CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/8/5

Average load for period: 2022/08/05 00:00:00 - 2022/08/05 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/08/05 00:00:00 - 2022/08/05 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/8/5
ACONET->Brno  2.588%  Brno->ACONET  6.511%  Brno->Lednice  4.012%  Lednice->Brno  15.373%  Brno->SANET  2.609%  SANET->Brno  0.843%  Brno->Vyškov  7.162%  Vyškov->Brno  1.217%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň  0.104e-3 %  Plzeň->České Budějovice  0.104e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.392%  Tábor->České Budějovice  0.187%  Brno->Jihlava  1.142%  Jihlava->Brno  1.381%  České Budějovice->Jihlava  0.571%  Jihlava->České Budějovice  0.213%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.113%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.042%  Jihlava->Telč  0.489%  Telč->Jihlava  0.092%  Hradec Králové->Liberec  2.856%  Liberec->Hradec Králové  0.584%  Liberec->Ústí nad
Labem  4.637e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.680e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.102e-3 %  Brno->Olomouc  0.257%  Olomouc->Brno  0.074%  Hradec Králové->Olomouc  0.470%  Olomouc->Hradec Králové  0.102%  Olomouc->Ostrava  3.145%  Ostrava->Olomouc  0.051%  Olomouc->Zlín  0.580%  Zlín->Olomouc  0.788e-3 %  Brno->Ostrava  3.130%  Ostrava->Brno  1.061%  Karviná->Ostrava  1.654%  Ostrava->Karviná  0.952%  Opava->Ostrava  1.654%  Ostrava->Opava  0.952%  Ostrava->Pionier  0.808%  Pionier->Ostrava  0.786%  Hradec Králové->Pardubice  2.179e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.031%  Cheb->Plzeň  0.025%  Plzeň->Cheb  0.040%  Plzeň->Praha  1.816%  Praha->Plzeň  2.061%  Poděbrady->Praha  1.932%  Praha->Poděbrady  10.011%  AMS-IX->Praha  14.985%  Praha->AMS-IX  0.752%  Brno->Praha  3.604%  Praha->Brno  6.700%  České Budějovice->Praha  0.416%  Praha->České Budějovice  3.231%  GÉANT2->Praha  5.661%  Praha->GÉANT2  4.964%  Hradec Králové->Praha  1.278%  Praha->Hradec Králové  3.040%  Pardubice->Praha : DOWN Praha->Pardubice : DOWN Děčín->Ústí nad
Labem  1.565%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.765%  Most->Ústí nad
Labem  4.543e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.048%  Praha->Ústí nad
Labem  5.967%  Ústí nad
Labem->Praha  1.242%  Brno->Zlín  2.260%  Zlín->Brno  0.546%  NIX.cz->Praha  2.200%  Praha->NIX.cz  0.794%  Praha->Public Internet  5.810%  Public Internet->Praha  4.257% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/08/05 00:00:00 - 2022/08/05 23:59:59 FST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/08/05 00:00:00 - 2022/08/05 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.58815609550328 % 2.588 %   10 bps 10.000 Gbps   258.815609550329 bps 258.816 Mbps 
Brno → ACONET  6.51083036861269 % 6.511 %   10 bps 10.000 Gbps   651.08303686127 bps 651.083 Mbps 
Brno → Lednice  4.01215826924225 % 4.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.1215826924225 bps 40.122 Mbps 
Lednice → Brno  15.3726824294652 % 15.373 %   1000 bps 1000.000 Mbps   153.726824294652 bps 153.727 Mbps 
SANET → Brno  0.842600876566425 % 0.843 %   40 bps 40.000 Gbps   337.04035062657 bps 337.040 Mbps 
Brno → SANET  2.60867064444615 % 2.609 %   40 bps 40.000 Gbps   1.04346825777846 bps 1.043 Gbps 
Brno → Vyškov  7.16222672080199 % 7.162 %   1000 bps 1000.000 Mbps   71.6222672080199 bps 71.622 Mbps 
Vyškov → Brno  1.21696446836102 % 1.217 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1696446836102 bps 12.170 Mbps 
Jihlava → Brno  1.380608283141 % 1.381 %   100 bps 100.000 Gbps   1.380608283141 bps 1.381 Gbps 
Brno → Jihlava  1.14217996117899 % 1.142 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14217996117899 bps 1.142 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.113013522730536 % 0.113 %   10 bps 10.000 Gbps   11.3013522730537 bps 11.301 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.041787708700701 % 0.042 %   10 bps 10.000 Gbps   4.1787708700701 bps 4.179 Mbps 
