CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/5/11

Average load for period: 2022/05/11 00:00:00 - 2022/05/11 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/05/11 00:00:00 - 2022/05/11 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/5/11
ACONET->Brno  3.953%  Brno->ACONET  11.988%  Brno->Lednice  9.537%  Lednice->Brno  20.323%  Brno->SANET  7.347%  SANET->Brno  1.796%  Brno->Vyškov  13.238%  Vyškov->Brno  1.586%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.056e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.107e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.446%  Tábor->České Budějovice  0.058%  Brno->Jihlava  1.627%  Jihlava->Brno  1.339%  České Budějovice->Jihlava  0.174%  Jihlava->České Budějovice  0.123%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.454%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.093%  Jihlava->Telč  0.817%  Telč->Jihlava  0.197%  Hradec Králové->Liberec  7.318%  Liberec->Hradec Králové  1.911%  Liberec->Ústí nad
Labem  3.174e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.429e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.401e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.104e-3 %  Brno->Olomouc  1.137%  Olomouc->Brno  0.537%  Hradec Králové->Olomouc  1.505%  Olomouc->Hradec Králové  0.267%  Olomouc->Ostrava  2.590%  Ostrava->Olomouc  0.093%  Olomouc->Zlín  1.660%  Zlín->Olomouc  0.816e-3 %  Brno->Ostrava  3.680%  Ostrava->Brno  1.784%  Karviná->Ostrava  3.365%  Ostrava->Karviná  2.193%  Opava->Ostrava  3.365%  Ostrava->Opava  2.193%  Ostrava->Pionier  3.672%  Pionier->Ostrava  0.338%  Hradec Králové->Pardubice  0.013%  Pardubice->Hradec Králové  0.069%  Cheb->Plzeň  0.026%  Plzeň->Cheb  0.318%  Plzeň->Praha  1.535%  Praha->Plzeň  11.663%  Poděbrady->Praha  2.754%  Praha->Poděbrady  22.641%  AMS-IX->Praha  24.335%  Praha->AMS-IX  1.586%  Brno->Praha  7.162%  Praha->Brno  13.554%  České Budějovice->Praha  1.430%  Praha->České Budějovice  4.738%  GÉANT2->Praha  11.660%  Praha->GÉANT2  7.456%  Hradec Králové->Praha  6.693%  Praha->Hradec Králové  8.659%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  9.629%  Ústí nad
Labem->Děčín  10.647%  Most->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Most : DOWN Praha->Ústí nad
Labem  9.794%  Ústí nad
Labem->Praha  3.437%  Brno->Zlín  4.719%  Zlín->Brno  1.506%  NIX.cz->Praha  5.007%  Praha->NIX.cz  1.458%  Praha->Public Internet  8.784%  Public Internet->Praha  7.817% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/05/11 00:00:00 - 2022/05/11 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/05/11 00:00:00 - 2022/05/11 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.95288595031037 % 3.953 %   10 bps 10.000 Gbps   395.288595031037 bps 395.289 Mbps 
Brno → ACONET  11.9875111693478 % 11.988 %   10 bps 10.000 Gbps   1.19875111693478 bps 1.199 Gbps 
Lednice → Brno  20.3232561018311 % 20.323 %   1000 bps 1000.000 Mbps   203.232561018311 bps 203.233 Mbps 
Brno → Lednice  9.53711000905454 % 9.537 %   1000 bps 1000.000 Mbps   95.3711000905454 bps 95.371 Mbps 
Brno → SANET  7.34694922284234 % 7.347 %   40 bps 40.000 Gbps   2.93877968913694 bps 2.939 Gbps 
SANET → Brno  1.79611317745611 % 1.796 %   40 bps 40.000 Gbps   718.445270982445 bps 718.445 Mbps 
Vyškov → Brno  1.58620280667326 % 1.586 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.8620280667326 bps 15.862 Mbps 
Brno → Vyškov  13.2382111488283 % 13.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   132.382111488283 bps 132.382 Mbps 
Jihlava → Brno  1.33926648723521 % 1.339 %   100 bps 100.000 Gbps   1.33926648723521 bps 1.339 Gbps 
Brno → Jihlava  1.62699951782557 % 1.627 %   100 bps 100.000 Gbps   1.62699951782557 bps 1.627 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.453899322013418 % 0.454 %   10 bps 10.000 Gbps   45.3899322013418 bps 45.390 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0927097086208967 % 0.093 %   10 bps 10.000 Gbps   9.27097086208965 bps 9.271 Mbps 
