CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/5/10

Average load for period: 2022/05/10 00:00:00 - 2022/05/10 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/05/10 00:00:00 - 2022/05/10 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/5/10
ACONET->Brno  3.732%  Brno->ACONET  12.506%  Brno->Lednice  9.139%  Lednice->Brno  24.279%  Brno->SANET  6.778%  SANET->Brno  1.856%  Brno->Vyškov  12.261%  Vyškov->Brno  1.423%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.055e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.333%  Tábor->České Budějovice  0.057%  Brno->Jihlava  1.550%  Jihlava->Brno  1.546%  České Budějovice->Jihlava  0.176%  Jihlava->České Budějovice  0.017%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.445%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.098%  Jihlava->Telč  0.243%  Telč->Jihlava  2.353%  Hradec Králové->Liberec  6.469%  Liberec->Hradec Králové  1.283%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.028e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.657e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.400e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.970%  Olomouc->Brno  1.101%  Hradec Králové->Olomouc  1.415%  Olomouc->Hradec Králové  0.251%  Olomouc->Ostrava  2.245%  Ostrava->Olomouc  0.056%  Olomouc->Zlín  1.522%  Zlín->Olomouc  0.808e-3 %  Brno->Ostrava  3.168%  Ostrava->Brno  1.717%  Karviná->Ostrava  2.264%  Ostrava->Karviná  1.991%  Opava->Ostrava  2.258%  Ostrava->Opava  1.986%  Ostrava->Pionier  2.937%  Pionier->Ostrava  0.332%  Hradec Králové->Pardubice  0.010%  Pardubice->Hradec Králové  0.095%  Cheb->Plzeň  0.037%  Plzeň->Cheb  5.550%  Plzeň->Praha  1.465%  Praha->Plzeň  10.594%  Poděbrady->Praha  3.161%  Praha->Poděbrady  19.652%  AMS-IX->Praha  24.617%  Praha->AMS-IX  2.313%  Brno->Praha  7.377%  Praha->Brno  12.374%  České Budějovice->Praha  0.710%  Praha->České Budějovice  3.860%  GÉANT2->Praha  11.472%  Praha->GÉANT2  7.532%  Hradec Králové->Praha  6.332%  Praha->Hradec Králové  9.384%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  9.145%  Ústí nad
Labem->Děčín  9.474%  Most->Ústí nad
Labem  5.203e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.026%  Praha->Ústí nad
Labem  8.788%  Ústí nad
Labem->Praha  4.188%  Brno->Zlín  4.223%  Zlín->Brno  1.190%  NIX.cz->Praha  4.886%  Praha->NIX.cz  1.610%  Praha->Public Internet  9.340%  Public Internet->Praha  7.433% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/05/10 00:00:00 - 2022/05/10 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/05/10 00:00:00 - 2022/05/10 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.73176788754726 % 3.732 %   10 bps 10.000 Gbps   373.176788754726 bps 373.177 Mbps 
Brno → ACONET  12.50596236581 % 12.506 %   10 bps 10.000 Gbps   1.250596236581 bps 1.251 Gbps 
Lednice → Brno  24.2793066557538 % 24.279 %   1000 bps 1000.000 Mbps   242.793066557538 bps 242.793 Mbps 
Brno → Lednice  9.13865355101967 % 9.139 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.3865355101967 bps 91.387 Mbps 
SANET → Brno  1.85631118057189 % 1.856 %   40 bps 40.000 Gbps   742.524472228756 bps 742.524 Mbps 
Brno → SANET  6.77766968152905 % 6.778 %   40 bps 40.000 Gbps   2.71106787261162 bps 2.711 Gbps 
Brno → Vyškov  12.2614227728998 % 12.261 %   1000 bps 1000.000 Mbps   122.614227728999 bps 122.614 Mbps 
Vyškov → Brno  1.42252691493099 % 1.423 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.2252691493099 bps 14.225 Mbps 
Jihlava → Brno  1.54556992036172 % 1.546 %   100 bps 100.000 Gbps   1.54556992036172 bps 1.546 Gbps 
Brno → Jihlava  1.55030248706616 % 1.550 %   100 bps 100.000 Gbps   1.55030248706616 bps 1.550 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.445020101398598 % 0.445 %   10 bps 10.000 Gbps   44.5020101398598 bps 44.502 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0977951967310195 % 0.098 %   10 bps 10.000 Gbps   9.77951967310194 bps 9.780 Mbps 
Telč → Jihlava  2.35340248697539 % 2.353 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.5340248697539 bps 23.534 Mbps 