Jihlava → Telč  0.489157721379281 % 0.489 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.89157721379281 bps 4.892 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0921685457750173 % 0.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   921.685457750173 bps 921.685 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.571258931187944 % 0.571 %   20 bps 20.000 Gbps   114.251786237589 bps 114.252 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.212982216142661 % 0.213 %   20 bps 20.000 Gbps   42.5964432285323 bps 42.596 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.58432845028435 % 0.584 %   20 bps 20.000 Gbps   116.86569005687 bps 116.866 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  2.8559380980927 % 2.856 %   20 bps 20.000 Gbps   571.187619618539 bps 571.188 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  4.6368872618622 % 4.637 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   463.68872618622 bps 463.689 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.679549547678529 % 0.680 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   67.9549547678529 bps 67.955 Kbps 
Děčín → Most  0.259561965332304 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59561965332304 bps 2.596 Kbps 
Most → Děčín  0.406388664225579 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.0638866422558 bps 4.064 Kbps 
Most → Plzeň  0.207028816137922 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07028816137922 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.10204637396539 % 0.102 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0204637396539 bps 1.020 Kbps 
Brno → Olomouc  0.256918005787297 % 0.257 %   100 bps 100.000 Gbps   256.918005787297 bps 256.918 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0741116350337713 % 0.074 %   100 bps 100.000 Gbps   74.1116350337713 bps 74.112 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.470218666566317 % 0.470 %   100 bps 100.000 Gbps   470.218487983381 bps 470.218 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.101511033897901 % 0.102 %   100 bps 100.000 Gbps   101.51089770191 bps 101.511 Mbps 
Olomouc → Ostrava  3.14511873845875 % 3.145 %   20 bps 20.000 Gbps   608.387388179827 bps 608.387 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0511396877954865 % 0.051 %   20 bps 20.000 Gbps   10.2029205041966 bps 10.203 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.580474496144544 % 0.580 %   10 bps 10.000 Gbps   58.0474496144544 bps 58.047 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.787985602288653 % 0.788 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   78.7985602288652 bps 78.799 Kbps 
Ostrava → Brno  1.06124827743199 % 1.061 %   100 bps 100.000 Gbps   1.06124827743199 bps 1.061 Gbps 
Brno → Ostrava  3.12980432866396 % 3.130 %   100 bps 100.000 Gbps   3.12980432866396 bps 3.130 Gbps 
Karviná → Ostrava  1.65405876727181 % 1.654 %   10 bps 10.000 Gbps   165.405876727181 bps 165.406 Mbps 
Ostrava → Karviná  0.951816630210801 % 0.952 %   10 bps 10.000 Gbps   95.1816630210802 bps 95.182 Mbps 
Opava → Ostrava  1.65405876727181 % 1.654 %   10 bps 10.000 Gbps   165.405876727181 bps 165.406 Mbps 
Ostrava → Opava  0.951816630210802 % 0.952 %   10 bps 10.000 Gbps   95.1816630210802 bps 95.182 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.808275247336438 % 0.808 %   10 bps 10.000 Gbps   80.8275247336438 bps 80.828 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.786304418338678 % 0.786 %   10 bps 10.000 Gbps   78.6304418338678 bps 78.630 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  2.17945335344631 % 2.179 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   217.945335344631 bps 217.945 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.031231223049534 % 0.031 %   10 bps 10.000 Gbps   3.1231223049534 bps 3.123 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0253322788844248 % 0.025 %   10 bps 10.000 Gbps   2.53322788844248 bps 2.533 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.0404018923826872 % 0.040 %   10 bps 10.000 Gbps   4.04018923826872 bps 4.040 Mbps 
Plzeň → Praha  1.81598610788432 % 1.816 %   100 bps 100.000 Gbps   1.81598610788432 bps 1.816 Gbps 
