CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/8/3

Average load for period: 2022/08/03 00:00:00 - 2022/08/03 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/08/03 00:00:00 - 2022/08/03 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/8/3
ACONET->Brno  1.982%  Brno->ACONET  7.994%  Brno->Lednice  4.632%  Lednice->Brno  14.870%  Brno->SANET  3.013%  SANET->Brno  1.089%  Brno->Vyškov  10.631%  Vyškov->Brno  2.463%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.422%  Tábor->České Budějovice  0.354%  Brno->Jihlava  0.783%  Jihlava->Brno  0.933%  České Budějovice->Jihlava  0.193%  Jihlava->České Budějovice  0.135%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.145%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.059%  Jihlava->Telč  0.772%  Telč->Jihlava  0.230%  Hradec Králové->Liberec  2.752%  Liberec->Hradec Králové  0.897%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.248e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.229e-3 %  Děčín->Most  8.548e-3 %  Most->Děčín  1.889e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.293%  Olomouc->Brno  0.085%  Hradec Králové->Olomouc  0.499%  Olomouc->Hradec Králové  0.090%  Olomouc->Ostrava  3.516%  Ostrava->Olomouc  0.055%  Olomouc->Zlín  0.784%  Zlín->Olomouc  0.681e-3 %  Brno->Ostrava  4.215%  Ostrava->Brno  1.259%  Karviná->Ostrava  1.769%  Ostrava->Karviná  1.387%  Opava->Ostrava  1.769%  Ostrava->Opava  1.387%  Ostrava->Pionier  1.015%  Pionier->Ostrava  1.013%  Hradec Králové->Pardubice  0.468e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.026%  Cheb->Plzeň  0.019%  Plzeň->Cheb  0.267%  Plzeň->Praha  2.277%  Praha->Plzeň  2.599%  Poděbrady->Praha  1.382%  Praha->Poděbrady  8.826%  AMS-IX->Praha  16.133%  Praha->AMS-IX  0.894%  Brno->Praha  3.731%  Praha->Brno  8.087%  České Budějovice->Praha  0.523%  Praha->České Budějovice  2.937%  GÉANT2->Praha  7.768%  Praha->GÉANT2  5.958%  Hradec Králové->Praha  1.217%  Praha->Hradec Králové  3.772%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  6.424%  Ústí nad
Labem->Děčín  7.174%  Most->Ústí nad
Labem  4.022e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.019%  Praha->Ústí nad
Labem  7.083%  Ústí nad
Labem->Praha  2.065%  Brno->Zlín  2.548%  Zlín->Brno  0.650%  NIX.cz->Praha  2.421%  Praha->NIX.cz  0.844%  Praha->Public Internet  5.628%  Public Internet->Praha  5.354% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/08/03 00:00:00 - 2022/08/03 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/08/03 00:00:00 - 2022/08/03 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.98181382344962 % 1.982 %   10 bps 10.000 Gbps   198.181382344962 bps 198.181 Mbps 
Brno → ACONET  7.99366026943341 % 7.994 %   10 bps 10.000 Gbps   799.366026943341 bps 799.366 Mbps 
Lednice → Brno  14.8697039715691 % 14.870 %   1000 bps 1000.000 Mbps   148.697039715691 bps 148.697 Mbps 
Brno → Lednice  4.63229737984241 % 4.632 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.3229737984241 bps 46.323 Mbps 
Brno → SANET  3.01303521483693 % 3.013 %   40 bps 40.000 Gbps   1.20521408593477 bps 1.205 Gbps 
SANET → Brno  1.08851410778309 % 1.089 %   40 bps 40.000 Gbps   435.405643113237 bps 435.406 Mbps 
Brno → Vyškov  10.6305581724989 % 10.631 %   1000 bps 1000.000 Mbps   106.305581724989 bps 106.306 Mbps 
Vyškov → Brno  2.46288302684624 % 2.463 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.6288302684625 bps 24.629 Mbps 
Brno → Jihlava  0.782928668247831 % 0.783 %   100 bps 100.000 Gbps   782.928668247831 bps 782.929 Mbps 
Jihlava → Brno  0.933379898634483 % 0.933 %   100 bps 100.000 Gbps   933.379898634483 bps 933.380 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0588365697792296 % 0.059 %   10 bps 10.000 Gbps   5.88365697792296 bps 5.884 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.144516283243934 % 0.145 %   10 bps 10.000 Gbps   14.4516283243934 bps 14.452 Mbps 
Jihlava → Telč  0.77211953898701 % 0.772 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.7211953898701 bps 7.721 Mbps 
Telč → Jihlava  0.230225271008039 % 0.230 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.30225271008039 bps 2.302 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.135131019307482 % 0.135 %   20 bps 20.000 Gbps   27.0262038614964 bps 27.026 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.193431438359507 % 0.193 %   20 bps 20.000 Gbps   38.6862876719014 bps 38.686 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.752425452641 % 2.752 %   20 bps 20.000 Gbps   550.4850905282 bps 550.485 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.897399066034179 % 0.897 %   20 bps 20.000 Gbps   179.479813206836 bps 179.480 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.229078082469175 % 0.229 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.9078082469175 bps 22.908 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.247582347433173 % 0.248 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   24.7582347433172 bps 24.758 Kbps 
Most → Děčín  1.88931761015931 % 1.889 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.8931761015931 bps 18.893 Kbps 
Děčín → Most  8.54842034001275 % 8.548 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   85.4842034001274 bps 85.484 Kbps 
Most → Plzeň  0.207007026117811 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07007026117811 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.100148553993864 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00148553993864 bps 1.001 Kbps 
Brno → Olomouc  0.29323799879471 % 0.293 %   100 bps 100.000 Gbps   293.23799879471 bps 293.238 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0853618773225038 % 0.085 %   100 bps 100.000 Gbps   85.3618773225039 bps 85.362 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0898933662917672 % 0.090 %   100 bps 100.000 Gbps   89.8933662917672 bps 89.893 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.499215353556699 % 0.499 %   100 bps 100.000 Gbps   499.215353556699 bps 499.215 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.51607492532937 % 3.516 %   20 bps 20.000 Gbps   700.150013610243 bps 700.150 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0554900138772624 % 0.055 %   20 bps 20.000 Gbps   11.0980027754525 bps 11.098 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.78396798436213 % 0.784 %   10 bps 10.000 Gbps   78.396798436213 bps 78.397 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.680549510716389 % 0.681 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   68.054951071639 bps 68.055 Kbps 
