CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/6/20

Average load for period: 2022/06/20 00:00:00 - 2022/06/20 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/06/20 00:00:00 - 2022/06/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/6/20
ACONET->Brno  3.278%  Brno->ACONET  11.650%  Brno->Lednice  6.865%  Lednice->Brno  16.919%  Brno->SANET  4.985%  SANET->Brno  1.731%  Brno->Vyškov  12.333%  Vyškov->Brno  2.927%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.107e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.221%  Tábor->České Budějovice  0.036%  Brno->Jihlava  1.421%  Jihlava->Brno  1.048%  České Budějovice->Jihlava  0.467%  Jihlava->České Budějovice  0.056%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.287%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.076%  Jihlava->Telč  0.664%  Telč->Jihlava  0.277%  Hradec Králové->Liberec  5.190%  Liberec->Hradec Králové  1.110%  Liberec->Ústí nad
Labem  6.945e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.693e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.418e-3 %  Most->Plzeň  0.209e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.770%  Olomouc->Brno  0.154%  Hradec Králové->Olomouc  0.801%  Olomouc->Hradec Králové  0.235%  Olomouc->Ostrava  2.729%  Ostrava->Olomouc  0.058%  Olomouc->Zlín  1.029%  Zlín->Olomouc  0.988e-3 %  Brno->Ostrava  6.929%  Ostrava->Brno  1.594%  Karviná->Ostrava  2.075%  Ostrava->Karviná  1.472%  Opava->Ostrava  2.075%  Ostrava->Opava  1.472%  Ostrava->Pionier  0.722%  Pionier->Ostrava  1.077%  Hradec Králové->Pardubice  0.073%  Pardubice->Hradec Králové  0.086%  Cheb->Plzeň  0.028%  Plzeň->Cheb  0.214%  Plzeň->Praha  2.778%  Praha->Plzeň  3.893%  Poděbrady->Praha  2.369%  Praha->Poděbrady  16.447%  AMS-IX->Praha  21.037%  Praha->AMS-IX  1.328%  Brno->Praha  4.436%  Praha->Brno  10.920%  České Budějovice->Praha  0.757%  Praha->České Budějovice  3.117%  GÉANT2->Praha  10.059%  Praha->GÉANT2  5.720%  Hradec Králové->Praha  2.550%  Praha->Hradec Králové  7.430%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.095%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.393%  Most->Ústí nad
Labem  6.017e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.043%  Praha->Ústí nad
Labem  7.029%  Ústí nad
Labem->Praha  1.777%  Brno->Zlín  3.308%  Zlín->Brno  0.917%  NIX.cz->Praha  3.480%  Praha->NIX.cz  1.055%  Praha->Public Internet  7.977%  Public Internet->Praha  6.323% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/06/20 00:00:00 - 2022/06/20 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/06/20 00:00:00 - 2022/06/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.27787931134441 % 3.278 %   10 bps 10.000 Gbps   327.787931134442 bps 327.788 Mbps 
Brno → ACONET  11.6497178525258 % 11.650 %   10 bps 10.000 Gbps   1.16497178525258 bps 1.165 Gbps 
Lednice → Brno  16.918723507563 % 16.919 %   1000 bps 1000.000 Mbps   169.18723507563 bps 169.187 Mbps 
Brno → Lednice  6.86468577860464 % 6.865 %   1000 bps 1000.000 Mbps   68.6468577860464 bps 68.647 Mbps 
Brno → SANET  4.98463222730851 % 4.985 %   40 bps 40.000 Gbps   1.9938528909234 bps 1.994 Gbps 
SANET → Brno  1.73144674959875 % 1.731 %   40 bps 40.000 Gbps   692.578699839501 bps 692.579 Mbps 
Vyškov → Brno  2.9268377799101 % 2.927 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.268377799101 bps 29.268 Mbps 
Brno → Vyškov  12.3334108991291 % 12.333 %   1000 bps 1000.000 Mbps   123.334108991291 bps 123.334 Mbps 
Jihlava → Brno  1.04790875109448 % 1.048 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04790875109448 bps 1.048 Gbps 
Brno → Jihlava  1.42106693741233 % 1.421 %   100 bps 100.000 Gbps   1.42106693741233 bps 1.421 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0760026476805745 % 0.076 %   10 bps 10.000 Gbps   7.60026476805745 bps 7.600 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.287052093623427 % 0.287 %   10 bps 10.000 Gbps   28.7052093623427 bps 28.705 Mbps 
Telč → Jihlava  0.27707741596584 % 0.277 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.7707741596584 bps 2.771 Mbps 
