CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/6/18

Average load for period: 2022/06/18 00:00:00 - 2022/06/18 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/06/18 00:00:00 - 2022/06/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/6/18
ACONET->Brno  2.936%  Brno->ACONET  6.598%  Brno->Lednice  8.557%  Lednice->Brno  14.917%  Brno->SANET  3.163%  SANET->Brno  0.935%  Brno->Vyškov  1.741%  Vyškov->Brno  0.425%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.043%  Tábor->České Budějovice  0.014%  Brno->Jihlava  0.601%  Jihlava->Brno  0.520%  České Budějovice->Jihlava  0.307%  Jihlava->České Budějovice  0.021%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.426%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.074%  Jihlava->Telč  0.323%  Telč->Jihlava  0.074%  Hradec Králové->Liberec  4.371%  Liberec->Hradec Králové  0.951%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.208e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.223e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.408e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.347%  Olomouc->Brno  0.085%  Hradec Králové->Olomouc  0.424%  Olomouc->Hradec Králové  0.136%  Olomouc->Ostrava  1.474%  Ostrava->Olomouc  0.011%  Olomouc->Zlín  0.636%  Zlín->Olomouc  0.256e-3 %  Brno->Ostrava  7.358%  Ostrava->Brno  1.427%  Karviná->Ostrava  1.593%  Ostrava->Karviná  0.980%  Opava->Ostrava  1.593%  Ostrava->Opava  0.980%  Ostrava->Pionier  3.725%  Pionier->Ostrava  0.619%  Hradec Králové->Pardubice  5.898e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.049%  Cheb->Plzeň  0.011%  Plzeň->Cheb  0.022%  Plzeň->Praha  1.788%  Praha->Plzeň  1.984%  Poděbrady->Praha  1.667%  Praha->Poděbrady  15.595%  AMS-IX->Praha  18.930%  Praha->AMS-IX  0.786%  Brno->Praha  3.747%  Praha->Brno  6.561%  České Budějovice->Praha  0.974%  Praha->České Budějovice  1.520%  GÉANT2->Praha  7.541%  Praha->GÉANT2  5.998%  Hradec Králové->Praha  1.914%  Praha->Hradec Králové  4.565%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.096%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.744%  Most->Ústí nad
Labem  2.972e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.456e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.254%  Ústí nad
Labem->Praha  1.350%  Brno->Zlín  1.962%  Zlín->Brno  0.556%  NIX.cz->Praha  2.170%  Praha->NIX.cz  0.691%  Praha->Public Internet  6.722%  Public Internet->Praha  3.777% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/06/18 00:00:00 - 2022/06/18 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/06/18 00:00:00 - 2022/06/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.59807313571024 % 6.598 %   10 bps 10.000 Gbps   659.807313571025 bps 659.807 Mbps 
ACONET → Brno  2.93552604035162 % 2.936 %   10 bps 10.000 Gbps   293.552604035162 bps 293.553 Mbps 
Brno → Lednice  8.5568383357472 % 8.557 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.568383357472 bps 85.568 Mbps 
Lednice → Brno  14.9168266512152 % 14.917 %   1000 bps 1000.000 Mbps   149.168266512152 bps 149.168 Mbps 
Brno → SANET  3.16275117736549 % 3.163 %   40 bps 40.000 Gbps   1.2651004709462 bps 1.265 Gbps 
SANET → Brno  0.934513628898711 % 0.935 %   40 bps 40.000 Gbps   373.805451559484 bps 373.805 Mbps 
Brno → Vyškov  1.74117392256474 % 1.741 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.4117392256474 bps 17.412 Mbps 
Vyškov → Brno  0.425264670789133 % 0.425 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.25264670789133 bps 4.253 Mbps 
Jihlava → Brno  0.519790544082971 % 0.520 %   100 bps 100.000 Gbps   519.790544082971 bps 519.791 Mbps 
Brno → Jihlava  0.601131271778714 % 0.601 %   100 bps 100.000 Gbps   601.131271778714 bps 601.131 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.426011362562348 % 0.426 %   10 bps 10.000 Gbps   42.6011362562347 bps 42.601 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0741205860526968 % 0.074 %   10 bps 10.000 Gbps   7.41205860526968 bps 7.412 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0736852277370898 % 0.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   736.852277370898 bps 736.852 Kbps 
Jihlava → Telč  0.323090012798612 % 0.323 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.23090012798612 bps 3.231 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.306900847863886 % 0.307 %   20 bps 20.000 Gbps   61.3801695727773 bps 61.380 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0210576358935013 % 0.021 %   20 bps 20.000 Gbps   4.21152717870025 bps 4.212 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.37105114160611 % 4.371 %   20 bps 20.000 Gbps   874.210228321221 bps 874.210 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.950507017742407 % 0.951 %   20 bps 20.000 Gbps   190.101403548481 bps 190.101 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.208280897709353 % 0.208 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8280897709353 bps 20.828 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.222784966645879 % 0.223 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.278496664588 bps 22.278 Kbps 
Most → Děčín  0.408328282422652 % 0.408 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08328282422652 bps 4.083 Kbps 
Děčín → Most  0.259489723709626 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59489723709626 bps 2.595 Kbps 
Plzeň → Most  0.100483054190035 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00483054190035 bps 1.005 Kbps 
Most → Plzeň  0.207046149441513 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07046149441514 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.347418775198326 % 0.347 %   100 bps 100.000 Gbps   347.418775198326 bps 347.419 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0847776518774461 % 0.085 %   100 bps 100.000 Gbps   84.7776518774461 bps 84.778 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.423520857149587 % 0.424 %   100 bps 100.000 Gbps   423.520857149587 bps 423.521 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.136469952954174 % 0.136 %   100 bps 100.000 Gbps   136.469952954174 bps 136.470 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.47407380738025 % 1.474 %   20 bps 20.000 Gbps   285.265206929396 bps 285.265 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0107660362969295 % 0.011 %   20 bps 20.000 Gbps   2.11301643730776 bps 2.113 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.636480010582029 % 0.636 %   10 bps 10.000 Gbps   63.6480010582029 bps 63.648 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.256110320074447 % 0.256 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.6110320074447 bps 25.611 Kbps 
