CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/5/13

Average load for period: 2022/05/13 00:00:00 - 2022/05/13 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/05/13 00:00:00 - 2022/05/13 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/5/13
ACONET->Brno  3.190%  Brno->ACONET  9.853%  Brno->Lednice  6.128%  Lednice->Brno  19.516%  Brno->SANET  4.517%  SANET->Brno  1.370%  Brno->Vyškov  6.795%  Vyškov->Brno  0.762%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.107e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.311%  Tábor->České Budějovice  0.028%  Brno->Jihlava  1.913%  Jihlava->Brno  1.290%  České Budějovice->Jihlava  0.387%  Jihlava->České Budějovice  0.057%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.749%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.113%  Jihlava->Telč  0.925%  Telč->Jihlava  0.367%  Hradec Králové->Liberec  4.844%  Liberec->Hradec Králové  1.609%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.516e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.291e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.412e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.107e-3 %  Brno->Olomouc  0.902%  Olomouc->Brno  0.328%  Hradec Králové->Olomouc  1.126%  Olomouc->Hradec Králové  0.320%  Olomouc->Ostrava  1.955%  Ostrava->Olomouc  0.104%  Olomouc->Zlín  1.208%  Zlín->Olomouc  1.042e-3 %  Brno->Ostrava  2.822%  Ostrava->Brno  1.620%  Karviná->Ostrava  0.964%  Ostrava->Karviná  1.773%  Opava->Ostrava  0.964%  Ostrava->Opava  1.773%  Ostrava->Pionier  1.279%  Pionier->Ostrava  0.325%  Hradec Králové->Pardubice  8.814e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.071%  Cheb->Plzeň  0.045%  Plzeň->Cheb  0.268%  Plzeň->Praha  1.404%  Praha->Plzeň  9.241%  Poděbrady->Praha  2.578%  Praha->Poděbrady  17.279%  AMS-IX->Praha  20.047%  Praha->AMS-IX  1.070%  Brno->Praha  6.550%  Praha->Brno  10.461%  České Budějovice->Praha  1.088%  Praha->České Budějovice  3.178%  GÉANT2->Praha  8.469%  Praha->GÉANT2  6.907%  Hradec Králové->Praha  6.430%  Praha->Hradec Králové  7.235%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  2.429%  Ústí nad
Labem->Děčín  4.088%  Most->Ústí nad
Labem  6.204e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.062%  Praha->Ústí nad
Labem  7.474%  Ústí nad
Labem->Praha  2.564%  Brno->Zlín  3.575%  Zlín->Brno  1.149%  NIX.cz->Praha  3.889%  Praha->NIX.cz  1.174%  Praha->Public Internet  8.722%  Public Internet->Praha  6.073% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/05/13 00:00:00 - 2022/05/13 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/05/13 00:00:00 - 2022/05/13 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.85333784292584 % 9.853 %   10 bps 10.000 Gbps   985.333784292585 bps 985.334 Mbps 
ACONET → Brno  3.19035601694902 % 3.190 %   10 bps 10.000 Gbps   319.035601694902 bps 319.036 Mbps 
Brno → Lednice  6.12781620929882 % 6.128 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.2781620929882 bps 61.278 Mbps 
Lednice → Brno  19.5160757925396 % 19.516 %   1000 bps 1000.000 Mbps   195.160757925396 bps 195.161 Mbps 
Brno → SANET  4.51734151079835 % 4.517 %   40 bps 40.000 Gbps   1.80693660431934 bps 1.807 Gbps 
SANET → Brno  1.36976850676135 % 1.370 %   40 bps 40.000 Gbps   547.907402704539 bps 547.907 Mbps 
Vyškov → Brno  0.762203580839372 % 0.762 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.62203580839372 bps 7.622 Mbps 
Brno → Vyškov  6.79503915750748 % 6.795 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.9503915750747 bps 67.950 Mbps 
Jihlava → Brno  1.28961336468082 % 1.290 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28961336468082 bps 1.290 Gbps 
Brno → Jihlava  1.91330282527923 % 1.913 %   100 bps 100.000 Gbps   1.91330282527923 bps 1.913 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.748623841161005 % 0.749 %   10 bps 10.000 Gbps   74.8623841161006 bps 74.862 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.112961862202197 % 0.113 %   10 bps 10.000 Gbps   11.2961862202197 bps 11.296 Mbps 
Telč → Jihlava  0.36682968166004 % 0.367 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.6682968166004 bps 3.668 Mbps 
Jihlava → Telč  0.92545010356749 % 0.925 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.2545010356749 bps 9.255 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0572817928376139 % 0.057 %   20 bps 20.000 Gbps   11.4563585675228 bps 11.456 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.387372638516607 % 0.387 %   20 bps 20.000 Gbps   77.4745277033215 bps 77.475 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.8440129974876 % 4.844 %   20 bps 20.000 Gbps   968.80259949752 bps 968.803 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.60882369436035 % 1.609 %   20 bps 20.000 Gbps   321.764738872071 bps 321.765 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.291382811645419 % 0.291 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.1382811645419 bps 29.138 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.515525041160478 % 0.516 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   51.5525041160479 bps 51.553 Kbps 
Děčín → Most  0.259404992109715 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59404992109715 bps 2.594 Kbps 
Most → Děčín  0.411672419905102 % 0.412 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11672419905102 bps 4.117 Kbps 
Most → Plzeň  0.206959778118688 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06959778118688 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.106563699904497 % 0.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06563699904497 bps 1.066 Kbps 
Olomouc → Brno  0.327971020309863 % 0.328 %   100 bps 100.000 Gbps   327.971020309863 bps 327.971 Mbps 
Brno → Olomouc  0.902364636133168 % 0.902 %   100 bps 100.000 Gbps   902.364636133168 bps 902.365 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.12573719241271 % 1.126 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12573719241271 bps 1.126 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.320200497617417 % 0.320 %   100 bps 100.000 Gbps   320.200497617417 bps 320.200 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.95519331321854 % 1.955 %   20 bps 20.000 Gbps   389.038405634721 bps 389.038 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.104252296071884 % 0.104 %   20 bps 20.000 Gbps   20.8504592143768 bps 20.850 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.04206168914919 % 1.042 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   104.206168914919 bps 104.206 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.20777269254205 % 1.208 %   10 bps 10.000 Gbps   120.777269254205 bps 120.777 Mbps 
