CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/9/21

Average load for period: 2022/09/21 00:00:00 - 2022/09/21 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/09/21 00:00:00 - 2022/09/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/9/21
ACONET->Brno  1.458%  Brno->ACONET  13.936%  Brno->Lednice  9.348%  Lednice->Brno  17.365%  Brno->SANET  7.724%  SANET->Brno  2.281%  Brno->Vyškov  11.673%  Vyškov->Brno  1.290%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.048e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.109e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.775%  Tábor->České Budějovice  0.366%  Brno->Jihlava  1.901%  Jihlava->Brno  0.974%  České Budějovice->Jihlava  0.233%  Jihlava->České Budějovice  0.021%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.467%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.143%  Jihlava->Telč  0.517%  Telč->Jihlava  0.070%  Hradec Králové->Liberec  0.907%  Liberec->Hradec Králové  0.215%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.497e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.223e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.403e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.100e-3 %  Brno->Olomouc  0.169%  Olomouc->Brno  0.033%  Hradec Králové->Olomouc  0.475%  Olomouc->Hradec Králové  0.082%  Olomouc->Ostrava  1.759%  Ostrava->Olomouc  0.023%  Olomouc->Zlín  2.172%  Zlín->Olomouc  0.437e-3 %  Brno->Ostrava  4.905%  Ostrava->Brno  1.910%  Karviná->Ostrava  3.146%  Ostrava->Karviná  2.180%  Opava->Ostrava  3.152%  Ostrava->Opava  2.166%  Ostrava->Pionier  1.411%  Pionier->Ostrava  0.930%  Hradec Králové->Pardubice  0.810e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.052%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  0.298%  Jihlava->Plzeň  0.125e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.125e-3 %  Plzeň->Praha  3.196%  Praha->Plzeň  4.732%  Poděbrady->Praha  2.299%  Praha->Poděbrady  15.323%  AMS-IX->Praha  26.812%  Praha->AMS-IX  1.627%  Brno->Praha  5.695%  Praha->Brno  12.392%  České Budějovice->Praha  1.135%  Praha->České Budějovice  3.120%  GÉANT2->Praha  15.642%  Praha->GÉANT2  9.322%  Hradec Králové->Praha  1.494%  Praha->Hradec Králové  7.340%  Pardubice->Praha  1.529%  Praha->Pardubice  9.132%  Děčín->Ústí nad
Labem  3.441%  Ústí nad
Labem->Děčín  4.698%  Most->Ústí nad
Labem  8.856e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.123%  Praha->Ústí nad
Labem  7.761%  Ústí nad
Labem->Praha  2.163%  Brno->Zlín  6.554%  Zlín->Brno  3.375%  NIX.cz->Praha  4.589%  Praha->NIX.cz  1.344%  Praha->Public Internet  9.805%  Public Internet->Praha  9.851% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/09/21 00:00:00 - 2022/09/21 23:59:59 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/09/21 00:00:00 - 2022/09/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.45845882776675 % 1.458 %   10 bps 10.000 Gbps   145.845882776675 bps 145.846 Mbps 
Brno → ACONET  13.936205760957 % 13.936 %   10 bps 10.000 Gbps   1.3936205760957 bps 1.394 Gbps 
Lednice → Brno  17.3651176627629 % 17.365 %   1000 bps 1000.000 Mbps   173.651176627629 bps 173.651 Mbps 
Brno → Lednice  9.34794071425182 % 9.348 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.4794071425181 bps 93.479 Mbps 
Brno → SANET  7.72443630500892 % 7.724 %   40 bps 40.000 Gbps   3.08977452200357 bps 3.090 Gbps 
SANET → Brno  2.28080638529711 % 2.281 %   40 bps 40.000 Gbps   912.322554118844 bps 912.323 Mbps 
Vyškov → Brno  1.28985134282376 % 1.290 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8985134282376 bps 12.899 Mbps 
Brno → Vyškov  11.6725411020151 % 11.673 %   1000 bps 1000.000 Mbps   116.725411020151 bps 116.725 Mbps 
Jihlava → Brno  0.97381880642061 % 0.974 %   100 bps 100.000 Gbps   973.81880642061 bps 973.819 Mbps 
Brno → Jihlava  1.90077884793467 % 1.901 %   100 bps 100.000 Gbps   1.90077884793467 bps 1.901 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.466880613438522 % 0.467 %   10 bps 10.000 Gbps   46.6880613438522 bps 46.688 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.143438460326568 % 0.143 %   10 bps 10.000 Gbps   14.3438460326568 bps 14.344 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0702747495353284 % 0.070 %   1000 bps 1000.000 Mbps   702.747495353284 bps 702.747 Kbps 
