CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/8/4

Average load for period: 2022/08/04 00:00:00 - 2022/08/04 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/08/04 00:00:00 - 2022/08/04 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/8/4
ACONET->Brno  3.961%  Brno->ACONET  8.816%  Brno->Lednice  5.384%  Lednice->Brno  15.463%  Brno->SANET  3.118%  SANET->Brno  1.081%  Brno->Vyškov  12.596%  Vyškov->Brno  1.541%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.707%  Tábor->České Budějovice  0.158%  Brno->Jihlava  1.062%  Jihlava->Brno  1.228%  České Budějovice->Jihlava  0.018%  Jihlava->České Budějovice  0.031%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.122%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.060%  Jihlava->Telč  0.764%  Telč->Jihlava  0.192%  Hradec Králové->Liberec  3.367%  Liberec->Hradec Králové  1.189%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.238e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.210e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.404e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.101e-3 %  Brno->Olomouc  0.365%  Olomouc->Brno  0.085%  Hradec Králové->Olomouc  0.716%  Olomouc->Hradec Králové  0.115%  Olomouc->Ostrava  3.117%  Ostrava->Olomouc  0.042%  Olomouc->Zlín  0.714%  Zlín->Olomouc  0.480e-3 %  Brno->Ostrava  3.307%  Ostrava->Brno  1.313%  Karviná->Ostrava  1.635%  Ostrava->Karviná  0.970%  Opava->Ostrava  1.635%  Ostrava->Opava  0.970%  Ostrava->Pionier  1.002%  Pionier->Ostrava  0.776%  Hradec Králové->Pardubice  0.641e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.027%  Cheb->Plzeň  0.015%  Plzeň->Cheb  0.072%  Plzeň->Praha  2.498%  Praha->Plzeň  2.597%  Poděbrady->Praha  1.905%  Praha->Poděbrady  12.784%  AMS-IX->Praha  16.497%  Praha->AMS-IX  0.962%  Brno->Praha  3.787%  Praha->Brno  7.743%  České Budějovice->Praha  0.595%  Praha->České Budějovice  3.211%  GÉANT2->Praha  7.998%  Praha->GÉANT2  4.379%  Hradec Králové->Praha  1.864%  Praha->Hradec Králové  4.081%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  5.250%  Ústí nad
Labem->Děčín  6.219%  Most->Ústí nad
Labem  7.285e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.026%  Praha->Ústí nad
Labem  7.181%  Ústí nad
Labem->Praha  1.576%  Brno->Zlín  2.634%  Zlín->Brno  0.579%  NIX.cz->Praha  2.827%  Praha->NIX.cz  0.944%  Praha->Public Internet  6.023%  Public Internet->Praha  4.932% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/08/04 00:00:00 - 2022/08/04 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/08/04 00:00:00 - 2022/08/04 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  8.81581423879222 % 8.816 %   10 bps 10.000 Gbps   881.581423879222 bps 881.581 Mbps 
ACONET → Brno  3.96132670837693 % 3.961 %   10 bps 10.000 Gbps   396.132670837693 bps 396.133 Mbps 
Brno → Lednice  5.38381326562582 % 5.384 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.8381326562582 bps 53.838 Mbps 
Lednice → Brno  15.4627314839961 % 15.463 %   1000 bps 1000.000 Mbps   154.627314839961 bps 154.627 Mbps 
SANET → Brno  1.08093714875617 % 1.081 %   40 bps 40.000 Gbps   432.374859502467 bps 432.375 Mbps 
Brno → SANET  3.11754290424227 % 3.118 %   40 bps 40.000 Gbps   1.24701716169691 bps 1.247 Gbps 
Vyškov → Brno  1.54057819610538 % 1.541 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.4057819610538 bps 15.406 Mbps 
Brno → Vyškov  12.5963448047967 % 12.596 %   1000 bps 1000.000 Mbps   125.963448047967 bps 125.963 Mbps 
Jihlava → Brno  1.22844054946414 % 1.228 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22844054946414 bps 1.228 Gbps 
Brno → Jihlava  1.06202559011897 % 1.062 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06202559011897 bps 1.062 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.122432542373962 % 0.122 %   10 bps 10.000 Gbps   12.2432542373962 bps 12.243 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0600586509819737 % 0.060 %   10 bps 10.000 Gbps   6.00586509819737 bps 6.006 Mbps 
Telč → Jihlava  0.192040234923813 % 0.192 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.92040234923813 bps 1.920 Mbps 
Jihlava → Telč  0.764305326059136 % 0.764 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.64305326059136 bps 7.643 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.0183757181706458 % 0.018 %   20 bps 20.000 Gbps   3.67514363412916 bps 3.675 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0310927150230753 % 0.031 %   20 bps 20.000 Gbps   6.21854300461506 bps 6.219 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  1.18942234576962 % 1.189 %   20 bps 20.000 Gbps   237.884469153924 bps 237.884 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  3.36729778445487 % 3.367 %   20 bps 20.000 Gbps   673.459556890974 bps 673.460 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.210288673297236 % 0.210 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   21.0288673297236 bps 21.029 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.237894531920462 % 0.238 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   23.7894531920462 bps 23.789 Kbps 
Most → Děčín  0.403636717583629 % 0.404 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.03636717583629 bps 4.036 Kbps 
Děčín → Most  0.259621060633443 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59621060633444 bps 2.596 Kbps 
Most → Plzeň  0.207008273702424 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07008273702424 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.101401234588664 % 0.101 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.01401234588664 bps 1.014 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0847162966068987 % 0.085 %   100 bps 100.000 Gbps   84.7162966068986 bps 84.716 Mbps 
Brno → Olomouc  0.365277083743178 % 0.365 %   100 bps 100.000 Gbps   365.277083743177 bps 365.277 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.715922946755135 % 0.716 %   100 bps 100.000 Gbps   715.922564795313 bps 715.923 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.11527730420272 % 0.115 %   100 bps 100.000 Gbps   115.277011284048 bps 115.277 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.11711450737986 % 3.117 %   20 bps 20.000 Gbps   615.305809650407 bps 615.306 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0417792334588388 % 0.042 %   20 bps 20.000 Gbps   8.35584669176776 bps 8.356 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.479974869596426 % 0.480 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   47.9974869596427 bps 47.997 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.714381335125626 % 0.714 %   10 bps 10.000 Gbps   71.4381335125626 bps 71.438 Mbps 
