CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/1/23

Average load for period: 2023/01/23 00:00:00 - 2023/01/23 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/23 00:00:00 - 2023/01/23 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/1/23
ACONET->Brno  1.752%  Brno->ACONET  12.127%  Brno->Lednice  7.934%  Lednice->Brno  19.457%  Brno->SANET  8.586%  SANET->Brno  2.221%  Brno->Vyškov  14.848%  Vyškov->Brno  1.396%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.942e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.013e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.236%  Tábor->České Budějovice  0.022%  Brno->Jihlava  0.058%  Jihlava->Brno  0.097%  České Budějovice->Jihlava  0.193e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.193e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.283%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.093%  Jihlava->Telč  5.098e-3 %  Telč->Jihlava  0.398e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.165%  Liberec->Hradec Králové  0.286%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.314e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.409e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.133e-3 %  Brno->Olomouc  1.304%  Olomouc->Brno  0.217%  Hradec Králové->Olomouc  1.065%  Olomouc->Hradec Králové  0.579%  Olomouc->Ostrava  2.048%  Ostrava->Olomouc  0.683%  Olomouc->Zlín  NA  Zlín->Olomouc  NA  Brno->Ostrava : DOWN Ostrava->Brno : DOWN Karviná->Ostrava  0.982%  Ostrava->Karviná  1.448%  Opava->Ostrava  0.972%  Ostrava->Opava  1.448%  Ostrava->Pionier  1.016%  Pionier->Ostrava  1.743%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.036%  Plzeň->Cheb  0.250%  Jihlava->Plzeň  0.228%  Plzeň->Jihlava  0.028%  Plzeň->Praha  3.314%  Praha->Plzeň  1.957%  Poděbrady->Praha  2.487%  Praha->Poděbrady  13.423%  AMS-IX->Praha  48.353%  Praha->AMS-IX  48.169%  Brno->Praha  1.393%  Praha->Brno  6.786%  České Budějovice->Praha  0.108%  Praha->České Budějovice  0.544%  GÉANT2->Praha  4.125%  Praha->GÉANT2  2.839%  Hradec Králové->Praha  1.392%  Praha->Hradec Králové  6.834%  Pardubice->Praha  4.778%  Praha->Pardubice  9.552%  Praha->Ústí nad
Labem  1.021%  Ústí nad
Labem->Praha  0.263%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.113%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.701%  Most->Ústí nad
Labem  4.799e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.031%  Brno->Zlín  NA  Zlín->Brno  NA  NIX.cz->Praha  4.842%  Praha->NIX.cz  1.456%  Praha->Public Internet  4.380%  Public Internet->Praha  8.827% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/23 00:00:00 - 2023/01/23 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/23 00:00:00 - 2023/01/23 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  12.1274265180279 % 12.127 %   10 bps 10.000 Gbps   1.21274265180279 bps 1.213 Gbps 
ACONET → Brno  1.75192145372063 % 1.752 %   10 bps 10.000 Gbps   175.192145372063 bps 175.192 Mbps 
Lednice → Brno  19.4571073560009 % 19.457 %   1000 bps 1000.000 Mbps   194.571073560009 bps 194.571 Mbps 
Brno → Lednice  7.93365357615955 % 7.934 %   1000 bps 1000.000 Mbps   79.3365357615955 bps 79.337 Mbps 
Brno → SANET  8.58637616380521 % 8.586 %   40 bps 40.000 Gbps   3.43455046552208 bps 3.435 Gbps 
SANET → Brno  2.22105299652875 % 2.221 %   40 bps 40.000 Gbps   888.421198611501 bps 888.421 Mbps 
Vyškov → Brno  1.39563145267375 % 1.396 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.9563145267375 bps 13.956 Mbps 
Brno → Vyškov  14.8477055086934 % 14.848 %   1000 bps 1000.000 Mbps   148.477055086935 bps 148.477 Mbps 
Brno → Jihlava  0.0582551620575666 % 0.058 %   100 bps 100.000 Gbps   58.2551620575666 bps 58.255 Mbps 
Jihlava → Brno  0.0973564814596539 % 0.097 %   100 bps 100.000 Gbps   97.3564814596538 bps 97.356 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0934864574553197 % 0.093 %   10 bps 10.000 Gbps   9.34864574553197 bps 9.349 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.282799839098487 % 0.283 %   10 bps 10.000 Gbps   28.2799839098487 bps 28.280 Mbps 
