CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/1/22

Average load for period: 2023/01/22 00:00:00 - 2023/01/22 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/22 00:00:00 - 2023/01/22 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/1/22
ACONET->Brno  2.010%  Brno->ACONET  7.482%  Brno->Lednice  4.960%  Lednice->Brno  18.369%  Brno->SANET  4.403%  SANET->Brno  1.651%  Brno->Vyškov  2.827%  Vyškov->Brno  0.424%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.016e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.030%  Tábor->České Budějovice  3.608e-3 %  Brno->Jihlava  0.024%  Jihlava->Brno  0.085%  České Budějovice->Jihlava  0.192e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.193e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.268%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.110%  Jihlava->Telč  0.426e-3 %  Telč->Jihlava  0.201e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.865%  Liberec->Hradec Králové  0.219%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.313e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.409e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.125e-3 %  Brno->Olomouc  0.909%  Olomouc->Brno  0.123%  Hradec Králové->Olomouc  0.835%  Olomouc->Hradec Králové  0.635%  Olomouc->Ostrava  1.642%  Ostrava->Olomouc  0.688%  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava : DOWN Ostrava->Brno : DOWN Karviná->Ostrava  1.047%  Ostrava->Karviná  1.343%  Opava->Ostrava  1.047%  Ostrava->Opava  1.343%  Ostrava->Pionier  0.816%  Pionier->Ostrava  1.681%  Hradec Králové->Pardubice  0.226e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.227e-3 %  Cheb->Plzeň  0.023%  Plzeň->Cheb  0.202%  Jihlava->Plzeň  1.747e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.013%  Plzeň->Praha  1.229%  Praha->Plzeň  1.814%  Poděbrady->Praha  1.765%  Praha->Poděbrady  9.020%  AMS-IX->Praha  39.110%  Praha->AMS-IX  38.985%  Brno->Praha  1.220%  Praha->Brno  3.774%  České Budějovice->Praha  0.057%  Praha->České Budějovice  0.222%  GÉANT2->Praha  3.811%  Praha->GÉANT2  2.042%  Hradec Králové->Praha  1.230%  Praha->Hradec Králové  3.801%  Pardubice->Praha  4.642%  Praha->Pardubice  6.300%  Praha->Ústí nad
Labem  0.575%  Ústí nad
Labem->Praha  0.156%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.065%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.457%  Most->Ústí nad
Labem  2.697e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.215e-3 %  Brno->Zlín  NA  Zlín->Brno  NA  NIX.cz->Praha  2.910%  Praha->NIX.cz  1.134%  Praha->Public Internet  3.898%  Public Internet->Praha  5.025% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/22 00:00:00 - 2023/01/22 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/22 00:00:00 - 2023/01/22 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  7.48223033295002 % 7.482 %   10 bps 10.000 Gbps   748.223033295 bps 748.223 Mbps 
ACONET → Brno  2.01020713200976 % 2.010 %   10 bps 10.000 Gbps   201.020713200975 bps 201.021 Mbps 
Lednice → Brno  18.3693761137939 % 18.369 %   1000 bps 1000.000 Mbps   183.693761137939 bps 183.694 Mbps 
Brno → Lednice  4.95955634627493 % 4.960 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.5955634627493 bps 49.596 Mbps 
Brno → SANET  4.40272419061831 % 4.403 %   40 bps 40.000 Gbps   1.76108967624732 bps 1.761 Gbps 
SANET → Brno  1.6513798481324 % 1.651 %   40 bps 40.000 Gbps   660.551939252959 bps 660.552 Mbps 
Vyškov → Brno  0.423781729441787 % 0.424 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.23781729441787 bps 4.238 Mbps 
Brno → Vyškov  2.82651062523613 % 2.827 %   1000 bps 1000.000 Mbps   28.2651062523613 bps 28.265 Mbps 
Jihlava → Brno  0.0849899918032841 % 0.085 %   100 bps 100.000 Gbps   84.9899918032842 bps 84.990 Mbps 
Brno → Jihlava  0.0240786156445417 % 0.024 %   100 bps 100.000 Gbps   24.0786156445416 bps 24.079 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.110239526850066 % 0.110 %   10 bps 10.000 Gbps   11.0239526850066 bps 11.024 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.267818075683266 % 0.268 %   10 bps 10.000 Gbps   26.7818075683266 bps 26.782 Mbps 
Jihlava → Telč  0.425557374210703 % 0.426 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   425.557374210703 bps 425.557 Kbps 
Telč → Jihlava  0.201107664433407 % 0.201 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   201.107664433407 bps 201.108 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.192447186547307 % 0.192 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2447186547307 bps 19.245 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.192950686606355 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2950686606355 bps 19.295 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.218524450370069 % 0.219 %   100 bps 100.000 Gbps   218.524450370069 bps 218.524 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.864731588870008 % 0.865 %   100 bps 100.000 Gbps   864.731588870008 bps 864.732 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313034108411571 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.213643364629 bps 125.214 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313467258705614 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.386903482246 bps 125.387 Kbps 
Most → Děčín  0.408842899332918 % 0.409 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08842899332918 bps 4.088 Kbps 
Děčín → Most  0.261414512741133 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61414512741133 bps 2.614 Kbps 
Most → Plzeň  0.206885508472337 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06885508472337 bps 2.069 Kbps 
Plzeň → Most  0.125249394855326 % 0.125 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.25249394855326 bps 1.252 Kbps 
Brno → Olomouc  0.908921851203936 % 0.909 %   400 bps 400.000 Gbps   3.63568740481574 bps 3.636 Gbps 
