CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/6/21

Average load for period: 2022/06/21 00:00:00 - 2022/06/21 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/06/21 00:00:00 - 2022/06/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/6/21
ACONET->Brno  3.697%  Brno->ACONET  11.869%  Brno->Lednice  9.005%  Lednice->Brno  16.339%  Brno->SANET  5.698%  SANET->Brno  1.521%  Brno->Vyškov  10.092%  Vyškov->Brno  1.231%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.107e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.298%  Tábor->České Budějovice  0.045%  Brno->Jihlava  1.324%  Jihlava->Brno  0.842%  České Budějovice->Jihlava  0.474%  Jihlava->České Budějovice  0.100%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.191%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.078%  Jihlava->Telč  0.580%  Telč->Jihlava  0.102%  Hradec Králové->Liberec  4.895%  Liberec->Hradec Králové  1.543%  Liberec->Ústí nad
Labem  1.706e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.375e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.416e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.743%  Olomouc->Brno  0.517%  Hradec Králové->Olomouc  0.797%  Olomouc->Hradec Králové  0.246%  Olomouc->Ostrava  2.112%  Ostrava->Olomouc  0.063%  Olomouc->Zlín  0.967%  Zlín->Olomouc  0.804e-3 %  Brno->Ostrava  6.277%  Ostrava->Brno  1.738%  Karviná->Ostrava  1.885%  Ostrava->Karviná  1.416%  Opava->Ostrava  1.885%  Ostrava->Opava  1.416%  Ostrava->Pionier  0.750%  Pionier->Ostrava  0.631%  Hradec Králové->Pardubice  0.015%  Pardubice->Hradec Králové  0.105%  Cheb->Plzeň  0.063%  Plzeň->Cheb  5.189%  Plzeň->Praha  3.618%  Praha->Plzeň  3.744%  Poděbrady->Praha  2.311%  Praha->Poděbrady  20.022%  AMS-IX->Praha  20.248%  Praha->AMS-IX  1.165%  Brno->Praha  4.740%  Praha->Brno  10.271%  České Budějovice->Praha  0.767%  Praha->České Budějovice  2.828%  GÉANT2->Praha  9.330%  Praha->GÉANT2  5.396%  Hradec Králové->Praha  2.955%  Praha->Hradec Králové  8.736%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.125%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.361%  Most->Ústí nad
Labem  6.413e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.043%  Praha->Ústí nad
Labem  7.390%  Ústí nad
Labem->Praha  2.253%  Brno->Zlín  3.246%  Zlín->Brno  1.241%  NIX.cz->Praha  3.591%  Praha->NIX.cz  1.101%  Praha->Public Internet  7.939%  Public Internet->Praha  5.999% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/06/21 00:00:00 - 2022/06/21 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/06/21 00:00:00 - 2022/06/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  3.69654966428008 % 3.697 %   10 bps 10.000 Gbps   369.654966428007 bps 369.655 Mbps 
Brno → ACONET  11.8688854348875 % 11.869 %   10 bps 10.000 Gbps   1.18688854348875 bps 1.187 Gbps 
Brno → Lednice  9.00463608937205 % 9.005 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.0463608937206 bps 90.046 Mbps 
Lednice → Brno  16.3385176266389 % 16.339 %   1000 bps 1000.000 Mbps   163.385176266389 bps 163.385 Mbps 
SANET → Brno  1.5214915854107 % 1.521 %   40 bps 40.000 Gbps   608.59663416428 bps 608.597 Mbps 
Brno → SANET  5.69791086405726 % 5.698 %   40 bps 40.000 Gbps   2.2791643456229 bps 2.279 Gbps 
Brno → Vyškov  10.091506741072 % 10.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.91506741072 bps 100.915 Mbps 
Vyškov → Brno  1.2308038565694 % 1.231 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.308038565694 bps 12.308 Mbps 
Jihlava → Brno  0.842125390183513 % 0.842 %   100 bps 100.000 Gbps   842.125390183513 bps 842.125 Mbps 
Brno → Jihlava  1.32392730013785 % 1.324 %   100 bps 100.000 Gbps   1.32392730013784 bps 1.324 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0776664555797503 % 0.078 %   10 bps 10.000 Gbps   7.76664555797502 bps 7.767 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.191387150236855 % 0.191 %   10 bps 10.000 Gbps   19.1387150236855 bps 19.139 Mbps 
Telč → Jihlava  0.101843551710803 % 0.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01843551710803 bps 1.018 Mbps 
Jihlava → Telč  0.580350244284563 % 0.580 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.80350244284563 bps 5.804 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.473678853276426 % 0.474 %   20 bps 20.000 Gbps   94.7357706552852 bps 94.736 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.100402311615743 % 0.100 %   20 bps 20.000 Gbps   20.0804623231486 bps 20.080 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.89505109522348 % 4.895 %   20 bps 20.000 Gbps   979.010219044695 bps 979.010 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.54288171851647 % 1.543 %   20 bps 20.000 Gbps   308.576343703294 bps 308.576 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  1.70601426602544 % 1.706 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   170.601426602544 bps 170.601 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.375151114788482 % 0.375 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   37.5151114788482 bps 37.515 Kbps 
Most → Děčín  0.416379614795812 % 0.416 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.16379614795812 bps 4.164 Kbps 
Děčín → Most  0.259640750343518 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59640750343518 bps 2.596 Kbps 
Plzeň → Most  0.102604593343088 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02604593343088 bps 1.026 Kbps 
Most → Plzeň  0.207008291943114 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07008291943114 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.516811117279591 % 0.517 %   100 bps 100.000 Gbps   516.811117279591 bps 516.811 Mbps 
Brno → Olomouc  0.742943675142925 % 0.743 %   100 bps 100.000 Gbps   742.943675142924 bps 742.944 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.797242226724947 % 0.797 %   100 bps 100.000 Gbps   797.242226724947 bps 797.242 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.245652698964051 % 0.246 %   100 bps 100.000 Gbps   245.652698964051 bps 245.653 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0629484198374138 % 0.063 %   20 bps 20.000 Gbps   12.5896839674827 bps 12.590 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.11200128090121 % 2.112 %   20 bps 20.000 Gbps   420.134053265828 bps 420.134 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.967267253256748 % 0.967 %   10 bps 10.000 Gbps   96.7267253256749 bps 96.727 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.803594590352583 % 0.804 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   80.3594590352583 bps 80.359 Kbps 
