CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/6/23

Average load for period: 2022/06/23 00:00:00 - 2022/06/23 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/06/23 00:00:00 - 2022/06/23 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/6/23
ACONET->Brno  3.396%  Brno->ACONET  11.371%  Brno->Lednice  5.385%  Lednice->Brno  15.252%  Brno->SANET  4.809%  SANET->Brno  1.391%  Brno->Vyškov  10.348%  Vyškov->Brno  1.300%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.445%  Tábor->České Budějovice  0.035%  Brno->Jihlava  1.377%  Jihlava->Brno  0.863%  České Budějovice->Jihlava  0.621%  Jihlava->České Budějovice  0.059%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.269%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.080%  Jihlava->Telč  0.276%  Telč->Jihlava  0.112%  Hradec Králové->Liberec  4.371%  Liberec->Hradec Králové  1.008%  Liberec->Ústí nad
Labem  2.661e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.411e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.402e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.637%  Olomouc->Brno  0.206%  Hradec Králové->Olomouc  0.729%  Olomouc->Hradec Králové  0.191%  Olomouc->Ostrava  1.888%  Ostrava->Olomouc  0.086%  Olomouc->Zlín  0.979%  Zlín->Olomouc  1.273e-3 %  Brno->Ostrava  6.193%  Ostrava->Brno  1.573%  Karviná->Ostrava  2.276%  Ostrava->Karviná  1.378%  Opava->Ostrava  2.276%  Ostrava->Opava  1.378%  Ostrava->Pionier  0.850%  Pionier->Ostrava  0.255%  Hradec Králové->Pardubice  0.016%  Pardubice->Hradec Králové  0.117%  Cheb->Plzeň  0.023%  Plzeň->Cheb  0.200%  Plzeň->Praha  2.060%  Praha->Plzeň  4.427%  Poděbrady->Praha  1.825%  Praha->Poděbrady  15.560%  AMS-IX->Praha  19.541%  Praha->AMS-IX  1.206%  Brno->Praha  5.673%  Praha->Brno  10.573%  České Budějovice->Praha  0.593%  Praha->České Budějovice  3.019%  GÉANT2->Praha  15.198%  Praha->GÉANT2  7.155%  Hradec Králové->Praha  3.079%  Praha->Hradec Králové  7.561%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.322%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.217%  Most->Ústí nad
Labem  5.253e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.022%  Praha->Ústí nad
Labem  7.077%  Ústí nad
Labem->Praha  1.569%  Brno->Zlín  3.197%  Zlín->Brno  1.063%  NIX.cz->Praha  3.279%  Praha->NIX.cz  1.021%  Praha->Public Internet  7.509%  Public Internet->Praha  5.696% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/06/23 00:00:00 - 2022/06/23 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/06/23 00:00:00 - 2022/06/23 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.3711887773299 % 11.371 %   10 bps 10.000 Gbps   1.13711887773299 bps 1.137 Gbps 
ACONET → Brno  3.39634270607131 % 3.396 %   10 bps 10.000 Gbps   339.63427060713 bps 339.634 Mbps 
Brno → Lednice  5.38519328444965 % 5.385 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.8519328444965 bps 53.852 Mbps 
Lednice → Brno  15.25192565994 % 15.252 %   1000 bps 1000.000 Mbps   152.5192565994 bps 152.519 Mbps 
SANET → Brno  1.3914600160523 % 1.391 %   40 bps 40.000 Gbps   556.58400642092 bps 556.584 Mbps 
Brno → SANET  4.8087149541051 % 4.809 %   40 bps 40.000 Gbps   1.92348598164204 bps 1.923 Gbps 
Vyškov → Brno  1.29967861329047 % 1.300 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.9967861329047 bps 12.997 Mbps 
Brno → Vyškov  10.3480404300132 % 10.348 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.480404300132 bps 103.480 Mbps 
Jihlava → Brno  0.86283134241414 % 0.863 %   100 bps 100.000 Gbps   862.83134241414 bps 862.831 Mbps 
Brno → Jihlava  1.37675150195462 % 1.377 %   100 bps 100.000 Gbps   1.37675150195462 bps 1.377 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.269254121525668 % 0.269 %   10 bps 10.000 Gbps   26.9254121525668 bps 26.925 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0804151624002863 % 0.080 %   10 bps 10.000 Gbps   8.04151624002863 bps 8.042 Mbps 
Telč → Jihlava  0.112422552962354 % 0.112 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12422552962354 bps 1.124 Mbps 
Jihlava → Telč  0.276234759545026 % 0.276 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.76234759545026 bps 2.762 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0592554070347005 % 0.059 %   20 bps 20.000 Gbps   11.8510814069401 bps 11.851 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.621072370191541 % 0.621 %   20 bps 20.000 Gbps   124.214474038308 bps 124.214 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  4.37099635304069 % 4.371 %   20 bps 20.000 Gbps   874.199270608138 bps 874.199 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.00775406286245 % 1.008 %   20 bps 20.000 Gbps   201.550812572491 bps 201.551 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  2.66079925089404 % 2.661 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   266.079925089404 bps 266.080 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.410621668032222 % 0.411 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   41.0621668032222 bps 41.062 Kbps 
Děčín → Most  0.258517717237314 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.58517717237314 bps 2.585 Kbps 
Most → Děčín  0.402299640739155 % 0.402 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.02299640739155 bps 4.023 Kbps 
Plzeň → Most  0.100245090259905 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00245090259905 bps 1.002 Kbps 
Most → Plzeň  0.20703052576171 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.0703052576171 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.206087278776329 % 0.206 %   100 bps 100.000 Gbps   206.087278776329 bps 206.087 Mbps 
Brno → Olomouc  0.636636489555442 % 0.637 %   100 bps 100.000 Gbps   636.636489555442 bps 636.636 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.728734860832174 % 0.729 %   100 bps 100.000 Gbps   728.734860832174 bps 728.735 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.190621105681534 % 0.191 %   100 bps 100.000 Gbps   190.621105681533 bps 190.621 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.88775410137731 % 1.888 %   20 bps 20.000 Gbps   374.527512364802 bps 374.528 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0864214324653288 % 0.086 %   20 bps 20.000 Gbps   17.2842864930658 bps 17.284 Mbps 
