CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/11/21

Average load for period: 2022/11/21 00:00:00 - 2022/11/21 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/11/21 00:00:00 - 2022/11/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/11/21
ACONET->Brno  1.197%  Brno->ACONET  12.205%  Brno->Lednice  7.451%  Lednice->Brno  17.544%  Brno->SANET  9.209%  SANET->Brno  2.163%  Brno->Vyškov  17.324%  Vyškov->Brno  1.895%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.117e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.073e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.218%  Tábor->České Budějovice  0.028%  Brno->Jihlava  1.896%  Jihlava->Brno  1.172%  České Budějovice->Jihlava  0.799e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.532e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.596%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.161%  Jihlava->Telč  0.683%  Telč->Jihlava  0.116%  Hradec Králové->Liberec  1.685%  Liberec->Hradec Králové  0.265%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.313e-3 %  Děčín->Most  0.259e-3 %  Most->Děčín  0.407e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.108e-3 %  Brno->Olomouc  NA  Olomouc->Brno  NA  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  NA  Ostrava->Olomouc  NA  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  NA  Ostrava->Brno  NA  Karviná->Ostrava  1.952%  Ostrava->Karviná  2.014%  Opava->Ostrava  1.952%  Ostrava->Opava  2.014%  Ostrava->Pionier  0.886%  Pionier->Ostrava  0.294%  Hradec Králové->Pardubice  0.019%  Pardubice->Hradec Králové  0.339%  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  0.317%  Jihlava->Plzeň  0.026%  Plzeň->Jihlava  0.743e-3 %  Plzeň->Praha  2.366%  Praha->Plzeň  4.886%  Poděbrady->Praha  2.443%  Praha->Poděbrady  14.020%  AMS-IX->Praha  29.605%  Praha->AMS-IX  1.083%  Brno->Praha  2.028%  Praha->Brno  6.948%  České Budějovice->Praha  1.814%  Praha->České Budějovice  6.416%  GÉANT2->Praha  8.768%  Praha->GÉANT2  5.743%  Hradec Králové->Praha  1.123%  Praha->Hradec Králové  6.677%  Pardubice->Praha  1.829%  Praha->Pardubice  12.978%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.784%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.476%  Most->Ústí nad
Labem  4.276e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.017%  Praha->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Praha : DOWN Brno->Zlín  9.440%  Zlín->Brno  1.755%  NIX.cz->Praha  6.192%  Praha->NIX.cz  1.377%  Praha->Public Internet  5.243%  Public Internet->Praha  10.265% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/11/21 00:00:00 - 2022/11/21 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/11/21 00:00:00 - 2022/11/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.19658356665191 % 1.197 %   10 bps 10.000 Gbps   119.658356665191 bps 119.658 Mbps 
Brno → ACONET  12.2053112425254 % 12.205 %   10 bps 10.000 Gbps   1.22053112425254 bps 1.221 Gbps 
Brno → Lednice  7.45097876085931 % 7.451 %   1000 bps 1000.000 Mbps   74.5097876085932 bps 74.510 Mbps 
Lednice → Brno  17.5439089764133 % 17.544 %   1000 bps 1000.000 Mbps   175.439089764133 bps 175.439 Mbps 
Brno → SANET  9.20903649079642 % 9.209 %   40 bps 40.000 Gbps   3.68361459631857 bps 3.684 Gbps 
SANET → Brno  2.16333385955345 % 2.163 %   40 bps 40.000 Gbps   865.33354382138 bps 865.334 Mbps 
Vyškov → Brno  1.89523354374442 % 1.895 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.9523354374442 bps 18.952 Mbps 
Brno → Vyškov  17.3242014192586 % 17.324 %   1000 bps 1000.000 Mbps   173.242014192586 bps 173.242 Mbps 
Brno → Jihlava  1.89581536367145 % 1.896 %   100 bps 100.000 Gbps   1.89581536367145 bps 1.896 Gbps 
Jihlava → Brno  1.17150158994664 % 1.172 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17150158994664 bps 1.172 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.596320123467981 % 0.596 %   10 bps 10.000 Gbps   59.632012346798 bps 59.632 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.160697140520617 % 0.161 %   10 bps 10.000 Gbps   16.0697140520617 bps 16.070 Mbps 
Jihlava → Telč  0.682929008180416 % 0.683 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.82929008180415 bps 6.829 Mbps 
Telč → Jihlava  0.115851282570227 % 0.116 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.15851282570228 bps 1.159 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.798586544943186 % 0.799 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   159.717308988637 bps 159.717 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.53169057433215 % 0.532 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   106.33811486643 bps 106.338 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.68471971978974 % 1.685 %   100 bps 100.000 Gbps   1.68471971978974 bps 1.685 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.265167786772285 % 0.265 %   100 bps 100.000 Gbps   265.167786772285 bps 265.168 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313082572232498 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.233028892999 bps 125.233 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313140914300766 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.256365720307 bps 125.256 Kbps 
Děčín → Most  0.259284396320134 % 0.259 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59284396320134 bps 2.593 Kbps 
Most → Děčín  0.406586297751742 % 0.407 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.06586297751742 bps 4.066 Kbps 
Most → Plzeň  0.207027173918498 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07027173918498 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.108099274950648 % 0.108 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08099274950648 bps 1.081 Kbps 