Ostrava → Brno  1.25879444974813 % 1.259 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25879444974813 bps 1.259 Gbps 
Brno → Ostrava  4.21545903563863 % 4.215 %   100 bps 100.000 Gbps   4.21545903563863 bps 4.215 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.38709257921738 % 1.387 %   10 bps 10.000 Gbps   138.709257921738 bps 138.709 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.76911921397013 % 1.769 %   10 bps 10.000 Gbps   176.911921397013 bps 176.912 Mbps 
Ostrava → Opava  1.38709257921738 % 1.387 %   10 bps 10.000 Gbps   138.709257921738 bps 138.709 Mbps 
Opava → Ostrava  1.76911921397013 % 1.769 %   10 bps 10.000 Gbps   176.911921397013 bps 176.912 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.01279640453496 % 1.013 %   10 bps 10.000 Gbps   101.279640453496 bps 101.280 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.01520661356866 % 1.015 %   10 bps 10.000 Gbps   101.520661356866 bps 101.521 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.467951155567667 % 0.468 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   46.7951155567667 bps 46.795 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.02624774118763 % 0.026 %   10 bps 10.000 Gbps   2.624774118763 bps 2.625 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.019318974902482 % 0.019 %   10 bps 10.000 Gbps   1.9318974902482 bps 1.932 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.267220263441324 % 0.267 %   10 bps 10.000 Gbps   26.7220263441324 bps 26.722 Mbps 
Praha → Plzeň  2.59946522126037 % 2.599 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59946522126037 bps 2.599 Gbps 
Plzeň → Praha  2.27727175138677 % 2.277 %   100 bps 100.000 Gbps   2.27727175138677 bps 2.277 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.38247770127885 % 1.382 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.8247770127885 bps 13.825 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.82634103660593 % 8.826 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.2634103660594 bps 88.263 Mbps 
AMS-IX → Praha  16.1325137999761 % 16.133 %   10 bps 10.000 Gbps   1.61325137999761 bps 1.613 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.894145766264744 % 0.894 %   10 bps 10.000 Gbps   89.4145766264744 bps 89.415 Mbps 
Brno → Praha  3.73064685617181 % 3.731 %   100 bps 100.000 Gbps   3.7306468561718 bps 3.731 Gbps 
Praha → Brno  8.08667531975866 % 8.087 %   100 bps 100.000 Gbps   8.08667531975865 bps 8.087 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.76774999666592 % 7.768 %   100 bps 100.000 Gbps   7.76774977032682 bps 7.768 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.95815562507187 % 5.958 %   100 bps 100.000 Gbps   5.9581555916078 bps 5.958 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.77191214157803 % 3.772 %   100 bps 100.000 Gbps   3.77191214157803 bps 3.772 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.21650540248562 % 1.217 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21650540248562 bps 1.217 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.42114379366233 % 2.421 %   400 bps 400.000 Gbps   9.68457517464934 bps 9.685 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.843505602474088 % 0.844 %   400 bps 400.000 Gbps   3.37402240989635 bps 3.374 Gbps 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  5.35420107241261 % 5.354 %   20 bps 20.000 Gbps   1.07084021448252 bps 1.071 Gbps 
Praha → Public Internet  5.62788185300013 % 5.628 %   20 bps 20.000 Gbps   1.12557637060002 bps 1.126 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.93664401877596 % 2.937 %   20 bps 20.000 Gbps   587.328803755191 bps 587.329 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.523205314487541 % 0.523 %   20 bps 20.000 Gbps   104.641062897508 bps 104.641 Mbps 
Brno → Zlín  2.54792965363532 % 2.548 %   10 bps 10.000 Gbps   254.792965363532 bps 254.793 Mbps 
Zlín → Brno  0.650346891843389 % 0.650 %   10 bps 10.000 Gbps   65.0346891843388 bps 65.035 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  7.1735068555405 % 7.174 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.735068555405 bps 71.735 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  6.423962746604 % 6.424 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.23962746604 bps 64.240 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.02172318805107 % 4.022 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.2172318805107 bps 40.217 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0190506830319119 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   190.506830319119 bps 190.507 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.08264554448872 % 7.083 %   10 bps 10.000 Gbps   708.264554448872 bps 708.265 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.06475584308195 % 2.065 %   10 bps 10.000 Gbps   206.475584308195 bps 206.476 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.107692936732016 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.7692936732017 bps 10.769 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0473484614693477 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.73484614693477 bps 4.735 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104097203565082 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4097203565083 bps 10.410 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104254194546996 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4254194546996 bps 10.425 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.354020861165934 % 0.354 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.54020861165934 bps 3.540 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.421556608976455 % 0.422 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.21556608976455 bps 4.216 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   68.1423500412465 bps 68.142 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Aug 4 00:04:31 2022