CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/1/20

Average load for period: 2023/01/20 00:00:00 - 2023/01/20 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/20 00:00:00 - 2023/01/20 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/1/20
ACONET->Brno  2.356%  Brno->ACONET  11.996%  Brno->Lednice  5.094%  Lednice->Brno  19.440%  Brno->SANET  6.992%  SANET->Brno  1.916%  Brno->Vyškov  9.373%  Vyškov->Brno  1.284%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.942e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.013e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.370%  Tábor->České Budějovice  0.031%  Brno->Jihlava  0.057%  Jihlava->Brno  0.095%  České Budějovice->Jihlava  0.193e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.194e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.448%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.148%  Jihlava->Telč  2.470e-3 %  Telč->Jihlava  0.397e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.047%  Liberec->Hradec Králové  0.192%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.313e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.410e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.124e-3 %  Brno->Olomouc  1.139%  Olomouc->Brno  0.166%  Hradec Králové->Olomouc  1.705%  Olomouc->Hradec Králové  0.980%  Olomouc->Ostrava  2.538%  Ostrava->Olomouc  0.993%  Olomouc->Zlín  0.078e-3 %  Zlín->Olomouc  0.121e-3 %  Brno->Ostrava : DOWN Ostrava->Brno : DOWN Karviná->Ostrava  0.812%  Ostrava->Karviná  1.524%  Opava->Ostrava  0.812%  Ostrava->Opava  1.524%  Ostrava->Pionier  1.444%  Pionier->Ostrava  1.730%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.038%  Plzeň->Cheb  0.172%  Jihlava->Plzeň  2.735e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.027%  Plzeň->Praha  2.453%  Praha->Plzeň  2.215%  Poděbrady->Praha  2.397%  Praha->Poděbrady  9.497%  AMS-IX->Praha  43.897%  Praha->AMS-IX  43.862%  Brno->Praha  2.081%  Praha->Brno  6.051%  České Budějovice->Praha  0.185%  Praha->České Budějovice  0.534%  GÉANT2->Praha  3.679%  Praha->GÉANT2  2.397%  Hradec Králové->Praha  1.431%  Praha->Hradec Králové  6.100%  Pardubice->Praha  4.514%  Praha->Pardubice  7.806%  Praha->Ústí nad
Labem  0.914%  Ústí nad
Labem->Praha  0.202%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.254%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.998%  Most->Ústí nad
Labem  5.334e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.033%  Brno->Zlín  5.075%  Zlín->Brno  5.759%  NIX.cz->Praha  4.103%  Praha->NIX.cz  1.389%  Praha->Public Internet  5.625%  Public Internet->Praha  7.484% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/20 00:00:00 - 2023/01/20 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/20 00:00:00 - 2023/01/20 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  11.9958234297155 % 11.996 %   10 bps 10.000 Gbps   1.19958234297156 bps 1.200 Gbps 
ACONET → Brno  2.35630853337202 % 2.356 %   10 bps 10.000 Gbps   235.630853337202 bps 235.631 Mbps 
Lednice → Brno  19.4399180914419 % 19.440 %   1000 bps 1000.000 Mbps   194.399180914419 bps 194.399 Mbps 
Brno → Lednice  5.09432664337787 % 5.094 %   1000 bps 1000.000 Mbps   50.9432664337787 bps 50.943 Mbps 
SANET → Brno  1.9157284685892 % 1.916 %   40 bps 40.000 Gbps   766.291387435678 bps 766.291 Mbps 
Brno → SANET  6.99171152311487 % 6.992 %   40 bps 40.000 Gbps   2.79668460924595 bps 2.797 Gbps 
Vyškov → Brno  1.28439021248491 % 1.284 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.8439021248491 bps 12.844 Mbps 
Brno → Vyškov  9.37251361768254 % 9.373 %   1000 bps 1000.000 Mbps   93.7251361768254 bps 93.725 Mbps 
Jihlava → Brno  0.0948442144105491 % 0.095 %   100 bps 100.000 Gbps   94.8442144105491 bps 94.844 Mbps 
Brno → Jihlava  0.0574567086811015 % 0.057 %   100 bps 100.000 Gbps   57.4567086811015 bps 57.457 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.14807146144079 % 0.148 %   10 bps 10.000 Gbps   14.807146144079 bps 14.807 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.448190660530129 % 0.448 %   10 bps 10.000 Gbps   44.819066053013 bps 44.819 Mbps 
Telč → Jihlava  0.396662185328389 % 0.397 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   396.66218532839 bps 396.662 Kbps 