Jihlava → Telč  5.09837328576907 % 5.098 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   5.09837328576907 bps 5.098 Mbps 
Telč → Jihlava  0.397792356877397 % 0.398 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   397.792356877396 bps 397.792 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.193262487710769 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3262487710769 bps 19.326 Kbps 
České Budějovice → Jihlava  0.19251895700788 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.251895700788 bps 19.252 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.285821281845186 % 0.286 %   100 bps 100.000 Gbps   285.821281845186 bps 285.821 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.1649806697033 % 1.165 %   100 bps 100.000 Gbps   1.1649806697033 bps 1.165 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.314324583142481 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.729833256992 bps 125.730 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313657889777944 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.463155911178 bps 125.463 Kbps 
Most → Děčín  0.408759789672881 % 0.409 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08759789672881 bps 4.088 Kbps 
Děčín → Most  0.261255206680518 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61255206680518 bps 2.613 Kbps 
Plzeň → Most  0.13301574846803 % 0.133 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.3301574846803 bps 1.330 Kbps 
Most → Plzeň  0.206898988458342 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06898988458342 bps 2.069 Kbps 
Olomouc → Brno  0.216794524513841 % 0.217 %   400 bps 400.000 Gbps   867.178098055366 bps 867.178 Mbps 
Brno → Olomouc  1.3044596604248 % 1.304 %   400 bps 400.000 Gbps   5.21783864169919 bps 5.218 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.578755961523242 % 0.579 %   400 bps 400.000 Gbps   2.31502384609297 bps 2.315 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.06534334978162 % 1.065 %   400 bps 400.000 Gbps   4.2613733991265 bps 4.261 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.68307312932106 % 0.683 %   400 bps 400.000 Gbps   2.73229251728424 bps 2.732 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.04790476674179 % 2.048 %   400 bps 400.000 Gbps   8.19161906696714 bps 8.192 Gbps 
Olomouc->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Zlín->Olomouc  empty NA   empty NA   empty NA 
Ostrava → Brno  empty NA - interface DOWN   100 bps 100.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Brno → Ostrava  empty NA - interface DOWN   100 bps 100.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Karviná → Ostrava  0.981859974553222 % 0.982 %   10 bps 10.000 Gbps   98.1859974553222 bps 98.186 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.44822168290979 % 1.448 %   10 bps 10.000 Gbps   144.822168290979 bps 144.822 Mbps 
Ostrava → Opava  1.44783110328895 % 1.448 %   10 bps 10.000 Gbps   144.783110328895 bps 144.783 Mbps 
Opava → Ostrava  0.971907453022197 % 0.972 %   10 bps 10.000 Gbps   97.1907453022196 bps 97.191 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.74297218708132 % 1.743 %   10 bps 10.000 Gbps   174.297218708132 bps 174.297 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.01604025790501 % 1.016 %   10 bps 10.000 Gbps   101.604025790501 bps 101.604 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228019673874425 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2078695497702 bps 91.208 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.226791858323417 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.7167433293668 bps 90.717 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.249731781300271 % 0.250 %   10 bps 10.000 Gbps   24.9731781300271 bps 24.973 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0359826373358994 % 0.036 %   10 bps 10.000 Gbps   3.59826373358994 bps 3.598 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.0276648766737722 % 0.028 %   100 bps 100.000 Gbps   27.6648766737722 bps 27.665 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.228145032920069 % 0.228 %   100 bps 100.000 Gbps   228.145032920069 bps 228.145 Mbps 
