CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/11/19

Average load for period: 2022/11/19 00:00:00 - 2022/11/19 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/11/19 00:00:00 - 2022/11/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/11/19
ACONET->Brno  1.497%  Brno->ACONET  6.609%  Brno->Lednice  4.861%  Lednice->Brno  17.086%  Brno->SANET  3.545%  SANET->Brno  0.964%  Brno->Vyškov  5.332%  Vyškov->Brno  0.899%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.117e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.073e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.186%  Tábor->České Budějovice  0.012%  Brno->Jihlava  0.853%  Jihlava->Brno  0.798%  České Budějovice->Jihlava  0.298e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.134e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.250%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.149%  Jihlava->Telč  0.970%  Telč->Jihlava  0.442%  Hradec Králové->Liberec  0.601%  Liberec->Hradec Králové  0.137%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.314e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.315e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.108e-3 %  Brno->Olomouc  NA  Olomouc->Brno  NA  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  NA  Ostrava->Olomouc  NA  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  NA  Ostrava->Brno  NA  Karviná->Ostrava  1.367%  Ostrava->Karviná  1.141%  Opava->Ostrava  1.366%  Ostrava->Opava  1.144%  Ostrava->Pionier  2.036%  Pionier->Ostrava  0.356%  Hradec Králové->Pardubice  4.243e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.045%  Cheb->Plzeň  0.018%  Plzeň->Cheb  0.108%  Jihlava->Plzeň  0.040%  Plzeň->Jihlava  0.622e-3 %  Plzeň->Praha  1.669%  Praha->Plzeň  3.123%  Poděbrady->Praha  0.924%  Praha->Poděbrady  5.840%  AMS-IX->Praha  17.251%  Praha->AMS-IX  0.850%  Brno->Praha  1.960%  Praha->Brno  3.194%  České Budějovice->Praha  1.484%  Praha->České Budějovice  2.343%  GÉANT2->Praha  13.597%  Praha->GÉANT2  5.773%  Hradec Králové->Praha  0.827%  Praha->Hradec Králové  3.169%  Pardubice->Praha  3.848%  Praha->Pardubice  6.257%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.296%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.969%  Most->Ústí nad
Labem  0.024%  Ústí nad
Labem->Most  0.158%  Praha->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Praha : DOWN Brno->Zlín  3.352%  Zlín->Brno  0.684%  NIX.cz->Praha  2.225%  Praha->NIX.cz  0.894%  Praha->Public Internet  3.875%  Public Internet->Praha  4.333% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/11/19 00:00:00 - 2022/11/19 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/11/19 00:00:00 - 2022/11/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.49695142009511 % 1.497 %   10 bps 10.000 Gbps   149.69514200951 bps 149.695 Mbps 
Brno → ACONET  6.60912916731593 % 6.609 %   10 bps 10.000 Gbps   660.912916731593 bps 660.913 Mbps 
Lednice → Brno  17.0857834365874 % 17.086 %   1000 bps 1000.000 Mbps   170.857834365874 bps 170.858 Mbps 
Brno → Lednice  4.86096252232773 % 4.861 %   1000 bps 1000.000 Mbps   48.6096252232772 bps 48.610 Mbps 
SANET → Brno  0.963541758732366 % 0.964 %   40 bps 40.000 Gbps   385.416703492946 bps 385.417 Mbps 
Brno → SANET  3.54499818684143 % 3.545 %   40 bps 40.000 Gbps   1.41799927473657 bps 1.418 Gbps 
Vyškov → Brno  0.899476710431726 % 0.899 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.99476710431725 bps 8.995 Mbps 
Brno → Vyškov  5.33172999112723 % 5.332 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.3172999112722 bps 53.317 Mbps 
Brno → Jihlava  0.853398887335227 % 0.853 %   100 bps 100.000 Gbps   853.398887335227 bps 853.399 Mbps 
Jihlava → Brno  0.79793947542141 % 0.798 %   100 bps 100.000 Gbps   797.939475421411 bps 797.939 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.249602130068716 % 0.250 %   10 bps 10.000 Gbps   24.9602130068716 bps 24.960 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.148683869196896 % 0.149 %   10 bps 10.000 Gbps   14.8683869196896 bps 14.868 Mbps 
Jihlava → Telč  0.970157866324458 % 0.970 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.70157866324458 bps 9.702 Mbps 
Telč → Jihlava  0.442127995312338 % 0.442 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.42127995312338 bps 4.421 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.298422756134667 % 0.298 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   59.6845512269334 bps 59.685 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.133652303522194 % 0.134 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   26.7304607044388 bps 26.730 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  0.600755372956581 % 0.601 %   100 bps 100.000 Gbps   600.755372956581 bps 600.755 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.136653674970322 % 0.137 %   100 bps 100.000 Gbps   136.653674970322 bps 136.654 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.314896650108225 % 0.315 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.95866004329 bps 125.959 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.314381693979658 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.752677591863 bps 125.753 Kbps 
Most → Děčín  0.406229750464291 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.06229750464291 bps 4.062 Kbps 
Děčín → Most  0.260634683294988 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60634683294988 bps 2.606 Kbps 
Plzeň → Most  0.107859998541458 % 0.108 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.07859998541458 bps 1.079 Kbps 
