CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/6/17

Average load for period: 2022/06/17 00:00:00 - 2022/06/17 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/06/17 00:00:00 - 2022/06/17 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/6/17
ACONET->Brno  2.420%  Brno->ACONET  7.969%  Brno->Lednice  6.262%  Lednice->Brno  14.871%  Brno->SANET  4.868%  SANET->Brno  1.278%  Brno->Vyškov  6.894%  Vyškov->Brno  0.853%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.238%  Tábor->České Budějovice  0.024%  Brno->Jihlava  1.571%  Jihlava->Brno  1.315%  České Budějovice->Jihlava  0.297%  Jihlava->České Budějovice  0.112%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.299%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.079%  Jihlava->Telč  0.655%  Telč->Jihlava  0.098%  Hradec Králové->Liberec  4.802%  Liberec->Hradec Králové  1.134%  Liberec->Ústí nad
Labem  6.021e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.554e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.409e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  1.252%  Olomouc->Brno  0.429%  Hradec Králové->Olomouc  0.748%  Olomouc->Hradec Králové  0.621%  Olomouc->Ostrava  1.931%  Ostrava->Olomouc  0.027%  Olomouc->Zlín  0.625%  Zlín->Olomouc  1.024e-3 %  Brno->Ostrava  8.008%  Ostrava->Brno  1.353%  Karviná->Ostrava  2.120%  Ostrava->Karviná  1.225%  Opava->Ostrava  2.109%  Ostrava->Opava  1.230%  Ostrava->Pionier  0.827%  Pionier->Ostrava  0.559%  Hradec Králové->Pardubice  0.013%  Pardubice->Hradec Králové  0.085%  Cheb->Plzeň  0.026%  Plzeň->Cheb  0.178%  Plzeň->Praha  2.207%  Praha->Plzeň  3.531%  Poděbrady->Praha  2.318%  Praha->Poděbrady  14.012%  AMS-IX->Praha  22.183%  Praha->AMS-IX  0.976%  Brno->Praha  5.296%  Praha->Brno  11.792%  České Budějovice->Praha  1.399%  Praha->České Budějovice  3.376%  GÉANT2->Praha  8.169%  Praha->GÉANT2  7.045%  Hradec Králové->Praha  2.129%  Praha->Hradec Králové  5.325%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.105%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.020%  Most->Ústí nad
Labem  6.172e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.055%  Praha->Ústí nad
Labem  6.689%  Ústí nad
Labem->Praha  1.486%  Brno->Zlín  2.974%  Zlín->Brno  4.012%  NIX.cz->Praha  3.014%  Praha->NIX.cz  0.901%  Praha->Public Internet  10.170%  Public Internet->Praha  6.477% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/06/17 00:00:00 - 2022/06/17 23:59:59 MET DST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/06/17 00:00:00 - 2022/06/17 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.96896064214373 % 7.969 %   10 bps 10.000 Gbps   796.896064214374 bps 796.896 Mbps 
ACONET → Brno  2.42029375893363 % 2.420 %   10 bps 10.000 Gbps   242.029375893362 bps 242.029 Mbps 
Lednice → Brno  14.8713924665856 % 14.871 %   1000 bps 1000.000 Mbps   148.713924665856 bps 148.714 Mbps 
Brno → Lednice  6.26213589803063 % 6.262 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.6213589803063 bps 62.621 Mbps 
SANET → Brno  1.27839094398458 % 1.278 %   40 bps 40.000 Gbps   511.35637759383 bps 511.356 Mbps 
Brno → SANET  4.86761735943251 % 4.868 %   40 bps 40.000 Gbps   1.947046943773 bps 1.947 Gbps 
Vyškov → Brno  0.8530927037936 % 0.853 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.530927037936 bps 8.531 Mbps 
Brno → Vyškov  6.8941218796833 % 6.894 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.941218796833 bps 68.941 Mbps 
Brno → Jihlava  1.57088243790179 % 1.571 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57088243790179 bps 1.571 Gbps 
Jihlava → Brno  1.31539095736432 % 1.315 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31539095736432 bps 1.315 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.299291736956915 % 0.299 %   10 bps 10.000 Gbps   29.9291736956914 bps 29.929 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0786036366244563 % 0.079 %   10 bps 10.000 Gbps   7.86036366244563 bps 7.860 Mbps 
Telč → Jihlava  0.098367497658783 % 0.098 %   1000 bps 1000.000 Mbps   983.67497658783 bps 983.675 Kbps 
Jihlava → Telč  0.655353009698998 % 0.655 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.55353009698999 bps 6.554 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.11233031765986 % 0.112 %   20 bps 20.000 Gbps   22.466063531972 bps 22.466 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.296798987963852 % 0.297 %   20 bps 20.000 Gbps   59.3597975927704 bps 59.360 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.80239520736913 % 4.802 %   20 bps 20.000 Gbps   960.479041473827 bps 960.479 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.13442841334911 % 1.134 %   20 bps 20.000 Gbps   226.885682669822 bps 226.886 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.553852973325057 % 0.554 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   55.3852973325057 bps 55.385 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  6.02081863613316 % 6.021 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   602.081863613316 bps 602.082 Kbps 
Děčín → Most  0.260014743573394 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60014743573394 bps 2.600 Kbps 
Most → Děčín  0.409279404866222 % 0.409 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09279404866222 bps 4.093 Kbps 
Plzeň → Most  0.102327153497288 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02327153497288 bps 1.023 Kbps 
Most → Plzeň  0.207022567892996 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07022567892996 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  1.25243104897761 % 1.252 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25243104897761 bps 1.252 Gbps 
Olomouc → Brno  0.429438400109133 % 0.429 %   100 bps 100.000 Gbps   429.438400109133 bps 429.438 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.747838897544839 % 0.748 %   100 bps 100.000 Gbps   747.838857810218 bps 747.839 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.621386822999017 % 0.621 %   100 bps 100.000 Gbps   621.38679231169 bps 621.387 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0268642746013159 % 0.027 %   20 bps 20.000 Gbps   5.37285492026318 bps 5.373 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.93069128596073 % 1.931 %   20 bps 20.000 Gbps   377.711656625544 bps 377.712 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.02363632576233 % 1.024 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   102.363632576233 bps 102.364 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.625105588321305 % 0.625 %   10 bps 10.000 Gbps   62.5105588321305 bps 62.511 Mbps 