Praha → Plzeň  2.06071565679783 % 2.061 %   100 bps 100.000 Gbps   2.06071565679783 bps 2.061 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.93214615130558 % 1.932 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.3214615130558 bps 19.321 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.0111667423447 % 10.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   100.111667423447 bps 100.112 Mbps 
AMS-IX → Praha  14.9845997969311 % 14.985 %   10 bps 10.000 Gbps   1.49845997969311 bps 1.498 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.751565509482965 % 0.752 %   10 bps 10.000 Gbps   75.1565509482965 bps 75.157 Mbps 
Brno → Praha  3.603867575296 % 3.604 %   100 bps 100.000 Gbps   3.603867575296 bps 3.604 Gbps 
Praha → Brno  6.70030793115763 % 6.700 %   100 bps 100.000 Gbps   6.70030793115762 bps 6.700 Gbps 
Praha → GÉANT2  4.96407480051953 % 4.964 %   100 bps 100.000 Gbps   4.96407473118881 bps 4.964 Gbps 
GÉANT2 → Praha  5.6613904962907 % 5.661 %   100 bps 100.000 Gbps   5.66138993095561 bps 5.661 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.27751735712405 % 1.278 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27751735712405 bps 1.278 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.04047534775657 % 3.040 %   100 bps 100.000 Gbps   3.04047534775657 bps 3.040 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.19959149340733 % 2.200 %   400 bps 400.000 Gbps   8.79836597362931 bps 8.798 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.793991336096653 % 0.794 %   400 bps 400.000 Gbps   3.17596534438661 bps 3.176 Gbps 
Pardubice → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Pardubice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Public Internet → Praha  4.25741366807524 % 4.257 %   20 bps 20.000 Gbps   851.482733615049 bps 851.483 Mbps 
Praha → Public Internet  5.81010757356042 % 5.810 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16202151471208 bps 1.162 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.415650289731512 % 0.416 %   20 bps 20.000 Gbps   83.1300579463024 bps 83.130 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.23072381414895 % 3.231 %   20 bps 20.000 Gbps   646.144762829789 bps 646.145 Mbps 
Brno → Zlín  2.25953897034386 % 2.260 %   10 bps 10.000 Gbps   225.953897034386 bps 225.954 Mbps 
Zlín → Brno  0.54599430637654 % 0.546 %   10 bps 10.000 Gbps   54.599430637654 bps 54.599 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.56543822238825 % 1.565 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.6543822238825 bps 15.654 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.76541493795706 % 3.765 %   1000 bps 1000.000 Mbps   37.6541493795706 bps 37.654 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.54261058836677 % 4.543 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.4261058836677 bps 45.426 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0482425457345104 % 0.048 %   1000 bps 1000.000 Mbps   482.425457345104 bps 482.425 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.24210384847099 % 1.242 %   10 bps 10.000 Gbps   124.210384847099 bps 124.210 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  5.96739363623873 % 5.967 %   10 bps 10.000 Gbps   596.739363623873 bps 596.739 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474444039946442 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74444039946441 bps 4.744 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108224774122193 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8224774122193 bps 10.822 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  0.104211511763662 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4211511763662 bps 10.421 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  0.104318393482251 % 0.104 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.4318393482251 bps 10.432 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.391986172930253 % 0.392 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.91986172930253 bps 3.920 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.186846525077068 % 0.187 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.86846525077068 bps 1.868 Mbps 
Summary  empty NA   2.998 bps 2.998 Tbps   59.0143067482587 bps 59.014 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Aug 6 00:04:37 2022