CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/1/19

Average load for period: 2023/01/19 00:00:00 - 2023/01/19 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/19 00:00:00 - 2023/01/19 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/1/19
ACONET->Brno  6.708%  Brno->ACONET  13.151%  Brno->Lednice  6.450%  Lednice->Brno  19.686%  Brno->SANET  9.775%  SANET->Brno  2.068%  Brno->Vyškov  12.356%  Vyškov->Brno  1.279%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.012e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.343%  Tábor->České Budějovice  0.028%  Brno->Jihlava  0.055%  Jihlava->Brno  0.088%  České Budějovice->Jihlava  0.193e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.193e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.418%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.126%  Jihlava->Telč  2.518e-3 %  Telč->Jihlava  0.438e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.188%  Liberec->Hradec Králové  0.240%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.312e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.313e-3 %  Děčín->Most  0.263e-3 %  Most->Děčín  0.411e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.133e-3 %  Brno->Olomouc  1.609%  Olomouc->Brno  0.192%  Hradec Králové->Olomouc  2.126%  Olomouc->Hradec Králové  0.783%  Olomouc->Ostrava  3.357%  Ostrava->Olomouc  0.864%  Olomouc->Zlín  0.078e-3 %  Zlín->Olomouc  0.121e-3 %  Brno->Ostrava  0.096e-3 %  Ostrava->Brno  0.091e-3 %  Karviná->Ostrava  0.862%  Ostrava->Karviná  1.721%  Opava->Ostrava  0.862%  Ostrava->Opava  1.721%  Ostrava->Pionier  6.538%  Pionier->Ostrava  1.696%  Hradec Králové->Pardubice  0.226e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.227e-3 %  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  0.215%  Jihlava->Plzeň  0.104%  Plzeň->Jihlava  8.663e-3 %  Plzeň->Praha  1.773%  Praha->Plzeň  2.120%  Poděbrady->Praha  2.797%  Praha->Poděbrady  13.793%  AMS-IX->Praha  50.806%  Praha->AMS-IX  50.547%  Brno->Praha  3.387%  Praha->Brno  7.189%  České Budějovice->Praha  0.113%  Praha->České Budějovice  0.747%  GÉANT2->Praha  4.786%  Praha->GÉANT2  2.920%  Hradec Králové->Praha  2.981%  Praha->Hradec Králové  7.223%  Pardubice->Praha  2.438%  Praha->Pardubice  8.677%  Praha->Ústí nad
Labem  1.083%  Ústí nad
Labem->Praha  0.232%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.320%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.972%  Most->Ústí nad
Labem  7.922e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.054%  Brno->Zlín  6.397%  Zlín->Brno  6.868%  NIX.cz->Praha  5.185%  Praha->NIX.cz  1.435%  Praha->Public Internet  5.589%  Public Internet->Praha  8.589% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/19 00:00:00 - 2023/01/19 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/19 00:00:00 - 2023/01/19 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  6.70838136959936 % 6.708 %   10 bps 10.000 Gbps   670.838136959936 bps 670.838 Mbps 
Brno → ACONET  13.1507983411694 % 13.151 %   10 bps 10.000 Gbps   1.31507983411694 bps 1.315 Gbps 
Brno → Lednice  6.44975964655661 % 6.450 %   1000 bps 1000.000 Mbps   64.4975964655661 bps 64.498 Mbps 
Lednice → Brno  19.6855643019931 % 19.686 %   1000 bps 1000.000 Mbps   196.855643019931 bps 196.856 Mbps 
SANET → Brno  2.06813056506907 % 2.068 %   40 bps 40.000 Gbps   827.252226027628 bps 827.252 Mbps 
Brno → SANET  9.77529186174751 % 9.775 %   40 bps 40.000 Gbps   3.910116744699 bps 3.910 Gbps 
Brno → Vyškov  12.3560148079474 % 12.356 %   1000 bps 1000.000 Mbps   123.560148079474 bps 123.560 Mbps 
Vyškov → Brno  1.27890469335552 % 1.279 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.7890469335552 bps 12.789 Mbps 
Jihlava → Brno  0.08848204125867 % 0.088 %   100 bps 100.000 Gbps   88.48204125867 bps 88.482 Mbps 
Brno → Jihlava  0.0547890176639882 % 0.055 %   100 bps 100.000 Gbps   54.7890176639882 bps 54.789 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.417856299630221 % 0.418 %   10 bps 10.000 Gbps   41.7856299630221 bps 41.786 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.126296854874039 % 0.126 %   10 bps 10.000 Gbps   12.6296854874039 bps 12.630 Mbps 
Telč → Jihlava  0.438230838407146 % 0.438 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   438.230838407146 bps 438.231 Kbps 
