CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/9/19

Average load for period: 2022/09/19 00:00:00 - 2022/09/19 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/09/19 00:00:00 - 2022/09/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/9/19
ACONET->Brno  1.149%  Brno->ACONET  10.122%  Brno->Lednice  7.851%  Lednice->Brno  17.323%  Brno->SANET  7.592%  SANET->Brno  1.491%  Brno->Vyškov  13.169%  Vyškov->Brno  1.772%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.108e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.191%  Tábor->České Budějovice  0.036%  Brno->Jihlava  2.233%  Jihlava->Brno  1.103%  České Budějovice->Jihlava  0.507%  Jihlava->České Budějovice  0.057%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.402%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.076%  Jihlava->Telč  0.734%  Telč->Jihlava  0.168%  Hradec Králové->Liberec  0.837%  Liberec->Hradec Králové  0.193%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.357e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.484e-3 %  Děčín->Most  0.267e-3 %  Most->Děčín  0.411e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.115e-3 %  Brno->Olomouc  0.219%  Olomouc->Brno  0.040%  Hradec Králové->Olomouc  0.479%  Olomouc->Hradec Králové  0.104%  Olomouc->Ostrava  0.976%  Ostrava->Olomouc  0.037%  Olomouc->Zlín  2.337%  Zlín->Olomouc  0.475e-3 %  Brno->Ostrava  5.715%  Ostrava->Brno  1.723%  Karviná->Ostrava  2.116%  Ostrava->Karviná  2.056%  Opava->Ostrava  2.116%  Ostrava->Opava  2.056%  Ostrava->Pionier  0.778%  Pionier->Ostrava  0.304%  Hradec Králové->Pardubice  1.096e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.051%  Cheb->Plzeň  0.041%  Plzeň->Cheb  0.353%  Jihlava->Plzeň  0.126e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.126e-3 %  Plzeň->Praha  3.624%  Praha->Plzeň  4.556%  Poděbrady->Praha  2.683%  Praha->Poděbrady  15.514%  AMS-IX->Praha  24.718%  Praha->AMS-IX  1.124%  Brno->Praha  5.560%  Praha->Brno  14.554%  České Budějovice->Praha  0.953%  Praha->České Budějovice  3.431%  GÉANT2->Praha  14.209%  Praha->GÉANT2  6.535%  Hradec Králové->Praha  1.173%  Praha->Hradec Králové  5.805%  Pardubice->Praha  1.577%  Praha->Pardubice  10.738%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.726%  Ústí nad
Labem->Děčín  4.453%  Most->Ústí nad
Labem  0.019%  Ústí nad
Labem->Most  0.385%  Praha->Ústí nad
Labem  9.975%  Ústí nad
Labem->Praha  2.064%  Brno->Zlín  7.119%  Zlín->Brno  4.445%  NIX.cz->Praha  5.450%  Praha->NIX.cz  1.288%  Praha->Public Internet  8.172%  Public Internet->Praha  10.476% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/09/19 00:00:00 - 2022/09/19 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/09/19 00:00:00 - 2022/09/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.14942127989049 % 1.149 %   10 bps 10.000 Gbps   114.942127989049 bps 114.942 Mbps 
Brno → ACONET  10.1216583240591 % 10.122 %   10 bps 10.000 Gbps   1.01216583240591 bps 1.012 Gbps 
Brno → Lednice  7.85134411248445 % 7.851 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.5134411248445 bps 78.513 Mbps 
Lednice → Brno  17.3230787710033 % 17.323 %   1000 bps 1000.000 Mbps   173.230787710033 bps 173.231 Mbps 
SANET → Brno  1.49068403977162 % 1.491 %   40 bps 40.000 Gbps   596.27361590865 bps 596.274 Mbps 
Brno → SANET  7.59245873568512 % 7.592 %   40 bps 40.000 Gbps   3.03698349427405 bps 3.037 Gbps 
Vyškov → Brno  1.7723378747736 % 1.772 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.723378747736 bps 17.723 Mbps 
Brno → Vyškov  13.1686383455828 % 13.169 %   1000 bps 1000.000 Mbps   131.686383455828 bps 131.686 Mbps 
Brno → Jihlava  2.23328667456968 % 2.233 %   100 bps 100.000 Gbps   2.23328667456968 bps 2.233 Gbps 
Jihlava → Brno  1.10273400183763 % 1.103 %   100 bps 100.000 Gbps   1.10273400183763 bps 1.103 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.401702274450984 % 0.402 %   10 bps 10.000 Gbps   40.1702274450984 bps 40.170 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0758259732170102 % 0.076 %   10 bps 10.000 Gbps   7.58259732170102 bps 7.583 Mbps 
Jihlava → Telč  0.733671097029785 % 0.734 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.33671097029784 bps 7.337 Mbps 
