CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2022 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2022/11/24

Average load for period: 2022/11/24 00:00:00 - 2022/11/24 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2022/11/24 00:00:00 - 2022/11/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2022/11/24
ACONET->Brno  1.613%  Brno->ACONET  11.302%  Brno->Lednice  7.993%  Lednice->Brno  20.097%  Brno->SANET  8.704%  SANET->Brno  2.171%  Brno->Vyškov  15.352%  Vyškov->Brno  1.039%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.117e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  0.073e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.500%  Tábor->České Budějovice  0.246%  Brno->Jihlava  1.708%  Jihlava->Brno  0.884%  České Budějovice->Jihlava  0.580e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.726e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.442%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.090%  Jihlava->Telč  0.648%  Telč->Jihlava  0.103%  Hradec Králové->Liberec  1.470%  Liberec->Hradec Králové  0.228%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.314e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.408e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.105e-3 %  Brno->Olomouc  NA  Olomouc->Brno  NA  Hradec Králové->Olomouc  NA  Olomouc->Hradec Králové  NA  Olomouc->Ostrava  NA  Ostrava->Olomouc  NA  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava  NA  Ostrava->Brno  NA  Karviná->Ostrava  1.796%  Ostrava->Karviná  2.107%  Opava->Ostrava  1.796%  Ostrava->Opava  2.109%  Ostrava->Pionier  1.134%  Pionier->Ostrava  0.288%  Hradec Králové->Pardubice  0.042%  Pardubice->Hradec Králové  0.073%  Cheb->Plzeň  0.049%  Plzeň->Cheb  0.213%  Jihlava->Plzeň  0.061%  Plzeň->Jihlava  0.239%  Plzeň->Praha  2.064%  Praha->Plzeň  3.043%  Poděbrady->Praha  2.170%  Praha->Poděbrady  15.306%  AMS-IX->Praha  28.452%  Praha->AMS-IX  0.948%  Brno->Praha  2.372%  Praha->Brno  6.471%  České Budějovice->Praha  1.511%  Praha->České Budějovice  5.746%  GÉANT2->Praha  14.539%  Praha->GÉANT2  3.900%  Hradec Králové->Praha  1.275%  Praha->Hradec Králové  6.228%  Pardubice->Praha  1.791%  Praha->Pardubice  10.361%  Děčín->Ústí nad
Labem  1.375%  Ústí nad
Labem->Děčín  2.451%  Most->Ústí nad
Labem  4.793e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.030%  Praha->Ústí nad
Labem : DOWN Ústí nad
Labem->Praha : DOWN Brno->Zlín  8.579%  Zlín->Brno  1.467%  NIX.cz->Praha  5.858%  Praha->NIX.cz  1.339%  Praha->Public Internet  5.130%  Public Internet->Praha  9.631% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2022/11/24 00:00:00 - 2022/11/24 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2022/11/24 00:00:00 - 2022/11/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.61285430717317 % 1.613 %   10 bps 10.000 Gbps   161.285430717316 bps 161.285 Mbps 
Brno → ACONET  11.3016201592364 % 11.302 %   10 bps 10.000 Gbps   1.13016201592364 bps 1.130 Gbps 
Lednice → Brno  20.0965385030813 % 20.097 %   1000 bps 1000.000 Mbps   200.965385030813 bps 200.965 Mbps 
Brno → Lednice  7.99316533494825 % 7.993 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.9316533494825 bps 79.932 Mbps 
SANET → Brno  2.17133340463301 % 2.171 %   40 bps 40.000 Gbps   868.533361853204 bps 868.533 Mbps 
Brno → SANET  8.70436308635133 % 8.704 %   40 bps 40.000 Gbps   3.48174523454053 bps 3.482 Gbps 
Brno → Vyškov  15.3520164683769 % 15.352 %   1000 bps 1000.000 Mbps   153.520164683769 bps 153.520 Mbps 
Vyškov → Brno  1.03935600764258 % 1.039 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.3935600764258 bps 10.394 Mbps 
Brno → Jihlava  1.70826569311157 % 1.708 %   100 bps 100.000 Gbps   1.70826569311157 bps 1.708 Gbps 
Jihlava → Brno  0.884108338847185 % 0.884 %   100 bps 100.000 Gbps   884.108338847185 bps 884.108 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.442387948612808 % 0.442 %   10 bps 10.000 Gbps   44.2387948612808 bps 44.239 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0899244955756978 % 0.090 %   10 bps 10.000 Gbps   8.99244955756977 bps 8.992 Mbps 
Jihlava → Telč  0.648479358826628 % 0.648 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.48479358826628 bps 6.485 Mbps 
Telč → Jihlava  0.102909962478602 % 0.103 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.02909962478602 bps 1.029 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.580105510629033 % 0.580 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   116.021102125807 bps 116.021 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.725854061238818 % 0.726 e-3 %   20 bps 20.000 Gbps   145.170812247764 bps 145.171 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.46963346427979 % 1.470 %   100 bps 100.000 Gbps   1.46963346427979 bps 1.470 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.227762719812032 % 0.228 %   100 bps 100.000 Gbps   227.762719812032 bps 227.763 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313882561761662 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.553024704665 bps 125.553 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313915108956926 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.56604358277 bps 125.566 Kbps 
Most → Děčín  0.407525534086598 % 0.408 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.07525534086598 bps 4.075 Kbps 
Děčín → Most  0.26011353117688 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6011353117688 bps 2.601 Kbps 
Most → Plzeň  0.206942741878121 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06942741878121 bps 2.069 Kbps 
Plzeň → Most  0.104941009180705 % 0.105 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.04941009180705 bps 1.049 Kbps 