Brno → Ostrava  2.8218103413327 % 2.822 %   100 bps 100.000 Gbps   2.8218103413327 bps 2.822 Gbps 
Ostrava → Brno  1.61953436044143 % 1.620 %   100 bps 100.000 Gbps   1.61953436044143 bps 1.620 Gbps 
Karviná → Ostrava  0.964470781328577 % 0.964 %   10 bps 10.000 Gbps   96.4470781328577 bps 96.447 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.77278234873702 % 1.773 %   10 bps 10.000 Gbps   177.278234873702 bps 177.278 Mbps 
Opava → Ostrava  0.964470781328578 % 0.964 %   10 bps 10.000 Gbps   96.4470781328577 bps 96.447 Mbps 
Ostrava → Opava  1.77278234873702 % 1.773 %   10 bps 10.000 Gbps   177.278234873702 bps 177.278 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.27861215370584 % 1.279 %   10 bps 10.000 Gbps   127.861215370584 bps 127.861 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.32476470886305 % 0.325 %   10 bps 10.000 Gbps   32.4764708863051 bps 32.476 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  8.81368768857936 % 8.814 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   881.368768857936 bps 881.369 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0714604700323716 % 0.071 %   10 bps 10.000 Gbps   7.14604700323717 bps 7.146 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.267688460356111 % 0.268 %   10 bps 10.000 Gbps   26.7688460356111 bps 26.769 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0450221375802561 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.50221375802561 bps 4.502 Mbps 
Plzeň → Praha  1.40413063109947 % 1.404 %   100 bps 100.000 Gbps   1.40413063109947 bps 1.404 Gbps 
Praha → Plzeň  9.24113773474055 % 9.241 %   100 bps 100.000 Gbps   9.24113773474055 bps 9.241 Gbps 
Praha → Poděbrady  17.2792474674872 % 17.279 %   1000 bps 1000.000 Mbps   172.792474674872 bps 172.792 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.57804170811928 % 2.578 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.7804170811928 bps 25.780 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.07036869921256 % 1.070 %   10 bps 10.000 Gbps   107.036869921256 bps 107.037 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.047018930759 % 20.047 %   10 bps 10.000 Gbps   2.0047018930759 bps 2.005 Gbps 
Brno → Praha  6.55004970332985 % 6.550 %   100 bps 100.000 Gbps   6.55004970332986 bps 6.550 Gbps 
Praha → Brno  10.460947547051 % 10.461 %   100 bps 100.000 Gbps   10.460947547051 bps 10.461 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.46919320430237 % 8.469 %   100 bps 100.000 Gbps   8.46919285244321 bps 8.469 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.90657118527125 % 6.907 %   100 bps 100.000 Gbps   6.90657114607428 bps 6.907 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.23464985373316 % 7.235 %   100 bps 100.000 Gbps   7.23464985373313 bps 7.235 Gbps 
Hradec Králové → Praha  6.42978391677577 % 6.430 %   100 bps 100.000 Gbps   6.42978391677577 bps 6.430 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.88852249612431 % 3.889 %   400 bps 400.000 Gbps   15.5427906421332 bps 15.543 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.17383908939264 % 1.174 %   400 bps 400.000 Gbps   4.69244437255813 bps 4.692 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Public Internet  8.72222008639564 % 8.722 %   20 bps 20.000 Gbps   1.74444401727913 bps 1.744 Gbps 
Public Internet → Praha  6.07300902609501 % 6.073 %   20 bps 20.000 Gbps   1.214601805219 bps 1.215 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.17807645580425 % 3.178 %   20 bps 20.000 Gbps   635.61529116085 bps 635.615 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.08819394054835 % 1.088 %   20 bps 20.000 Gbps   217.63878810967 bps 217.639 Mbps 
Brno → Zlín  3.57528016600417 % 3.575 %   10 bps 10.000 Gbps   357.528016600417 bps 357.528 Mbps 
Zlín → Brno  1.1490164541143 % 1.149 %   10 bps 10.000 Gbps   114.90164541143 bps 114.902 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  4.08775887590026 % 4.088 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.8775887590026 bps 40.878 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  2.42945287208388 % 2.429 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.2945287208388 bps 24.295 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.061949796550282 % 0.062 %   1000 bps 1000.000 Mbps   619.49796550282 bps 619.498 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  6.20385683992531 % 6.204 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.0385683992531 bps 62.039 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.47412178252977 % 7.474 %   10 bps 10.000 Gbps   747.412178252977 bps 747.412 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.56442745150447 % 2.564 %   10 bps 10.000 Gbps   256.442745150447 bps 256.443 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107248661678662 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7248661678662 bps 10.725 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0483287407872616 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.83287407872616 bps 4.833 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104246040453357 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4246040453357 bps 10.425 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104212145263693 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4212145263693 bps 10.421 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0279183659297048 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   279.183659297048 bps 279.184 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.31132008235426 % 0.311 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.1132008235426 bps 3.113 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   101.668163220283 bps 101.668 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat May 14 00:04:13 2022