Telč → Jihlava  0.167561131567104 % 0.168 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.67561131567104 bps 1.676 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0570205303695561 % 0.057 %   20 bps 20.000 Gbps   11.4041060739112 bps 11.404 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.506992999253295 % 0.507 %   20 bps 20.000 Gbps   101.398599850659 bps 101.399 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.836784971938431 % 0.837 %   100 bps 100.000 Gbps   836.784971938431 bps 836.785 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.19258735658235 % 0.193 %   100 bps 100.000 Gbps   192.58735658235 bps 192.587 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.483940892175288 % 0.484 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   48.3940892175288 bps 48.394 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.356798851186846 % 0.357 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   35.6798851186847 bps 35.680 Kbps 
Děčín → Most  0.266647281524886 % 0.267 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.66647281524886 bps 2.666 Kbps 
Most → Děčín  0.410739201604597 % 0.411 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.10739201604597 bps 4.107 Kbps 
Plzeň → Most  0.114874158148253 % 0.115 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.14874158148253 bps 1.149 Kbps 
Most → Plzeň  0.207062475816249 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07062475816249 bps 2.071 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0395418378254295 % 0.040 %   100 bps 100.000 Gbps   39.5418378254295 bps 39.542 Mbps 
Brno → Olomouc  0.218540779795823 % 0.219 %   100 bps 100.000 Gbps   218.540779795823 bps 218.541 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.103883526823281 % 0.104 %   100 bps 100.000 Gbps   103.881822436049 bps 103.882 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.478686724692646 % 0.479 %   100 bps 100.000 Gbps   478.68448404717 bps 478.684 Mbps 
Olomouc → Ostrava  0.975817879404531 % 0.976 %   20 bps 20.000 Gbps   189.199401325137 bps 189.199 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0367096798428863 % 0.037 %   20 bps 20.000 Gbps   7.33202068243442 bps 7.332 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.474891483604617 % 0.475 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   47.4891483604616 bps 47.489 Kbps 
Olomouc → Zlín  2.33735872258425 % 2.337 %   10 bps 10.000 Gbps   233.735872258425 bps 233.736 Mbps 
Ostrava → Brno  1.72303827721598 % 1.723 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72303827721598 bps 1.723 Gbps 
Brno → Ostrava  5.715427845671 % 5.715 %   100 bps 100.000 Gbps   5.715427845671 bps 5.715 Gbps 
Ostrava → Karviná  2.05571977154017 % 2.056 %   10 bps 10.000 Gbps   205.571977154017 bps 205.572 Mbps 
Karviná → Ostrava  2.11619624283676 % 2.116 %   10 bps 10.000 Gbps   211.619624283676 bps 211.620 Mbps 
Ostrava → Opava  2.05571977154017 % 2.056 %   10 bps 10.000 Gbps   205.571977154017 bps 205.572 Mbps 
Opava → Ostrava  2.11619624283676 % 2.116 %   10 bps 10.000 Gbps   211.619624283676 bps 211.620 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.304051073733095 % 0.304 %   10 bps 10.000 Gbps   30.4051073733095 bps 30.405 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.77822730063839 % 0.778 %   10 bps 10.000 Gbps   77.822730063839 bps 77.823 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0510055687080534 % 0.051 %   10 bps 10.000 Gbps   5.10055687080534 bps 5.101 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  1.09630860137069 % 1.096 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   171.900066359187 bps 171.900 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.353462126383067 % 0.353 %   10 bps 10.000 Gbps   35.3462126383067 bps 35.346 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0411265391652714 % 0.041 %   10 bps 10.000 Gbps   4.11265391652714 bps 4.113 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.125684037946155 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.684037946155 bps 125.684 Kbps 
Plzeň → Jihlava  0.125592142081542 % 0.126 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.592142081542 bps 125.592 Kbps 