Jihlava → Telč  0.817104914337837 % 0.817 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.17104914337837 bps 8.171 Mbps 
Telč → Jihlava  0.197154866499139 % 0.197 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.97154866499139 bps 1.972 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.122791235778749 % 0.123 %   20 bps 20.000 Gbps   24.5582471557499 bps 24.558 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.173515396272547 % 0.174 %   20 bps 20.000 Gbps   34.7030792545093 bps 34.703 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.91125189937882 % 1.911 %   20 bps 20.000 Gbps   382.250379875763 bps 382.250 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  7.3183256747577 % 7.318 %   20 bps 20.000 Gbps   1.46366513495154 bps 1.464 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  3.17406451062788 % 3.174 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   317.406451062788 bps 317.406 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.428648767428005 % 0.429 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   42.8648767428004 bps 42.865 Kbps 
Most → Děčín  0.400974526241053 % 0.401 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.00974526241053 bps 4.010 Kbps 
Děčín → Most  0.260392843435021 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60392843435021 bps 2.604 Kbps 
Plzeň → Most  0.104320871977401 % 0.104 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04320871977401 bps 1.043 Kbps 
Most → Plzeň  0.206982553634527 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06982553634527 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  1.13724003832626 % 1.137 %   100 bps 100.000 Gbps   1.13724003832626 bps 1.137 Gbps 
Olomouc → Brno  0.537022322369789 % 0.537 %   100 bps 100.000 Gbps   537.022322369789 bps 537.022 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.50484710224537 % 1.505 %   100 bps 100.000 Gbps   1.50484706403053 bps 1.505 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.267217188958048 % 0.267 %   100 bps 100.000 Gbps   267.217157974137 bps 267.217 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.589550836174 % 2.590 %   20 bps 20.000 Gbps   498.628528046103 bps 498.629 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0925904265294002 % 0.093 %   20 bps 20.000 Gbps   18.51808530588 bps 18.518 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.66003047461079 % 1.660 %   10 bps 10.000 Gbps   166.003047461079 bps 166.003 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.815861036075157 % 0.816 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   81.5861036075158 bps 81.586 Kbps 
Ostrava → Brno  1.7838248917407 % 1.784 %   100 bps 100.000 Gbps   1.7838248917407 bps 1.784 Gbps 
Brno → Ostrava  3.67951591461872 % 3.680 %   100 bps 100.000 Gbps   3.67951591461872 bps 3.680 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.19299952229651 % 2.193 %   10 bps 10.000 Gbps   219.299952229651 bps 219.300 Mbps 
Karviná → Ostrava  3.36513184130222 % 3.365 %   10 bps 10.000 Gbps   336.513184130222 bps 336.513 Mbps 
Ostrava → Opava  2.19299952229651 % 2.193 %   10 bps 10.000 Gbps   219.299952229651 bps 219.300 Mbps 
Opava → Ostrava  3.36513184130222 % 3.365 %   10 bps 10.000 Gbps   336.513184130222 bps 336.513 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.338355901282934 % 0.338 %   10 bps 10.000 Gbps   33.8355901282935 bps 33.836 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.67240020011694 % 3.672 %   10 bps 10.000 Gbps   367.240020011694 bps 367.240 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0126103931677753 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.26103931677753 bps 1.261 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0685733958621867 % 0.069 %   10 bps 10.000 Gbps   6.85733958621867 bps 6.857 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.317928025709667 % 0.318 %   10 bps 10.000 Gbps   31.7928025709667 bps 31.793 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0258706817259598 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.58706817259598 bps 2.587 Mbps 
