Praha->Brno  8.433%  České Budějovice->Praha  0.631%  Praha->České Budějovice  1.784%  GÉANT2->Praha  5.896%  Praha->GÉANT2  4.264%  Hradec Králové->Praha  5.130%  Praha->Hradec Králové  6.607%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.121%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.774%  Most->Ústí nad
Labem  2.980e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.490e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.054%  Ústí nad
Labem->Praha  2.533%  Brno->Zlín  2.548%  Zlín->Brno  0.738%  NIX.cz->Praha  2.893%  Praha->NIX.cz  0.909%  Praha->Public Internet  7.659%  Public Internet->Praha  4.383% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/05/08 00:00:00 - 2022/05/08 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/05/08 00:00:00 - 2022/05/08 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.75242708197089 % 1.752 %   10 bps 10.000 Gbps   175.242708197089 bps 175.243 Mbps 
Brno → ACONET  6.63412276359817 % 6.634 %   10 bps 10.000 Gbps   663.412276359817 bps 663.412 Mbps 
Lednice → Brno  30.2183874629882 % 30.218 %   1000 bps 1000.000 Mbps   302.183874629882 bps 302.184 Mbps 
Brno → Lednice  11.745019609823 % 11.745 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.45019609823 bps 117.450 Mbps 
SANET → Brno  1.15729308187151 % 1.157 %   40 bps 40.000 Gbps   462.917232748604 bps 462.917 Mbps 
Brno → SANET  3.34736933195152 % 3.347 %   40 bps 40.000 Gbps   1.33894773278061 bps 1.339 Gbps 
Brno → Vyškov  3.78695508876268 % 3.787 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.8695508876269 bps 37.870 Mbps 
Vyškov → Brno  0.761458865206132 % 0.761 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.61458865206132 bps 7.615 Mbps 
Jihlava → Brno  1.15956190882856 % 1.160 %   100 bps 100.000 Gbps   1.15956190882856 bps 1.160 Gbps 
Brno → Jihlava  0.771990010001665 % 0.772 %   100 bps 100.000 Gbps   771.990010001665 bps 771.990 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.288493846474451 % 0.288 %   10 bps 10.000 Gbps   28.8493846474452 bps 28.849 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0873722839303665 % 0.087 %   10 bps 10.000 Gbps   8.73722839303665 bps 8.737 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0628701006254971 % 0.063 %   1000 bps 1000.000 Mbps   628.701006254971 bps 628.701 Kbps 
Jihlava → Telč  0.0969765529491953 % 0.097 %   1000 bps 1000.000 Mbps   969.765529491953 bps 969.766 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.725321958062304 % 0.725 %   20 bps 20.000 Gbps   145.064391612461 bps 145.064 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0626461927635381 % 0.063 %   20 bps 20.000 Gbps   12.5292385527076 bps 12.529 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.87895786569172 % 3.879 %   20 bps 20.000 Gbps   775.791573138344 bps 775.792 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.00703862931247 % 1.007 %   20 bps 20.000 Gbps   201.407725862495 bps 201.408 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.22904924815422 % 0.229 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.904924815422 bps 22.905 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.218536150148516 % 0.219 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.8536150148516 bps 21.854 Kbps 
Děčín → Most  0.269616639252954 % 0.270 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.69616639252954 bps 2.696 Kbps 
Most → Děčín  0.413471949815911 % 0.413 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.13471949815911 bps 4.135 Kbps 
Plzeň → Most  0.12923440640072 % 0.129 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2923440640072 bps 1.292 Kbps 
Most → Plzeň  0.207061592368422 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07061592368422 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  0.479893465253864 % 0.480 %   100 bps 100.000 Gbps   479.893465253865 bps 479.893 Mbps 
Olomouc → Brno  0.155283310305579 % 0.155 %   100 bps 100.000 Gbps   155.283310305579 bps 155.283 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.200753390021277 % 0.201 %   100 bps 100.000 Gbps   200.753390021277 bps 200.753 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.737037739138669 % 0.737 %   100 bps 100.000 Gbps   737.037739138669 bps 737.038 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0402010618255421 % 0.040 %   20 bps 20.000 Gbps   7.77980088483559 bps 7.780 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.34949625736873 % 3.349 %   20 bps 20.000 Gbps   621.752588217641 bps 621.753 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.868655737797997 % 0.869 %   10 bps 10.000 Gbps   86.8655737797997 bps 86.866 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.36810580931771 % 0.368 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   36.810580931771 bps 36.811 Kbps 
Brno → Ostrava  2.18003832650822 % 2.180 %   100 bps 100.000 Gbps   2.18003832650822 bps 2.180 Gbps 
Ostrava → Brno  1.69081797458164 % 1.691 %   100 bps 100.000 Gbps   1.69081797458164 bps 1.691 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.06013014674897 % 1.060 %   10 bps 10.000 Gbps   106.013014674897 bps 106.013 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.44702302886185 % 2.447 %   10 bps 10.000 Gbps   244.702302886185 bps 244.702 Mbps 
Ostrava → Opava  1.06013014674897 % 1.060 %   10 bps 10.000 Gbps   106.013014674897 bps 106.013 Mbps 
