CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/9/18

Average load for period: 2022/09/18 00:00:00 - 2022/09/18 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/09/18 00:00:00 - 2022/09/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/9/18
ACONET->Brno  0.836%  Brno->ACONET  6.383%  Brno->Lednice  5.180%  Lednice->Brno  16.597%  Brno->SANET  3.115%  SANET->Brno  0.527%  Brno->Vyškov  3.046%  Vyškov->Brno  0.845%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Plzeň : DOWN Plzeň->České Budějovice : DOWN České Budějovice->Tábor  0.017%  Tábor->České Budějovice  0.103%  Brno->Jihlava  0.928%  Jihlava->Brno  0.815%  České Budějovice->Jihlava  0.620%  Jihlava->České Budějovice  0.071%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.150%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.041%  Jihlava->Telč  0.277%  Telč->Jihlava  0.057%  Hradec Králové->Liberec  0.436%  Liberec->Hradec Králové  0.137%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.110e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.128e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.108e-3 %  Brno->Olomouc  0.072%  Olomouc->Brno  0.024%  Hradec Králové->Olomouc  0.149%  Olomouc->Hradec Králové  0.052%  Olomouc->Ostrava  0.216%  Ostrava->Olomouc  1.400e-3 %  Olomouc->Zlín  0.879%  Zlín->Olomouc  0.592e-3 %  Brno->Ostrava  3.143%  Ostrava->Brno  1.765%  Karviná->Ostrava  2.230%  Ostrava->Karviná  1.119%  Opava->Ostrava  2.230%  Ostrava->Opava  1.119%  Ostrava->Pionier  0.534%  Pionier->Ostrava  0.251%  Hradec Králové->Pardubice  0.500e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.038%  Cheb->Plzeň  0.021%  Plzeň->Cheb  0.172%  Plzeň->Praha  2.194%  Praha->Plzeň  2.233%  Poděbrady->Praha  2.033%  Praha->Poděbrady  9.896%  AMS-IX->Praha  17.991%  Praha->AMS-IX  0.628%  Brno->Praha  5.079%  Praha->Brno  8.198%  České Budějovice->Praha  0.551%  Praha->České Budějovice  1.739%  GÉANT2->Praha  11.097%  Praha->GÉANT2  5.639%  Hradec Králové->Praha  0.617%  Praha->Hradec Králové  3.344%  Pardubice->Praha  1.527%  Praha->Pardubice  5.500%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.067%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.170%  Most->Ústí nad
Labem  4.051e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.028%  Praha->Ústí nad
Labem  4.422%  Ústí nad
Labem->Praha  1.262%  Brno->Zlín  2.941%  Zlín->Brno  0.640%  NIX.cz->Praha  2.217%  Praha->NIX.cz  0.817%  Praha->Public Internet  7.954%  Public Internet->Praha  5.277% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/09/18 00:00:00 - 2022/09/18 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/09/18 00:00:00 - 2022/09/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  0.835753099627525 % 0.836 %   10 bps 10.000 Gbps   83.5753099627525 bps 83.575 Mbps 
Brno → ACONET  6.38289889198291 % 6.383 %   10 bps 10.000 Gbps   638.28988919829 bps 638.290 Mbps 
Brno → Lednice  5.18009078962338 % 5.180 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.8009078962338 bps 51.801 Mbps 
Lednice → Brno  16.5967360383529 % 16.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   165.967360383528 bps 165.967 Mbps 
SANET → Brno  0.527380412407031 % 0.527 %   40 bps 40.000 Gbps   210.952164962812 bps 210.952 Mbps 
Brno → SANET  3.11538784280126 % 3.115 %   40 bps 40.000 Gbps   1.2461551371205 bps 1.246 Gbps 
Vyškov → Brno  0.844577495549449 % 0.845 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.44577495549448 bps 8.446 Mbps 
Brno → Vyškov  3.04582516584815 % 3.046 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.4582516584815 bps 30.458 Mbps 
Brno → Jihlava  0.928233707998918 % 0.928 %   100 bps 100.000 Gbps   928.233707998918 bps 928.234 Mbps 
Jihlava → Brno  0.814701850603203 % 0.815 %   100 bps 100.000 Gbps   814.701850603204 bps 814.702 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0413025685130129 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.13025685130129 bps 4.130 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.150090142502558 % 0.150 %   10 bps 10.000 Gbps   15.0090142502558 bps 15.009 Mbps 
