CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/11/20

Average load for period: 2022/11/20 00:00:00 - 2022/11/20 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/11/20 00:00:00 - 2022/11/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/11/20
ACONET->Brno  0.972%  Brno->ACONET  6.357%  Brno->Lednice  4.983%  Lednice->Brno  17.587%  Brno->SANET  4.329%  SANET->Brno  1.097%  Brno->Vyškov  6.302%  Vyškov->Brno  1.033%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.117e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.073e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.018%  Tábor->České Budějovice  7.309e-3 %  Brno->Jihlava  1.316%  Jihlava->Brno  0.749%  České Budějovice->Jihlava  0.254e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.137e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.401%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.140%  Jihlava->Telč  0.420%  Telč->Jihlava  0.141%  Hradec Králové->Liberec  0.917%  Liberec->Hradec Králové  0.164%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.314e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.406e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.107e-3 %  Brno->Olomouc  NA  Olomouc->Brno  NA  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  NA  Ostrava->Olomouc  NA  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  NA  Ostrava->Brno  NA  Karviná->Ostrava  1.697%  Ostrava->Karviná  1.484%  Opava->Ostrava  1.697%  Ostrava->Opava  1.484%  Ostrava->Pionier  0.740%  Pionier->Ostrava  0.261%  Hradec Králové->Pardubice  4.582e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.046%  Cheb->Plzeň  0.027%  Plzeň->Cheb  0.234%  Jihlava->Plzeň  0.041%  Plzeň->Jihlava  0.478e-3 %  Plzeň->Praha  2.015%  Praha->Plzeň  3.030%  Poděbrady->Praha  1.158%  Praha->Poděbrady  8.304%  AMS-IX->Praha  19.080%  Praha->AMS-IX  0.800%  Brno->Praha  1.238%  Praha->Brno  3.589%  České Budějovice->Praha  1.015%  Praha->České Budějovice  2.628%  GÉANT2->Praha  8.860%  Praha->GÉANT2  6.362%  Hradec Králové->Praha  0.665%  Praha->Hradec Králové  3.452%  Pardubice->Praha  1.480%  Praha->Pardubice  7.814%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.733%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.981%  Most->Ústí nad
Labem  2.647e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.187e-3 %  Praha->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Praha : DOWN Brno->Zlín  3.797%  Zlín->Brno  0.739%  NIX.cz->Praha  2.720%  Praha->NIX.cz  0.884%  Praha->Public Internet  3.676%  Public Internet->Praha  4.920% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/11/20 00:00:00 - 2022/11/20 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/11/20 00:00:00 - 2022/11/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  6.35655218875242 % 6.357 %   10 bps 10.000 Gbps   635.655218875242 bps 635.655 Mbps 
ACONET → Brno  0.971533788963722 % 0.972 %   10 bps 10.000 Gbps   97.1533788963722 bps 97.153 Mbps 
Lednice → Brno  17.5873437527191 % 17.587 %   1000 bps 1000.000 Mbps   175.873437527191 bps 175.873 Mbps 
Brno → Lednice  4.98254517436539 % 4.983 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.8254517436539 bps 49.825 Mbps 
Brno → SANET  4.32853901330581 % 4.329 %   40 bps 40.000 Gbps   1.73141560532232 bps 1.731 Gbps 
SANET → Brno  1.09662219080659 % 1.097 %   40 bps 40.000 Gbps   438.648876322635 bps 438.649 Mbps 
Brno → Vyškov  6.30178275768675 % 6.302 %   1000 bps 1000.000 Mbps   63.0178275768675 bps 63.018 Mbps 
Vyškov → Brno  1.03257530831454 % 1.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3257530831454 bps 10.326 Mbps 
Brno → Jihlava  1.31592614536635 % 1.316 %   100 bps 100.000 Gbps   1.31592614536635 bps 1.316 Gbps 
Jihlava → Brno  0.749325453245321 % 0.749 %   100 bps 100.000 Gbps   749.325453245321 bps 749.325 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.140046868627966 % 0.140 %   10 bps 10.000 Gbps   14.0046868627967 bps 14.005 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.401053294860238 % 0.401 %   10 bps 10.000 Gbps   40.1053294860239 bps 40.105 Mbps 
Telč → Jihlava  0.140589031864241 % 0.141 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.40589031864241 bps 1.406 Mbps 
Jihlava → Telč  0.419768027295968 % 0.420 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.19768027295968 bps 4.198 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.136526075734188 % 0.137 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   27.3052151468375 bps 27.305 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.254174123526013 % 0.254 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   50.8348247052025 bps 50.835 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.163863241492933 % 0.164 %   100 bps 100.000 Gbps   163.863241492933 bps 163.863 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.917262095442632 % 0.917 %   100 bps 100.000 Gbps   917.262095442632 bps 917.262 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313657563500252 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.463025400101 bps 125.463 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313882481353131 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.552992541252 bps 125.553 Kbps 
Most → Děčín  0.405616860338544 % 0.406 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.05616860338544 bps 4.056 Kbps 
Děčín → Most  0.26004853660699 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6004853660699 bps 2.600 Kbps 
Plzeň → Most  0.106929448089477 % 0.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06929448089477 bps 1.069 Kbps 
