CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/6/22

Average load for period: 2022/06/22 00:00:00 - 2022/06/22 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/06/22 00:00:00 - 2022/06/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/6/22
ACONET->Brno  3.777%  Brno->ACONET  12.703%  Brno->Lednice  6.197%  Lednice->Brno  15.270%  Brno->SANET  6.037%  SANET->Brno  1.610%  Brno->Vyškov  9.744%  Vyškov->Brno  0.864%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.516%  Tábor->České Budějovice  0.079%  Brno->Jihlava  1.269%  Jihlava->Brno  0.712%  České Budějovice->Jihlava  0.237%  Jihlava->České Budějovice  0.021%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.227%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.074%  Jihlava->Telč  0.470%  Telč->Jihlava  0.196%  Hradec Králové->Liberec  4.551%  Liberec->Hradec Králové  0.904%  Liberec->Ústí nad
Labem  5.297e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.586e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.765%  Olomouc->Brno  0.290%  Hradec Králové->Olomouc  0.869%  Olomouc->Hradec Králové  0.224%  Olomouc->Ostrava  2.406%  Ostrava->Olomouc  0.309%  Olomouc->Zlín  1.112%  Zlín->Olomouc  0.615e-3 %  Brno->Ostrava  10.228%  Ostrava->Brno  1.540%  Karviná->Ostrava  2.014%  Ostrava->Karviná  1.820%  Opava->Ostrava  2.014%  Ostrava->Opava  1.820%  Ostrava->Pionier  0.704%  Pionier->Ostrava  0.239%  Hradec Králové->Pardubice  0.017%  Pardubice->Hradec Králové  0.121%  Cheb->Plzeň  0.030%  Plzeň->Cheb  0.272%  Plzeň->Praha  2.512%  Praha->Plzeň  3.675%  Poděbrady->Praha  2.068%  Praha->Poděbrady  15.689%  AMS-IX->Praha  19.891%  Praha->AMS-IX  1.228%  Brno->Praha  4.583%  Praha->Brno  10.515%  České Budějovice->Praha  0.610%  Praha->České Budějovice  2.863%  GÉANT2->Praha  11.259%  Praha->GÉANT2  6.680%  Hradec Králové->Praha  2.757%  Praha->Hradec Králové  8.303%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.118%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.067%  Most->Ústí nad
Labem  7.335e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.089%  Praha->Ústí nad
Labem  7.437%  Ústí nad
Labem->Praha  1.666%  Brno->Zlín  3.809%  Zlín->Brno  1.043%  NIX.cz->Praha  3.590%  Praha->NIX.cz  1.044%  Praha->Public Internet  7.885%  Public Internet->Praha  6.058% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/06/22 00:00:00 - 2022/06/22 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/06/22 00:00:00 - 2022/06/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.702711720597 % 12.703 %   10 bps 10.000 Gbps   1.2702711720597 bps 1.270 Gbps 
ACONET → Brno  3.77655811511502 % 3.777 %   10 bps 10.000 Gbps   377.655811511502 bps 377.656 Mbps 
Lednice → Brno  15.2696960216735 % 15.270 %   1000 bps 1000.000 Mbps   152.696960216735 bps 152.697 Mbps 
Brno → Lednice  6.19736484488572 % 6.197 %   1000 bps 1000.000 Mbps   61.9736484488572 bps 61.974 Mbps 
Brno → SANET  6.0366728078917 % 6.037 %   40 bps 40.000 Gbps   2.41466912315668 bps 2.415 Gbps 
SANET → Brno  1.60984921176626 % 1.610 %   40 bps 40.000 Gbps   643.939684706503 bps 643.940 Mbps 
Vyškov → Brno  0.864453331340587 % 0.864 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.64453331340587 bps 8.645 Mbps 
Brno → Vyškov  9.74358731695902 % 9.744 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.4358731695902 bps 97.436 Mbps 
Jihlava → Brno  0.711547791824841 % 0.712 %   100 bps 100.000 Gbps   711.547791824841 bps 711.548 Mbps 
Brno → Jihlava  1.26852123223764 % 1.269 %   100 bps 100.000 Gbps   1.26852123223764 bps 1.269 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.226858422845389 % 0.227 %   10 bps 10.000 Gbps   22.6858422845389 bps 22.686 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0742295429680324 % 0.074 %   10 bps 10.000 Gbps   7.42295429680322 bps 7.423 Mbps 
Telč → Jihlava  0.196138201528159 % 0.196 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.96138201528159 bps 1.961 Mbps 
Jihlava → Telč  0.470250474099478 % 0.470 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.70250474099478 bps 4.703 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.02080491536215 % 0.021 %   20 bps 20.000 Gbps   4.16098307242999 bps 4.161 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.236808267273975 % 0.237 %   20 bps 20.000 Gbps   47.3616534547949 bps 47.362 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.55126476883975 % 4.551 %   20 bps 20.000 Gbps   910.252953767949 bps 910.253 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.904499911443027 % 0.904 %   20 bps 20.000 Gbps   180.899982288606 bps 180.900 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  5.29662170631297 % 5.297 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   529.662170631297 bps 529.662 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.585940712456731 % 0.586 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   58.5940712456731 bps 58.594 Kbps 
Děčín → Most  0.260291987168955 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60291987168955 bps 2.603 Kbps 
Most → Děčín  0.406348948793786 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.06348948793786 bps 4.063 Kbps 
Plzeň → Most  0.103166552497975 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.03166552497975 bps 1.032 Kbps 
Most → Plzeň  0.206998619186799 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.069986191868 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.289934497102807 % 0.290 %   100 bps 100.000 Gbps   289.934497102807 bps 289.934 Mbps 
Brno → Olomouc  0.765310488703135 % 0.765 %   100 bps 100.000 Gbps   765.310488703135 bps 765.310 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.868664132790268 % 0.869 %   100 bps 100.000 Gbps   868.66409550475 bps 868.664 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.223820821317741 % 0.224 %   100 bps 100.000 Gbps   223.820792522889 bps 223.821 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.40590130083341 % 2.406 %   20 bps 20.000 Gbps   472.339541342006 bps 472.340 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.309098967447167 % 0.309 %   20 bps 20.000 Gbps   60.7723963030452 bps 60.772 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.11203585789596 % 1.112 %   10 bps 10.000 Gbps   111.203585789596 bps 111.204 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.615346514973391 % 0.615 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   61.5346514973392 bps 61.535 Kbps 