Brno → Ostrava  3.30675087797873 % 3.307 %   100 bps 100.000 Gbps   3.30675087797873 bps 3.307 Gbps 
Ostrava → Brno  1.31267444468355 % 1.313 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31267444468355 bps 1.313 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.63534713554094 % 1.635 %   10 bps 10.000 Gbps   163.534713554094 bps 163.535 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.970170609836425 % 0.970 %   10 bps 10.000 Gbps   97.0170609836425 bps 97.017 Mbps 
Opava → Ostrava  1.63534713554094 % 1.635 %   10 bps 10.000 Gbps   163.534713554094 bps 163.535 Mbps 
Ostrava → Opava  0.970170609836425 % 0.970 %   10 bps 10.000 Gbps   97.0170609836425 bps 97.017 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.77590412404285 % 0.776 %   10 bps 10.000 Gbps   77.590412404285 bps 77.590 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.00196578210686 % 1.002 %   10 bps 10.000 Gbps   100.196578210686 bps 100.197 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0273386356357872 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.73386356357872 bps 2.734 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.640580739751113 % 0.641 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   64.0580739751113 bps 64.058 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.0719803840064966 % 0.072 %   10 bps 10.000 Gbps   7.19803840064967 bps 7.198 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.014517759375791 % 0.015 %   10 bps 10.000 Gbps   1.4517759375791 bps 1.452 Mbps 
Praha → Plzeň  2.59733856727601 % 2.597 %   100 bps 100.000 Gbps   2.59733856727601 bps 2.597 Gbps 
Plzeň → Praha  2.49780317882652 % 2.498 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49780317882652 bps 2.498 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.90454694816511 % 1.905 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.0454694816511 bps 19.045 Mbps 
Praha → Poděbrady  12.7836292608815 % 12.784 %   1000 bps 1000.000 Mbps   127.836292608815 bps 127.836 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.962453083094549 % 0.962 %   10 bps 10.000 Gbps   96.2453083094549 bps 96.245 Mbps 
AMS-IX → Praha  16.4970408452898 % 16.497 %   10 bps 10.000 Gbps   1.64970408452898 bps 1.650 Gbps 
Brno → Praha  3.78683327243283 % 3.787 %   100 bps 100.000 Gbps   3.78683327243283 bps 3.787 Gbps 
Praha → Brno  7.74297898706447 % 7.743 %   100 bps 100.000 Gbps   7.74297898706448 bps 7.743 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.37876034580493 % 4.379 %   100 bps 100.000 Gbps   4.37876018861029 bps 4.379 Gbps 
GÉANT2 → Praha  7.99839135851915 % 7.998 %   100 bps 100.000 Gbps   7.99839036581034 bps 7.998 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.8636703385879 % 1.864 %   100 bps 100.000 Gbps   1.8636703385879 bps 1.864 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.0814676088457 % 4.081 %   100 bps 100.000 Gbps   4.0814676088457 bps 4.081 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.944268691957062 % 0.944 %   400 bps 400.000 Gbps   3.77389898473236 bps 3.774 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.82745260725341 % 2.827 %   400 bps 400.000 Gbps   11.2990905825792 bps 11.299 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Public Internet  6.02251649908231 % 6.023 %   20 bps 20.000 Gbps   1.20450329981646 bps 1.205 Gbps 
Public Internet → Praha  4.93206427384845 % 4.932 %   20 bps 20.000 Gbps   986.412854769691 bps 986.413 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.21116063610838 % 3.211 %   20 bps 20.000 Gbps   642.232127221677 bps 642.232 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.595097987330683 % 0.595 %   20 bps 20.000 Gbps   119.019597466137 bps 119.020 Mbps 
Zlín → Brno  0.5789340224524 % 0.579 %   10 bps 10.000 Gbps   57.8934022452399 bps 57.893 Mbps 
Brno → Zlín  2.63409503948998 % 2.634 %   10 bps 10.000 Gbps   263.409503948998 bps 263.410 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  5.25033909960472 % 5.250 %   1000 bps 1000.000 Mbps   52.5033909960472 bps 52.503 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  6.21919933395796 % 6.219 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.1919933395796 bps 62.192 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0263194642396242 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   263.194642396242 bps 263.195 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  7.28531693322465 % 7.285 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   72.8531693322465 bps 72.853 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.18108427212207 % 7.181 %   10 bps 10.000 Gbps   718.108427212207 bps 718.108 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.57586303088365 % 1.576 %   10 bps 10.000 Gbps   157.586303088365 bps 157.586 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0473918652870124 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.73918652870124 bps 4.739 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108191914837806 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8191914837806 bps 10.819 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104279871673285 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4279871673285 bps 10.428 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104139840166803 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4139840166803 bps 10.414 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.157918623391959 % 0.158 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.57918623391959 bps 1.579 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.707043974335114 % 0.707 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.07043974335114 bps 7.070 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   70.0385623016639 bps 70.039 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Aug 5 00:04:42 2022