Plzeň → Praha  3.62423981526674 % 3.624 %   100 bps 100.000 Gbps   3.62423981526674 bps 3.624 Gbps 
Praha → Plzeň  4.55593727129054 % 4.556 %   100 bps 100.000 Gbps   4.55593727129054 bps 4.556 Gbps 
Praha → Poděbrady  15.5143197512307 % 15.514 %   1000 bps 1000.000 Mbps   155.143197512307 bps 155.143 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.68314486373866 % 2.683 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.8314486373866 bps 26.831 Mbps 
AMS-IX → Praha  24.7176631206945 % 24.718 %   10 bps 10.000 Gbps   2.47176631206945 bps 2.472 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.12360556706152 % 1.124 %   10 bps 10.000 Gbps   112.360556706151 bps 112.361 Mbps 
Brno → Praha  5.56034850973966 % 5.560 %   100 bps 100.000 Gbps   5.56034850973966 bps 5.560 Gbps 
Praha → Brno  14.5537147302524 % 14.554 %   100 bps 100.000 Gbps   14.5537147302524 bps 14.554 Gbps 
GÉANT2 → Praha  14.2085751137587 % 14.209 %   100 bps 100.000 Gbps   14.2085751137587 bps 14.209 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.53455205964813 % 6.535 %   100 bps 100.000 Gbps   6.53455205964813 bps 6.535 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.80524501151596 % 5.805 %   100 bps 100.000 Gbps   5.80524501151597 bps 5.805 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.17262249756813 % 1.173 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17262249756813 bps 1.173 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.45033469638916 % 5.450 %   400 bps 400.000 Gbps   21.790949301631 bps 21.791 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.28793832520511 % 1.288 %   400 bps 400.000 Gbps   5.14970675613287 bps 5.150 Gbps 
Praha → Pardubice  10.7376366527223 % 10.738 %   100 bps 100.000 Gbps   1.07376555816101 bps 1.074 Gbps 
Pardubice → Praha  1.57672826716462 % 1.577 %   100 bps 100.000 Gbps   157.674745954795 bps 157.675 Mbps 
Public Internet → Praha  10.4758612330039 % 10.476 %   20 bps 20.000 Gbps   2.09517224660079 bps 2.095 Gbps 
Praha → Public Internet  8.17161874543843 % 8.172 %   20 bps 20.000 Gbps   1.63432374908768 bps 1.634 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.952749941698722 % 0.953 %   20 bps 20.000 Gbps   190.549988339745 bps 190.550 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.43109048261 % 3.431 %   20 bps 20.000 Gbps   686.218096522 bps 686.218 Mbps 
Brno → Zlín  7.11920056692973 % 7.119 %   10 bps 10.000 Gbps   711.920056692974 bps 711.920 Mbps 
Zlín → Brno  4.44509708610456 % 4.445 %   10 bps 10.000 Gbps   444.509708610456 bps 444.510 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  4.45283643007187 % 4.453 %   1000 bps 1000.000 Mbps   44.5283643007186 bps 44.528 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.72553550365359 % 1.726 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.2553550365359 bps 17.255 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.018651309169365 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   186.51309169365 bps 186.513 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.385183425806001 % 0.385 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.85183425806001 bps 3.852 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.06437048639239 % 2.064 %   10 bps 10.000 Gbps   206.437048639239 bps 206.437 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  9.97539358631168 % 9.975 %   10 bps 10.000 Gbps   997.539358631168 bps 997.539 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108495991245316 % 0.108 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8495991245316 bps 10.850 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474720424702727 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74720424702726 bps 4.747 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.191080158406509 % 0.191 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.91080158406509 bps 1.911 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0357217247019641 % 0.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   357.217247019641 bps 357.217 Kbps 
Summary  empty NA   3.608 bps 3.608 Tbps   113.381806278408 bps 113.382 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Sep 20 00:04:48 2022