CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/11/22

Average load for period: 2022/11/22 00:00:00 - 2022/11/22 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/11/22 00:00:00 - 2022/11/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/11/22
ACONET->Brno  2.400%  Brno->ACONET  12.991%  Brno->Lednice  9.246%  Lednice->Brno  18.540%  Brno->SANET  9.718%  SANET->Brno  2.157%  Brno->Vyškov  19.806%  Vyškov->Brno  1.777%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.117e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.073e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.570%  Tábor->České Budějovice  0.185%  Brno->Jihlava  2.036%  Jihlava->Brno  0.957%  České Budějovice->Jihlava  0.892e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.818e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.848%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.173%  Jihlava->Telč  0.585%  Telč->Jihlava  0.154%  Hradec Králové->Liberec  1.780%  Liberec->Hradec Králové  0.245%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.407e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.109e-3 %  Brno->Olomouc  NA  Olomouc->Brno  NA  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  NA  Ostrava->Olomouc  NA  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  NA  Ostrava->Brno  NA  Karviná->Ostrava  2.735%  Ostrava->Karviná  2.327%  Opava->Ostrava  2.722%  Ostrava->Opava  2.316%  Ostrava->Pionier  3.506%  Pionier->Ostrava  0.326%  Hradec Králové->Pardubice  6.502e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.072%  Cheb->Plzeň  0.097%  Plzeň->Cheb  8.234%  Jihlava->Plzeň  0.031%  Plzeň->Jihlava  0.032%  Plzeň->Praha  1.711%  Praha->Plzeň  3.642%  Poděbrady->Praha  2.105%  Praha->Poděbrady  15.487%  AMS-IX->Praha  31.537%  Praha->AMS-IX  1.121%  Brno->Praha  2.517%  Praha->Brno  7.235%  České Budějovice->Praha  1.914%  Praha->České Budějovice  6.899%  GÉANT2->Praha  9.508%  Praha->GÉANT2  5.222%  Hradec Králové->Praha  1.462%  Praha->Hradec Králové  6.908%  Pardubice->Praha  1.910%  Praha->Pardubice  12.889%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.515%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.800%  Most->Ústí nad
Labem  5.458e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.037%  Praha->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Praha : DOWN Brno->Zlín  9.576%  Zlín->Brno  1.398%  NIX.cz->Praha  6.762%  Praha->NIX.cz  1.502%  Praha->Public Internet  6.195%  Public Internet->Praha  11.133% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/11/22 00:00:00 - 2022/11/22 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/11/22 00:00:00 - 2022/11/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.9913642214924 % 12.991 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29913642214924 bps 1.299 Gbps 
ACONET → Brno  2.40048910444686 % 2.400 %   10 bps 10.000 Gbps   240.048910444686 bps 240.049 Mbps 
Lednice → Brno  18.5404040887459 % 18.540 %   1000 bps 1000.000 Mbps   185.404040887459 bps 185.404 Mbps 
Brno → Lednice  9.24629576588198 % 9.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   92.4629576588198 bps 92.463 Mbps 
Brno → SANET  9.71808936868572 % 9.718 %   40 bps 40.000 Gbps   3.88723574747429 bps 3.887 Gbps 
SANET → Brno  2.15700278890368 % 2.157 %   40 bps 40.000 Gbps   862.801115561474 bps 862.801 Mbps 
Vyškov → Brno  1.77727784937412 % 1.777 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.7727784937412 bps 17.773 Mbps 
Brno → Vyškov  19.8064325715961 % 19.806 %   1000 bps 1000.000 Mbps   198.064325715961 bps 198.064 Mbps 
Brno → Jihlava  2.03578078245652 % 2.036 %   100 bps 100.000 Gbps   2.03578078245652 bps 2.036 Gbps 
Jihlava → Brno  0.95729054820369 % 0.957 %   100 bps 100.000 Gbps   957.290548203689 bps 957.291 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.172651904339865 % 0.173 %   10 bps 10.000 Gbps   17.2651904339865 bps 17.265 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.84804581755196 % 0.848 %   10 bps 10.000 Gbps   84.8045817551961 bps 84.805 Mbps 
Jihlava → Telč  0.585432104061515 % 0.585 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.85432104061516 bps 5.854 Mbps 
Telč → Jihlava  0.153811905722299 % 0.154 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.53811905722299 bps 1.538 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.818268165843998 % 0.818 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   163.6536331688 bps 163.654 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.891505950581976 % 0.892 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   178.301190116395 bps 178.301 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.244803036590899 % 0.245 %   100 bps 100.000 Gbps   244.803036590899 bps 244.803 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.7800517820477 % 1.780 %   100 bps 100.000 Gbps   1.7800517820477 bps 1.780 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.314413639999888 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.765455999955 bps 125.765 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313458443271232 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.383377308493 bps 125.383 Kbps 
Děčín → Most  0.259843729446248 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59843729446248 bps 2.598 Kbps 
Most → Děčín  0.407376413951142 % 0.407 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.07376413951142 bps 4.074 Kbps 
Plzeň → Most  0.108703073392387 % 0.109 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.08703073392387 bps 1.087 Kbps 