Zlín → Olomouc  1.27290473941264 % 1.273 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   127.290473941264 bps 127.290 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.979434820503803 % 0.979 %   10 bps 10.000 Gbps   97.9434820503803 bps 97.943 Mbps 
Brno → Ostrava  6.1929067567661 % 6.193 %   100 bps 100.000 Gbps   6.1929067567661 bps 6.193 Gbps 
Ostrava → Brno  1.57280996314226 % 1.573 %   100 bps 100.000 Gbps   1.57280996314226 bps 1.573 Gbps 
Karviná → Ostrava  2.27588531734449 % 2.276 %   10 bps 10.000 Gbps   227.588531734449 bps 227.589 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.37831342723922 % 1.378 %   10 bps 10.000 Gbps   137.831342723922 bps 137.831 Mbps 
Opava → Ostrava  2.27588531734449 % 2.276 %   10 bps 10.000 Gbps   227.588531734448 bps 227.589 Mbps 
Ostrava → Opava  1.37831342723922 % 1.378 %   10 bps 10.000 Gbps   137.831342723922 bps 137.831 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.255064781683097 % 0.255 %   10 bps 10.000 Gbps   25.5064781683097 bps 25.506 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.850326998993228 % 0.850 %   10 bps 10.000 Gbps   85.0326998993228 bps 85.033 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.016277188339881 % 0.016 %   10 bps 10.000 Gbps   1.6277188339881 bps 1.628 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.116666366854073 % 0.117 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6666366854073 bps 11.667 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.19976855011243 % 0.200 %   10 bps 10.000 Gbps   19.976855011243 bps 19.977 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0226618049629141 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.26618049629141 bps 2.266 Mbps 
Praha → Plzeň  4.42663273646147 % 4.427 %   100 bps 100.000 Gbps   4.42663273646148 bps 4.427 Gbps 
Plzeň → Praha  2.05961079280175 % 2.060 %   100 bps 100.000 Gbps   2.05961079280175 bps 2.060 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.82548751753673 % 1.825 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.2548751753673 bps 18.255 Mbps 
Praha → Poděbrady  15.559749168704 % 15.560 %   1000 bps 1000.000 Mbps   155.59749168704 bps 155.597 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.20630173365869 % 1.206 %   10 bps 10.000 Gbps   120.630173365868 bps 120.630 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.541353013263 % 19.541 %   10 bps 10.000 Gbps   1.9541353013263 bps 1.954 Gbps 
Brno → Praha  5.67323483503776 % 5.673 %   100 bps 100.000 Gbps   5.67323483503776 bps 5.673 Gbps 
Praha → Brno  10.5727713948765 % 10.573 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5727713948765 bps 10.573 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.15454064167751 % 7.155 %   100 bps 100.000 Gbps   7.15454064167752 bps 7.155 Gbps 
GÉANT2 → Praha  15.1975150310384 % 15.198 %   100 bps 100.000 Gbps   15.1975150310384 bps 15.198 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.5614396538323 % 7.561 %   100 bps 100.000 Gbps   7.56143965383229 bps 7.561 Gbps 
Hradec Králové → Praha  3.07908235082246 % 3.079 %   100 bps 100.000 Gbps   3.07908235082246 bps 3.079 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.0213248396009 % 1.021 %   400 bps 400.000 Gbps   4.0852993584036 bps 4.085 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.27891191465629 % 3.279 %   400 bps 400.000 Gbps   13.1156476586252 bps 13.116 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Public Internet  7.50920303943236 % 7.509 %   20 bps 20.000 Gbps   1.50184060788647 bps 1.502 Gbps 
Public Internet → Praha  5.69568615065142 % 5.696 %   20 bps 20.000 Gbps   1.13913723013028 bps 1.139 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.592805397324088 % 0.593 %   20 bps 20.000 Gbps   118.561079464818 bps 118.561 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.01877505878945 % 3.019 %   20 bps 20.000 Gbps   603.75501175789 bps 603.755 Mbps 
Zlín → Brno  1.06299080946704 % 1.063 %   10 bps 10.000 Gbps   106.299080946703 bps 106.299 Mbps 
Brno → Zlín  3.19744481608573 % 3.197 %   10 bps 10.000 Gbps   319.744481608573 bps 319.744 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.21736249185267 % 1.217 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1736249185267 bps 12.174 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.321687582634007 % 0.322 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.21687582634007 bps 3.217 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.25297910517714 % 5.253 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.5297910517714 bps 52.530 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0221485751436816 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   221.485751436816 bps 221.486 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.07669698681198 % 7.077 %   10 bps 10.000 Gbps   707.669698681197 bps 707.670 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.56934236345112 % 1.569 %   10 bps 10.000 Gbps   156.934236345112 bps 156.934 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474544708232585 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74544708232585 bps 4.745 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108262105377244 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8262105377244 bps 10.826 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104230119962789 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4230119962789 bps 10.423 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104108966552534 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4108966552534 bps 10.411 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.444808766353438 % 0.445 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.44808766353438 bps 4.448 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0346505938849983 % 0.035 %   1000 bps 1000.000 Mbps   346.505938849984 bps 346.506 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   98.5136649053699 bps 98.514 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Jun 24 00:04:07 2022