Brno → Ostrava  7.35809552219297 % 7.358 %   100 bps 100.000 Gbps   7.35809552219297 bps 7.358 Gbps 
Ostrava → Brno  1.42719768820036 % 1.427 %   100 bps 100.000 Gbps   1.42719768820036 bps 1.427 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.59320065548204 % 1.593 %   10 bps 10.000 Gbps   159.320065548204 bps 159.320 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.980194626347245 % 0.980 %   10 bps 10.000 Gbps   98.0194626347245 bps 98.019 Mbps 
Opava → Ostrava  1.59320065548204 % 1.593 %   10 bps 10.000 Gbps   159.320065548204 bps 159.320 Mbps 
Ostrava → Opava  0.980194626347245 % 0.980 %   10 bps 10.000 Gbps   98.0194626347245 bps 98.019 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.618762752943562 % 0.619 %   10 bps 10.000 Gbps   61.8762752943562 bps 61.876 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.72527867403414 % 3.725 %   10 bps 10.000 Gbps   372.527867403414 bps 372.528 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0494153037056691 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.94153037056691 bps 4.942 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  5.89848353251413 % 5.898 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   589.848353251413 bps 589.848 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0112842485907729 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.12842485907729 bps 1.128 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0221781840658492 % 0.022 %   10 bps 10.000 Gbps   2.21781840658492 bps 2.218 Mbps 
Praha → Plzeň  1.98397209741257 % 1.984 %   100 bps 100.000 Gbps   1.98397209741257 bps 1.984 Gbps 
Plzeň → Praha  1.78845930984089 % 1.788 %   100 bps 100.000 Gbps   1.78845930984089 bps 1.788 Gbps 
Praha → Poděbrady  15.5950684942121 % 15.595 %   1000 bps 1000.000 Mbps   155.950684942121 bps 155.951 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.66689373748151 % 1.667 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.6689373748151 bps 16.669 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.9300415364656 % 18.930 %   10 bps 10.000 Gbps   1.89300415364656 bps 1.893 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.785894353410582 % 0.786 %   10 bps 10.000 Gbps   78.5894353410582 bps 78.589 Mbps 
Brno → Praha  3.74689294383768 % 3.747 %   100 bps 100.000 Gbps   3.74689294383768 bps 3.747 Gbps 
Praha → Brno  6.5605466496875 % 6.561 %   100 bps 100.000 Gbps   6.56054664968749 bps 6.561 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.5408085186923 % 7.541 %   100 bps 100.000 Gbps   7.54080804732124 bps 7.541 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.99833401554904 % 5.998 %   100 bps 100.000 Gbps   5.99833393327192 bps 5.998 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.5650620164022 % 4.565 %   100 bps 100.000 Gbps   4.5650620164022 bps 4.565 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.91395553234332 % 1.914 %   100 bps 100.000 Gbps   1.91395553234332 bps 1.914 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.16980234632067 % 2.170 %   400 bps 400.000 Gbps   8.67920936627737 bps 8.679 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.691441691103222 % 0.691 %   400 bps 400.000 Gbps   2.76576175442473 bps 2.766 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  3.77686914173688 % 3.777 %   20 bps 20.000 Gbps   755.373828347376 bps 755.374 Mbps 
Praha → Public Internet  6.72160084821235 % 6.722 %   20 bps 20.000 Gbps   1.34432016964247 bps 1.344 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.973967992378906 % 0.974 %   20 bps 20.000 Gbps   194.793598475781 bps 194.794 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.51950084356859 % 1.520 %   20 bps 20.000 Gbps   303.900168713717 bps 303.900 Mbps 
Brno → Zlín  1.96245798183394 % 1.962 %   10 bps 10.000 Gbps   196.245798183394 bps 196.246 Mbps 
Zlín → Brno  0.555701503625017 % 0.556 %   10 bps 10.000 Gbps   55.5701503625017 bps 55.570 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0960236227048058 % 0.096 %   1000 bps 1000.000 Mbps   960.236227048058 bps 960.236 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.743789059475308 % 0.744 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.43789059475308 bps 7.438 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.97186660935934 % 2.972 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.7186660935934 bps 29.719 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.4561226571393 % 1.456 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.561226571393 bps 14.561 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.35024853791364 % 1.350 %   10 bps 10.000 Gbps   135.024853791364 bps 135.025 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.25366581659936 % 5.254 %   10 bps 10.000 Gbps   525.366581659936 bps 525.367 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107696475188112 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7696475188112 bps 10.770 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474184036011611 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74184036011611 bps 4.742 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104134999837831 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4134999837831 bps 10.413 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104280143131446 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4280143131446 bps 10.428 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0430649082077007 % 0.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   430.649082077007 bps 430.649 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0137209923544549 % 0.014 %   1000 bps 1000.000 Mbps   137.209923544549 bps 137.210 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   67.4468755618289 bps 67.447 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Jun 19 00:04:29 2022