Jihlava → Telč  2.51782437648111 % 2.518 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.51782437648112 bps 2.518 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.192522047454186 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2522047454186 bps 19.252 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.193156131997171 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3156131997171 bps 19.316 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.1880105534727 % 1.188 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1880105534727 bps 1.188 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.239989719861859 % 0.240 %   100 bps 100.000 Gbps   239.989719861859 bps 239.990 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313372918364753 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.349167345901 bps 125.349 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312482529249386 % 0.312 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   124.993011699754 bps 124.993 Kbps 
Děčín → Most  0.263032295679539 % 0.263 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.63032295679539 bps 2.630 Kbps 
Most → Děčín  0.411480530049416 % 0.411 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11480530049417 bps 4.115 Kbps 
Most → Plzeň  0.207226879753672 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07226879753672 bps 2.072 Kbps 
Plzeň → Most  0.132901108271084 % 0.133 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.32901108271084 bps 1.329 Kbps 
Olomouc → Brno  0.191751167538181 % 0.192 %   400 bps 400.000 Gbps   767.004670152722 bps 767.005 Mbps 
Brno → Olomouc  1.60868962507765 % 1.609 %   400 bps 400.000 Gbps   6.4347585003106 bps 6.435 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.782856959212891 % 0.783 %   400 bps 400.000 Gbps   3.13142783685157 bps 3.131 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  2.12605393115162 % 2.126 %   400 bps 400.000 Gbps   8.50421572460648 bps 8.504 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.86416832226631 % 0.864 %   400 bps 400.000 Gbps   3.45667328906524 bps 3.457 Gbps 
Olomouc → Ostrava  3.35661237105567 % 3.357 %   400 bps 400.000 Gbps   13.4264494842227 bps 13.426 Gbps 
Olomouc → Zlín  0.0779529191622072 % 0.078 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   7.79529191622071 bps 7.795 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.120836176783334 % 0.121 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   12.0836176783334 bps 12.084 Kbps 
Ostrava → Brno  0.0912649339713384 % 0.091 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   91.2649339713384 bps 91.265 Kbps 
Brno → Ostrava  0.095707698415769 % 0.096 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   95.707698415769 bps 95.708 Kbps 
Karviná → Ostrava  0.862274350954024 % 0.862 %   10 bps 10.000 Gbps   86.2274350954024 bps 86.227 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.72126111538352 % 1.721 %   10 bps 10.000 Gbps   172.126111538352 bps 172.126 Mbps 
Ostrava → Opava  1.72126111538352 % 1.721 %   10 bps 10.000 Gbps   172.126111538352 bps 172.126 Mbps 
Opava → Ostrava  0.862274350954024 % 0.862 %   10 bps 10.000 Gbps   86.2274350954024 bps 86.227 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.53840843435522 % 6.538 %   10 bps 10.000 Gbps   653.840843435522 bps 653.841 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.69569587243808 % 1.696 %   10 bps 10.000 Gbps   169.569587243808 bps 169.570 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.227416925861739 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.7743731480102 bps 90.774 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.225962164681208 % 0.226 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.2609658992462 bps 90.261 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.03327725730429 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.327725730429 bps 3.328 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.214623512716471 % 0.215 %   10 bps 10.000 Gbps   21.4623512716471 bps 21.462 Mbps 
Plzeň → Jihlava  8.66344674039033 % 8.663 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   8.66344674039033 bps 8.663 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.103705000582935 % 0.104 %   100 bps 100.000 Gbps   103.705000582935 bps 103.705 Mbps 