Jihlava → Telč  0.516909257789574 % 0.517 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.16909257789574 bps 5.169 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0208774804175882 % 0.021 %   20 bps 20.000 Gbps   4.17549608351764 bps 4.175 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.232967495978577 % 0.233 %   20 bps 20.000 Gbps   46.5934991957155 bps 46.593 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.215283995116187 % 0.215 %   100 bps 100.000 Gbps   215.283995116187 bps 215.284 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.907320741372194 % 0.907 %   100 bps 100.000 Gbps   907.320741372194 bps 907.321 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.497119824425932 % 0.497 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   49.7119824425932 bps 49.712 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.223221965261689 % 0.223 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   22.3221965261689 bps 22.322 Kbps 
Most → Děčín  0.403150496899553 % 0.403 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.03150496899553 bps 4.032 Kbps 
Děčín → Most  0.25931879618746 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.5931879618746 bps 2.593 Kbps 
Plzeň → Most  0.100360203860403 % 0.100 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.00360203860403 bps 1.004 Kbps 
Most → Plzeň  0.207084782107486 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07084782107487 bps 2.071 Kbps 
Brno → Olomouc  0.168575529508071 % 0.169 %   100 bps 100.000 Gbps   168.575529508071 bps 168.576 Mbps 
Olomouc → Brno  0.0325128593833625 % 0.033 %   100 bps 100.000 Gbps   32.5128593833625 bps 32.513 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0815094573305646 % 0.082 %   100 bps 100.000 Gbps   81.5080233322792 bps 81.508 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.475216158285433 % 0.475 %   100 bps 100.000 Gbps   475.214270602077 bps 475.214 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.75942629851939 % 1.759 %   20 bps 20.000 Gbps   347.027477721444 bps 347.027 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0228503129978261 % 0.023 %   20 bps 20.000 Gbps   4.5583199640689 bps 4.558 Mbps 
Olomouc → Zlín  2.17248936815709 % 2.172 %   10 bps 10.000 Gbps   217.248936815709 bps 217.249 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.437074141724855 % 0.437 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   43.7074141724855 bps 43.707 Kbps 
Brno → Ostrava  4.90471505456932 % 4.905 %   100 bps 100.000 Gbps   4.90471505456932 bps 4.905 Gbps 
Ostrava → Brno  1.91008846621558 % 1.910 %   100 bps 100.000 Gbps   1.91008846621558 bps 1.910 Gbps 
Karviná → Ostrava  3.14595717949334 % 3.146 %   10 bps 10.000 Gbps   314.595717949334 bps 314.596 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.17962202498047 % 2.180 %   10 bps 10.000 Gbps   217.962202498047 bps 217.962 Mbps 
Ostrava → Opava  2.16640899695814 % 2.166 %   10 bps 10.000 Gbps   216.640899695814 bps 216.641 Mbps 
Opava → Ostrava  3.15161584790036 % 3.152 %   10 bps 10.000 Gbps   315.161584790036 bps 315.162 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.41132525188285 % 1.411 %   10 bps 10.000 Gbps   141.132525188285 bps 141.133 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.930074149731586 % 0.930 %   10 bps 10.000 Gbps   93.0074149731586 bps 93.007 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0519297778612913 % 0.052 %   10 bps 10.000 Gbps   5.19297778612913 bps 5.193 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.810466408564111 % 0.810 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   150.260542416962 bps 150.261 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.29793262393091 % 0.298 %   10 bps 10.000 Gbps   29.793262393091 bps 29.793 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0339399478257616 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.39399478257616 bps 3.394 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.125315109924861 % 0.125 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.315109924861 bps 125.315 Kbps 