Jihlava → Telč  0.242527697142485 % 0.243 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.42527697142485 bps 2.425 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0173196641125538 % 0.017 %   20 bps 20.000 Gbps   3.46393282251076 bps 3.464 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.175577924548536 % 0.176 %   20 bps 20.000 Gbps   35.1155849097073 bps 35.116 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  6.4688968731323 % 6.469 %   20 bps 20.000 Gbps   1.29377937462646 bps 1.294 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.28280266593019 % 1.283 %   20 bps 20.000 Gbps   256.560533186038 bps 256.561 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.02763166113308 % 1.028 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   102.763166113308 bps 102.763 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.657239455013919 % 0.657 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   65.7239455013918 bps 65.724 Kbps 
Most → Děčín  0.400334422057365 % 0.400 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.00334422057365 bps 4.003 Kbps 
Děčín → Most  0.260338801068408 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60338801068408 bps 2.603 Kbps 
Plzeň → Most  0.102056963533801 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02056963533801 bps 1.021 Kbps 
Most → Plzeň  0.207077184066389 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07077184066389 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  0.970151748327649 % 0.970 %   100 bps 100.000 Gbps   970.151748327648 bps 970.152 Mbps 
Olomouc → Brno  1.10069061927082 % 1.101 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10069061927082 bps 1.101 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.41465076209184 % 1.415 %   100 bps 100.000 Gbps   1.41465076209184 bps 1.415 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.250793768454192 % 0.251 %   100 bps 100.000 Gbps   250.793768454192 bps 250.794 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.24481024710596 % 2.245 %   20 bps 20.000 Gbps   445.10097048435 bps 445.101 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0556114326638588 % 0.056 %   20 bps 20.000 Gbps   11.1222865327718 bps 11.122 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.52184203828913 % 1.522 %   10 bps 10.000 Gbps   152.184203828913 bps 152.184 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.808486644360087 % 0.808 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   80.8486644360087 bps 80.849 Kbps 
Ostrava → Brno  1.71684840589668 % 1.717 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71684840589668 bps 1.717 Gbps 
Brno → Ostrava  3.16819252985225 % 3.168 %   100 bps 100.000 Gbps   3.16819252985225 bps 3.168 Gbps 
Karviná → Ostrava  2.26382037743263 % 2.264 %   10 bps 10.000 Gbps   226.382037743263 bps 226.382 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.99074673730344 % 1.991 %   10 bps 10.000 Gbps   199.074673730344 bps 199.075 Mbps 
Opava → Ostrava  2.25799926211138 % 2.258 %   10 bps 10.000 Gbps   225.799926211138 bps 225.800 Mbps 
Ostrava → Opava  1.98553550684064 % 1.986 %   10 bps 10.000 Gbps   198.553550684064 bps 198.554 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.93707543856532 % 2.937 %   10 bps 10.000 Gbps   293.707543856532 bps 293.708 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.332451577092413 % 0.332 %   10 bps 10.000 Gbps   33.2451577092413 bps 33.245 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0954067637376181 % 0.095 %   10 bps 10.000 Gbps   9.5406763737618 bps 9.541 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0101619323264598 % 0.010 %   10 bps 10.000 Gbps   1.01619323264598 bps 1.016 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0373614198368985 % 0.037 %   10 bps 10.000 Gbps   3.73614198368984 bps 3.736 Mbps 
Plzeň → Cheb  5.54966058670215 % 5.550 %   10 bps 10.000 Gbps   554.966058670215 bps 554.966 Mbps 
Praha → Plzeň  10.59400999523 % 10.594 %   100 bps 100.000 Gbps   10.59400999523 bps 10.594 Gbps 
Plzeň → Praha  1.46484499455674 % 1.465 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46484499455674 bps 1.465 Gbps 