Praha → Plzeň  2.11989712547138 % 2.120 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11989712547138 bps 2.120 Gbps 
Plzeň → Praha  1.77283590412508 % 1.773 %   100 bps 100.000 Gbps   1.77283590412508 bps 1.773 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.79653412091644 % 2.797 %   1000 bps 1000.000 Mbps   27.9653412091644 bps 27.965 Mbps 
Praha → Poděbrady  13.792873164718 % 13.793 %   1000 bps 1000.000 Mbps   137.92873164718 bps 137.929 Mbps 
AMS-IX → Praha  50.8063542477251 % 50.806 %   10 bps 10.000 Gbps   5.08063542477251 bps 5.081 Gbps 
Praha → AMS-IX  50.5467956461584 % 50.547 %   10 bps 10.000 Gbps   5.05467956461584 bps 5.055 Gbps 
Brno → Praha  3.3872825824204 % 3.387 %   100 bps 100.000 Gbps   3.38728258242039 bps 3.387 Gbps 
Praha → Brno  7.18944031087561 % 7.189 %   100 bps 100.000 Gbps   7.18944031087563 bps 7.189 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.9202402087976 % 2.920 %   100 bps 100.000 Gbps   2.92024000786995 bps 2.920 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.78596968629269 % 4.786 %   100 bps 100.000 Gbps   4.78596746715298 bps 4.786 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.22289421515616 % 7.223 %   100 bps 100.000 Gbps   7.22289421515617 bps 7.223 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.98094931174301 % 2.981 %   100 bps 100.000 Gbps   2.98094931174301 bps 2.981 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.18525268539882 % 5.185 %   400 bps 400.000 Gbps   20.7410107415953 bps 20.741 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.43533109271959 % 1.435 %   400 bps 400.000 Gbps   5.74132437087837 bps 5.741 Gbps 
Praha → Pardubice  8.67730085870641 % 8.677 %   100 bps 100.000 Gbps   867.730830739729 bps 867.731 Mbps 
Pardubice → Praha  2.43767245974727 % 2.438 %   100 bps 100.000 Gbps   243.76816663147 bps 243.768 Mbps 
Praha → Public Internet  5.58922587079515 % 5.589 %   20 bps 20.000 Gbps   1.11784517415903 bps 1.118 Gbps 
Public Internet → Praha  8.58909205875317 % 8.589 %   20 bps 20.000 Gbps   1.71781841175064 bps 1.718 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.231979361523981 % 0.232 %   100 bps 100.000 Gbps   231.979361523981 bps 231.979 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.08322470125936 % 1.083 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08322470125936 bps 1.083 Gbps 
České Budějovice → Praha  0.112713951724902 % 0.113 %   20 bps 20.000 Gbps   22.5427903449804 bps 22.543 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.747044198633418 % 0.747 %   20 bps 20.000 Gbps   149.408839726683 bps 149.409 Mbps 
Brno → Zlín  6.39735960853041 % 6.397 %   10 bps 10.000 Gbps   639.735960853042 bps 639.736 Mbps 
Zlín → Brno  6.86787837240623 % 6.868 %   10 bps 10.000 Gbps   686.787837240622 bps 686.788 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.971912410922351 % 0.972 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.71912410922351 bps 9.719 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.319576664485724 % 0.320 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.19576664485724 bps 3.196 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0544260457478702 % 0.054 %   1000 bps 1000.000 Mbps   544.260457478702 bps 544.260 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  7.92179593231554 % 7.922 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.2179593231554 bps 79.218 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942732338754075 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2732338754077 bps 94.273 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01232742271523 % 1.012 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.232742271523 bps 101.233 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.027748325061292 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   277.48325061292 bps 277.483 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.342527071819157 % 0.343 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.42527071819157 bps 3.425 Mbps 
Summary  empty NA   5.956 bps 5.956 Tbps   121.889454378871 bps 121.889 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Jan 20 00:04:36 2023