Praha → Plzeň  1.95716766509956 % 1.957 %   100 bps 100.000 Gbps   1.95716766509956 bps 1.957 Gbps 
Plzeň → Praha  3.31357380685033 % 3.314 %   100 bps 100.000 Gbps   3.31357380685033 bps 3.314 Gbps 
Praha → Poděbrady  13.4231230242305 % 13.423 %   1000 bps 1000.000 Mbps   134.231230242305 bps 134.231 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.48705275717001 % 2.487 %   1000 bps 1000.000 Mbps   24.8705275717001 bps 24.871 Mbps 
AMS-IX → Praha  48.3525102820732 % 48.353 %   10 bps 10.000 Gbps   4.83525102820732 bps 4.835 Gbps 
Praha → AMS-IX  48.1685027967767 % 48.169 %   10 bps 10.000 Gbps   4.81685027967768 bps 4.817 Gbps 
Praha → Brno  6.78591656230914 % 6.786 %   100 bps 100.000 Gbps   6.78591656230914 bps 6.786 Gbps 
Brno → Praha  1.39255932185435 % 1.393 %   100 bps 100.000 Gbps   1.39255932185435 bps 1.393 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.12526011433796 % 4.125 %   100 bps 100.000 Gbps   4.12525031509626 bps 4.125 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.8391740159363 % 2.839 %   100 bps 100.000 Gbps   2.83917296868508 bps 2.839 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.39235629338682 % 1.392 %   100 bps 100.000 Gbps   1.39235629338682 bps 1.392 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.83390767597098 % 6.834 %   100 bps 100.000 Gbps   6.83390767597098 bps 6.834 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.45603471247469 % 1.456 %   400 bps 400.000 Gbps   5.82413884989874 bps 5.824 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.84202471106492 % 4.842 %   400 bps 400.000 Gbps   19.3680988442597 bps 19.368 Gbps 
Praha → Pardubice  9.55237187724614 % 9.552 %   100 bps 100.000 Gbps   955.23783301652 bps 955.238 Mbps 
Pardubice → Praha  4.77803221620937 % 4.778 %   100 bps 100.000 Gbps   477.803867561494 bps 477.804 Mbps 
Public Internet → Praha  8.82652659532033 % 8.827 %   20 bps 20.000 Gbps   1.76530531906407 bps 1.765 Gbps 
Praha → Public Internet  4.37971796620794 % 4.380 %   20 bps 20.000 Gbps   875.943593241588 bps 875.944 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.262599818804621 % 0.263 %   100 bps 100.000 Gbps   262.599818804621 bps 262.600 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.02112120597223 % 1.021 %   100 bps 100.000 Gbps   1.02112120597223 bps 1.021 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.544193670385171 % 0.544 %   20 bps 20.000 Gbps   108.838734077034 bps 108.839 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.107812377456472 % 0.108 %   20 bps 20.000 Gbps   21.5624754912945 bps 21.562 Mbps 
Brno->Zlín  empty NA   empty NA   empty NA 
Zlín->Brno  empty NA   empty NA   empty NA 
Děčín → Ústí nad Labem  0.11321894598417 % 0.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.1321894598417 bps 1.132 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.701033014724462 % 0.701 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.01033014724462 bps 7.010 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0312129801035549 % 0.031 %   1000 bps 1000.000 Mbps   312.129801035549 bps 312.130 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  4.79906273212932 % 4.799 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.9906273212932 bps 47.991 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.941713932061337 % 0.942 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.1713932061337 bps 94.171 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01302904013699 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.302904013699 bps 101.303 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.236254005528461 % 0.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.36254005528461 bps 2.363 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0223844421408482 % 0.022 %   1000 bps 1000.000 Mbps   223.844421408482 bps 223.844 Kbps 
Summary  empty NA   5.916 bps 5.916 Tbps   101.570900527358 bps 101.571 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Jan 24 00:04:39 2023