CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/9/16

Average load for period: 2022/09/16 00:00:00 - 2022/09/16 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/09/16 00:00:00 - 2022/09/16 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/9/16
ACONET->Brno  2.108%  Brno->ACONET  9.035%  Brno->Lednice  4.260%  Lednice->Brno  16.675%  Brno->SANET  3.850%  SANET->Brno  1.151%  Brno->Vyškov  6.240%  Vyškov->Brno  1.210%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň : DOWN Plzeň->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Tábor  0.445%  Tábor->České Budějovice  0.597%  Brno->Jihlava  1.206%  Jihlava->Brno  1.200%  České Budějovice->Jihlava  0.433%  Jihlava->České Budějovice  0.075%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.432%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.057%  Jihlava->Telč  0.457%  Telč->Jihlava  0.098%  Hradec Králové->Liberec  0.648%  Liberec->Hradec Králové  0.210%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.524e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.397e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.403e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.099e-3 %  Brno->Olomouc  0.122%  Olomouc->Brno  0.034%  Hradec Králové->Olomouc  0.265%  Olomouc->Hradec Králové  0.068%  Olomouc->Ostrava  0.937%  Ostrava->Olomouc  9.927e-3 %  Olomouc->Zlín  1.083%  Zlín->Olomouc  0.727e-3 %  Brno->Ostrava  5.032%  Ostrava->Brno  1.529%  Karviná->Ostrava  2.414%  Ostrava->Karviná  1.562%  Opava->Ostrava  2.414%  Ostrava->Opava  1.562%  Ostrava->Pionier  0.786%  Pionier->Ostrava  0.341%  Hradec Králové->Pardubice  0.376%  Pardubice->Hradec Králové  0.063%  Cheb->Plzeň  0.039%  Plzeň->Cheb  0.164%  Plzeň->Praha  2.909%  Praha->Plzeň  3.606%  Poděbrady->Praha  2.575%  Praha->Poděbrady  10.568%  AMS-IX->Praha  20.205%  Praha->AMS-IX  1.190%  Brno->Praha  5.220%  Praha->Brno  10.627%  České Budějovice->Praha  0.562%  Praha->České Budějovice  2.969%  GÉANT2->Praha  10.548%  Praha->GÉANT2  7.998%  Hradec Králové->Praha  1.458%  Praha->Hradec Králové  4.655%  Pardubice->Praha  1.707%  Praha->Pardubice  6.439%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.703%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.661%  Most->Ústí nad
Labem  5.370e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.045%  Praha->Ústí nad
Labem  7.156%  Ústí nad
Labem->Praha  1.525%  Brno->Zlín  3.637%  Zlín->Brno  0.946%  NIX.cz->Praha  3.064%  Praha->NIX.cz  1.053%  Praha->Public Internet  8.752%  Public Internet->Praha  6.692% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/09/16 00:00:00 - 2022/09/16 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/09/16 00:00:00 - 2022/09/16 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  9.03507976293625 % 9.035 %   10 bps 10.000 Gbps   903.507976293625 bps 903.508 Mbps 
ACONET → Brno  2.10790560810824 % 2.108 %   10 bps 10.000 Gbps   210.790560810824 bps 210.791 Mbps 
Brno → Lednice  4.26002431536328 % 4.260 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.6002431536328 bps 42.600 Mbps 
Lednice → Brno  16.6745715091485 % 16.675 %   1000 bps 1000.000 Mbps   166.745715091485 bps 166.746 Mbps 
Brno → SANET  3.84995628264127 % 3.850 %   40 bps 40.000 Gbps   1.53998251305651 bps 1.540 Gbps 
SANET → Brno  1.15085248331028 % 1.151 %   40 bps 40.000 Gbps   460.340993324111 bps 460.341 Mbps 
Vyškov → Brno  1.20991350451669 % 1.210 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.0991350451669 bps 12.099 Mbps 
Brno → Vyškov  6.24049784719275 % 6.240 %   1000 bps 1000.000 Mbps   62.4049784719276 bps 62.405 Mbps 
Brno → Jihlava  1.20550346282655 % 1.206 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20550346282655 bps 1.206 Gbps 
Jihlava → Brno  1.20015420267928 % 1.200 %   100 bps 100.000 Gbps   1.20015420267928 bps 1.200 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0574262349007391 % 0.057 %   10 bps 10.000 Gbps   5.7426234900739 bps 5.743 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.432433010125064 % 0.432 %   10 bps 10.000 Gbps   43.2433010125063 bps 43.243 Mbps 
