CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/9/22

Average load for period: 2022/09/22 00:00:00 - 2022/09/22 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H

Průměrné zatížení v období: 2022/09/22 00:00:00 - 2022/09/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/9/22
ACONET->Brno  1.189%  Brno->ACONET  10.509%  Brno->Lednice  6.673%  Lednice->Brno  17.017%  Brno->SANET  7.588%  SANET->Brno  1.676%  Brno->Vyškov  10.883%  Vyškov->Brno  1.483%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.047e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.109e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.563%  Tábor->České Budějovice  0.402%  Brno->Jihlava  1.488%  Jihlava->Brno  1.257%  České Budějovice->Jihlava  0.426%  Jihlava->České Budějovice  0.051%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.238%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.054%  Jihlava->Telč  0.346%  Telč->Jihlava  0.090%  Hradec Králové->Liberec  0.815%  Liberec->Hradec Králové  0.236%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.435e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.469e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.103e-3 %  Brno->Olomouc  0.156%  Olomouc->Brno  0.078%  Hradec Králové->Olomouc  0.458%  Olomouc->Hradec Králové  0.079%  Olomouc->Ostrava  1.087%  Ostrava->Olomouc  0.033%  Olomouc->Zlín  1.889%  Zlín->Olomouc  0.801e-3 %  Brno->Ostrava  4.441%  Ostrava->Brno  1.729%  Karviná->Ostrava  2.754%  Ostrava->Karviná  1.743%  Opava->Ostrava  2.754%  Ostrava->Opava  1.743%  Ostrava->Pionier  0.677%  Pionier->Ostrava  0.512%  Hradec Králové->Pardubice  0.875e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.048%  Cheb->Plzeň  0.034%  Plzeň->Cheb  0.227%  Jihlava->Plzeň  0.125e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.125e-3 %  Plzeň->Praha  3.405%  Praha->Plzeň  4.995%  Poděbrady->Praha  1.928%  Praha->Poděbrady  15.386%  AMS-IX->Praha  25.145%  Praha->AMS-IX  1.953%  Brno->Praha  5.923%  Praha->Brno  11.906%  České Budějovice->Praha  0.626%  Praha->České Budějovice  2.768%  GÉANT2->Praha  14.791%  Praha->GÉANT2  8.149%  Hradec Králové->Praha  1.444%  Praha->Hradec Králové  6.169%  Pardubice->Praha  1.362%  Praha->Pardubice  8.203%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.138%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.845%  Most->Ústí nad
Labem  6.305e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.055%  Praha->Ústí nad
Labem  7.789%  Ústí nad
Labem->Praha  1.910%  Brno->Zlín  5.831%  Zlín->Brno  1.271%  NIX.cz->Praha  4.274%  Praha->NIX.cz  1.249%  Praha->Public Internet  9.722%  Public Internet->Praha  8.790% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/09/22 00:00:00 - 2022/09/22 23:59:59 CEST (Europe/Prague), GMT+2H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/09/22 00:00:00 - 2022/09/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.18920167178014 % 1.189 %   10 bps 10.000 Gbps   118.920167178014 bps 118.920 Mbps 
Brno → ACONET  10.5088369206291 % 10.509 %   10 bps 10.000 Gbps   1.05088369206291 bps 1.051 Gbps 
Brno → Lednice  6.67271191632424 % 6.673 %   1000 bps 1000.000 Mbps   66.7271191632424 bps 66.727 Mbps 
Lednice → Brno  17.0173920818012 % 17.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   170.173920818012 bps 170.174 Mbps 
SANET → Brno  1.6756983005167 % 1.676 %   40 bps 40.000 Gbps   670.279320206681 bps 670.279 Mbps 
Brno → SANET  7.58807322603455 % 7.588 %   40 bps 40.000 Gbps   3.03522929041382 bps 3.035 Gbps 
Brno → Vyškov  10.8830655613672 % 10.883 %   1000 bps 1000.000 Mbps   108.830655613672 bps 108.831 Mbps 
Vyškov → Brno  1.48320485322722 % 1.483 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.8320485322722 bps 14.832 Mbps 
Jihlava → Brno  1.25684208718464 % 1.257 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25684208718464 bps 1.257 Gbps 
Brno → Jihlava  1.4880307696676 % 1.488 %   100 bps 100.000 Gbps   1.4880307696676 bps 1.488 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0537818714754307 % 0.054 %   10 bps 10.000 Gbps   5.37818714754307 bps 5.378 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.238085554540666 % 0.238 %   10 bps 10.000 Gbps   23.8085554540666 bps 23.809 Mbps 