Jihlava → Telč  2.47011044248667 % 2.470 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.47011044248666 bps 2.470 Mbps 
Jihlava → České Budějovice  0.193718948262916 % 0.194 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3718948262916 bps 19.372 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.192533978697121 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2533978697121 bps 19.253 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.04726275147303 % 1.047 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04726275147303 bps 1.047 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.192251205041594 % 0.192 %   100 bps 100.000 Gbps   192.251205041594 bps 192.251 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312878781621291 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.151512648516 bps 125.152 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313475890468185 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.390356187274 bps 125.390 Kbps 
Most → Děčín  0.409558030798217 % 0.410 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09558030798217 bps 4.096 Kbps 
Děčín → Most  0.260196866583734 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60196866583734 bps 2.602 Kbps 
Plzeň → Most  0.123755342587193 % 0.124 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.23755342587193 bps 1.238 Kbps 
Most → Plzeň  0.206993791737729 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06993791737729 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.165959628853418 % 0.166 %   400 bps 400.000 Gbps   663.838515413672 bps 663.839 Mbps 
Brno → Olomouc  1.13886843371956 % 1.139 %   400 bps 400.000 Gbps   4.55547373487824 bps 4.555 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.70478593761484 % 1.705 %   400 bps 400.000 Gbps   6.81914375045935 bps 6.819 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.979651048008263 % 0.980 %   400 bps 400.000 Gbps   3.91860419203305 bps 3.919 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.992616267182849 % 0.993 %   400 bps 400.000 Gbps   3.9704650687314 bps 3.970 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.5381069006834 % 2.538 %   400 bps 400.000 Gbps   10.1524276027336 bps 10.152 Gbps 
Olomouc → Zlín  0.0777262893984994 % 0.078 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   7.77262893984995 bps 7.773 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.120743446420776 % 0.121 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   12.0743446420776 bps 12.074 Kbps 
Brno → Ostrava  empty NA - interface DOWN   100 bps 100.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Brno  empty NA - interface DOWN   100 bps 100.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Karviná → Ostrava  0.812382271094036 % 0.812 %   10 bps 10.000 Gbps   81.2382271094036 bps 81.238 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.52397063222551 % 1.524 %   10 bps 10.000 Gbps   152.397063222551 bps 152.397 Mbps 
Ostrava → Opava  1.52397063222551 % 1.524 %   10 bps 10.000 Gbps   152.397063222551 bps 152.397 Mbps 
Opava → Ostrava  0.812382271094036 % 0.812 %   10 bps 10.000 Gbps   81.2382271094036 bps 81.238 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.72953958964351 % 1.730 %   10 bps 10.000 Gbps   172.953958964351 bps 172.954 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.44402150232681 % 1.444 %   10 bps 10.000 Gbps   144.402150232681 bps 144.402 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.226877905281323 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.7511621125293 bps 90.751 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.227995041983533 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.1980167934133 bps 91.198 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.171824161216953 % 0.172 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1824161216953 bps 17.182 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0382389716998883 % 0.038 %   10 bps 10.000 Gbps   3.82389716998883 bps 3.824 Mbps 
Jihlava → Plzeň  2.73546995893496 % 2.735 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.73546995893495 bps 2.735 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.0272459957573462 % 0.027 %   100 bps 100.000 Gbps   27.2459957573462 bps 27.246 Mbps 