Jihlava → Telč  0.456582261295549 % 0.457 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.56582261295549 bps 4.566 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0978303017832352 % 0.098 %   1000 bps 1000.000 Mbps   978.303017832352 bps 978.303 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0746039005325149 % 0.075 %   20 bps 20.000 Gbps   14.920780106503 bps 14.921 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.432599886082566 % 0.433 %   20 bps 20.000 Gbps   86.5199772165133 bps 86.520 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.209840248789014 % 0.210 %   100 bps 100.000 Gbps   209.840248789014 bps 209.840 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.648389633535688 % 0.648 %   100 bps 100.000 Gbps   648.389633535688 bps 648.390 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.396640378298242 % 0.397 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   39.6640378298242 bps 39.664 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.523553555182648 % 0.524 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   52.3553555182648 bps 52.355 Kbps 
Děčín → Most  0.258875334788491 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.58875334788491 bps 2.589 Kbps 
Most → Děčín  0.402765909887705 % 0.403 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.02765909887705 bps 4.028 Kbps 
Plzeň → Most  0.0990362651973049 % 0.099 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   990.362651973049 bps 990.363 bps 
Most → Plzeň  0.207081236688444 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07081236688444 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  0.122370996211899 % 0.122 %   100 bps 100.000 Gbps   122.370996211899 bps 122.371 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0339179645400837 % 0.034 %   100 bps 100.000 Gbps   33.9179645400837 bps 33.918 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0678704056475912 % 0.068 %   100 bps 100.000 Gbps   67.8680625290814 bps 67.868 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.265059400566401 % 0.265 %   100 bps 100.000 Gbps   265.05632919374 bps 265.056 Mbps 
Ostrava → Olomouc  9.92716139597086 % 9.927 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   1.97933895232695 bps 1.979 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.936717700902978 % 0.937 %   20 bps 20.000 Gbps   179.94813121737 bps 179.948 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.08299187594869 % 1.083 %   10 bps 10.000 Gbps   108.299187594869 bps 108.299 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.72721581256926 % 0.727 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   72.721581256926 bps 72.722 Kbps 
Ostrava → Brno  1.52895488734016 % 1.529 %   100 bps 100.000 Gbps   1.52895488734016 bps 1.529 Gbps 
Brno → Ostrava  5.03201495393467 % 5.032 %   100 bps 100.000 Gbps   5.03201495393467 bps 5.032 Gbps 
Karviná → Ostrava  2.41434783135189 % 2.414 %   10 bps 10.000 Gbps   241.434783135189 bps 241.435 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.56219733593805 % 1.562 %   10 bps 10.000 Gbps   156.219733593805 bps 156.220 Mbps 
Ostrava → Opava  1.56219733593805 % 1.562 %   10 bps 10.000 Gbps   156.219733593805 bps 156.220 Mbps 
Opava → Ostrava  2.41434783135189 % 2.414 %   10 bps 10.000 Gbps   241.434783135189 bps 241.435 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.341108610422457 % 0.341 %   10 bps 10.000 Gbps   34.1108610422457 bps 34.111 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.785762646734212 % 0.786 %   10 bps 10.000 Gbps   78.5762646734212 bps 78.576 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.375696904751882 % 0.376 %   100 bps 100.000 Gbps   37.6192335331351 bps 37.619 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0634750886889996 % 0.063 %   10 bps 10.000 Gbps   6.34750886889996 bps 6.348 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0391145744612405 % 0.039 %   10 bps 10.000 Gbps   3.91145744612405 bps 3.911 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.163785768521852 % 0.164 %   10 bps 10.000 Gbps   16.3785768521852 bps 16.379 Mbps 
Plzeň → Praha  2.90906444606344 % 2.909 %   100 bps 100.000 Gbps   2.90906444606344 bps 2.909 Gbps 