Plzeň → Jihlava  0.125341594322612 % 0.125 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.341594322612 bps 125.342 Kbps 
Plzeň → Praha  3.19634374284262 % 3.196 %   100 bps 100.000 Gbps   3.19634374284262 bps 3.196 Gbps 
Praha → Plzeň  4.73228206965861 % 4.732 %   100 bps 100.000 Gbps   4.73228206965861 bps 4.732 Gbps 
Praha → Poděbrady  15.3225445916693 % 15.323 %   1000 bps 1000.000 Mbps   153.225445916693 bps 153.225 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.29876673077828 % 2.299 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.9876673077828 bps 22.988 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.62693233656738 % 1.627 %   10 bps 10.000 Gbps   162.693233656738 bps 162.693 Mbps 
AMS-IX → Praha  26.8121045364634 % 26.812 %   10 bps 10.000 Gbps   2.68121045364634 bps 2.681 Gbps 
Praha → Brno  12.3919206112055 % 12.392 %   100 bps 100.000 Gbps   12.3919206112055 bps 12.392 Gbps 
Brno → Praha  5.69523415367226 % 5.695 %   100 bps 100.000 Gbps   5.69523415367226 bps 5.695 Gbps 
GÉANT2 → Praha  15.6424349500962 % 15.642 %   100 bps 100.000 Gbps   15.6424349500962 bps 15.642 Gbps 
Praha → GÉANT2  9.32220899802489 % 9.322 %   100 bps 100.000 Gbps   9.32220899802489 bps 9.322 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.34049988695622 % 7.340 %   100 bps 100.000 Gbps   7.3404998869562 bps 7.340 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.49437825174756 % 1.494 %   100 bps 100.000 Gbps   1.49437825174756 bps 1.494 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.58894987556439 % 4.589 %   400 bps 400.000 Gbps   18.3557995022576 bps 18.356 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.34406036396565 % 1.344 %   400 bps 400.000 Gbps   5.37624145586261 bps 5.376 Gbps 
Praha → Pardubice  9.1323629828534 % 9.132 %   100 bps 100.000 Gbps   913.237341765658 bps 913.237 Mbps 
Pardubice → Praha  1.52862183342804 % 1.529 %   100 bps 100.000 Gbps   152.863246414329 bps 152.863 Mbps 
Praha → Public Internet  9.80536039754612 % 9.805 %   20 bps 20.000 Gbps   1.96107207950923 bps 1.961 Gbps 
Public Internet → Praha  9.85059673204773 % 9.851 %   20 bps 20.000 Gbps   1.97011934640955 bps 1.970 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.13491886322701 % 1.135 %   20 bps 20.000 Gbps   226.983772645402 bps 226.984 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.11971819689697 % 3.120 %   20 bps 20.000 Gbps   623.943639379392 bps 623.944 Mbps 
Brno → Zlín  6.55354190916679 % 6.554 %   10 bps 10.000 Gbps   655.354190916679 bps 655.354 Mbps 
Zlín → Brno  3.37478350122128 % 3.375 %   10 bps 10.000 Gbps   337.478350122128 bps 337.478 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  4.69762073238066 % 4.698 %   1000 bps 1000.000 Mbps   46.9762073238066 bps 46.976 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  3.44144059805932 % 3.441 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.4144059805932 bps 34.414 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  8.85580217042022 % 8.856 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   88.5580217042022 bps 88.558 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.122784635182626 % 0.123 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.22784635182626 bps 1.228 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.76114818174431 % 7.761 %   10 bps 10.000 Gbps   776.114818174431 bps 776.115 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  2.16274792363824 % 2.163 %   10 bps 10.000 Gbps   216.274792363824 bps 216.275 Mbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108779867430342 % 0.109 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8779867430342 bps 10.878 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0478706014664325 % 0.048 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.78706014664325 bps 4.787 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.365515932985877 % 0.366 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.65515932985877 bps 3.655 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.775091674577206 % 0.775 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.75091674577206 bps 7.751 Mbps 
Summary  empty NA   3.608 bps 3.608 Tbps   114.02707981229 bps 114.027 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Sep 22 00:04:57 2022