Jihlava → Telč  0.664312673663615 % 0.664 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.64312673663615 bps 6.643 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.466805977130814 % 0.467 %   20 bps 20.000 Gbps   93.3611954261628 bps 93.361 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0559796503646719 % 0.056 %   20 bps 20.000 Gbps   11.1959300729344 bps 11.196 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  5.18985977870357 % 5.190 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03797195574071 bps 1.038 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  1.11043478226879 % 1.110 %   20 bps 20.000 Gbps   222.086956453758 bps 222.087 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  6.94482323796279 % 6.945 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   694.482323796279 bps 694.482 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.692976901780825 % 0.693 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   69.2976901780825 bps 69.298 Kbps 
Most → Děčín  0.417652397052261 % 0.418 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.17652397052261 bps 4.177 Kbps 
Děčín → Most  0.259744844190396 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59744844190396 bps 2.597 Kbps 
Most → Plzeň  0.208864054354134 % 0.209 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.08864054354134 bps 2.089 Kbps 
Plzeň → Most  0.101816948841184 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01816948841184 bps 1.018 Kbps 
Olomouc → Brno  0.153603382707719 % 0.154 %   100 bps 100.000 Gbps   153.603382707719 bps 153.603 Mbps 
Brno → Olomouc  0.769979310578954 % 0.770 %   100 bps 100.000 Gbps   769.979310578952 bps 769.979 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.800965229847451 % 0.801 %   100 bps 100.000 Gbps   800.965229847451 bps 800.965 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.234576521122653 % 0.235 %   100 bps 100.000 Gbps   234.576521122653 bps 234.577 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0579339056765414 % 0.058 %   20 bps 20.000 Gbps   11.5867811353083 bps 11.587 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.72893466226286 % 2.729 %   20 bps 20.000 Gbps   533.515111218236 bps 533.515 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.988040792155968 % 0.988 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   98.8040792155968 bps 98.804 Kbps 
Olomouc → Zlín  1.02889270252864 % 1.029 %   10 bps 10.000 Gbps   102.889270252864 bps 102.889 Mbps 
Brno → Ostrava  6.92935655279005 % 6.929 %   100 bps 100.000 Gbps   6.92935655279005 bps 6.929 Gbps 
Ostrava → Brno  1.59361903706348 % 1.594 %   100 bps 100.000 Gbps   1.59361903706348 bps 1.594 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.47243579279658 % 1.472 %   10 bps 10.000 Gbps   147.243579279658 bps 147.244 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.07492434039925 % 2.075 %   10 bps 10.000 Gbps   207.492434039925 bps 207.492 Mbps 
Opava → Ostrava  2.07492434039925 % 2.075 %   10 bps 10.000 Gbps   207.492434039925 bps 207.492 Mbps 
Ostrava → Opava  1.47243579279658 % 1.472 %   10 bps 10.000 Gbps   147.243579279658 bps 147.244 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.07659026573376 % 1.077 %   10 bps 10.000 Gbps   107.659026573376 bps 107.659 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.722295923214016 % 0.722 %   10 bps 10.000 Gbps   72.2295923214016 bps 72.230 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.073484941547932 % 0.073 %   10 bps 10.000 Gbps   7.3484941547932 bps 7.348 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0859000062668283 % 0.086 %   10 bps 10.000 Gbps   8.59000062668284 bps 8.590 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0278057587741276 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.78057587741276 bps 2.781 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.214154629740882 % 0.214 %   10 bps 10.000 Gbps   21.4154629740882 bps 21.415 Mbps 
Plzeň → Praha  2.77770689859243 % 2.778 %   100 bps 100.000 Gbps   2.77770689859243 bps 2.778 Gbps 