Praha → Poděbrady  19.6523711774368 % 19.652 %   1000 bps 1000.000 Mbps   196.523711774368 bps 196.524 Mbps 
Poděbrady → Praha  3.16068017953621 % 3.161 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.6068017953621 bps 31.607 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.6170174624082 % 24.617 %   10 bps 10.000 Gbps   2.46170174624082 bps 2.462 Gbps 
Praha → AMS-IX  2.31263446926072 % 2.313 %   10 bps 10.000 Gbps   231.263446926072 bps 231.263 Mbps 
Praha → Brno  12.3735108597054 % 12.374 %   100 bps 100.000 Gbps   12.3735108597053 bps 12.374 Gbps 
Brno → Praha  7.37650107154527 % 7.377 %   100 bps 100.000 Gbps   7.37650107154526 bps 7.377 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.53222806160596 % 7.532 %   100 bps 100.000 Gbps   7.53222806160596 bps 7.532 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.4722483222555 % 11.472 %   100 bps 100.000 Gbps   11.4722483222555 bps 11.472 Gbps 
Hradec Králové → Praha  6.33236491832678 % 6.332 %   100 bps 100.000 Gbps   6.33236491832678 bps 6.332 Gbps 
Praha → Hradec Králové  9.38385880079639 % 9.384 %   100 bps 100.000 Gbps   9.3838588007964 bps 9.384 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.61029137834608 % 1.610 %   400 bps 400.000 Gbps   6.43856652628429 bps 6.439 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.88577795892755 % 4.886 %   400 bps 400.000 Gbps   19.5256579719629 bps 19.526 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  7.43275383206678 % 7.433 %   20 bps 20.000 Gbps   1.48655076641336 bps 1.487 Gbps 
Praha → Public Internet  9.33963012999067 % 9.340 %   20 bps 20.000 Gbps   1.86792602599813 bps 1.868 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.86042103994316 % 3.860 %   20 bps 20.000 Gbps   772.084207988633 bps 772.084 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.709909495570424 % 0.710 %   20 bps 20.000 Gbps   141.981899114085 bps 141.982 Mbps 
Zlín → Brno  1.19023052660771 % 1.190 %   10 bps 10.000 Gbps   119.023052660771 bps 119.023 Mbps 
Brno → Zlín  4.22266931996706 % 4.223 %   10 bps 10.000 Gbps   422.266931996706 bps 422.267 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  9.47384664331039 % 9.474 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.738466433104 bps 94.738 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  9.14486123039838 % 9.145 %   1000 bps 1000.000 Mbps   91.4486123039838 bps 91.449 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0257164175232796 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   257.164175232796 bps 257.164 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.20334088099558 % 5.203 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.0334088099558 bps 52.033 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  8.78810162701019 % 8.788 %   10 bps 10.000 Gbps   878.810162701019 bps 878.810 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  4.18763858990857 % 4.188 %   10 bps 10.000 Gbps   418.763858990857 bps 418.764 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107651180552437 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7651180552437 bps 10.765 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0551410184767877 % 0.055 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   5.51410184767877 bps 5.514 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104057029197172 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4057029197172 bps 10.406 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.10423386376828 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.423386376828 bps 10.423 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.333405350631999 % 0.333 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.33405350631999 bps 3.334 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0568386749898186 % 0.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   568.386749898186 bps 568.387 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   123.002163382289 bps 123.002 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed May 11 00:04:40 2022