Opava → Ostrava  2.44702302886185 % 2.447 %   10 bps 10.000 Gbps   244.702302886185 bps 244.702 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.16663441067805 % 1.167 %   10 bps 10.000 Gbps   116.663441067805 bps 116.663 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.243511212581259 % 0.244 %   10 bps 10.000 Gbps   24.3511212581259 bps 24.351 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.49449937076205 % 4.494 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   449.449937076206 bps 449.450 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0418824853085349 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.18824853085349 bps 4.188 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0173040152418281 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.73040152418281 bps 1.730 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.181905647442131 % 0.182 %   10 bps 10.000 Gbps   18.1905647442131 bps 18.191 Mbps 
Praha → Plzeň  7.17290086893488 % 7.173 %   100 bps 100.000 Gbps   7.17290086893489 bps 7.173 Gbps 
Plzeň → Praha  2.16839780378206 % 2.168 %   100 bps 100.000 Gbps   2.16839780378206 bps 2.168 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.34951131808437 % 2.350 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.4951131808436 bps 23.495 Mbps 
Praha → Poděbrady  15.7742569792538 % 15.774 %   1000 bps 1000.000 Mbps   157.742569792538 bps 157.743 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.0208064626129 % 1.021 %   10 bps 10.000 Gbps   102.08064626129 bps 102.081 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.6735496338217 % 19.674 %   10 bps 10.000 Gbps   1.96735496338217 bps 1.967 Gbps 
Brno → Praha  5.47253131378153 % 5.473 %   100 bps 100.000 Gbps   5.47253131378153 bps 5.473 Gbps 
Praha → Brno  8.43310737771361 % 8.433 %   100 bps 100.000 Gbps   8.43310737771362 bps 8.433 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.89608779694716 % 5.896 %   100 bps 100.000 Gbps   5.89608779694716 bps 5.896 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.26434650191775 % 4.264 %   100 bps 100.000 Gbps   4.26434650191776 bps 4.264 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.6073845384379 % 6.607 %   100 bps 100.000 Gbps   6.60738453843789 bps 6.607 Gbps 
Hradec Králové → Praha  5.13004898335836 % 5.130 %   100 bps 100.000 Gbps   5.13004898335837 bps 5.130 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.908715927942758 % 0.909 %   400 bps 400.000 Gbps   3.63244129135729 bps 3.632 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.89329887561913 % 2.893 %   400 bps 400.000 Gbps   11.5565011933891 bps 11.557 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Public Internet  7.65942279972725 % 7.659 %   20 bps 20.000 Gbps   1.53188455994545 bps 1.532 Gbps 
Public Internet → Praha  4.38321906926251 % 4.383 %   20 bps 20.000 Gbps   876.643813852501 bps 876.644 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.630889360936358 % 0.631 %   20 bps 20.000 Gbps   126.177872187271 bps 126.178 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.78378208575399 % 1.784 %   20 bps 20.000 Gbps   356.756417150799 bps 356.756 Mbps 
Brno → Zlín  2.54826021648325 % 2.548 %   10 bps 10.000 Gbps   254.826021648325 bps 254.826 Mbps 
Zlín → Brno  0.737560864949272 % 0.738 %   10 bps 10.000 Gbps   73.7560864949273 bps 73.756 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.121172824215394 % 0.121 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.21172824215394 bps 1.212 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.774082304015917 % 0.774 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.74082304015917 bps 7.741 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.97980057687883 % 2.980 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.7980057687883 bps 29.798 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.49045189664066 % 1.490 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.9045189664067 bps 14.905 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.53319222230446 % 2.533 %   10 bps 10.000 Gbps   253.319222230446 bps 253.319 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.05379992599907 % 5.054 %   10 bps 10.000 Gbps   505.379992599908 bps 505.380 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.10819699737056 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.819699737056 bps 10.820 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0486331436641832 % 0.049 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.86331436641833 bps 4.863 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104259777728096 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4259777728096 bps 10.426 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104313235163547 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4313235163547 bps 10.431 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.020308302433769 % 0.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   203.08302433769 bps 203.083 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0184535311355839 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   184.535311355839 bps 184.535 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   79.8110722425733 bps 79.811 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon May 9 00:04:35 2022