CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/8/1

Average load for period: 2022/08/01 00:00:00 - 2022/08/01 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/08/01 00:00:00 - 2022/08/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/8/1
ACONET->Brno  2.144%  Brno->ACONET  7.314%  Brno->Lednice  5.640%  Lednice->Brno  16.352%  Brno->SANET  2.890%  SANET->Brno  1.140%  Brno->Vyškov  9.729%  Vyškov->Brno  1.494%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.110%  Tábor->České Budějovice  0.021%  Brno->Jihlava  1.205%  Jihlava->Brno  1.015%  České Budějovice->Jihlava  0.807%  Jihlava->České Budějovice  0.114%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.121%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.048%  Jihlava->Telč  0.972%  Telč->Jihlava  0.222%  Hradec Králové->Liberec  2.789%  Liberec->Hradec Králové  0.672%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.214e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.218e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.101e-3 %  Brno->Olomouc  0.303%  Olomouc->Brno  0.142%  Hradec Králové->Olomouc  0.501%  Olomouc->Hradec Králové  0.115%  Olomouc->Ostrava  4.740%  Ostrava->Olomouc  0.103%  Olomouc->Zlín  0.739%  Zlín->Olomouc  0.504e-3 %  Brno->Ostrava  3.229%  Ostrava->Brno  2.304%  Karviná->Ostrava  1.776%  Ostrava->Karviná  1.105%  Opava->Ostrava  1.776%  Ostrava->Opava  1.105%  Ostrava->Pionier  0.696%  Pionier->Ostrava  0.294%  Hradec Králové->Pardubice  0.632e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.027%  Cheb->Plzeň  0.019%  Plzeň->Cheb  0.208%  Plzeň->Praha  2.281%  Praha->Plzeň  3.006%  Poděbrady->Praha  2.003%  Praha->Poděbrady  10.732%  AMS-IX->Praha  15.457%  Praha->AMS-IX  0.704%  Brno->Praha  4.837%  Praha->Brno  7.534%  České Budějovice->Praha  0.567%  Praha->České Budějovice  2.810%  GÉANT2->Praha  7.786%  Praha->GÉANT2  5.815%  Hradec Králové->Praha  2.611%  Praha->Hradec Králové  4.580%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.145%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.143%  Most->Ústí nad
Labem  4.138e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.016%  Praha->Ústí nad
Labem  6.246%  Ústí nad
Labem->Praha  1.685%  Brno->Zlín  2.531%  Zlín->Brno  0.718%  NIX.cz->Praha  2.492%  Praha->NIX.cz  0.889%  Praha->Public Internet  5.043%  Public Internet->Praha  4.848% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/08/01 00:00:00 - 2022/08/01 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/08/01 00:00:00 - 2022/08/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.31372307655247 % 7.314 %   10 bps 10.000 Gbps   731.372307655246 bps 731.372 Mbps 
ACONET → Brno  2.14433945872982 % 2.144 %   10 bps 10.000 Gbps   214.433945872983 bps 214.434 Mbps 
Brno → Lednice  5.6397418143502 % 5.640 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.397418143502 bps 56.397 Mbps 
Lednice → Brno  16.3524341826944 % 16.352 %   1000 bps 1000.000 Mbps   163.524341826944 bps 163.524 Mbps 
SANET → Brno  1.14041221595387 % 1.140 %   40 bps 40.000 Gbps   456.16488638155 bps 456.165 Mbps 
Brno → SANET  2.88982934198781 % 2.890 %   40 bps 40.000 Gbps   1.15593173679512 bps 1.156 Gbps 
Brno → Vyškov  9.72934405493329 % 9.729 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.2934405493329 bps 97.293 Mbps 
Vyškov → Brno  1.49374731473663 % 1.494 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.9374731473663 bps 14.937 Mbps 
Jihlava → Brno  1.01475196738461 % 1.015 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01475196738461 bps 1.015 Gbps 
Brno → Jihlava  1.20481363746772 % 1.205 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20481363746772 bps 1.205 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0482477109941512 % 0.048 %   10 bps 10.000 Gbps   4.82477109941513 bps 4.825 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.121322707732829 % 0.121 %   10 bps 10.000 Gbps   12.1322707732829 bps 12.132 Mbps 
Jihlava → Telč  0.972238972534124 % 0.972 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.72238972534124 bps 9.722 Mbps 
Telč → Jihlava  0.22161894465335 % 0.222 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.2161894465335 bps 2.216 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.114242135554088 % 0.114 %   20 bps 20.000 Gbps   22.8484271108176 bps 22.848 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.807102660158371 % 0.807 %   20 bps 20.000 Gbps   161.420532031674 bps 161.421 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.672156161826486 % 0.672 %   20 bps 20.000 Gbps   134.431232365297 bps 134.431 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.78948671303032 % 2.789 %   20 bps 20.000 Gbps   557.897342606063 bps 557.897 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.218496175591327 % 0.218 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.8496175591327 bps 21.850 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.214277928708567 % 0.214 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.4277928708567 bps 21.428 Kbps 
Most → Děčín  0.405022492347347 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05022492347347 bps 4.050 Kbps 
Děčín → Most  0.259541259901604 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59541259901604 bps 2.595 Kbps 
Plzeň → Most  0.100961869044956 % 0.101 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00961869044956 bps 1.010 Kbps 
Most → Plzeň  0.207039535471727 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07039535471727 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.141729659404433 % 0.142 %   100 bps 100.000 Gbps   141.729659404433 bps 141.730 Mbps 
Brno → Olomouc  0.303345626156438 % 0.303 %   100 bps 100.000 Gbps   303.345626156438 bps 303.346 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.501426877002867 % 0.501 %   100 bps 100.000 Gbps   501.426877002867 bps 501.427 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.115398470572597 % 0.115 %   100 bps 100.000 Gbps   115.398470572597 bps 115.398 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.102664810174731 % 0.103 %   20 bps 20.000 Gbps   20.3479714153438 bps 20.348 Mbps 