Jihlava → Telč  0.346174410225756 % 0.346 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.46174410225756 bps 3.462 Mbps 
Telč → Jihlava  0.0897185690160872 % 0.090 %   1000 bps 1000.000 Mbps   897.185690160873 bps 897.186 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.426043859581233 % 0.426 %   20 bps 20.000 Gbps   85.2087719162466 bps 85.209 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.0508121754030108 % 0.051 %   20 bps 20.000 Gbps   10.1624350806022 bps 10.162 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.815213694756033 % 0.815 %   100 bps 100.000 Gbps   815.213694756033 bps 815.214 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.236389188861417 % 0.236 %   100 bps 100.000 Gbps   236.389188861416 bps 236.389 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.434796704736716 % 0.435 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   43.4796704736716 bps 43.480 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.469454045686581 % 0.469 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   46.9454045686581 bps 46.945 Kbps 
Děčín → Most  0.259914927734871 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59914927734871 bps 2.599 Kbps 
Most → Děčín  0.405176649571001 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05176649571001 bps 4.052 Kbps 
Most → Plzeň  0.207083345393823 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07083345393823 bps 2.071 Kbps 
Plzeň → Most  0.102906007661805 % 0.103 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02906007661805 bps 1.029 Kbps 
Olomouc → Brno  0.0781272922828175 % 0.078 %   100 bps 100.000 Gbps   78.1272922828176 bps 78.127 Mbps 
Brno → Olomouc  0.155945427839542 % 0.156 %   100 bps 100.000 Gbps   155.945427839542 bps 155.945 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.457946079266468 % 0.458 %   100 bps 100.000 Gbps   457.94428003549 bps 457.944 Mbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.0788752491875382 % 0.079 %   100 bps 100.000 Gbps   78.8738803890785 bps 78.874 Mbps 
Ostrava → Olomouc  0.0329424878239612 % 0.033 %   20 bps 20.000 Gbps   6.58849756479225 bps 6.588 Mbps 
Olomouc → Ostrava  1.08650182932569 % 1.087 %   20 bps 20.000 Gbps   210.922337253996 bps 210.922 Mbps 
Olomouc → Zlín  1.88908233804007 % 1.889 %   10 bps 10.000 Gbps   188.908233804007 bps 188.908 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.801201861939533 % 0.801 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   80.1201861939533 bps 80.120 Kbps 
Ostrava → Brno  1.72915078925236 % 1.729 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72915078925236 bps 1.729 Gbps 
Brno → Ostrava  4.44142897348647 % 4.441 %   100 bps 100.000 Gbps   4.44142897348647 bps 4.441 Gbps 
Karviná → Ostrava  2.75377748473424 % 2.754 %   10 bps 10.000 Gbps   275.377748473424 bps 275.378 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.74320364552021 % 1.743 %   10 bps 10.000 Gbps   174.320364552021 bps 174.320 Mbps 
Opava → Ostrava  2.75377748473424 % 2.754 %   10 bps 10.000 Gbps   275.377748473424 bps 275.378 Mbps 
Ostrava → Opava  1.74320364552022 % 1.743 %   10 bps 10.000 Gbps   174.320364552021 bps 174.320 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.677209844377688 % 0.677 %   10 bps 10.000 Gbps   67.7209844377688 bps 67.721 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.512360653389111 % 0.512 %   10 bps 10.000 Gbps   51.2360653389111 bps 51.236 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.048128132917074 % 0.048 %   100 bps 100.000 Gbps   4.81308719737068 bps 4.813 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.874856740410448 % 0.875 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   156.093143961029 bps 156.093 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0342858478459917 % 0.034 %   10 bps 10.000 Gbps   3.42858478459917 bps 3.429 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.226641266087513 % 0.227 %   10 bps 10.000 Gbps   22.6641266087513 bps 22.664 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.125383895502879 % 0.125 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.383895502879 bps 125.384 Kbps 