Olomouc → Brno  0.123267784684844 % 0.123 %   400 bps 400.000 Gbps   493.071138739376 bps 493.071 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.835343164008088 % 0.835 %   400 bps 400.000 Gbps   3.34137265603235 bps 3.341 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.634748830991741 % 0.635 %   400 bps 400.000 Gbps   2.53899532396697 bps 2.539 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.687807358853013 % 0.688 %   400 bps 400.000 Gbps   2.75122943541205 bps 2.751 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.64176714876733 % 1.642 %   400 bps 400.000 Gbps   6.56706859506933 bps 6.567 Gbps 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno → Ostrava  empty NA - interface DOWN   100 bps 100.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Brno  empty NA - interface DOWN   100 bps 100.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Karviná  1.3430583791971 % 1.343 %   10 bps 10.000 Gbps   134.30583791971 bps 134.306 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.04716305434487 % 1.047 %   10 bps 10.000 Gbps   104.716305434487 bps 104.716 Mbps 
Opava → Ostrava  1.04716305434487 % 1.047 %   10 bps 10.000 Gbps   104.716305434487 bps 104.716 Mbps 
Ostrava → Opava  1.3430583791971 % 1.343 %   10 bps 10.000 Gbps   134.30583791971 bps 134.306 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.68148360885618 % 1.681 %   10 bps 10.000 Gbps   168.148360885618 bps 168.148 Mbps 
Ostrava → Pionier  0.816217458848766 % 0.816 %   10 bps 10.000 Gbps   81.6217458848766 bps 81.622 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.227124309807484 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.5642420920166 bps 90.564 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.225614619439797 % 0.226 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.0606279653278 bps 90.061 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.202470076961298 % 0.202 %   10 bps 10.000 Gbps   20.2470076961298 bps 20.247 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0226631189838549 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.26631189838549 bps 2.266 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.0130346370641336 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   13.0346370641336 bps 13.035 Mbps 
Jihlava → Plzeň  1.74721077503464 % 1.747 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.74721077503464 bps 1.747 Mbps 
Praha → Plzeň  1.8144192752884 % 1.814 %   100 bps 100.000 Gbps   1.8144192752884 bps 1.814 Gbps 
Plzeň → Praha  1.22869572617749 % 1.229 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22869572617749 bps 1.229 Gbps 
Poděbrady → Praha  1.76531656098048 % 1.765 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.6531656098048 bps 17.653 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.02010580203165 % 9.020 %   1000 bps 1000.000 Mbps   90.2010580203165 bps 90.201 Mbps 
Praha → AMS-IX  38.985072426392 % 38.985 %   10 bps 10.000 Gbps   3.8985072426392 bps 3.899 Gbps 
AMS-IX → Praha  39.1100909238812 % 39.110 %   10 bps 10.000 Gbps   3.91100909238812 bps 3.911 Gbps 
Praha → Brno  3.77401993021045 % 3.774 %   100 bps 100.000 Gbps   3.77401993021045 bps 3.774 Gbps 
Brno → Praha  1.22000353575142 % 1.220 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22000353575142 bps 1.220 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.04158298355888 % 2.042 %   100 bps 100.000 Gbps   2.04158255756812 bps 2.042 Gbps 
GÉANT2 → Praha  3.81110932970549 % 3.811 %   100 bps 100.000 Gbps   3.81110448761913 bps 3.811 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.80139689843532 % 3.801 %   100 bps 100.000 Gbps   3.80139689843532 bps 3.801 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.23049569426748 % 1.230 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23049569426748 bps 1.230 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.13350903459738 % 1.134 %   400 bps 400.000 Gbps   4.53065037356601 bps 4.531 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.91038773218583 % 2.910 %   400 bps 400.000 Gbps   11.6307283307236 bps 11.631 Gbps 
Praha → Pardubice  6.30034412973089 % 6.300 %   100 bps 100.000 Gbps   630.035076784472 bps 630.035 Mbps 
Pardubice → Praha  4.64160467179024 % 4.642 %   100 bps 100.000 Gbps   464.1611464577 bps 464.161 Mbps 
Praha → Public Internet  3.89799040050547 % 3.898 %   20 bps 20.000 Gbps   779.598080101094 bps 779.598 Mbps 
Public Internet → Praha  5.02499730762303 % 5.025 %   20 bps 20.000 Gbps   1.0049994615246 bps 1.005 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.575123798425954 % 0.575 %   100 bps 100.000 Gbps   575.123798425954 bps 575.124 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.155841693843104 % 0.156 %   100 bps 100.000 Gbps   155.841693843104 bps 155.842 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.221592942793299 % 0.222 %   20 bps 20.000 Gbps   44.3185885586599 bps 44.319 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.0570155926843516 % 0.057 %   20 bps 20.000 Gbps   11.4031185368703 bps 11.403 Mbps 
Zlín->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Brno->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Ústí nad Labem → Děčín  0.456932282073011 % 0.457 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.56932282073011 bps 4.569 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0651585564212604 % 0.065 %   1000 bps 1000.000 Mbps   651.585564212604 bps 651.586 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.21479812103088 % 1.215 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   12.1479812103088 bps 12.148 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  2.69680263378732 % 2.697 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   26.9680263378732 bps 26.968 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01597333498948 % 1.016 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.597333498948 bps 101.597 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943579015941726 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3579015941726 bps 94.358 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0303699865662746 % 0.030 %   1000 bps 1000.000 Mbps   303.699865662746 bps 303.700 Kbps 
Tábor → České Budějovice  3.60836474594825 % 3.608 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.0836474594826 bps 36.084 Kbps 
Summary  empty NA   5.916 bps 5.916 Tbps   71.6321926818373 bps 71.632 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 23 00:04:37 2023