Most → Plzeň  0.206843061291601 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06843061291602 bps 2.068 Kbps 
Brno->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Karviná → Ostrava  2.73471078775311 % 2.735 %   10 bps 10.000 Gbps   273.471078775311 bps 273.471 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.32682947396863 % 2.327 %   10 bps 10.000 Gbps   232.682947396863 bps 232.683 Mbps 
Opava → Ostrava  2.72232180072852 % 2.722 %   10 bps 10.000 Gbps   272.232180072852 bps 272.232 Mbps 
Ostrava → Opava  2.31552495512046 % 2.316 %   10 bps 10.000 Gbps   231.552495512046 bps 231.552 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.50623767258043 % 3.506 %   10 bps 10.000 Gbps   350.623767258043 bps 350.624 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.326267277236699 % 0.326 %   10 bps 10.000 Gbps   32.6267277236699 bps 32.627 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  6.50165956506628 % 6.502 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   650.431710883039 bps 650.432 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0721246617252682 % 0.072 %   10 bps 10.000 Gbps   7.21246617252682 bps 7.212 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.097449735382604 % 0.097 %   10 bps 10.000 Gbps   9.7449735382604 bps 9.745 Mbps 
Plzeň → Cheb  8.23369219103839 % 8.234 %   10 bps 10.000 Gbps   823.369219103839 bps 823.369 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.0317516811443897 % 0.032 %   100 bps 100.000 Gbps   31.7516811443897 bps 31.752 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0308810367668156 % 0.031 %   100 bps 100.000 Gbps   30.8810367668156 bps 30.881 Mbps 
Praha → Plzeň  3.64181694618516 % 3.642 %   100 bps 100.000 Gbps   3.64181694618516 bps 3.642 Gbps 
Plzeň → Praha  1.71118592852536 % 1.711 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71118592852536 bps 1.711 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.10475993357095 % 2.105 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.0475993357095 bps 21.048 Mbps 
Praha → Poděbrady  15.4870585864362 % 15.487 %   1000 bps 1000.000 Mbps   154.870585864362 bps 154.871 Mbps 
Praha → AMS-IX  1.12072316984136 % 1.121 %   10 bps 10.000 Gbps   112.072316984136 bps 112.072 Mbps 
AMS-IX → Praha  31.5373690182706 % 31.537 %   10 bps 10.000 Gbps   3.15373690182706 bps 3.154 Gbps 
Praha → Brno  7.23523304750605 % 7.235 %   100 bps 100.000 Gbps   7.23523304750605 bps 7.235 Gbps 
Brno → Praha  2.51717376640775 % 2.517 %   100 bps 100.000 Gbps   2.51717376640775 bps 2.517 Gbps 
GÉANT2 → Praha  9.5079939963303 % 9.508 %   100 bps 100.000 Gbps   9.5079925849819 bps 9.508 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.22175207014246 % 5.222 %   100 bps 100.000 Gbps   5.22175193849073 bps 5.222 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.46248827385013 % 1.462 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46248827385013 bps 1.462 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.90819881569823 % 6.908 %   100 bps 100.000 Gbps   6.90819881569824 bps 6.908 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.50188957187183 % 1.502 %   400 bps 400.000 Gbps   6.00404674348421 bps 6.004 Gbps 
NIX.cz → Praha  6.76198179526152 % 6.762 %   400 bps 400.000 Gbps   27.0313608972359 bps 27.031 Gbps 
Praha → Pardubice  12.8893800922742 % 12.889 %   10 bps 10.000 Gbps   1.28893800922741 bps 1.289 Gbps 
Pardubice → Praha  1.91017158964925 % 1.910 %   10 bps 10.000 Gbps   191.017158964924 bps 191.017 Mbps 
Public Internet → Praha  11.1325262852676 % 11.133 %   20 bps 20.000 Gbps   2.22650525705353 bps 2.227 Gbps 
Praha → Public Internet  6.19472188523445 % 6.195 %   20 bps 20.000 Gbps   1.23894437704689 bps 1.239 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.91355877908878 % 1.914 %   20 bps 20.000 Gbps   382.711755817757 bps 382.712 Mbps 
Praha → České Budějovice  6.89868259176381 % 6.899 %   20 bps 20.000 Gbps   1.37973651835276 bps 1.380 Gbps 
Brno → Zlín  9.57571186786204 % 9.576 %   10 bps 10.000 Gbps   957.571186786205 bps 957.571 Mbps 
Zlín → Brno  1.39756923673824 % 1.398 %   10 bps 10.000 Gbps   139.756923673824 bps 139.757 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.51514813033939 % 1.515 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.1514813033939 bps 15.151 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.80011250009857 % 2.800 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.0011250009857 bps 28.001 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.45771376171127 % 5.458 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   54.5771376171127 bps 54.577 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0370131532736685 % 0.037 %   1000 bps 1000.000 Mbps   370.131532736685 bps 370.132 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.116544638652011 % 0.117 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6544638652011 bps 11.654 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.073373770897252 % 0.073 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   7.33737708972519 bps 7.337 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.184816295232747 % 0.185 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.84816295232747 bps 1.848 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.570194810276253 % 0.570 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.70194810276253 bps 5.702 Mbps 
Summary  empty NA   2.828 bps 2.828 Tbps   96.7470205476372 bps 96.747 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Nov 23 00:04:38 2022