CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/8/2

Average load for period: 2022/08/02 00:00:00 - 2022/08/02 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/08/02 00:00:00 - 2022/08/02 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/8/2
ACONET->Brno  2.557%  Brno->ACONET  7.200%  Brno->Lednice  4.564%  Lednice->Brno  15.065%  Brno->SANET  3.010%  SANET->Brno  1.196%  Brno->Vyškov  12.166%  Vyškov->Brno  1.607%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.622%  Tábor->České Budějovice  0.443%  Brno->Jihlava  1.122%  Jihlava->Brno  0.906%  České Budějovice->Jihlava  0.639%  Jihlava->České Budějovice  0.121%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.096%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.038%  Jihlava->Telč  0.931%  Telč->Jihlava  0.165%  Hradec Králové->Liberec  2.750%  Liberec->Hradec Králové  1.240%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.217e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.221e-3 %  Děčín->Most  7.475e-3 %  Most->Děčín  2.530e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.101e-3 %  Brno->Olomouc  0.304%  Olomouc->Brno  0.173%  Hradec Králové->Olomouc  0.535%  Olomouc->Hradec Králové  0.108%  Olomouc->Ostrava  3.613%  Ostrava->Olomouc  0.057%  Olomouc->Zlín  0.656%  Zlín->Olomouc  0.874e-3 %  Brno->Ostrava  4.188%  Ostrava->Brno  2.309%  Karviná->Ostrava  1.758%  Ostrava->Karviná  1.183%  Opava->Ostrava  1.758%  Ostrava->Opava  1.183%  Ostrava->Pionier  0.568%  Pionier->Ostrava  0.187%  Hradec Králové->Pardubice  0.667e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.028%  Cheb->Plzeň  0.063%  Plzeň->Cheb  5.279%  Plzeň->Praha  2.027%  Praha->Plzeň  3.250%  Poděbrady->Praha  1.646%  Praha->Poděbrady  9.719%  AMS-IX->Praha  15.181%  Praha->AMS-IX  1.124%  Brno->Praha  4.782%  Praha->Brno  8.245%  České Budějovice->Praha  0.592%  Praha->České Budějovice  2.761%  GÉANT2->Praha  30.966%  Praha->GÉANT2  9.523%  Hradec Králové->Praha  1.729%  Praha->Hradec Králové  3.841%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  0.114%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.009%  Most->Ústí nad
Labem  3.557e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  8.446e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem  5.821%  Ústí nad
Labem->Praha  1.742%  Brno->Zlín  2.461%  Zlín->Brno  0.576%  NIX.cz->Praha  2.487%  Praha->NIX.cz  0.841%  Praha->Public Internet  5.814%  Public Internet->Praha  5.973% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/08/02 00:00:00 - 2022/08/02 23:59:59 SST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/08/02 00:00:00 - 2022/08/02 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.55737984197713 % 2.557 %   10 bps 10.000 Gbps   255.737984197713 bps 255.738 Mbps 
Brno → ACONET  7.20003931434057 % 7.200 %   10 bps 10.000 Gbps   720.003931434057 bps 720.004 Mbps 
Brno → Lednice  4.56394779141276 % 4.564 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.6394779141276 bps 45.639 Mbps 
Lednice → Brno  15.0653259547912 % 15.065 %   1000 bps 1000.000 Mbps   150.653259547912 bps 150.653 Mbps 
Brno → SANET  3.00985773743542 % 3.010 %   40 bps 40.000 Gbps   1.20394309497417 bps 1.204 Gbps 
SANET → Brno  1.19550537419917 % 1.196 %   40 bps 40.000 Gbps   478.20214967967 bps 478.202 Mbps 
Vyškov → Brno  1.60694118186789 % 1.607 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.0694118186789 bps 16.069 Mbps 
Brno → Vyškov  12.1656888095766 % 12.166 %   1000 bps 1000.000 Mbps   121.656888095766 bps 121.657 Mbps 
Jihlava → Brno  0.905622839614205 % 0.906 %   100 bps 100.000 Gbps   905.622839614206 bps 905.623 Mbps 
Brno → Jihlava  1.12184913798733 % 1.122 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12184913798733 bps 1.122 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.0958863957891255 % 0.096 %   10 bps 10.000 Gbps   9.58863957891254 bps 9.589 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0382797421075706 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.82797421075706 bps 3.828 Mbps 
Jihlava → Telč  0.931148487297209 % 0.931 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.31148487297209 bps 9.311 Mbps 
Telč → Jihlava  0.164724070250611 % 0.165 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.64724070250611 bps 1.647 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.638879516486103 % 0.639 %   20 bps 20.000 Gbps   127.775903297221 bps 127.776 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.120907067092326 % 0.121 %   20 bps 20.000 Gbps   24.1814134184651 bps 24.181 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.23982104575715 % 1.240 %   20 bps 20.000 Gbps   247.96420915143 bps 247.964 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.74978210279493 % 2.750 %   20 bps 20.000 Gbps   549.956420558985 bps 549.956 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.217349428243023 % 0.217 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.7349428243023 bps 21.735 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.220968322230293 % 0.221 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.0968322230292 bps 22.097 Kbps 
Děčín → Most  7.47542193313285 % 7.475 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.7542193313286 bps 74.754 Kbps 
Most → Děčín  2.53049935999822 % 2.530 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.3049935999822 bps 25.305 Kbps 
Most → Plzeň  0.207076084450028 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07076084450028 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.101433689713174 % 0.101 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01433689713174 bps 1.014 Kbps 
Olomouc → Brno  0.173025588803959 % 0.173 %   100 bps 100.000 Gbps   173.025588803959 bps 173.026 Mbps 
Brno → Olomouc  0.304094526204854 % 0.304 %   100 bps 100.000 Gbps   304.094526204854 bps 304.095 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.535400003692218 % 0.535 %   100 bps 100.000 Gbps   535.399831961372 bps 535.400 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.107893536561018 % 0.108 %   100 bps 100.000 Gbps   107.893406214121 bps 107.893 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.61256600964143 % 3.613 %   20 bps 20.000 Gbps   711.930153900556 bps 711.930 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0566644374490784 % 0.057 %   20 bps 20.000 Gbps   11.3328874898157 bps 11.333 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.873893689580603 % 0.874 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   87.3893689580603 bps 87.389 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.656411866452848 % 0.656 %   10 bps 10.000 Gbps   65.6411866452847 bps 65.641 Mbps 