Most → Plzeň  0.206955384188055 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06955384188055 bps 2.070 Kbps 
Olomouc->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Karviná  1.48434392621239 % 1.484 %   10 bps 10.000 Gbps   148.434392621239 bps 148.434 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.69707922985317 % 1.697 %   10 bps 10.000 Gbps   169.707922985317 bps 169.708 Mbps 
Ostrava → Opava  1.48434392621239 % 1.484 %   10 bps 10.000 Gbps   148.434392621239 bps 148.434 Mbps 
Opava → Ostrava  1.69707922985317 % 1.697 %   10 bps 10.000 Gbps   169.707922985317 bps 169.708 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.740357556067108 % 0.740 %   10 bps 10.000 Gbps   74.0357556067108 bps 74.036 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.261107714292541 % 0.261 %   10 bps 10.000 Gbps   26.1107714292542 bps 26.111 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  4.58221019926186 % 4.582 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   462.714608357426 bps 462.715 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0455760441553355 % 0.046 %   10 bps 10.000 Gbps   4.55760441553355 bps 4.558 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0271357320811705 % 0.027 %   10 bps 10.000 Gbps   2.71357320811705 bps 2.714 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.233536041000533 % 0.234 %   10 bps 10.000 Gbps   23.3536041000533 bps 23.354 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0413305855808723 % 0.041 %   100 bps 100.000 Gbps   41.3305855808723 bps 41.331 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.477659613398223 % 0.478 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   477.659613398223 bps 477.660 Kbps 
Praha → Plzeň  3.02964302259895 % 3.030 %   100 bps 100.000 Gbps   3.02964302259894 bps 3.030 Gbps 
Plzeň → Praha  2.01532693186215 % 2.015 %   100 bps 100.000 Gbps   2.01532693186215 bps 2.015 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.15802473934002 % 1.158 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.5802473934002 bps 11.580 Mbps 
Praha → Poděbrady  8.3044271250242 % 8.304 %   1000 bps 1000.000 Mbps   83.044271250242 bps 83.044 Mbps 
AMS-IX → Praha  19.0798188797595 % 19.080 %   10 bps 10.000 Gbps   1.90798188797595 bps 1.908 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.799640674576013 % 0.800 %   10 bps 10.000 Gbps   79.9640674576013 bps 79.964 Mbps 
Praha → Brno  3.58886930102916 % 3.589 %   100 bps 100.000 Gbps   3.58886930102915 bps 3.589 Gbps 
Brno → Praha  1.23770263028419 % 1.238 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23770263028419 bps 1.238 Gbps 
Praha → GÉANT2  6.362273604805 % 6.362 %   100 bps 100.000 Gbps   6.3622735120628 bps 6.362 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.86042664398495 % 8.860 %   100 bps 100.000 Gbps   8.86042572164697 bps 8.860 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.45217741216291 % 3.452 %   100 bps 100.000 Gbps   3.45217741216291 bps 3.452 Gbps 
Hradec Králové → Praha  0.664565880159473 % 0.665 %   100 bps 100.000 Gbps   664.565880159473 bps 664.566 Mbps 
Praha → NIX.cz  0.884245571837798 % 0.884 %   400 bps 400.000 Gbps   3.53698228735119 bps 3.537 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.720053400224 % 2.720 %   400 bps 400.000 Gbps   10.880213600896 bps 10.880 Gbps 
Pardubice → Praha  1.48018572128425 % 1.480 %   100 bps 100.000 Gbps   148.019110996663 bps 148.019 Mbps 
Praha → Pardubice  7.81423616698847 % 7.814 %   100 bps 100.000 Gbps   781.424150540167 bps 781.424 Mbps 
Public Internet → Praha  4.91957870524066 % 4.920 %   20 bps 20.000 Gbps   983.915741048132 bps 983.916 Mbps 
Praha → Public Internet  3.67616851931611 % 3.676 %   20 bps 20.000 Gbps   735.233703863223 bps 735.234 Mbps 
České Budějovice → Praha  1.01534307202248 % 1.015 %   20 bps 20.000 Gbps   203.068614404496 bps 203.069 Mbps 
Praha → České Budějovice  2.62842207738007 % 2.628 %   20 bps 20.000 Gbps   525.684415476015 bps 525.684 Mbps 
Zlín → Brno  0.7388672811527 % 0.739 %   10 bps 10.000 Gbps   73.8867281152699 bps 73.887 Mbps 
Brno → Zlín  3.79723686864547 % 3.797 %   10 bps 10.000 Gbps   379.723686864547 bps 379.724 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.980946343822308 % 0.981 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.80946343822308 bps 9.809 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.733031231023927 % 0.733 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.33031231023927 bps 7.330 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  2.64731406608741 % 2.647 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.4731406608741 bps 26.473 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.18660122868244 % 1.187 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.8660122868244 bps 11.866 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.116560595636024 % 0.117 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6560595636023 bps 11.656 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0733453983430786 % 0.073 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   7.33453983430786 bps 7.335 Kbps 
Tábor → České Budějovice  7.30882128156652 % 7.309 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.0882128156652 bps 73.088 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0177404187614705 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   177.404187614705 bps 177.404 Kbps 
Summary  empty NA   3.008 bps 3.008 Tbps   56.7768264465113 bps 56.777 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Nov 21 00:04:41 2022