CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/11/23

Average load for period: 2022/11/23 00:00:00 - 2022/11/23 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/11/23 00:00:00 - 2022/11/23 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/11/23
ACONET->Brno  2.026%  Brno->ACONET  12.592%  Brno->Lednice  10.327%  Lednice->Brno  20.297%  Brno->SANET  9.765%  SANET->Brno  2.126%  Brno->Vyškov  18.544%  Vyškov->Brno  1.710%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.117e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.073e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.429%  Tábor->České Budějovice  0.031%  Brno->Jihlava  1.979%  Jihlava->Brno  0.929%  České Budějovice->Jihlava  0.687e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.597e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.766%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.274%  Jihlava->Telč  0.853%  Telč->Jihlava  0.141%  Hradec Králové->Liberec  1.750%  Liberec->Hradec Králové  0.249%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.314e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.405e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.107e-3 %  Brno->Olomouc  NA  Olomouc->Brno  NA  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  NA  Ostrava->Olomouc  NA  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  NA  Ostrava->Brno  NA  Karviná->Ostrava  1.893%  Ostrava->Karviná  2.264%  Opava->Ostrava  1.893%  Ostrava->Opava  2.264%  Ostrava->Pionier  1.850%  Pionier->Ostrava  0.332%  Hradec Králové->Pardubice  0.019%  Pardubice->Hradec Králové  0.074%  Cheb->Plzeň  0.065%  Plzeň->Cheb  0.338%  Jihlava->Plzeň  0.072%  Plzeň->Jihlava  0.451%  Plzeň->Praha  2.581%  Praha->Plzeň  3.323%  Poděbrady->Praha  1.861%  Praha->Poděbrady  15.308%  AMS-IX->Praha  31.208%  Praha->AMS-IX  1.004%  Brno->Praha  2.499%  Praha->Brno  7.071%  České Budějovice->Praha  1.197%  Praha->České Budějovice  6.768%  GÉANT2->Praha  10.698%  Praha->GÉANT2  5.975%  Hradec Králové->Praha  1.344%  Praha->Hradec Králové  6.872%  Pardubice->Praha  1.997%  Praha->Pardubice  12.195%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.579%  Ústí nad
Labem->Děčín  3.270%  Most->Ústí nad
Labem  4.582e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.022%  Praha->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Praha : DOWN Brno->Zlín  9.721%  Zlín->Brno  1.526%  NIX.cz->Praha  6.703%  Praha->NIX.cz  1.418%  Praha->Public Internet  5.504%  Public Internet->Praha  10.669% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/11/23 00:00:00 - 2022/11/23 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/11/23 00:00:00 - 2022/11/23 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.5918426773317 % 12.592 %   10 bps 10.000 Gbps   1.25918426773317 bps 1.259 Gbps 
ACONET → Brno  2.02630872240267 % 2.026 %   10 bps 10.000 Gbps   202.630872240267 bps 202.631 Mbps 
Lednice → Brno  20.2973585150749 % 20.297 %   1000 bps 1000.000 Mbps   202.973585150749 bps 202.974 Mbps 
Brno → Lednice  10.3266042887222 % 10.327 %   1000 bps 1000.000 Mbps   103.266042887222 bps 103.266 Mbps 
Brno → SANET  9.76471565494477 % 9.765 %   40 bps 40.000 Gbps   3.9058862619779 bps 3.906 Gbps 
SANET → Brno  2.12609546454648 % 2.126 %   40 bps 40.000 Gbps   850.438185818594 bps 850.438 Mbps 
Brno → Vyškov  18.5444772744568 % 18.544 %   1000 bps 1000.000 Mbps   185.444772744568 bps 185.445 Mbps 
Vyškov → Brno  1.70969300808917 % 1.710 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.0969300808917 bps 17.097 Mbps 
Brno → Jihlava  1.97905935610815 % 1.979 %   100 bps 100.000 Gbps   1.97905935610815 bps 1.979 Gbps 
Jihlava → Brno  0.928632404554997 % 0.929 %   100 bps 100.000 Gbps   928.632404554997 bps 928.632 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.765893781753265 % 0.766 %   10 bps 10.000 Gbps   76.5893781753265 bps 76.589 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.274412365884518 % 0.274 %   10 bps 10.000 Gbps   27.4412365884518 bps 27.441 Mbps 
Telč → Jihlava  0.14103861675344 % 0.141 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.4103861675344 bps 1.410 Mbps 
Jihlava → Telč  0.853024185120073 % 0.853 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.53024185120073 bps 8.530 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.686765808339322 % 0.687 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   137.353161667864 bps 137.353 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.597440199159259 % 0.597 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   119.488039831852 bps 119.488 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.24893371497948 % 0.249 %   100 bps 100.000 Gbps   248.93371497948 bps 248.934 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.74973096463683 % 1.750 %   100 bps 100.000 Gbps   1.74973096463683 bps 1.750 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313951620613502 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.580648245401 bps 125.581 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.314184852464007 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.673940985603 bps 125.674 Kbps 
Děčín → Most  0.260189523213585 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60189523213585 bps 2.602 Kbps 
Most → Děčín  0.404727213262812 % 0.405 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.04727213262812 bps 4.047 Kbps 
Most → Plzeň  0.207155565828232 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07155565828232 bps 2.072 Kbps 