Praha → Plzeň  3.60613201678813 % 3.606 %   100 bps 100.000 Gbps   3.60613201678812 bps 3.606 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.57472659531036 % 2.575 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.7472659531036 bps 25.747 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.568172353722 % 10.568 %   1000 bps 1000.000 Mbps   105.68172353722 bps 105.682 Mbps 
AMS-IX → Praha  20.2051447986442 % 20.205 %   10 bps 10.000 Gbps   2.02051447986442 bps 2.021 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.18998181072666 % 1.190 %   10 bps 10.000 Gbps   118.998181072666 bps 118.998 Mbps 
Praha → Brno  10.6267909664045 % 10.627 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6267909664045 bps 10.627 Gbps 
Brno → Praha  5.22049586502101 % 5.220 %   100 bps 100.000 Gbps   5.22049586502101 bps 5.220 Gbps 
Praha → GÉANT2  7.9983846354195 % 7.998 %   100 bps 100.000 Gbps   7.9983846354195 bps 7.998 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.5482922991407 % 10.548 %   100 bps 100.000 Gbps   10.5482922991407 bps 10.548 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.45838463396927 % 1.458 %   100 bps 100.000 Gbps   1.45838463396927 bps 1.458 Gbps 
Praha → Hradec Králové  4.65472363757789 % 4.655 %   100 bps 100.000 Gbps   4.65472363757789 bps 4.655 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.06425595080441 % 3.064 %   400 bps 400.000 Gbps   12.2570238032176 bps 12.257 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.0534033679738 % 1.053 %   400 bps 400.000 Gbps   4.21361347189521 bps 4.214 Gbps 
Pardubice → Praha  1.70711643567507 % 1.707 %   100 bps 100.000 Gbps   170.713979320257 bps 170.714 Mbps 
Praha → Pardubice  6.43940459076692 % 6.439 %   100 bps 100.000 Gbps   643.942749173004 bps 643.943 Mbps 
Praha → Public Internet  8.75151250128764 % 8.752 %   20 bps 20.000 Gbps   1.75030250025753 bps 1.750 Gbps 
Public Internet → Praha  6.69208924748949 % 6.692 %   20 bps 20.000 Gbps   1.3384178494979 bps 1.338 Gbps 
Praha → České Budějovice  2.96923760480007 % 2.969 %   20 bps 20.000 Gbps   593.847520960014 bps 593.848 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.561795345693635 % 0.562 %   20 bps 20.000 Gbps   112.359069138727 bps 112.359 Mbps 
Brno → Zlín  3.6365955317186 % 3.637 %   10 bps 10.000 Gbps   363.659553171859 bps 363.660 Mbps 
Zlín → Brno  0.945808128383057 % 0.946 %   10 bps 10.000 Gbps   94.5808128383057 bps 94.581 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.66066152830901 % 2.661 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.6066152830901 bps 26.607 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.70324571236472 % 1.703 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.0324571236472 bps 17.032 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0453824177007079 % 0.045 %   1000 bps 1000.000 Mbps   453.824177007079 bps 453.824 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.36960593361678 % 5.370 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.6960593361678 bps 53.696 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.52547587109603 % 1.525 %   10 bps 10.000 Gbps   152.547587109603 bps 152.548 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.15598960322477 % 7.156 %   10 bps 10.000 Gbps   715.598960322477 bps 715.599 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.047310181720072 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.73101817200719 bps 4.731 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108275917358942 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8275917358942 bps 10.828 Kbps 
Plzeň → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Plzeň  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Tábor  0.44482932343395 % 0.445 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.4482932343395 bps 4.448 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.596578184524201 % 0.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.96578184524201 bps 5.966 Mbps 
Summary  empty NA   3.428 bps 3.428 Tbps   86.8855619105314 bps 86.886 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Sep 17 00:05:16 2022