CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/1/21

Average load for period: 2023/01/21 00:00:00 - 2023/01/21 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/21 00:00:00 - 2023/01/21 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/1/21
ACONET->Brno  3.152%  Brno->ACONET  7.168%  Brno->Lednice  5.327%  Lednice->Brno  18.354%  Brno->SANET  3.955%  SANET->Brno  1.495%  Brno->Vyškov  4.916%  Vyškov->Brno  1.315%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.071%  Tábor->České Budějovice  8.120e-3 %  Brno->Jihlava  0.025%  Jihlava->Brno  0.109%  České Budějovice->Jihlava  0.192e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.193e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.477%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.172%  Jihlava->Telč  0.484e-3 %  Telč->Jihlava  0.122e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.763%  Liberec->Hradec Králové  0.175%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.314e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.412e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.126e-3 %  Brno->Olomouc  1.042%  Olomouc->Brno  0.153%  Hradec Králové->Olomouc  0.975%  Olomouc->Hradec Králové  0.580%  Olomouc->Ostrava  1.944%  Ostrava->Olomouc  0.612%  Olomouc->Zlín  0.159e-3 %  Zlín->Olomouc  0.141e-3 %  Brno->Ostrava : DOWN Ostrava->Brno : DOWN Karviná->Ostrava  0.815%  Ostrava->Karviná  1.259%  Opava->Ostrava  0.815%  Ostrava->Opava  1.259%  Ostrava->Pionier  0.725%  Pionier->Ostrava  1.551%  Hradec Králové->Pardubice  0.226e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.017%  Plzeň->Cheb  0.071%  Jihlava->Plzeň  0.985e-3 %  Plzeň->Jihlava  2.506e-3 %  Plzeň->Praha  1.837%  Praha->Plzeň  2.090%  Poděbrady->Praha  1.903%  Praha->Poděbrady  10.450%  AMS-IX->Praha  37.321%  Praha->AMS-IX  36.992%  Brno->Praha  2.081%  Praha->Brno  3.536%  České Budějovice->Praha  0.075%  Praha->České Budějovice  0.249%  GÉANT2->Praha  2.682%  Praha->GÉANT2  1.914%  Hradec Králové->Praha  1.655%  Praha->Hradec Králové  3.599%  Pardubice->Praha  6.918%  Praha->Pardubice  7.353%  Praha->Ústí nad
Labem  0.627%  Ústí nad
Labem->Praha  0.141%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.064%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.571%  Most->Ústí nad
Labem  3.281e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.012%  Brno->Zlín  2.530%  Zlín->Brno  5.241%  NIX.cz->Praha  2.784%  Praha->NIX.cz  1.177%  Praha->Public Internet  4.488%  Public Internet->Praha  4.947% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/21 00:00:00 - 2023/01/21 23:59:59 SET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/21 00:00:00 - 2023/01/21 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.16841878385785 % 7.168 %   10 bps 10.000 Gbps   716.841878385785 bps 716.842 Mbps 
ACONET → Brno  3.15184446634809 % 3.152 %   10 bps 10.000 Gbps   315.184446634809 bps 315.184 Mbps 
Lednice → Brno  18.3536859684069 % 18.354 %   1000 bps 1000.000 Mbps   183.536859684069 bps 183.537 Mbps 
Brno → Lednice  5.32720495468073 % 5.327 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.2720495468073 bps 53.272 Mbps 
SANET → Brno  1.49548878189012 % 1.495 %   40 bps 40.000 Gbps   598.19551275605 bps 598.196 Mbps 
Brno → SANET  3.95528653827742 % 3.955 %   40 bps 40.000 Gbps   1.58211461531097 bps 1.582 Gbps 
Vyškov → Brno  1.31496314560933 % 1.315 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.1496314560933 bps 13.150 Mbps 
Brno → Vyškov  4.91638462165439 % 4.916 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.1638462165439 bps 49.164 Mbps 
Brno → Jihlava  0.0248130275481476 % 0.025 %   100 bps 100.000 Gbps   24.8130275481476 bps 24.813 Mbps 
Jihlava → Brno  0.109135390361833 % 0.109 %   100 bps 100.000 Gbps   109.135390361833 bps 109.135 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.171852366809247 % 0.172 %   10 bps 10.000 Gbps   17.1852366809247 bps 17.185 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.477469957492644 % 0.477 %   10 bps 10.000 Gbps   47.7469957492644 bps 47.747 Mbps 
Telč → Jihlava  0.121930437784744 % 0.122 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   121.930437784744 bps 121.930 Kbps 
