CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/7/30

Average load for period: 2022/07/30 00:00:00 - 2022/07/30 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/07/30 00:00:00 - 2022/07/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/7/30
ACONET->Brno  1.606%  Brno->ACONET  4.692%  Brno->Lednice  7.075%  Lednice->Brno  15.894%  Brno->SANET  1.877%  SANET->Brno  0.720%  Brno->Vyškov  1.747%  Vyškov->Brno  0.379%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.013%  Tábor->České Budějovice  0.012%  Brno->Jihlava  0.499%  Jihlava->Brno  0.922%  České Budějovice->Jihlava  0.492%  Jihlava->České Budějovice  0.223%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.061%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.035%  Jihlava->Telč  0.377%  Telč->Jihlava  0.065%  Hradec Králové->Liberec  2.094%  Liberec->Hradec Králové  0.614%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.210e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.257e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.403e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.101e-3 %  Brno->Olomouc  0.184%  Olomouc->Brno  0.283%  Hradec Králové->Olomouc  0.388%  Olomouc->Hradec Králové  0.086%  Olomouc->Ostrava  5.245%  Ostrava->Olomouc  0.034%  Olomouc->Zlín  0.407%  Zlín->Olomouc  0.311e-3 %  Brno->Ostrava  5.860%  Ostrava->Brno  1.813%  Karviná->Ostrava  1.565%  Ostrava->Karviná  0.941%  Opava->Ostrava  1.572%  Ostrava->Opava  0.939%  Ostrava->Pionier  0.505%  Pionier->Ostrava  0.152%  Hradec Králové->Pardubice  0.265e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.026%  Cheb->Plzeň  0.011%  Plzeň->Cheb  0.021%  Plzeň->Praha  4.298%  Praha->Plzeň  1.366%  Poděbrady->Praha  1.693%  Praha->Poděbrady  10.172%  AMS-IX->Praha  14.279%  Praha->AMS-IX  0.793%  Brno->Praha  3.626%  Praha->Brno  8.020%  České Budějovice->Praha  0.237%  Praha->České Budějovice  2.160%  GÉANT2->Praha  6.788%  Praha->GÉANT2  6.640%  Hradec Králové->Praha  1.374%  Praha->Hradec Králové  4.070%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.071%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.712%  Most->Ústí nad
Labem  2.922e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.395e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.859%  Ústí nad
Labem->Praha  0.942%  Brno->Zlín  1.497%  Zlín->Brno  0.374%  NIX.cz->Praha  1.509%  Praha->NIX.cz  0.689%  Praha->Public Internet  4.588%  Public Internet->Praha  2.573% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/07/30 00:00:00 - 2022/07/30 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/07/30 00:00:00 - 2022/07/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  4.69161689998599 % 4.692 %   10 bps 10.000 Gbps   469.161689998599 bps 469.162 Mbps 
ACONET → Brno  1.60598357924684 % 1.606 %   10 bps 10.000 Gbps   160.598357924684 bps 160.598 Mbps 
Brno → Lednice  7.07458076249551 % 7.075 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.7458076249551 bps 70.746 Mbps 
Lednice → Brno  15.8942691020887 % 15.894 %   1000 bps 1000.000 Mbps   158.942691020887 bps 158.943 Mbps 
SANET → Brno  0.720328030743996 % 0.720 %   40 bps 40.000 Gbps   288.131212297598 bps 288.131 Mbps 
Brno → SANET  1.87739895644764 % 1.877 %   40 bps 40.000 Gbps   750.959582579054 bps 750.960 Mbps 
Brno → Vyškov  1.74700111482925 % 1.747 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.4700111482925 bps 17.470 Mbps 
Vyškov → Brno  0.379133693894566 % 0.379 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.79133693894566 bps 3.791 Mbps 
Brno → Jihlava  0.499318460856359 % 0.499 %   100 bps 100.000 Gbps   499.318460856359 bps 499.318 Mbps 
Jihlava → Brno  0.921982722411187 % 0.922 %   100 bps 100.000 Gbps   921.982722411186 bps 921.983 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0613097834303903 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.13097834303904 bps 6.131 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0347800107395548 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.47800107395548 bps 3.478 Mbps 
Telč → Jihlava  0.06530902371857 % 0.065 %   1000 bps 1000.000 Mbps   653.090237185701 bps 653.090 Kbps 
Jihlava → Telč  0.377040178984888 % 0.377 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.77040178984888 bps 3.770 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.223493058014271 % 0.223 %   20 bps 20.000 Gbps   44.6986116028542 bps 44.699 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.491663125155848 % 0.492 %   20 bps 20.000 Gbps   98.3326250311697 bps 98.333 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.614409265654142 % 0.614 %   20 bps 20.000 Gbps   122.881853130828 bps 122.882 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.09358585605301 % 2.094 %   20 bps 20.000 Gbps   418.717171210602 bps 418.717 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.209829039788597 % 0.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.9829039788597 bps 20.983 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.257064530709581 % 0.257 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   25.7064530709581 bps 25.706 Kbps 
Děčín → Most  0.259040312048964 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59040312048964 bps 2.590 Kbps 
Most → Děčín  0.403475516254258 % 0.403 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.03475516254258 bps 4.035 Kbps 
Most → Plzeň  0.207008837577802 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07008837577802 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.10053128775963 % 0.101 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0053128775963 bps 1.005 Kbps 
Brno → Olomouc  0.184417744573111 % 0.184 %   100 bps 100.000 Gbps   184.417744573112 bps 184.418 Mbps 
Olomouc → Brno  0.283222846092546 % 0.283 %   100 bps 100.000 Gbps   283.222846092547 bps 283.223 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0860208026448173 % 0.086 %   100 bps 100.000 Gbps   86.0207405413355 bps 86.021 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.388374574318697 % 0.388 %   100 bps 100.000 Gbps   388.374493146896 bps 388.374 Mbps 