Ostrava → Brno  1.54024373235785 % 1.540 %   100 bps 100.000 Gbps   1.54024373235785 bps 1.540 Gbps 
Brno → Ostrava  10.2284644725808 % 10.228 %   100 bps 100.000 Gbps   10.2284644725808 bps 10.228 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.8195130356588 % 1.820 %   10 bps 10.000 Gbps   181.95130356588 bps 181.951 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.01397626414157 % 2.014 %   10 bps 10.000 Gbps   201.397626414157 bps 201.398 Mbps 
Ostrava → Opava  1.8195130356588 % 1.820 %   10 bps 10.000 Gbps   181.95130356588 bps 181.951 Mbps 
Opava → Ostrava  2.01397626414157 % 2.014 %   10 bps 10.000 Gbps   201.397626414157 bps 201.398 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.239330298387328 % 0.239 %   10 bps 10.000 Gbps   23.9330298387328 bps 23.933 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.70430824855021 % 0.704 %   10 bps 10.000 Gbps   70.430824855021 bps 70.431 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.121250794300992 % 0.121 %   10 bps 10.000 Gbps   12.1250794300992 bps 12.125 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0168516823612483 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.68516823612483 bps 1.685 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0298720821815474 % 0.030 %   10 bps 10.000 Gbps   2.98720821815474 bps 2.987 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.271582396418343 % 0.272 %   10 bps 10.000 Gbps   27.1582396418343 bps 27.158 Mbps 
Plzeň → Praha  2.5124260309249 % 2.512 %   100 bps 100.000 Gbps   2.5124260309249 bps 2.512 Gbps 
Praha → Plzeň  3.67481766025182 % 3.675 %   100 bps 100.000 Gbps   3.67481766025182 bps 3.675 Gbps 
Praha → Poděbrady  15.6894828168952 % 15.689 %   1000 bps 1000.000 Mbps   156.894828168952 bps 156.895 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.06814348674863 % 2.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.6814348674863 bps 20.681 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.8914908173642 % 19.891 %   10 bps 10.000 Gbps   1.98914908173642 bps 1.989 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.22775388110672 % 1.228 %   10 bps 10.000 Gbps   122.775388110672 bps 122.775 Mbps 
Brno → Praha  4.58324317708655 % 4.583 %   100 bps 100.000 Gbps   4.58324317708655 bps 4.583 Gbps 
Praha → Brno  10.5149788674908 % 10.515 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5149788674908 bps 10.515 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.67964609122137 % 6.680 %   100 bps 100.000 Gbps   6.67964609122136 bps 6.680 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.2593190726641 % 11.259 %   100 bps 100.000 Gbps   11.2593190726641 bps 11.259 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.7568497042627 % 2.757 %   100 bps 100.000 Gbps   2.75684970426271 bps 2.757 Gbps 
Praha → Hradec Králové  8.30316387916709 % 8.303 %   100 bps 100.000 Gbps   8.30316387916709 bps 8.303 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.0438378121413 % 1.044 %   400 bps 400.000 Gbps   4.17535124856519 bps 4.175 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.59030293049093 % 3.590 %   400 bps 400.000 Gbps   14.3612117219637 bps 14.361 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  6.05817430351448 % 6.058 %   20 bps 20.000 Gbps   1.2116348607029 bps 1.212 Gbps 
Praha → Public Internet  7.88456695162817 % 7.885 %   20 bps 20.000 Gbps   1.57691339032563 bps 1.577 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.609683317663946 % 0.610 %   20 bps 20.000 Gbps   121.936663532789 bps 121.937 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.86296877082983 % 2.863 %   20 bps 20.000 Gbps   572.593754165965 bps 572.594 Mbps 
Zlín → Brno  1.04283236853638 % 1.043 %   10 bps 10.000 Gbps   104.283236853638 bps 104.283 Mbps 
Brno → Zlín  3.80899368540698 % 3.809 %   10 bps 10.000 Gbps   380.899368540698 bps 380.899 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.117657675693822 % 0.118 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.17657675693822 bps 1.177 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.06682384121801 % 1.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.6682384121801 bps 10.668 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.3351607201853 % 7.335 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.3516072018531 bps 73.352 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0894924081448376 % 0.089 %   1000 bps 1000.000 Mbps   894.924081448377 bps 894.924 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.43660312742701 % 7.437 %   10 bps 10.000 Gbps   743.660312742701 bps 743.660 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.66550168442893 % 1.666 %   10 bps 10.000 Gbps   166.550168442893 bps 166.550 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.10845690961061 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.845690961061 bps 10.846 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0482477759580363 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.82477759580363 bps 4.825 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.10425886573587 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4258865735871 bps 10.426 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104115191127295 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4115191127295 bps 10.412 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.515680191341966 % 0.516 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.15680191341966 bps 5.157 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.078505436865265 % 0.079 %   1000 bps 1000.000 Mbps   785.05436865265 bps 785.054 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   99.6610060547113 bps 99.661 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Jun 23 00:04:39 2022