Praha → Plzeň  3.89265096123485 % 3.893 %   100 bps 100.000 Gbps   3.89265096123485 bps 3.893 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.3688912802452 % 2.369 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.688912802452 bps 23.689 Mbps 
Praha → Poděbrady  16.4470818607779 % 16.447 %   1000 bps 1000.000 Mbps   164.470818607779 bps 164.471 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.32758980571009 % 1.328 %   10 bps 10.000 Gbps   132.758980571009 bps 132.759 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.0372106018988 % 21.037 %   10 bps 10.000 Gbps   2.10372106018989 bps 2.104 Gbps 
Praha → Brno  10.9201165948369 % 10.920 %   100 bps 100.000 Gbps   10.9201165948369 bps 10.920 Gbps 
Brno → Praha  4.43578045067579 % 4.436 %   100 bps 100.000 Gbps   4.43578045067579 bps 4.436 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.71981569937752 % 5.720 %   100 bps 100.000 Gbps   5.71981569937752 bps 5.720 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.0591366997109 % 10.059 %   100 bps 100.000 Gbps   10.0591366997109 bps 10.059 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.43042726100475 % 7.430 %   100 bps 100.000 Gbps   7.43042726100476 bps 7.430 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.5499659256443 % 2.550 %   100 bps 100.000 Gbps   2.5499659256443 bps 2.550 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.0548241646909 % 1.055 %   400 bps 400.000 Gbps   4.21929665876359 bps 4.219 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.480004741807 % 3.480 %   400 bps 400.000 Gbps   13.920018967228 bps 13.920 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  6.32347202261564 % 6.323 %   20 bps 20.000 Gbps   1.26469440452313 bps 1.265 Gbps 
Praha → Public Internet  7.97718561430713 % 7.977 %   20 bps 20.000 Gbps   1.59543712286142 bps 1.595 Gbps 
Praha → České Budějovice  3.11712581188592 % 3.117 %   20 bps 20.000 Gbps   623.425162377184 bps 623.425 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.757021797444505 % 0.757 %   20 bps 20.000 Gbps   151.404359488901 bps 151.404 Mbps 
Brno → Zlín  3.30825492920057 % 3.308 %   10 bps 10.000 Gbps   330.825492920057 bps 330.825 Mbps 
Zlín → Brno  0.917484652780102 % 0.917 %   10 bps 10.000 Gbps   91.7484652780102 bps 91.748 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.39347948137914 % 1.393 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9347948137914 bps 13.935 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0948737872974352 % 0.095 %   1000 bps 1000.000 Mbps   948.737872974352 bps 948.738 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  6.01724908793585 % 6.017 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   60.1724908793585 bps 60.172 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0426140469452349 % 0.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   426.140469452349 bps 426.140 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.77706935862928 % 1.777 %   10 bps 10.000 Gbps   177.706935862928 bps 177.707 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.02873776321873 % 7.029 %   10 bps 10.000 Gbps   702.873776321873 bps 702.874 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107468758466203 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7468758466203 bps 10.747 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474607124271181 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74607124271181 bps 4.746 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104117875739575 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4117875739575 bps 10.412 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104256089235048 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4256089235048 bps 10.426 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.221388496153745 % 0.221 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.21388496153745 bps 2.214 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0355708341608917 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   355.708341608917 bps 355.708 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   93.8150452069559 bps 93.815 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Jun 21 00:04:17 2022