Jihlava → Telč  0.276933908721524 % 0.277 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.76933908721524 bps 2.769 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0574985458441228 % 0.057 %   1000 bps 1000.000 Mbps   574.985458441229 bps 574.985 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0706846129646669 % 0.071 %   20 bps 20.000 Gbps   14.1369225929334 bps 14.137 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.620018095936541 % 0.620 %   20 bps 20.000 Gbps   124.003619187308 bps 124.004 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.436220572571289 % 0.436 %   100 bps 100.000 Gbps   436.220572571289 bps 436.221 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.137352874578231 % 0.137 %   100 bps 100.000 Gbps   137.352874578231 bps 137.353 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.128429097830286 % 0.128 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   12.8429097830286 bps 12.843 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.110288047115233 % 0.110 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.0288047115233 bps 11.029 Kbps 
Děčín → Most  0.260825602966476 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60825602966476 bps 2.608 Kbps 
Most → Děčín  0.406023454653422 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.06023454653421 bps 4.060 Kbps 
Most → Plzeň  0.207091511535411 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07091511535411 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.107841341761964 % 0.108 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.07841341761964 bps 1.078 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0236216869914054 % 0.024 %   100 bps 100.000 Gbps   23.6216869914054 bps 23.622 Mbps 
Brno → Olomouc  0.0722538194173617 % 0.072 %   100 bps 100.000 Gbps   72.2538194173617 bps 72.254 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.14879484071239 % 0.149 %   100 bps 100.000 Gbps   148.792869382351 bps 148.793 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0518481652042094 % 0.052 %   100 bps 100.000 Gbps   51.8466680165559 bps 51.847 Mbps 
Ostrava → Olomouc  1.39968848418709 % 1.400 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   279.937696837417 bps 279.938 Kbps 
Olomouc → Ostrava  0.21600049410856 % 0.216 %   20 bps 20.000 Gbps   42.4531322363145 bps 42.453 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.591778813376771 % 0.592 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   59.177881337677 bps 59.178 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.879421730420265 % 0.879 %   10 bps 10.000 Gbps   87.9421730420265 bps 87.942 Mbps 
Ostrava → Brno  1.76456597267022 % 1.765 %   100 bps 100.000 Gbps   1.76456597267022 bps 1.765 Gbps 
Brno → Ostrava  3.1425940124721 % 3.143 %   100 bps 100.000 Gbps   3.1425940124721 bps 3.143 Gbps 
Ostrava → Karviná  1.11948455713724 % 1.119 %   10 bps 10.000 Gbps   111.948455713724 bps 111.948 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.22953681575653 % 2.230 %   10 bps 10.000 Gbps   222.953681575653 bps 222.954 Mbps 
Ostrava → Opava  1.11948455713724 % 1.119 %   10 bps 10.000 Gbps   111.948455713724 bps 111.948 Mbps 
Opava → Ostrava  2.22953681575652 % 2.230 %   10 bps 10.000 Gbps   222.953681575653 bps 222.954 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.25085697467307 % 0.251 %   10 bps 10.000 Gbps   25.085697467307 bps 25.086 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.534020477286589 % 0.534 %   10 bps 10.000 Gbps   53.4020477286589 bps 53.402 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.499785741370893 % 0.500 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   132.339837086442 bps 132.340 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0381789843029695 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.81789843029695 bps 3.818 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.172178912308131 % 0.172 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2178912308131 bps 17.218 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0213559486338128 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.13559486338128 bps 2.136 Mbps 
Plzeň → Praha  2.19390796119117 % 2.194 %   100 bps 100.000 Gbps   2.19390796119117 bps 2.194 Gbps 