Plzeň → Jihlava  0.125437055562552 % 0.125 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   125.437055562552 bps 125.437 Kbps 
Praha → Plzeň  4.99537786822067 % 4.995 %   100 bps 100.000 Gbps   4.99537786822067 bps 4.995 Gbps 
Plzeň → Praha  3.40486583977323 % 3.405 %   100 bps 100.000 Gbps   3.40486583977323 bps 3.405 Gbps 
Praha → Poděbrady  15.3863835416521 % 15.386 %   1000 bps 1000.000 Mbps   153.863835416521 bps 153.864 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.92847021337375 % 1.928 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.2847021337375 bps 19.285 Mbps 
AMS-IX → Praha  25.1450719556181 % 25.145 %   10 bps 10.000 Gbps   2.51450719556181 bps 2.515 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.95263088342412 % 1.953 %   10 bps 10.000 Gbps   195.263088342411 bps 195.263 Mbps 
Brno → Praha  5.92322565222352 % 5.923 %   100 bps 100.000 Gbps   5.92322565222352 bps 5.923 Gbps 
Praha → Brno  11.9064852936777 % 11.906 %   100 bps 100.000 Gbps   11.9064852936777 bps 11.906 Gbps 
GÉANT2 → Praha  14.7905715985527 % 14.791 %   100 bps 100.000 Gbps   14.7905715985527 bps 14.791 Gbps 
Praha → GÉANT2  8.14903942555187 % 8.149 %   100 bps 100.000 Gbps   8.14903942555186 bps 8.149 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.44442336154693 % 1.444 %   100 bps 100.000 Gbps   1.44442336154694 bps 1.444 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.16924678273528 % 6.169 %   100 bps 100.000 Gbps   6.16924678273529 bps 6.169 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.24913555187767 % 1.249 %   400 bps 400.000 Gbps   4.9944567254237 bps 4.994 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.27355543636365 % 4.274 %   400 bps 400.000 Gbps   17.083966381164 bps 17.084 Gbps 
Praha → Pardubice  8.20301089209565 % 8.203 %   100 bps 100.000 Gbps   820.30310513901 bps 820.303 Mbps 
Pardubice → Praha  1.36163534111163 % 1.362 %   100 bps 100.000 Gbps   136.165583359266 bps 136.166 Mbps 
Public Internet → Praha  8.79015501032309 % 8.790 %   20 bps 20.000 Gbps   1.75803100206462 bps 1.758 Gbps 
Praha → Public Internet  9.72230849317757 % 9.722 %   20 bps 20.000 Gbps   1.94446169863552 bps 1.944 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.625805260637809 % 0.626 %   20 bps 20.000 Gbps   125.161052127562 bps 125.161 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.76753499512105 % 2.768 %   20 bps 20.000 Gbps   553.506999024209 bps 553.507 Mbps 
Brno → Zlín  5.83097875605112 % 5.831 %   10 bps 10.000 Gbps   583.097875605112 bps 583.098 Mbps 
Zlín → Brno  1.27113746218864 % 1.271 %   10 bps 10.000 Gbps   127.113746218864 bps 127.114 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.13786383195294 % 1.138 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.3786383195294 bps 11.379 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.84501591477723 % 2.845 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.4501591477723 bps 28.450 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  6.30491022284371 % 6.305 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.0491022284371 bps 63.049 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0551607644764766 % 0.055 %   1000 bps 1000.000 Mbps   551.607644764766 bps 551.608 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  1.90974846752028 % 1.910 %   10 bps 10.000 Gbps   190.974846752027 bps 190.975 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  7.78865038594561 % 7.789 %   10 bps 10.000 Gbps   778.865038594561 bps 778.865 Mbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.0474540673074331 % 0.047 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   4.7454067307433 bps 4.745 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.108529680136576 % 0.109 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8529680136576 bps 10.853 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.56297023923995 % 0.563 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.6297023923995 bps 5.630 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.402492208968694 % 0.402 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.02492208968694 bps 4.025 Mbps 
Summary  empty NA   3.698 bps 3.698 Tbps   106.371377205258 bps 106.371 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Sep 23 00:05:01 2022