Brno → Ostrava  6.27708846531206 % 6.277 %   100 bps 100.000 Gbps   6.27708846531206 bps 6.277 Gbps 
Ostrava → Brno  1.73836156108286 % 1.738 %   100 bps 100.000 Gbps   1.73836156108286 bps 1.738 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.41634999488469 % 1.416 %   10 bps 10.000 Gbps   141.634999488469 bps 141.635 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.88473342579239 % 1.885 %   10 bps 10.000 Gbps   188.473342579239 bps 188.473 Mbps 
Ostrava → Opava  1.41634999488469 % 1.416 %   10 bps 10.000 Gbps   141.634999488469 bps 141.635 Mbps 
Opava → Ostrava  1.88473342579239 % 1.885 %   10 bps 10.000 Gbps   188.473342579239 bps 188.473 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.750056943874133 % 0.750 %   10 bps 10.000 Gbps   75.0056943874133 bps 75.006 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.631286704831923 % 0.631 %   10 bps 10.000 Gbps   63.1286704831922 bps 63.129 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0146204522019339 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.46204522019339 bps 1.462 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.104691217663843 % 0.105 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4691217663843 bps 10.469 Mbps 
Plzeň → Cheb  5.18870576059155 % 5.189 %   10 bps 10.000 Gbps   518.870576059155 bps 518.871 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0632317808724037 % 0.063 %   10 bps 10.000 Gbps   6.32317808724037 bps 6.323 Mbps 
Plzeň → Praha  3.61782915475165 % 3.618 %   100 bps 100.000 Gbps   3.61782915475165 bps 3.618 Gbps 
Praha → Plzeň  3.74368098662111 % 3.744 %   100 bps 100.000 Gbps   3.74368098662111 bps 3.744 Gbps 
Praha → Poděbrady  20.0218958080909 % 20.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   200.218958080909 bps 200.219 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.31084478816859 % 2.311 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.1084478816859 bps 23.108 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.1649419108342 % 1.165 %   10 bps 10.000 Gbps   116.49419108342 bps 116.494 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.2478688147164 % 20.248 %   10 bps 10.000 Gbps   2.02478688147164 bps 2.025 Gbps 
Brno → Praha  4.73978455555223 % 4.740 %   100 bps 100.000 Gbps   4.73978455555223 bps 4.740 Gbps 
Praha → Brno  10.2713720792423 % 10.271 %   100 bps 100.000 Gbps   10.2713720792423 bps 10.271 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.39632524176918 % 5.396 %   100 bps 100.000 Gbps   5.39632524176918 bps 5.396 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.33048030951241 % 9.330 %   100 bps 100.000 Gbps   9.33048030951241 bps 9.330 Gbps 
Praha → Hradec Králové  8.73614782339197 % 8.736 %   100 bps 100.000 Gbps   8.73614782339198 bps 8.736 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.95452847180202 % 2.955 %   100 bps 100.000 Gbps   2.95452847180202 bps 2.955 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.59125458087755 % 3.591 %   400 bps 400.000 Gbps   14.3650183235102 bps 14.365 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.10082496661389 % 1.101 %   400 bps 400.000 Gbps   4.40329986645557 bps 4.403 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Public Internet  7.93899167906752 % 7.939 %   20 bps 20.000 Gbps   1.5877983358135 bps 1.588 Gbps 
Public Internet → Praha  5.99940518269536 % 5.999 %   20 bps 20.000 Gbps   1.19988103653907 bps 1.200 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.766681931680507 % 0.767 %   20 bps 20.000 Gbps   153.336386336101 bps 153.336 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.82750546180123 % 2.828 %   20 bps 20.000 Gbps   565.501092360246 bps 565.501 Mbps 
Brno → Zlín  3.24580708851353 % 3.246 %   10 bps 10.000 Gbps   324.580708851353 bps 324.581 Mbps 
Zlín → Brno  1.24118063315505 % 1.241 %   10 bps 10.000 Gbps   124.118063315505 bps 124.118 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.36077655515526 % 1.361 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6077655515526 bps 13.608 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.124690946168046 % 0.125 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.24690946168046 bps 1.247 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.41349022461592 % 6.413 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.1349022461593 bps 64.135 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0431402995911916 % 0.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   431.402995911915 bps 431.403 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.3902952721075 % 7.390 %   10 bps 10.000 Gbps   739.02952721075 bps 739.030 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.25295819569803 % 2.253 %   10 bps 10.000 Gbps   225.295819569803 bps 225.296 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474432382190217 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74432382190217 bps 4.744 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107268244204556 % 0.107 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7268244204556 bps 10.727 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.10412218482694 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.412218482694 bps 10.412 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104232827942801 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4232827942801 bps 10.423 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0447167431454589 % 0.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   447.167431454589 bps 447.167 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.298481757740191 % 0.298 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.98481757740191 bps 2.985 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   95.4579011926564 bps 95.458 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Jun 22 00:04:20 2022