CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/7/31

Average load for period: 2022/07/31 00:00:00 - 2022/07/31 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/07/31 00:00:00 - 2022/07/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/7/31
ACONET->Brno  1.309%  Brno->ACONET  4.703%  Brno->Lednice  6.762%  Lednice->Brno  15.488%  Brno->SANET  1.972%  SANET->Brno  0.877%  Brno->Vyškov  1.894%  Vyškov->Brno  0.545%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.109e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  6.537e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.010%  Brno->Jihlava  0.714%  Jihlava->Brno  0.650%  České Budějovice->Jihlava  0.470%  Jihlava->České Budějovice  0.818%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.080%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.036%  Jihlava->Telč  0.472%  Telč->Jihlava  0.121%  Hradec Králové->Liberec  2.115%  Liberec->Hradec Králové  0.576%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.208e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.209e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.404e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.173%  Olomouc->Brno  0.168%  Hradec Králové->Olomouc  0.273%  Olomouc->Hradec Králové  0.086%  Olomouc->Ostrava  2.319%  Ostrava->Olomouc  0.015%  Olomouc->Zlín  0.397%  Zlín->Olomouc  0.396e-3 %  Brno->Ostrava  3.937%  Ostrava->Brno  1.413%  Karviná->Ostrava  1.710%  Ostrava->Karviná  0.897%  Opava->Ostrava  1.711%  Ostrava->Opava  0.895%  Ostrava->Pionier  0.628%  Pionier->Ostrava  0.215%  Hradec Králové->Pardubice  0.296e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.026%  Cheb->Plzeň  0.013%  Plzeň->Cheb  0.215%  Plzeň->Praha  2.950%  Praha->Plzeň  1.298%  Poděbrady->Praha  1.801%  Praha->Poděbrady  10.268%  AMS-IX->Praha  14.214%  Praha->AMS-IX  0.667%  Brno->Praha  3.181%  Praha->Brno  6.265%  České Budějovice->Praha  0.324%  Praha->České Budějovice  1.421%  GÉANT2->Praha  5.177%  Praha->GÉANT2  6.140%  Hradec Králové->Praha  1.312%  Praha->Hradec Králové  3.240%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.068%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.671%  Most->Ústí nad
Labem  2.951e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.407e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  3.911%  Ústí nad
Labem->Praha  1.020%  Brno->Zlín  1.439%  Zlín->Brno  0.375%  NIX.cz->Praha  1.520%  Praha->NIX.cz  0.615%  Praha->Public Internet  3.899%  Public Internet->Praha  2.531% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/07/31 00:00:00 - 2022/07/31 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/07/31 00:00:00 - 2022/07/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.30919448203363 % 1.309 %   10 bps 10.000 Gbps   130.919448203363 bps 130.919 Mbps 
Brno → ACONET  4.70296250181653 % 4.703 %   10 bps 10.000 Gbps   470.296250181653 bps 470.296 Mbps 
Lednice → Brno  15.4875811562242 % 15.488 %   1000 bps 1000.000 Mbps   154.875811562242 bps 154.876 Mbps 
Brno → Lednice  6.76180503311955 % 6.762 %   1000 bps 1000.000 Mbps   67.6180503311955 bps 67.618 Mbps 
Brno → SANET  1.97226899107568 % 1.972 %   40 bps 40.000 Gbps   788.907596430273 bps 788.908 Mbps 
SANET → Brno  0.877077814987712 % 0.877 %   40 bps 40.000 Gbps   350.831125995085 bps 350.831 Mbps 
Vyškov → Brno  0.545347361761967 % 0.545 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.45347361761967 bps 5.453 Mbps 
Brno → Vyškov  1.89397823418876 % 1.894 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.9397823418876 bps 18.940 Mbps 
Brno → Jihlava  0.713564358046903 % 0.714 %   100 bps 100.000 Gbps   713.564358046903 bps 713.564 Mbps 
Jihlava → Brno  0.650000028684241 % 0.650 %   100 bps 100.000 Gbps   650.000028684242 bps 650.000 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0800352207541558 % 0.080 %   10 bps 10.000 Gbps   8.00352207541558 bps 8.004 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0355185669239319 % 0.036 %   10 bps 10.000 Gbps   3.55185669239318 bps 3.552 Mbps 
Jihlava → Telč  0.472327282820656 % 0.472 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.72327282820656 bps 4.723 Mbps 
Telč → Jihlava  0.120962739172052 % 0.121 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.20962739172052 bps 1.210 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.469693234289166 % 0.470 %   20 bps 20.000 Gbps   93.9386468578331 bps 93.939 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.817707271171746 % 0.818 %   20 bps 20.000 Gbps   163.541454234349 bps 163.541 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.576490386578244 % 0.576 %   20 bps 20.000 Gbps   115.298077315649 bps 115.298 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.11466103531428 % 2.115 %   20 bps 20.000 Gbps   422.932207062855 bps 422.932 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.208507500371864 % 0.209 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8507500371864 bps 20.851 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.20795501362204 % 0.208 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   20.795501362204 bps 20.796 Kbps 
Most → Děčín  0.403722516258765 % 0.404 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.03722516258765 bps 4.037 Kbps 
Děčín → Most  0.259681324046803 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59681324046803 bps 2.597 Kbps 
Plzeň → Most  0.102034003367122 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02034003367122 bps 1.020 Kbps 
Most → Plzeň  0.207011430434419 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07011430434419 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.173149297178885 % 0.173 %   100 bps 100.000 Gbps   173.149297178885 bps 173.149 Mbps 
Olomouc → Brno  0.16791612248637 % 0.168 %   100 bps 100.000 Gbps   167.91612248637 bps 167.916 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.27290060516045 % 0.273 %   100 bps 100.000 Gbps   272.900520114666 bps 272.901 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0856382087221349 % 0.086 %   100 bps 100.000 Gbps   85.6381457762962 bps 85.638 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0148856983354515 % 0.015 %   20 bps 20.000 Gbps   2.9645503863287 bps 2.965 Mbps 