Praha → Plzeň  11.6633530634674 % 11.663 %   100 bps 100.000 Gbps   11.6633530634674 bps 11.663 Gbps 
Plzeň → Praha  1.5347720356873 % 1.535 %   100 bps 100.000 Gbps   1.5347720356873 bps 1.535 Gbps 
Praha → Poděbrady  22.6408512509119 % 22.641 %   1000 bps 1000.000 Mbps   226.408512509119 bps 226.409 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.75419014735994 % 2.754 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.5419014735994 bps 27.542 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.5862053911871 % 1.586 %   10 bps 10.000 Gbps   158.620539118711 bps 158.621 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.3346520230903 % 24.335 %   10 bps 10.000 Gbps   2.43346520230903 bps 2.433 Gbps 
Praha → Brno  13.5544418915212 % 13.554 %   100 bps 100.000 Gbps   13.5544418915212 bps 13.554 Gbps 
Brno → Praha  7.16248594410478 % 7.162 %   100 bps 100.000 Gbps   7.16248594410478 bps 7.162 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.6604046006349 % 11.660 %   100 bps 100.000 Gbps   11.6604046006349 bps 11.660 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.45625400469514 % 7.456 %   100 bps 100.000 Gbps   7.45625400469514 bps 7.456 Gbps 
Praha → Hradec Králové  8.65940458239668 % 8.659 %   100 bps 100.000 Gbps   8.65940458239669 bps 8.659 Gbps 
Hradec Králové → Praha  6.69315671172373 % 6.693 %   100 bps 100.000 Gbps   6.69315671172373 bps 6.693 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.4575436414259 % 1.458 %   400 bps 400.000 Gbps   5.83017456570361 bps 5.830 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.0073684355596 % 5.007 %   400 bps 400.000 Gbps   20.0294737422384 bps 20.029 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  7.81657248095227 % 7.817 %   20 bps 20.000 Gbps   1.56331449619045 bps 1.563 Gbps 
Praha → Public Internet  8.78395189607742 % 8.784 %   20 bps 20.000 Gbps   1.75679037921549 bps 1.757 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.42985695119105 % 1.430 %   20 bps 20.000 Gbps   285.97139023821 bps 285.971 Mbps 
Praha → České Budějovice  4.73802775579056 % 4.738 %   20 bps 20.000 Gbps   947.605551158112 bps 947.606 Mbps 
Zlín → Brno  1.50550965432387 % 1.506 %   10 bps 10.000 Gbps   150.550965432387 bps 150.551 Mbps 
Brno → Zlín  4.71884415566022 % 4.719 %   10 bps 10.000 Gbps   471.884415566021 bps 471.884 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  10.6469490478902 % 10.647 %   1000 bps 1000.000 Mbps   106.469490478902 bps 106.469 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  9.62915333408313 % 9.629 %   1000 bps 1000.000 Mbps   96.2915333408312 bps 96.292 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Most  empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Ústí nad Labem  9.79422885526139 % 9.794 %   10 bps 10.000 Gbps   979.422885526139 bps 979.423 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  3.43720689137235 % 3.437 %   10 bps 10.000 Gbps   343.720689137235 bps 343.721 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0556641368007668 % 0.056 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   5.56641368007668 bps 5.566 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107441100381374 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7441100381374 bps 10.744 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104240587816212 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4240587816212 bps 10.424 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104100915523206 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4100915523206 bps 10.410 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.44649755500389 % 0.446 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.4649755500389 bps 4.465 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0576645833873921 % 0.058 %   1000 bps 1000.000 Mbps   576.645833873921 bps 576.646 Kbps 
Summary  empty NA   2.996 bps 2.996 Tbps   125.579885446363 bps 125.580 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu May 12 00:04:25 2022