Brno->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Hradec Králové->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Hradec Králové  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Ostrava  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Karviná → Ostrava  1.79574191933283 % 1.796 %   10 bps 10.000 Gbps   179.574191933283 bps 179.574 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.10720211445719 % 2.107 %   10 bps 10.000 Gbps   210.720211445719 bps 210.720 Mbps 
Opava → Ostrava  1.79595370077869 % 1.796 %   10 bps 10.000 Gbps   179.595370077869 bps 179.595 Mbps 
Ostrava → Opava  2.10865129553591 % 2.109 %   10 bps 10.000 Gbps   210.865129553591 bps 210.865 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.13373897260299 % 1.134 %   10 bps 10.000 Gbps   113.373897260299 bps 113.374 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.287767284620863 % 0.288 %   10 bps 10.000 Gbps   28.7767284620863 bps 28.777 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.0730618136054574 % 0.073 %   10 bps 10.000 Gbps   7.30618136054573 bps 7.306 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.0424533903590669 % 0.042 %   100 bps 100.000 Gbps   4.24634967045806 bps 4.246 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0490253117258687 % 0.049 %   10 bps 10.000 Gbps   4.90253117258687 bps 4.903 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.213086899064065 % 0.213 %   10 bps 10.000 Gbps   21.3086899064065 bps 21.309 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.239385045054363 % 0.239 %   100 bps 100.000 Gbps   239.385045054362 bps 239.385 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0612622384647242 % 0.061 %   100 bps 100.000 Gbps   61.2622384647242 bps 61.262 Mbps 
Plzeň → Praha  2.06380245553778 % 2.064 %   100 bps 100.000 Gbps   2.06380245553778 bps 2.064 Gbps 
Praha → Plzeň  3.04293562401074 % 3.043 %   100 bps 100.000 Gbps   3.04293562401074 bps 3.043 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.16968978195524 % 2.170 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.6968978195524 bps 21.697 Mbps 
Praha → Poděbrady  15.3064374894582 % 15.306 %   1000 bps 1000.000 Mbps   153.064374894581 bps 153.064 Mbps 
Praha → AMS-IX  0.947854917479755 % 0.948 %   10 bps 10.000 Gbps   94.7854917479754 bps 94.785 Mbps 
AMS-IX → Praha  28.4522841491785 % 28.452 %   10 bps 10.000 Gbps   2.84522841491785 bps 2.845 Gbps 
Brno → Praha  2.37234752085319 % 2.372 %   100 bps 100.000 Gbps   2.37234752085319 bps 2.372 Gbps 
Praha → Brno  6.4706491991956 % 6.471 %   100 bps 100.000 Gbps   6.4706491991956 bps 6.471 Gbps 
GÉANT2 → Praha  14.5387897346289 % 14.539 %   100 bps 100.000 Gbps   14.5387883289117 bps 14.539 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.89956146108371 % 3.900 %   100 bps 100.000 Gbps   3.89956132952123 bps 3.900 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.22752081802047 % 6.228 %   100 bps 100.000 Gbps   6.22752081802047 bps 6.228 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.27543602579028 % 1.275 %   100 bps 100.000 Gbps   1.27543602579028 bps 1.275 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.33877190323582 % 1.339 %   400 bps 400.000 Gbps   5.35215028193699 bps 5.352 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.85756356185853 % 5.858 %   400 bps 400.000 Gbps   23.416996191242 bps 23.417 Gbps 
Pardubice → Praha  1.79070203452927 % 1.791 %   100 bps 100.000 Gbps   179.07059665241 bps 179.071 Mbps 
Praha → Pardubice  10.3606569678597 % 10.361 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03606608824866 bps 1.036 Gbps 
Public Internet → Praha  9.63126124305241 % 9.631 %   20 bps 20.000 Gbps   1.92625224861048 bps 1.926 Gbps 
Praha → Public Internet  5.13002025571536 % 5.130 %   20 bps 20.000 Gbps   1.02600405114307 bps 1.026 Gbps 
Praha → České Budějovice  5.74564226334464 % 5.746 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14912845266893 bps 1.149 Gbps 
České Budějovice → Praha  1.51137211227901 % 1.511 %   20 bps 20.000 Gbps   302.274422455802 bps 302.274 Mbps 
Zlín → Brno  1.46720734361875 % 1.467 %   10 bps 10.000 Gbps   146.720734361876 bps 146.721 Mbps 
Brno → Zlín  8.57853861396803 % 8.579 %   10 bps 10.000 Gbps   857.853861396803 bps 857.854 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  1.3749068432935 % 1.375 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.749068432935 bps 13.749 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  2.45105791660352 % 2.451 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.5105791660352 bps 24.511 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.79300539745276 % 4.793 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.9300539745276 bps 47.930 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0299555177341131 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   299.555177341131 bps 299.555 Kbps 
Praha → Ústí nad Labem  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ústí nad Labem → Praha  empty NA - interface DOWN   10 bps 10.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  0.0734224922392185 % 0.073 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   7.34224922392185 bps 7.342 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.11652759822272 % 0.117 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   11.652759822272 bps 11.653 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.499691932518141 % 0.500 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.99691932518141 bps 4.997 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.246227051795231 % 0.246 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.46227051795231 bps 2.462 Mbps 
Summary  empty NA   3.008 bps 3.008 Tbps   90.1433095580508 bps 90.143 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Nov 25 00:04:36 2022