Most → Plzeň  0.207043987485155 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07043987485155 bps 2.070 Kbps 
Brno->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Karviná  1.14078072540533 % 1.141 %   10 bps 10.000 Gbps   114.078072540533 bps 114.078 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.3668616029388 % 1.367 %   10 bps 10.000 Gbps   136.68616029388 bps 136.686 Mbps 
Ostrava → Opava  1.1443836326114 % 1.144 %   10 bps 10.000 Gbps   114.43836326114 bps 114.438 Mbps 
Opava → Ostrava  1.36632024998367 % 1.366 %   10 bps 10.000 Gbps   136.632024998367 bps 136.632 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.03640082847295 % 2.036 %   10 bps 10.000 Gbps   203.640082847295 bps 203.640 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.355519820194596 % 0.356 %   10 bps 10.000 Gbps   35.5519820194596 bps 35.552 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0445254722699191 % 0.045 %   10 bps 10.000 Gbps   4.45254722699191 bps 4.453 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.24257004090284 % 4.243 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   426.998853620318 bps 426.999 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.108103183950997 % 0.108 %   10 bps 10.000 Gbps   10.8103183950997 bps 10.810 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0182802909333991 % 0.018 %   10 bps 10.000 Gbps   1.82802909333991 bps 1.828 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.622312654599061 % 0.622 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   622.312654599061 bps 622.313 Kbps 
Jihlava → Plzeň  0.0400325615179977 % 0.040 %   100 bps 100.000 Gbps   40.0325615179977 bps 40.033 Mbps 
Plzeň → Praha  1.66935915789313 % 1.669 %   100 bps 100.000 Gbps   1.66935915789313 bps 1.669 Gbps 
Praha → Plzeň  3.12341529330952 % 3.123 %   100 bps 100.000 Gbps   3.12341529330952 bps 3.123 Gbps 
Poděbrady → Praha  0.924148182279777 % 0.924 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.24148182279778 bps 9.241 Mbps 
Praha → Poděbrady  5.83977085173182 % 5.840 %   1000 bps 1000.000 Mbps   58.3977085173182 bps 58.398 Mbps 
AMS-IX → Praha  17.2506282138455 % 17.251 %   10 bps 10.000 Gbps   1.72506282138455 bps 1.725 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.850409763139599 % 0.850 %   10 bps 10.000 Gbps   85.0409763139599 bps 85.041 Mbps 
Brno → Praha  1.95957713843714 % 1.960 %   100 bps 100.000 Gbps   1.95957713843714 bps 1.960 Gbps 
Praha → Brno  3.19361595449624 % 3.194 %   100 bps 100.000 Gbps   3.19361595449624 bps 3.194 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.77277822888858 % 5.773 %   100 bps 100.000 Gbps   5.77277807287805 bps 5.773 Gbps 
GÉANT2 → Praha  13.5971470807977 % 13.597 %   100 bps 100.000 Gbps   13.597145402711 bps 13.597 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.827228776450218 % 0.827 %   100 bps 100.000 Gbps   827.22877645022 bps 827.229 Mbps 
Praha → Hradec Králové  3.16906142203075 % 3.169 %   100 bps 100.000 Gbps   3.16906142203075 bps 3.169 Gbps 
Praha → NIX.cz  0.893532807922641 % 0.894 %   400 bps 400.000 Gbps   3.57413123169056 bps 3.574 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.22471475095571 % 2.225 %   400 bps 400.000 Gbps   8.89885900382285 bps 8.899 Gbps 
Pardubice → Praha  3.84787823412952 % 3.848 %   100 bps 100.000 Gbps   384.788297936798 bps 384.788 Mbps 
Praha → Pardubice  6.25657875199922 % 6.257 %   100 bps 100.000 Gbps   625.658344227886 bps 625.658 Mbps 
Public Internet → Praha  4.33255441300557 % 4.333 %   20 bps 20.000 Gbps   866.510882601115 bps 866.511 Mbps 
Praha → Public Internet  3.87506767579383 % 3.875 %   20 bps 20.000 Gbps   775.013535158767 bps 775.014 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.48415196914541 % 1.484 %   20 bps 20.000 Gbps   296.830393829082 bps 296.830 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.34297034067153 % 2.343 %   20 bps 20.000 Gbps   468.594068134307 bps 468.594 Mbps 
Brno → Zlín  3.35155519779552 % 3.352 %   10 bps 10.000 Gbps   335.155519779553 bps 335.156 Mbps 
Zlín → Brno  0.684281010282318 % 0.684 %   10 bps 10.000 Gbps   68.4281010282318 bps 68.428 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.296185473060949 % 0.296 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.96185473060949 bps 2.962 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.969145606622937 % 0.969 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.69145606622937 bps 9.691 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.158244262189518 % 0.158 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.58244262189518 bps 1.582 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  0.0235843998600503 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   235.843998600503 bps 235.844 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.116509324964762 % 0.117 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6509324964762 bps 11.651 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0733218607357779 % 0.073 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   7.33218607357779 bps 7.332 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.185578007001092 % 0.186 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.85578007001092 bps 1.856 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.011768376310298 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   117.68376310298 bps 117.684 Kbps 
Summary  empty NA   3.008 bps 3.008 Tbps   57.6384074593608 bps 57.638 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Nov 20 00:05:22 2022