Jihlava → Telč  0.484113768058872 % 0.484 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   484.113768058871 bps 484.114 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.193407202095344 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3407202095344 bps 19.341 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.192482689508437 % 0.192 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2482689508437 bps 19.248 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.175237372923027 % 0.175 %   100 bps 100.000 Gbps   175.237372923027 bps 175.237 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.762988407790134 % 0.763 %   100 bps 100.000 Gbps   762.988407790134 bps 762.988 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313505244373187 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.402097749275 bps 125.402 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313780343922722 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.512137569089 bps 125.512 Kbps 
Most → Děčín  0.411501385430204 % 0.412 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11501385430204 bps 4.115 Kbps 
Děčín → Most  0.259866014939579 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59866014939579 bps 2.599 Kbps 
Most → Plzeň  0.207174154758443 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07174154758443 bps 2.072 Kbps 
Plzeň → Most  0.12623405147318 % 0.126 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.2623405147318 bps 1.262 Kbps 
Brno → Olomouc  1.04171171881257 % 1.042 %   400 bps 400.000 Gbps   4.1668468752503 bps 4.167 Gbps 
Olomouc → Brno  0.152540689596231 % 0.153 %   400 bps 400.000 Gbps   610.162758384924 bps 610.163 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.975458634802701 % 0.975 %   400 bps 400.000 Gbps   3.90183453921081 bps 3.902 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.580026465677622 % 0.580 %   400 bps 400.000 Gbps   2.32010586271049 bps 2.320 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.611703394580758 % 0.612 %   400 bps 400.000 Gbps   2.44681357832303 bps 2.447 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.94419421900385 % 1.944 %   400 bps 400.000 Gbps   7.7767768760154 bps 7.777 Gbps 
Zlín → Olomouc  0.141330270730757 % 0.141 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   14.1330270730757 bps 14.133 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.158525606286747 % 0.159 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   15.8525606286747 bps 15.853 Kbps 
Brno → Ostrava  empty NA - interface DOWN   100 bps 100.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Brno  empty NA - interface DOWN   100 bps 100.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Karviná  1.25930329797545 % 1.259 %   10 bps 10.000 Gbps   125.930329797545 bps 125.930 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.814937504154586 % 0.815 %   10 bps 10.000 Gbps   81.4937504154586 bps 81.494 Mbps 
Ostrava → Opava  1.25930329797545 % 1.259 %   10 bps 10.000 Gbps   125.930329797545 bps 125.930 Mbps 
Opava → Ostrava  0.814937504154586 % 0.815 %   10 bps 10.000 Gbps   81.4937504154586 bps 81.494 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.55067932590352 % 1.551 %   10 bps 10.000 Gbps   155.067932590352 bps 155.068 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.7247146040151 % 0.725 %   10 bps 10.000 Gbps   72.47146040151 bps 72.471 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.226124123101696 % 0.226 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.3268550554522 bps 90.327 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.227504864119584 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8105014105446 bps 90.811 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.0706833895809507 % 0.071 %   10 bps 10.000 Gbps   7.06833895809507 bps 7.068 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0171529006427769 % 0.017 %   10 bps 10.000 Gbps   1.71529006427769 bps 1.715 Mbps 
Plzeň → Jihlava  2.50646765063775 % 2.506 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.50646765063775 bps 2.506 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.984510539472665 % 0.985 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   984.510539472666 bps 984.511 Kbps 