Praha → Plzeň  2.23312655867346 % 2.233 %   100 bps 100.000 Gbps   2.23312655867346 bps 2.233 Gbps 
Praha → Poděbrady  9.89615302433071 % 9.896 %   1000 bps 1000.000 Mbps   98.9615302433072 bps 98.962 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.03311645357339 % 2.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.3311645357339 bps 20.331 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.9905403895099 % 17.991 %   10 bps 10.000 Gbps   1.79905403895099 bps 1.799 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.628181679936709 % 0.628 %   10 bps 10.000 Gbps   62.8181679936709 bps 62.818 Mbps 
Praha → Brno  8.1983515734896 % 8.198 %   100 bps 100.000 Gbps   8.1983515734896 bps 8.198 Gbps 
Brno → Praha  5.07912598441737 % 5.079 %   100 bps 100.000 Gbps   5.07912598441737 bps 5.079 Gbps 
GÉANT2 → Praha  11.0968907299137 % 11.097 %   100 bps 100.000 Gbps   11.0968907299137 bps 11.097 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.63914152808043 % 5.639 %   100 bps 100.000 Gbps   5.63914152808043 bps 5.639 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.617367317776729 % 0.617 %   100 bps 100.000 Gbps   617.367317776729 bps 617.367 Mbps 
Praha → Hradec Králové  3.34438367704555 % 3.344 %   100 bps 100.000 Gbps   3.34438367704555 bps 3.344 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.21687940918576 % 2.217 %   400 bps 400.000 Gbps   8.86751763674305 bps 8.868 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.817247065124571 % 0.817 %   400 bps 400.000 Gbps   3.26898826049828 bps 3.269 Gbps 
Pardubice → Praha  1.52741793831307 % 1.527 %   100 bps 100.000 Gbps   152.742660480389 bps 152.743 Mbps 
Praha → Pardubice  5.49984288996341 % 5.500 %   100 bps 100.000 Gbps   549.985142495909 bps 549.985 Mbps 
Praha → Public Internet  7.9539176137336 % 7.954 %   20 bps 20.000 Gbps   1.59078352274672 bps 1.591 Gbps 
Public Internet → Praha  5.27706502734879 % 5.277 %   20 bps 20.000 Gbps   1.05541300546976 bps 1.055 Gbps 
Praha → České Budějovice  1.73925716952598 % 1.739 %   20 bps 20.000 Gbps   347.851433905197 bps 347.851 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.550557791843424 % 0.551 %   20 bps 20.000 Gbps   110.111558368685 bps 110.112 Mbps 
Brno → Zlín  2.94099773119132 % 2.941 %   10 bps 10.000 Gbps   294.099773119132 bps 294.100 Mbps 
Zlín → Brno  0.639608214685216 % 0.640 %   10 bps 10.000 Gbps   63.9608214685216 bps 63.961 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.1700059170716 % 1.170 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.700059170716 bps 11.700 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0672679964418364 % 0.067 %   1000 bps 1000.000 Mbps   672.679964418364 bps 672.680 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0277998642000685 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   277.998642000685 bps 277.999 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.05057111610008 % 4.051 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.5057111610008 bps 40.506 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.2619762784785 % 1.262 %   10 bps 10.000 Gbps   126.19762784785 bps 126.198 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  4.42160933551454 % 4.422 %   10 bps 10.000 Gbps   442.160933551454 bps 442.161 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474669685354747 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74669685354747 bps 4.747 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108253316434467 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8253316434467 bps 10.825 Kbps 
České Budějovice → Plzeň  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Plzeň → České Budějovice  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Tábor → České Budějovice  0.102602206753432 % 0.103 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02602206753432 bps 1.026 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.0169776522674278 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   169.776522674278 bps 169.777 Kbps 
Summary  empty NA   3.428 bps 3.428 Tbps   68.2859920459072 bps 68.286 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Sep 19 00:04:43 2022