Olomouc->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Karviná → Ostrava  1.95191060306001 % 1.952 %   10 bps 10.000 Gbps   195.191060306001 bps 195.191 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.01357615211685 % 2.014 %   10 bps 10.000 Gbps   201.357615211685 bps 201.358 Mbps 
Opava → Ostrava  1.95191060306001 % 1.952 %   10 bps 10.000 Gbps   195.191060306001 bps 195.191 Mbps 
Ostrava → Opava  2.01357615211685 % 2.014 %   10 bps 10.000 Gbps   201.357615211685 bps 201.358 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.885965708441781 % 0.886 %   10 bps 10.000 Gbps   88.5965708441781 bps 88.597 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.293871706343314 % 0.294 %   10 bps 10.000 Gbps   29.3871706343314 bps 29.387 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0191157677918518 % 0.019 %   100 bps 100.000 Gbps   1.913104325552 bps 1.913 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.338751989453378 % 0.339 %   100 bps 100.000 Gbps   33.8754785593223 bps 33.875 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.317006850192529 % 0.317 %   10 bps 10.000 Gbps   31.7006850192529 bps 31.701 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0425548106381455 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.25548106381455 bps 4.255 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0257446523553304 % 0.026 %   100 bps 100.000 Gbps   25.7446523553304 bps 25.745 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.742939772026845 % 0.743 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   742.939772026844 bps 742.940 Kbps 
Praha → Plzeň  4.88554012793179 % 4.886 %   100 bps 100.000 Gbps   4.88554012793178 bps 4.886 Gbps 
Plzeň → Praha  2.3662050032123 % 2.366 %   100 bps 100.000 Gbps   2.3662050032123 bps 2.366 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.44322269434144 % 2.443 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.4322269434144 bps 24.432 Mbps 
Praha → Poděbrady  14.0204733795466 % 14.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   140.204733795466 bps 140.205 Mbps 
AMS-IX → Praha  29.6048000630591 % 29.605 %   10 bps 10.000 Gbps   2.96048000630591 bps 2.960 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.08337579747429 % 1.083 %   10 bps 10.000 Gbps   108.337579747429 bps 108.338 Mbps 
Praha → Brno  6.94838878479908 % 6.948 %   100 bps 100.000 Gbps   6.94838878479909 bps 6.948 Gbps 
Brno → Praha  2.02782752224796 % 2.028 %   100 bps 100.000 Gbps   2.02782752224796 bps 2.028 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.7432862864771 % 5.743 %   100 bps 100.000 Gbps   5.74328622429854 bps 5.743 Gbps 
GÉANT2 → Praha  8.76802659492449 % 8.768 %   100 bps 100.000 Gbps   8.76802581380288 bps 8.768 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.6767094118984 % 6.677 %   100 bps 100.000 Gbps   6.6767094118984 bps 6.677 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.12284550421513 % 1.123 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12284550421513 bps 1.123 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.37663571495462 % 1.377 %   400 bps 400.000 Gbps   5.50654285981845 bps 5.507 Gbps 
NIX.cz → Praha  6.19212903364147 % 6.192 %   400 bps 400.000 Gbps   24.7685161345658 bps 24.769 Gbps 
Pardubice → Praha  1.82877746378917 % 1.829 %   100 bps 100.000 Gbps   182.878186196081 bps 182.878 Mbps 
Praha → Pardubice  12.9781690426318 % 12.978 %   100 bps 100.000 Gbps   1.29781733658646 bps 1.298 Gbps 
Public Internet → Praha  10.2646351099665 % 10.265 %   20 bps 20.000 Gbps   2.0529270219933 bps 2.053 Gbps 
Praha → Public Internet  5.24280184007358 % 5.243 %   20 bps 20.000 Gbps   1.04856036801472 bps 1.049 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.81358026939726 % 1.814 %   20 bps 20.000 Gbps   362.716053879453 bps 362.716 Mbps 
Praha → České Budějovice  6.41634703675244 % 6.416 %   20 bps 20.000 Gbps   1.28326940735049 bps 1.283 Gbps 
Zlín → Brno  1.75516075858002 % 1.755 %   10 bps 10.000 Gbps   175.516075858002 bps 175.516 Mbps 
Brno → Zlín  9.4404563705106 % 9.440 %   10 bps 10.000 Gbps   944.04563705106 bps 944.046 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.47642509738207 % 2.476 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.7642509738207 bps 24.764 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.78443256988206 % 1.784 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.8443256988206 bps 17.844 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0172371782234896 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   172.371782234896 bps 172.372 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.27644534341371 % 4.276 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.7644534341371 bps 42.764 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.116528232563078 % 0.117 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6528232563078 bps 11.653 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0733313695596313 % 0.073 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   7.33313695596314 bps 7.333 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0275075488288607 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   275.075488288607 bps 275.075 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.217960673054762 % 0.218 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.17960673054762 bps 2.180 Mbps 
Summary  empty NA   3.098 bps 3.098 Tbps   91.8823840275455 bps 91.882 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Nov 22 00:05:17 2022