Olomouc → Ostrava  2.31855367828861 % 2.319 %   20 bps 20.000 Gbps   442.88139539733 bps 442.881 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.395980167204175 % 0.396 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   39.5980167204175 bps 39.598 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.396666768492983 % 0.397 %   10 bps 10.000 Gbps   39.6666768492983 bps 39.667 Mbps 
Ostrava → Brno  1.41303740877775 % 1.413 %   100 bps 100.000 Gbps   1.41303740877775 bps 1.413 Gbps 
Brno → Ostrava  3.93749379294105 % 3.937 %   100 bps 100.000 Gbps   3.93749379294105 bps 3.937 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.70997623964763 % 1.710 %   10 bps 10.000 Gbps   170.997623964763 bps 170.998 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.897219958897819 % 0.897 %   10 bps 10.000 Gbps   89.7219958897819 bps 89.722 Mbps 
Opava → Ostrava  1.71062126336059 % 1.711 %   10 bps 10.000 Gbps   171.062126336059 bps 171.062 Mbps 
Ostrava → Opava  0.895248646412802 % 0.895 %   10 bps 10.000 Gbps   89.5248646412802 bps 89.525 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.214774185786443 % 0.215 %   10 bps 10.000 Gbps   21.4774185786443 bps 21.477 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.627928939366602 % 0.628 %   10 bps 10.000 Gbps   62.7928939366602 bps 62.793 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.296153490078678 % 0.296 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   29.6153490078678 bps 29.615 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0256741829288866 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.56741829288866 bps 2.567 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.215064130959584 % 0.215 %   10 bps 10.000 Gbps   21.5064130959584 bps 21.506 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0127190359009372 % 0.013 %   10 bps 10.000 Gbps   1.27190359009372 bps 1.272 Mbps 
Praha → Plzeň  1.29758012258375 % 1.298 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29758012258375 bps 1.298 Gbps 
Plzeň → Praha  2.95019509270703 % 2.950 %   100 bps 100.000 Gbps   2.95019509270703 bps 2.950 Gbps 
Praha → Poděbrady  10.2675208670566 % 10.268 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.675208670566 bps 102.675 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.80108943474421 % 1.801 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.0108943474421 bps 18.011 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.66706013612964 % 0.667 %   10 bps 10.000 Gbps   66.706013612964 bps 66.706 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.2143964071883 % 14.214 %   10 bps 10.000 Gbps   1.42143964071883 bps 1.421 Gbps 
Brno → Praha  3.18131727557962 % 3.181 %   100 bps 100.000 Gbps   3.18131727557963 bps 3.181 Gbps 
Praha → Brno  6.26503831391099 % 6.265 %   100 bps 100.000 Gbps   6.26503831391099 bps 6.265 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.14028089859868 % 6.140 %   100 bps 100.000 Gbps   6.14028089859868 bps 6.140 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.17675210974541 % 5.177 %   100 bps 100.000 Gbps   5.17675210974541 bps 5.177 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.24035896385871 % 3.240 %   100 bps 100.000 Gbps   3.24035896385871 bps 3.240 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.31233996289688 % 1.312 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31233996289688 bps 1.312 Gbps 
NIX.cz → Praha  1.520192883579 % 1.520 %   400 bps 400.000 Gbps   6.08077153431599 bps 6.081 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.614826380290678 % 0.615 %   400 bps 400.000 Gbps   2.45930552116271 bps 2.459 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Public Internet  3.89884339424292 % 3.899 %   20 bps 20.000 Gbps   779.768678848584 bps 779.769 Mbps 
Public Internet → Praha  2.53093572575146 % 2.531 %   20 bps 20.000 Gbps   506.187145150293 bps 506.187 Mbps 
Praha → České Budějovice  1.42100047470936 % 1.421 %   20 bps 20.000 Gbps   284.200094941873 bps 284.200 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.323679274651027 % 0.324 %   20 bps 20.000 Gbps   64.7358549302054 bps 64.736 Mbps 
Zlín → Brno  0.374883518987707 % 0.375 %   10 bps 10.000 Gbps   37.4883518987707 bps 37.488 Mbps 
Brno → Zlín  1.43919188809042 % 1.439 %   10 bps 10.000 Gbps   143.919188809042 bps 143.919 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.670965717674742 % 0.671 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.70965717674742 bps 6.710 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.067527131680407 % 0.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   675.271316804069 bps 675.271 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.9511233056216 % 2.951 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.511233056216 bps 29.511 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.40727898496743 % 1.407 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.0727898496743 bps 14.073 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  3.91146498747077 % 3.911 %   10 bps 10.000 Gbps   391.146498747077 bps 391.146 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.02037732965597 % 1.020 %   10 bps 10.000 Gbps   102.037732965597 bps 102.038 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108791835080719 % 0.109 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8791835080719 bps 10.879 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0476201416800395 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.76201416800395 bps 4.762 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104122027211976 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4122027211976 bps 10.412 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104328184457709 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4328184457709 bps 10.433 Kbps 
České Budějovice → Tábor  6.53744101789744 % 6.537 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.3744101789744 bps 65.374 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.010488194701943 % 0.010 %   1000 bps 1000.000 Mbps   104.88194701943 bps 104.882 Kbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   53.3611860962904 bps 53.361 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Aug 1 00:04:27 2022