Praha → Plzeň  2.09030248832343 % 2.090 %   100 bps 100.000 Gbps   2.09030248832343 bps 2.090 Gbps 
Plzeň → Praha  1.83664049301333 % 1.837 %   100 bps 100.000 Gbps   1.83664049301333 bps 1.837 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.90346760777122 % 1.903 %   1000 bps 1000.000 Mbps   19.0346760777122 bps 19.035 Mbps 
Praha → Poděbrady  10.4501978748938 % 10.450 %   1000 bps 1000.000 Mbps   104.501978748938 bps 104.502 Mbps 
AMS-IX → Praha  37.3209854228776 % 37.321 %   10 bps 10.000 Gbps   3.73209854228777 bps 3.732 Gbps 
Praha → AMS-IX  36.9921961926504 % 36.992 %   10 bps 10.000 Gbps   3.69921961926504 bps 3.699 Gbps 
Brno → Praha  2.08098764075813 % 2.081 %   100 bps 100.000 Gbps   2.08098764075813 bps 2.081 Gbps 
Praha → Brno  3.5364718969049 % 3.536 %   100 bps 100.000 Gbps   3.5364718969049 bps 3.536 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.91423508504035 % 1.914 %   100 bps 100.000 Gbps   1.91423378089134 bps 1.914 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.68207714670124 % 2.682 %   100 bps 100.000 Gbps   2.68206940505706 bps 2.682 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.5992362474685 % 3.599 %   100 bps 100.000 Gbps   3.5992362474685 bps 3.599 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.65548099312168 % 1.655 %   100 bps 100.000 Gbps   1.65548099312168 bps 1.655 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.7838213386085 % 2.784 %   400 bps 400.000 Gbps   11.135285354434 bps 11.135 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.17717323895108 % 1.177 %   400 bps 400.000 Gbps   4.70869295580431 bps 4.709 Gbps 
Pardubice → Praha  6.918393421399 % 6.918 %   100 bps 100.000 Gbps   691.842754093699 bps 691.843 Mbps 
Praha → Pardubice  7.35316441448069 % 7.353 %   100 bps 100.000 Gbps   735.319326955633 bps 735.319 Mbps 
Praha → Public Internet  4.48785225671028 % 4.488 %   20 bps 20.000 Gbps   897.570451342057 bps 897.570 Mbps 
Public Internet → Praha  4.94721097557524 % 4.947 %   20 bps 20.000 Gbps   989.442195115047 bps 989.442 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.627385072239339 % 0.627 %   100 bps 100.000 Gbps   627.38507223934 bps 627.385 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.141216051177487 % 0.141 %   100 bps 100.000 Gbps   141.216051177487 bps 141.216 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.0750172489958539 % 0.075 %   20 bps 20.000 Gbps   15.0034497991708 bps 15.003 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.248697422675906 % 0.249 %   20 bps 20.000 Gbps   49.7394845351813 bps 49.739 Mbps 
Zlín → Brno  5.24099030646644 % 5.241 %   10 bps 10.000 Gbps   524.099030646645 bps 524.099 Mbps 
Brno → Zlín  2.5299115632456 % 2.530 %   10 bps 10.000 Gbps   252.99115632456 bps 252.991 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.570707409147367 % 0.571 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.70707409147368 bps 5.707 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0640232253675873 % 0.064 %   1000 bps 1000.000 Mbps   640.232253675873 bps 640.232 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0120525232253521 % 0.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   120.525232253521 bps 120.525 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.28148665975509 % 3.281 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   32.8148665975509 bps 32.815 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942814545425178 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2814545425178 bps 94.281 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01412046034099 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.412046034099 bps 101.412 Kbps 
Tábor → České Budějovice  8.11979700332886 % 8.120 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   81.1979700332885 bps 81.198 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0712657449584645 % 0.071 %   1000 bps 1000.000 Mbps   712.657449584645 bps 712.657 Kbps 
Summary  empty NA   5.956 bps 5.956 Tbps   74.2532398794494 bps 74.253 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Jan 22 00:04:57 2023