Ostrava → Brno  2.30934671751395 % 2.309 %   100 bps 100.000 Gbps   2.30934671751395 bps 2.309 Gbps 
Brno → Ostrava  4.18803911838378 % 4.188 %   100 bps 100.000 Gbps   4.18803911838378 bps 4.188 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.75836736649607 % 1.758 %   10 bps 10.000 Gbps   175.836736649607 bps 175.837 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.18325490882898 % 1.183 %   10 bps 10.000 Gbps   118.325490882898 bps 118.325 Mbps 
Ostrava → Opava  1.18325490882898 % 1.183 %   10 bps 10.000 Gbps   118.325490882898 bps 118.325 Mbps 
Opava → Ostrava  1.75836736649607 % 1.758 %   10 bps 10.000 Gbps   175.836736649607 bps 175.837 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.568068941404075 % 0.568 %   10 bps 10.000 Gbps   56.8068941404075 bps 56.807 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.18688784182761 % 0.187 %   10 bps 10.000 Gbps   18.688784182761 bps 18.689 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.667257356479258 % 0.667 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   66.7257356479259 bps 66.726 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0284252356694288 % 0.028 %   10 bps 10.000 Gbps   2.84252356694288 bps 2.843 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0630131241872228 % 0.063 %   10 bps 10.000 Gbps   6.30131241872228 bps 6.301 Mbps 
Plzeň → Cheb  5.27867668517688 % 5.279 %   10 bps 10.000 Gbps   527.867668517688 bps 527.868 Mbps 
Plzeň → Praha  2.02732746156993 % 2.027 %   100 bps 100.000 Gbps   2.02732746156993 bps 2.027 Gbps 
Praha → Plzeň  3.25021438081099 % 3.250 %   100 bps 100.000 Gbps   3.250214380811 bps 3.250 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.64598466870924 % 1.646 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.4598466870924 bps 16.460 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.71943236757009 % 9.719 %   1000 bps 1000.000 Mbps   97.1943236757009 bps 97.194 Mbps 
AMS-IX → Praha  15.1812079582847 % 15.181 %   10 bps 10.000 Gbps   1.51812079582847 bps 1.518 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.12366277051915 % 1.124 %   10 bps 10.000 Gbps   112.366277051916 bps 112.366 Mbps 
Praha → Brno  8.24453200779984 % 8.245 %   100 bps 100.000 Gbps   8.24453200779983 bps 8.245 Gbps 
Brno → Praha  4.78166694673669 % 4.782 %   100 bps 100.000 Gbps   4.7816669467367 bps 4.782 Gbps 
GÉANT2 → Praha  30.9659571504038 % 30.966 %   100 bps 100.000 Gbps   30.965956947437 bps 30.966 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.52288083852119 % 9.523 %   100 bps 100.000 Gbps   9.52288080489676 bps 9.523 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.84144889619456 % 3.841 %   100 bps 100.000 Gbps   3.84144889619456 bps 3.841 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.72894124517477 % 1.729 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72894124517477 bps 1.729 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.48661264404489 % 2.487 %   400 bps 400.000 Gbps   9.94645057617956 bps 9.946 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.841494000280589 % 0.841 %   400 bps 400.000 Gbps   3.36597600112236 bps 3.366 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Public Internet  5.81425491776119 % 5.814 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16285098355224 bps 1.163 Gbps 
Public Internet → Praha  5.97283704075568 % 5.973 %   20 bps 20.000 Gbps   1.19456740815113 bps 1.195 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.592313919526777 % 0.592 %   20 bps 20.000 Gbps   118.462783905355 bps 118.463 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.76078270706253 % 2.761 %   20 bps 20.000 Gbps   552.156541412506 bps 552.157 Mbps 
Brno → Zlín  2.46075522937007 % 2.461 %   10 bps 10.000 Gbps   246.075522937007 bps 246.076 Mbps 
Zlín → Brno  0.576235393402378 % 0.576 %   10 bps 10.000 Gbps   57.6235393402378 bps 57.624 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.114208164575301 % 0.114 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.14208164575301 bps 1.142 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.00891450753601 % 1.009 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.0891450753601 bps 10.089 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.5570889818611 % 3.557 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   35.570889818611 bps 35.571 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  8.44555299538978 % 8.446 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   84.4555299538978 bps 84.456 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.74190688666651 % 1.742 %   10 bps 10.000 Gbps   174.190688666651 bps 174.191 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.82086013938947 % 5.821 %   10 bps 10.000 Gbps   582.086013938947 bps 582.086 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108211977838466 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8211977838466 bps 10.821 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0473942759952142 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.73942759952142 bps 4.739 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104290826200369 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4290826200369 bps 10.429 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104136874321818 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4136874321818 bps 10.414 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.442961326987044 % 0.443 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.42961326987044 bps 4.430 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.622499345079967 % 0.622 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.22499345079967 bps 6.225 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   99.1310598635812 bps 99.131 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Aug 3 00:04:28 2022