Plzeň → Praha  2.45255775532175 % 2.453 %   100 bps 100.000 Gbps   2.45255775532175 bps 2.453 Gbps 
Praha → Plzeň  2.21463208173867 % 2.215 %   100 bps 100.000 Gbps   2.21463208173867 bps 2.215 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.397131496905 % 2.397 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.97131496905 bps 23.971 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.49716230491512 % 9.497 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.9716230491512 bps 94.972 Mbps 
AMS-IX → Praha  43.8967874188609 % 43.897 %   10 bps 10.000 Gbps   4.3896787418861 bps 4.390 Gbps 
Praha → AMS-IX  43.8615307481601 % 43.862 %   10 bps 10.000 Gbps   4.38615307481601 bps 4.386 Gbps 
Praha → Brno  6.0511067302895 % 6.051 %   100 bps 100.000 Gbps   6.0511067302895 bps 6.051 Gbps 
Brno → Praha  2.0809686005726 % 2.081 %   100 bps 100.000 Gbps   2.0809686005726 bps 2.081 Gbps 
GÉANT2 → Praha  3.67894185422077 % 3.679 %   100 bps 100.000 Gbps   3.67893640613898 bps 3.679 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.39687127166335 % 2.397 %   100 bps 100.000 Gbps   2.39687074069106 bps 2.397 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.43108670562671 % 1.431 %   100 bps 100.000 Gbps   1.43108670562671 bps 1.431 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.10004518612935 % 6.100 %   100 bps 100.000 Gbps   6.10004518612935 bps 6.100 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.10303957253629 % 4.103 %   400 bps 400.000 Gbps   16.4121582901452 bps 16.412 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.38867694380707 % 1.389 %   400 bps 400.000 Gbps   5.5547077752283 bps 5.555 Gbps 
Pardubice → Praha  4.51430799991402 % 4.514 %   100 bps 100.000 Gbps   451.432618550261 bps 451.433 Mbps 
Praha → Pardubice  7.8061022699323 % 7.806 %   100 bps 100.000 Gbps   780.611826177808 bps 780.612 Mbps 
Public Internet → Praha  7.48395480841311 % 7.484 %   20 bps 20.000 Gbps   1.49679096168262 bps 1.497 Gbps 
Praha → Public Internet  5.62453164020938 % 5.625 %   20 bps 20.000 Gbps   1.12490632804188 bps 1.125 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.914475676880109 % 0.914 %   100 bps 100.000 Gbps   914.475676880108 bps 914.476 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.202110181278674 % 0.202 %   100 bps 100.000 Gbps   202.110181278674 bps 202.110 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.184912638459983 % 0.185 %   20 bps 20.000 Gbps   36.9825276919966 bps 36.983 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.534128844969853 % 0.534 %   20 bps 20.000 Gbps   106.825768993971 bps 106.826 Mbps 
Brno → Zlín  5.07543380679556 % 5.075 %   10 bps 10.000 Gbps   507.543380679555 bps 507.543 Mbps 
Zlín → Brno  5.75927528930213 % 5.759 %   10 bps 10.000 Gbps   575.927528930212 bps 575.928 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.99809725815968 % 0.998 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.98097258159681 bps 9.981 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.25399245983073 % 0.254 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.5399245983073 bps 2.540 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  5.33435760288389 % 5.334 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.3435760288389 bps 53.344 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0330104942331704 % 0.033 %   1000 bps 1000.000 Mbps   330.104942331703 bps 330.105 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942203054953387 % 0.942 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2203054953387 bps 94.220 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01349170458303 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.349170458303 bps 101.349 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0313624727706949 % 0.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   313.624727706949 bps 313.625 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.370099161659449 % 0.370 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.70099161659449 bps 3.701 Mbps 
Summary  empty NA   5.956 bps 5.956 Tbps   101.203043201572 bps 101.203 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Jan 21 00:04:52 2023