CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/11/18

Average load for period: 2022/11/18 00:00:00 - 2022/11/18 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/11/18 00:00:00 - 2022/11/18 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/11/18
ACONET->Brno  2.041%  Brno->ACONET  10.458%  Brno->Lednice  4.011%  Lednice->Brno  17.102%  Brno->SANET  5.105%  SANET->Brno  1.369%  Brno->Vyškov  7.074%  Vyškov->Brno  0.891%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.117e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.074e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.431%  Tábor->České Budějovice  0.241%  Brno->Jihlava  0.923%  Jihlava->Brno  1.138%  České Budějovice->Jihlava  0.486e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.342e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.275%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.129%  Jihlava->Telč  0.793%  Telč->Jihlava  0.447%  Hradec Králové->Liberec  0.830%  Liberec->Hradec Králové  0.219%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.314e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.412e-3 %  Most->Plzeň  0.216e-3 %  Plzeň->Most  0.106e-3 %  Brno->Olomouc  NA  Olomouc->Brno  NA  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  NA  Ostrava->Olomouc  NA  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  NA  Ostrava->Brno  NA  Karviná->Ostrava  1.956%  Ostrava->Karviná  1.501%  Opava->Ostrava  1.956%  Ostrava->Opava  1.501%  Ostrava->Pionier  2.565%  Pionier->Ostrava  0.284%  Hradec Králové->Pardubice  4.959e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.054%  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  0.214%  Jihlava->Plzeň  0.037%  Plzeň->Jihlava  0.314e-3 %  Plzeň->Praha  2.017%  Praha->Plzeň  3.334%  Poděbrady->Praha  1.577%  Praha->Poděbrady  6.597%  AMS-IX->Praha  18.906%  Praha->AMS-IX  1.324%  Brno->Praha  2.536%  Praha->Brno  5.130%  České Budějovice->Praha  1.103%  Praha->České Budějovice  3.424%  GÉANT2->Praha  20.335%  Praha->GÉANT2  5.534%  Hradec Králové->Praha  1.056%  Praha->Hradec Králové  5.142%  Pardubice->Praha  1.261%  Praha->Pardubice  6.213%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.906%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.412%  Most->Ústí nad
Labem  0.033%  Ústí nad
Labem->Most  0.132%  Praha->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Praha : DOWN Brno->Zlín  5.410%  Zlín->Brno  1.052%  NIX.cz->Praha  3.126%  Praha->NIX.cz  1.076%  Praha->Public Internet  4.256%  Public Internet->Praha  6.441% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/11/18 00:00:00 - 2022/11/18 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/11/18 00:00:00 - 2022/11/18 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.0405563101126 % 2.041 %   10 bps 10.000 Gbps   204.05563101126 bps 204.056 Mbps 
Brno → ACONET  10.458416940159 % 10.458 %   10 bps 10.000 Gbps   1.0458416940159 bps 1.046 Gbps 
Brno → Lednice  4.01111726847422 % 4.011 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.1111726847423 bps 40.111 Mbps 
Lednice → Brno  17.1018121976165 % 17.102 %   1000 bps 1000.000 Mbps   171.018121976165 bps 171.018 Mbps 
Brno → SANET  5.10486148333525 % 5.105 %   40 bps 40.000 Gbps   2.0419445933341 bps 2.042 Gbps 
SANET → Brno  1.36908374811565 % 1.369 %   40 bps 40.000 Gbps   547.633499246261 bps 547.633 Mbps 
Vyškov → Brno  0.890746535627315 % 0.891 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.90746535627315 bps 8.907 Mbps 
Brno → Vyškov  7.07388187230965 % 7.074 %   1000 bps 1000.000 Mbps   70.7388187230966 bps 70.739 Mbps 
Brno → Jihlava  0.923383277187614 % 0.923 %   100 bps 100.000 Gbps   923.383277187614 bps 923.383 Mbps 
Jihlava → Brno  1.1384751865902 % 1.138 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1384751865902 bps 1.138 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.275148970633767 % 0.275 %   10 bps 10.000 Gbps   27.5148970633767 bps 27.515 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.129468377019784 % 0.129 %   10 bps 10.000 Gbps   12.9468377019784 bps 12.947 Mbps 
Jihlava → Telč  0.792662086625433 % 0.793 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.92662086625433 bps 7.927 Mbps 
Telč → Jihlava  0.446818519941507 % 0.447 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.46818519941507 bps 4.468 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.48645010192676 % 0.486 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   97.2900203853519 bps 97.290 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.342268039666084 % 0.342 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   68.4536079332168 bps 68.454 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  0.830169061789649 % 0.830 %   100 bps 100.000 Gbps   830.16906178965 bps 830.169 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.218810874763315 % 0.219 %   100 bps 100.000 Gbps   218.810874763315 bps 218.811 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.31447890031877 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.791560127508 bps 125.792 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.314185859817058 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.674343926823 bps 125.674 Kbps 
Děčín → Most  0.260295109858085 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60295109858085 bps 2.603 Kbps 
Most → Děčín  0.411690979062077 % 0.412 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11690979062077 bps 4.117 Kbps 
Most → Plzeň  0.215916995527134 % 0.216 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.15916995527134 bps 2.159 Kbps 
Plzeň → Most  0.10610291248616 % 0.106 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0610291248616 bps 1.061 Kbps 