Plzeň → Most  0.107468136333035 % 0.107 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.07468136333035 bps 1.075 Kbps 
Brno->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Karviná → Ostrava  1.89287018757179 % 1.893 %   10 bps 10.000 Gbps   189.287018757179 bps 189.287 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.26449837074496 % 2.264 %   10 bps 10.000 Gbps   226.449837074496 bps 226.450 Mbps 
Opava → Ostrava  1.89287018757179 % 1.893 %   10 bps 10.000 Gbps   189.287018757179 bps 189.287 Mbps 
Ostrava → Opava  2.26449837074496 % 2.264 %   10 bps 10.000 Gbps   226.449837074496 bps 226.450 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.84964912151396 % 1.850 %   10 bps 10.000 Gbps   184.964912151396 bps 184.965 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.332046699686917 % 0.332 %   10 bps 10.000 Gbps   33.2046699686917 bps 33.205 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0189379504937249 % 0.019 %   100 bps 100.000 Gbps   1.89529829282233 bps 1.895 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0739797493669265 % 0.074 %   10 bps 10.000 Gbps   7.39797493669264 bps 7.398 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.338457005093512 % 0.338 %   10 bps 10.000 Gbps   33.8457005093512 bps 33.846 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0650348322429126 % 0.065 %   10 bps 10.000 Gbps   6.50348322429126 bps 6.503 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0717293564381118 % 0.072 %   100 bps 100.000 Gbps   71.7293564381119 bps 71.729 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.451023107840712 % 0.451 %   100 bps 100.000 Gbps   451.023107840713 bps 451.023 Mbps 
Praha → Plzeň  3.32333678038819 % 3.323 %   100 bps 100.000 Gbps   3.32333678038819 bps 3.323 Gbps 
Plzeň → Praha  2.58145648334782 % 2.581 %   100 bps 100.000 Gbps   2.58145648334783 bps 2.581 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.86087574865635 % 1.861 %   1000 bps 1000.000 Mbps   18.6087574865635 bps 18.609 Mbps 
Praha → Poděbrady  15.3084777903314 % 15.308 %   1000 bps 1000.000 Mbps   153.084777903314 bps 153.085 Mbps 
AMS-IX → Praha  31.2077932726633 % 31.208 %   10 bps 10.000 Gbps   3.12077932726633 bps 3.121 Gbps 
Praha → AMS-IX  1.00363917781853 % 1.004 %   10 bps 10.000 Gbps   100.363917781853 bps 100.364 Mbps 
Praha → Brno  7.07126325242663 % 7.071 %   100 bps 100.000 Gbps   7.07126325242662 bps 7.071 Gbps 
Brno → Praha  2.49931797127005 % 2.499 %   100 bps 100.000 Gbps   2.49931797127005 bps 2.499 Gbps 
Praha → GÉANT2  5.97520067600868 % 5.975 %   100 bps 100.000 Gbps   5.97520057751011 bps 5.975 Gbps 
GÉANT2 → Praha  10.6976567903958 % 10.698 %   100 bps 100.000 Gbps   10.6976558105235 bps 10.698 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.87162282059822 % 6.872 %   100 bps 100.000 Gbps   6.87162282059822 bps 6.872 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.34414688771859 % 1.344 %   100 bps 100.000 Gbps   1.34414688771859 bps 1.344 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.41772503876963 % 1.418 %   400 bps 400.000 Gbps   5.6709001550785 bps 5.671 Gbps 
NIX.cz → Praha  6.70310887647153 % 6.703 %   400 bps 400.000 Gbps   26.8124355058861 bps 26.812 Gbps 
Praha → Pardubice  12.1951839209274 % 12.195 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21951857364829 bps 1.220 Gbps 
Pardubice → Praha  1.9967551583126 % 1.997 %   100 bps 100.000 Gbps   199.675699305325 bps 199.676 Mbps 
Public Internet → Praha  10.668522338577 % 10.669 %   20 bps 20.000 Gbps   2.1337044677154 bps 2.134 Gbps 
Praha → Public Internet  5.5043930001304 % 5.504 %   20 bps 20.000 Gbps   1.10087860002608 bps 1.101 Gbps 
Praha → České Budějovice  6.76775498359176 % 6.768 %   20 bps 20.000 Gbps   1.35355099671835 bps 1.354 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.19680693418979 % 1.197 %   20 bps 20.000 Gbps   239.361386837958 bps 239.361 Mbps 
Brno → Zlín  9.72106221408048 % 9.721 %   10 bps 10.000 Gbps   972.106221408049 bps 972.106 Mbps 
Zlín → Brno  1.52639770631931 % 1.526 %   10 bps 10.000 Gbps   152.639770631931 bps 152.640 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  3.26978063576284 % 3.270 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.6978063576284 bps 32.698 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.5794841883358 % 1.579 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.794841883358 bps 15.795 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0221394720214149 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   221.394720214149 bps 221.395 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.58191791034109 % 4.582 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   45.8191791034108 bps 45.819 Kbps 
Ústí nad Labem → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Praha → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0734580532119713 % 0.073 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   7.34580532119713 bps 7.346 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.116518579628579 % 0.117 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.6518579628579 bps 11.652 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.429188893769587 % 0.429 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.29188893769587 bps 4.292 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0312045986839972 % 0.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   312.045986839972 bps 312.046 Kbps 
Summary  empty NA   3.008 bps 3.008 Tbps   97.0347962441212 bps 97.035 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Nov 24 00:05:09 2022