Ostrava → Brno  1.35256466863337 % 1.353 %   100 bps 100.000 Gbps   1.35256466863337 bps 1.353 Gbps 
Brno → Ostrava  8.00846370708194 % 8.008 %   100 bps 100.000 Gbps   8.00846370708194 bps 8.008 Gbps 
Karviná → Ostrava  2.1204351858416 % 2.120 %   10 bps 10.000 Gbps   212.04351858416 bps 212.044 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.22548508319579 % 1.225 %   10 bps 10.000 Gbps   122.548508319579 bps 122.549 Mbps 
Ostrava → Opava  1.23023626846809 % 1.230 %   10 bps 10.000 Gbps   123.023626846809 bps 123.024 Mbps 
Opava → Ostrava  2.10929848080009 % 2.109 %   10 bps 10.000 Gbps   210.929848080009 bps 210.930 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.558500686286784 % 0.559 %   10 bps 10.000 Gbps   55.8500686286784 bps 55.850 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.826779398206957 % 0.827 %   10 bps 10.000 Gbps   82.6779398206957 bps 82.678 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0846090994340372 % 0.085 %   10 bps 10.000 Gbps   8.46090994340373 bps 8.461 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.013481575704103 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.3481575704103 bps 1.348 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.177976780271398 % 0.178 %   10 bps 10.000 Gbps   17.7976780271398 bps 17.798 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0264899626378125 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.64899626378125 bps 2.649 Mbps 
Praha → Plzeň  3.53097623629069 % 3.531 %   100 bps 100.000 Gbps   3.53097623629068 bps 3.531 Gbps 
Plzeň → Praha  2.2069031901762 % 2.207 %   100 bps 100.000 Gbps   2.2069031901762 bps 2.207 Gbps 
Praha → Poděbrady  14.0120101860578 % 14.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   140.120101860578 bps 140.120 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.3176427494914 % 2.318 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.176427494914 bps 23.176 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.975927001145234 % 0.976 %   10 bps 10.000 Gbps   97.5927001145234 bps 97.593 Mbps 
AMS-IX → Praha  22.1827204871655 % 22.183 %   10 bps 10.000 Gbps   2.21827204871655 bps 2.218 Gbps 
Brno → Praha  5.29563440539783 % 5.296 %   100 bps 100.000 Gbps   5.29563440539782 bps 5.296 Gbps 
Praha → Brno  11.7916180031225 % 11.792 %   100 bps 100.000 Gbps   11.7916180031225 bps 11.792 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.16913405789347 % 8.169 %   100 bps 100.000 Gbps   8.16912979996735 bps 8.169 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.04470367656168 % 7.045 %   100 bps 100.000 Gbps   7.04470357787507 bps 7.045 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.32493851706284 % 5.325 %   100 bps 100.000 Gbps   5.32493851706284 bps 5.325 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.1290505370627 % 2.129 %   100 bps 100.000 Gbps   2.1290505370627 bps 2.129 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.901122409501689 % 0.901 %   400 bps 400.000 Gbps   3.60448963800675 bps 3.604 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.01361712009258 % 3.014 %   400 bps 400.000 Gbps   12.0544684803703 bps 12.054 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  6.47719895851374 % 6.477 %   20 bps 20.000 Gbps   1.29543979170275 bps 1.295 Gbps 
Praha → Public Internet  10.1703681830604 % 10.170 %   20 bps 20.000 Gbps   2.03407363661209 bps 2.034 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.37583933208295 % 3.376 %   20 bps 20.000 Gbps   675.16786641659 bps 675.168 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.39908003859594 % 1.399 %   20 bps 20.000 Gbps   279.816007719188 bps 279.816 Mbps 
Brno → Zlín  2.97365215638183 % 2.974 %   10 bps 10.000 Gbps   297.365215638183 bps 297.365 Mbps 
Zlín → Brno  4.0121125248664 % 4.012 %   10 bps 10.000 Gbps   401.21125248664 bps 401.211 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.104742195664292 % 0.105 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04742195664292 bps 1.047 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.01965597793404 % 1.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1965597793404 bps 10.197 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0553449202953152 % 0.055 %   1000 bps 1000.000 Mbps   553.449202953152 bps 553.449 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  6.17170241446948 % 6.172 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.7170241446948 bps 61.717 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.68894115949057 % 6.689 %   10 bps 10.000 Gbps   668.894115949056 bps 668.894 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.48588479956601 % 1.486 %   10 bps 10.000 Gbps   148.588479956601 bps 148.588 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108214901944539 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8214901944539 bps 10.821 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0475080119038435 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.75080119038436 bps 4.751 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104285927675147 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4285927675147 bps 10.429 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104146520785577 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4146520785577 bps 10.415 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0242450929721205 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   242.450929721205 bps 242.451 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.238258133972089 % 0.238 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.38258133972089 bps 2.383 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   91.1288949543092 bps 91.129 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Jun 18 00:04:29 2022