Olomouc → Ostrava  4.73985967148796 % 4.740 %   20 bps 20.000 Gbps   929.777636926484 bps 929.778 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.504402541632809 % 0.504 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   50.4402541632809 bps 50.440 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.73894995985659 % 0.739 %   10 bps 10.000 Gbps   73.894995985659 bps 73.895 Mbps 
Ostrava → Brno  2.30415101531655 % 2.304 %   100 bps 100.000 Gbps   2.30415101531655 bps 2.304 Gbps 
Brno → Ostrava  3.22870805306944 % 3.229 %   100 bps 100.000 Gbps   3.22870805306944 bps 3.229 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.77587405136612 % 1.776 %   10 bps 10.000 Gbps   177.587405136613 bps 177.587 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.10493842922388 % 1.105 %   10 bps 10.000 Gbps   110.493842922388 bps 110.494 Mbps 
Opava → Ostrava  1.77587405136612 % 1.776 %   10 bps 10.000 Gbps   177.587405136613 bps 177.587 Mbps 
Ostrava → Opava  1.10493842922388 % 1.105 %   10 bps 10.000 Gbps   110.493842922388 bps 110.494 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.294291311724806 % 0.294 %   10 bps 10.000 Gbps   29.4291311724806 bps 29.429 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.695854378395923 % 0.696 %   10 bps 10.000 Gbps   69.5854378395923 bps 69.585 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.63177645017123 % 0.632 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   63.177645017123 bps 63.178 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0265736702681029 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.65736702681029 bps 2.657 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.208495872184643 % 0.208 %   10 bps 10.000 Gbps   20.8495872184644 bps 20.850 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0192815036989316 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.92815036989316 bps 1.928 Mbps 
Praha → Plzeň  3.00633723964071 % 3.006 %   100 bps 100.000 Gbps   3.0063372396407 bps 3.006 Gbps 
Plzeň → Praha  2.28056797659543 % 2.281 %   100 bps 100.000 Gbps   2.28056797659543 bps 2.281 Gbps 
Praha → Poděbrady  10.7315157688719 % 10.732 %   1000 bps 1000.000 Mbps   107.315157688719 bps 107.315 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.00306670188263 % 2.003 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.0306670188263 bps 20.031 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.703537581795709 % 0.704 %   10 bps 10.000 Gbps   70.3537581795708 bps 70.354 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.4573655771832 % 15.457 %   10 bps 10.000 Gbps   1.54573655771831 bps 1.546 Gbps 
Praha → Brno  7.53351994281789 % 7.534 %   100 bps 100.000 Gbps   7.53351994281789 bps 7.534 Gbps 
Brno → Praha  4.83661155369373 % 4.837 %   100 bps 100.000 Gbps   4.83661155369373 bps 4.837 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.8149469914879 % 5.815 %   100 bps 100.000 Gbps   5.81494695832662 bps 5.815 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.78574849390867 % 7.786 %   100 bps 100.000 Gbps   7.78574820777743 bps 7.786 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.61133523343636 % 2.611 %   100 bps 100.000 Gbps   2.61133523343636 bps 2.611 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.57999929396957 % 4.580 %   100 bps 100.000 Gbps   4.57999929396956 bps 4.580 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.889281241670694 % 0.889 %   400 bps 400.000 Gbps   3.55503670648095 bps 3.555 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.49243221155206 % 2.492 %   400 bps 400.000 Gbps   9.96119853876885 bps 9.961 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  4.84822157647751 % 4.848 %   20 bps 20.000 Gbps   969.644315295503 bps 969.644 Mbps 
Praha → Public Internet  5.04309578464554 % 5.043 %   20 bps 20.000 Gbps   1.00861915692911 bps 1.009 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.567376795158875 % 0.567 %   20 bps 20.000 Gbps   113.475359031775 bps 113.475 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.81028116403327 % 2.810 %   20 bps 20.000 Gbps   562.056232806654 bps 562.056 Mbps 
Brno → Zlín  2.5312170228367 % 2.531 %   10 bps 10.000 Gbps   253.12170228367 bps 253.122 Mbps 
Zlín → Brno  0.718151222805449 % 0.718 %   10 bps 10.000 Gbps   71.8151222805449 bps 71.815 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.144940614603597 % 0.145 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.44940614603597 bps 1.449 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.1425043593252 % 1.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.425043593252 bps 11.425 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.13805291928285 % 4.138 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   41.3805291928285 bps 41.381 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0161469387729183 % 0.016 %   1000 bps 1000.000 Mbps   161.469387729183 bps 161.469 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.68488283876371 % 1.685 %   10 bps 10.000 Gbps   168.488283876371 bps 168.488 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  6.24609260149836 % 6.246 %   10 bps 10.000 Gbps   624.609260149836 bps 624.609 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474213953952674 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74213953952675 bps 4.742 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108171043729563 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8171043729563 bps 10.817 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104279596548027 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4279596548027 bps 10.428 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104154459006778 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4154459006778 bps 10.415 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0209821672256565 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   209.821672256565 bps 209.822 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.109784864568639 % 0.110 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09784864568639 bps 1.098 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   71.8296620043291 bps 71.830 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Aug 2 00:04:39 2022