Olomouc → Ostrava  5.24450399696832 % 5.245 %   20 bps 20.000 Gbps   1.02899671248489 bps 1.029 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.0337165938977685 % 0.034 %   20 bps 20.000 Gbps   6.70627515155917 bps 6.706 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.310817791604058 % 0.311 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   31.0817791604058 bps 31.082 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.406862663862476 % 0.407 %   10 bps 10.000 Gbps   40.6862663862476 bps 40.686 Mbps 
Brno → Ostrava  5.85996081279826 % 5.860 %   100 bps 100.000 Gbps   5.85996081279825 bps 5.860 Gbps 
Ostrava → Brno  1.81347376565586 % 1.813 %   100 bps 100.000 Gbps   1.81347376565586 bps 1.813 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.56475167575647 % 1.565 %   10 bps 10.000 Gbps   156.475167575647 bps 156.475 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.940692881169111 % 0.941 %   10 bps 10.000 Gbps   94.0692881169112 bps 94.069 Mbps 
Ostrava → Opava  0.938647773589752 % 0.939 %   10 bps 10.000 Gbps   93.8647773589752 bps 93.865 Mbps 
Opava → Ostrava  1.57230883114237 % 1.572 %   10 bps 10.000 Gbps   157.230883114237 bps 157.231 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.505446361738046 % 0.505 %   10 bps 10.000 Gbps   50.5446361738046 bps 50.545 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.152038405016314 % 0.152 %   10 bps 10.000 Gbps   15.2038405016314 bps 15.204 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0257371591415324 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.57371591415324 bps 2.574 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.264887958891657 % 0.265 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   26.4887958891657 bps 26.489 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.0214153225891811 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.14153225891811 bps 2.142 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0112804046022311 % 0.011 %   10 bps 10.000 Gbps   1.12804046022311 bps 1.128 Mbps 
Plzeň → Praha  4.29813147318256 % 4.298 %   100 bps 100.000 Gbps   4.29813147318256 bps 4.298 Gbps 
Praha → Plzeň  1.36647623604288 % 1.366 %   100 bps 100.000 Gbps   1.36647623604288 bps 1.366 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.69336093863737 % 1.693 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.9336093863737 bps 16.934 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.17235434519 % 10.172 %   1000 bps 1000.000 Mbps   101.723543451899 bps 101.724 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.792885195543263 % 0.793 %   10 bps 10.000 Gbps   79.2885195543262 bps 79.289 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.2785874044064 % 14.279 %   10 bps 10.000 Gbps   1.42785874044064 bps 1.428 Gbps 
Praha → Brno  8.01979306714874 % 8.020 %   100 bps 100.000 Gbps   8.01979306714872 bps 8.020 Gbps 
Brno → Praha  3.6259805164566 % 3.626 %   100 bps 100.000 Gbps   3.62598051645659 bps 3.626 Gbps 
GÉANT2 → Praha  6.78771034337179 % 6.788 %   100 bps 100.000 Gbps   6.78771006182223 bps 6.788 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.64020368845951 % 6.640 %   100 bps 100.000 Gbps   6.64020365675495 bps 6.640 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.3739955023033 % 1.374 %   100 bps 100.000 Gbps   1.3739955023033 bps 1.374 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.06973593615386 % 4.070 %   100 bps 100.000 Gbps   4.06973593615385 bps 4.070 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.68925394291894 % 0.689 %   400 bps 400.000 Gbps   2.75450599466346 bps 2.755 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.50908044326064 % 1.509 %   400 bps 400.000 Gbps   6.02917339799358 bps 6.029 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  2.57297671032943 % 2.573 %   20 bps 20.000 Gbps   514.595342065886 bps 514.595 Mbps 
Praha → Public Internet  4.58760602133241 % 4.588 %   20 bps 20.000 Gbps   917.521204266482 bps 917.521 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.15974962657695 % 2.160 %   20 bps 20.000 Gbps   431.94992531539 bps 431.950 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.237455426722246 % 0.237 %   20 bps 20.000 Gbps   47.4910853444493 bps 47.491 Mbps 
Zlín → Brno  0.373651848000204 % 0.374 %   10 bps 10.000 Gbps   37.3651848000204 bps 37.365 Mbps 
Brno → Zlín  1.4969057955003 % 1.497 %   10 bps 10.000 Gbps   149.690579550031 bps 149.691 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.711594347234676 % 0.712 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.11594347234676 bps 7.116 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0710571796587067 % 0.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   710.571796587067 bps 710.572 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.92208401944486 % 2.922 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.2208401944486 bps 29.221 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.39526112495762 % 1.395 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9526112495762 bps 13.953 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.85883708372129 % 3.859 %   10 bps 10.000 Gbps   385.883708372129 bps 385.884 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.942400021537771 % 0.942 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2400021537771 bps 94.240 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.047389786220972 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.7389786220972 bps 4.739 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108273946343558 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8273946343558 bps 10.827 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104160149082064 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4160149082064 bps 10.416 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.10425575606405 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4255756064049 bps 10.426 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0134268006337406 % 0.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   134.268006337406 bps 134.268 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0119355224481007 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   119.355224481007 bps 119.355 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   63.4833771111554 bps 63.483 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Jul 31 00:04:03 2022