Olomouc->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Karviná → Ostrava  1.95593680461518 % 1.956 %   10 bps 10.000 Gbps   195.593680461518 bps 195.594 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.50134268744272 % 1.501 %   10 bps 10.000 Gbps   150.134268744271 bps 150.134 Mbps 
Ostrava → Opava  1.50134268744271 % 1.501 %   10 bps 10.000 Gbps   150.134268744271 bps 150.134 Mbps 
Opava → Ostrava  1.95593680461518 % 1.956 %   10 bps 10.000 Gbps   195.593680461518 bps 195.594 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.56504295040582 % 2.565 %   10 bps 10.000 Gbps   256.504295040582 bps 256.504 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.2843708923762 % 0.284 %   10 bps 10.000 Gbps   28.43708923762 bps 28.437 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.95869544656887 % 4.959 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   498.104567128095 bps 498.105 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0538641468368194 % 0.054 %   100 bps 100.000 Gbps   5.38667981445939 bps 5.387 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0431485351739728 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.31485351739728 bps 4.315 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.214258668272378 % 0.214 %   10 bps 10.000 Gbps   21.4258668272378 bps 21.426 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.313521816330791 % 0.314 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   313.521816330791 bps 313.522 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.0374370784035936 % 0.037 %   100 bps 100.000 Gbps   37.4370784035936 bps 37.437 Mbps 
Plzeň → Praha  2.01654719726083 % 2.017 %   100 bps 100.000 Gbps   2.01654719726083 bps 2.017 Gbps 
Praha → Plzeň  3.33416369736829 % 3.334 %   100 bps 100.000 Gbps   3.33416369736829 bps 3.334 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.57710132920245 % 1.577 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.7710132920245 bps 15.771 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.59702947021765 % 6.597 %   1000 bps 1000.000 Mbps   65.9702947021765 bps 65.970 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.32394536550718 % 1.324 %   10 bps 10.000 Gbps   132.394536550718 bps 132.395 Mbps 
AMS-IX → Praha  18.9056265073952 % 18.906 %   10 bps 10.000 Gbps   1.89056265073952 bps 1.891 Gbps 
Brno → Praha  2.53569414918441 % 2.536 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53569414918442 bps 2.536 Gbps 
Praha → Brno  5.13045661484645 % 5.130 %   100 bps 100.000 Gbps   5.13045661484645 bps 5.130 Gbps 
GÉANT2 → Praha  20.3352343064165 % 20.335 %   100 bps 100.000 Gbps   20.335233138326 bps 20.335 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.53374709008688 % 5.534 %   100 bps 100.000 Gbps   5.53374691580328 bps 5.534 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.05572701803792 % 1.056 %   100 bps 100.000 Gbps   1.05572701803792 bps 1.056 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.14192866944142 % 5.142 %   100 bps 100.000 Gbps   5.14192866944142 bps 5.142 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.12648707825965 % 3.126 %   400 bps 400.000 Gbps   12.5059483130386 bps 12.506 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.07621471489352 % 1.076 %   400 bps 400.000 Gbps   4.30485885957407 bps 4.305 Gbps 
Praha → Pardubice  6.21312817663711 % 6.213 %   100 bps 100.000 Gbps   621.313070398535 bps 621.313 Mbps 
Pardubice → Praha  1.26090101747037 % 1.261 %   100 bps 100.000 Gbps   126.090360005911 bps 126.090 Mbps 
Praha → Public Internet  4.2564124860315 % 4.256 %   20 bps 20.000 Gbps   851.282497206302 bps 851.282 Mbps 
Public Internet → Praha  6.44119506765986 % 6.441 %   20 bps 20.000 Gbps   1.28823901353197 bps 1.288 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.10275224062782 % 1.103 %   20 bps 20.000 Gbps   220.550448125563 bps 220.550 Mbps 
Praha → České Budějovice  3.42426135889429 % 3.424 %   20 bps 20.000 Gbps   684.852271778859 bps 684.852 Mbps 
Zlín → Brno  1.05179477771552 % 1.052 %   10 bps 10.000 Gbps   105.179477771552 bps 105.179 Mbps 
Brno → Zlín  5.40957718260172 % 5.410 %   10 bps 10.000 Gbps   540.957718260172 bps 540.958 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.90628630923968 % 1.906 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.0628630923968 bps 19.063 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.41231855122906 % 2.412 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.1231855122906 bps 24.123 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.131599937861216 % 0.132 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.31599937861216 bps 1.316 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0326517860426291 % 0.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   326.517860426291 bps 326.518 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.116759018531908 % 0.117 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6759018531908 bps 11.676 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0736505411037856 % 0.074 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   7.36505411037856 bps 7.365 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.241118423438853 % 0.241 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.41118423438853 bps 2.411 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.430688655100434 % 0.431 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.30688655100434 bps 4.307 Mbps 
Summary  empty NA   3.098 bps 3.098 Tbps   76.8291800775675 bps 76.829 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Nov 19 00:04:56 2022