CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/1/24

Average load for period: 2023/01/24 00:00:00 - 2023/01/24 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/24 00:00:00 - 2023/01/24 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/1/24
ACONET->Brno  1.850%  Brno->ACONET  12.406%  Brno->Lednice  5.660%  Lednice->Brno  19.971%  Brno->SANET  9.639%  SANET->Brno  2.577%  Brno->Vyškov  15.905%  Vyškov->Brno  1.344%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.942e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.013e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.701%  Tábor->České Budějovice  0.264%  Brno->Jihlava  0.056%  Jihlava->Brno  0.076%  České Budějovice->Jihlava  0.192e-3 %  Jihlava->České Budějovice  0.193e-3 %  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.425%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.141%  Jihlava->Telč  2.946e-3 %  Telč->Jihlava  0.474e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.146%  Liberec->Hradec Králové  0.230%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.314e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.408e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.117e-3 %  Brno->Olomouc  1.203%  Olomouc->Brno  0.147%  Hradec Králové->Olomouc  1.483%  Olomouc->Hradec Králové  0.704%  Olomouc->Ostrava  2.317%  Ostrava->Olomouc  0.726%  Brno->Ostrava : DOWN Ostrava->Brno : DOWN Karviná->Ostrava  0.749%  Ostrava->Karviná  1.471%  Opava->Ostrava  0.747%  Ostrava->Opava  1.471%  Ostrava->Pionier  1.807%  Pionier->Ostrava  1.424%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.100%  Plzeň->Cheb  9.459%  Jihlava->Plzeň  2.504e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.017%  Plzeň->Praha  1.497%  Praha->Plzeň  2.907%  Poděbrady->Praha  2.314%  Praha->Poděbrady  11.415%  AMS-IX->Praha  49.649%  Praha->AMS-IX  49.500%  Brno->Praha  1.778%  Praha->Brno  7.031%  České Budějovice->Praha  0.154%  Praha->České Budějovice  0.593%  GÉANT2->Praha  4.479%  Praha->GÉANT2  3.107%  Hradec Králové->Praha  1.520%  Praha->Hradec Králové  7.035%  Pardubice->Praha  4.020%  Praha->Pardubice  9.072%  Praha->Ústí nad
Labem  1.071%  Ústí nad
Labem->Praha  0.248%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.106%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.492%  Most->Ústí nad
Labem  5.148e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.026%  Brno->Zlín  0.743%  Zlín->Brno  0.290%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.937%  Praha->NIX.cz  1.404%  Praha->Public Internet  4.550%  Public Internet->Praha  8.220% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/24 00:00:00 - 2023/01/24 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/24 00:00:00 - 2023/01/24 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.84954248239021 % 1.850 %   10 bps 10.000 Gbps   184.95424823902 bps 184.954 Mbps 
Brno → ACONET  12.4063241771063 % 12.406 %   10 bps 10.000 Gbps   1.24063241771063 bps 1.241 Gbps 
Lednice → Brno  19.9712788706292 % 19.971 %   1000 bps 1000.000 Mbps   199.712788706292 bps 199.713 Mbps 
Brno → Lednice  5.66039402144765 % 5.660 %   1000 bps 1000.000 Mbps   56.6039402144765 bps 56.604 Mbps 
Brno → SANET  9.63854399722248 % 9.639 %   40 bps 40.000 Gbps   3.85541759888899 bps 3.855 Gbps 
SANET → Brno  2.57670022664424 % 2.577 %   40 bps 40.000 Gbps   1.0306800906577 bps 1.031 Gbps 
Brno → Vyškov  15.9050909614029 % 15.905 %   1000 bps 1000.000 Mbps   159.050909614029 bps 159.051 Mbps 
Vyškov → Brno  1.34437165985993 % 1.344 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.4437165985993 bps 13.444 Mbps 
Brno → Jihlava  0.0557129832753269 % 0.056 %   100 bps 100.000 Gbps   55.7129832753269 bps 55.713 Mbps 
Jihlava → Brno  0.0758257344089383 % 0.076 %   100 bps 100.000 Gbps   75.8257344089383 bps 75.826 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.140909325003127 % 0.141 %   10 bps 10.000 Gbps   14.0909325003127 bps 14.091 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.424697148975655 % 0.425 %   10 bps 10.000 Gbps   42.4697148975655 bps 42.470 Mbps 
Telč → Jihlava  0.473533245475844 % 0.474 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   473.533245475844 bps 473.533 Kbps 
Jihlava → Telč  2.94626351048555 % 2.946 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.94626351048555 bps 2.946 Mbps 
České Budějovice → Jihlava  0.192456979408766 % 0.192 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.2456979408766 bps 19.246 Kbps 
Jihlava → České Budějovice  0.193404316881601 % 0.193 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   19.3404316881601 bps 19.340 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.14589684567149 % 1.146 %   100 bps 100.000 Gbps   1.14589684567149 bps 1.146 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.229729111867488 % 0.230 %   100 bps 100.000 Gbps   229.729111867488 bps 229.729 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.314116015930088 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.646406372035 bps 125.646 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313540942688181 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.416377075273 bps 125.416 Kbps 
Děčín → Most  0.261132271185505 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61132271185505 bps 2.611 Kbps 
Most → Děčín  0.408029129661767 % 0.408 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08029129661767 bps 4.080 Kbps 
Most → Plzeň  0.207029941181071 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07029941181071 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.117213843146265 % 0.117 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.17213843146265 bps 1.172 Kbps 
Olomouc → Brno  0.146985715885904 % 0.147 %   400 bps 400.000 Gbps   587.942863543618 bps 587.943 Mbps 
Brno → Olomouc  1.20277601302065 % 1.203 %   400 bps 400.000 Gbps   4.81110405208261 bps 4.811 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.703628135734371 % 0.704 %   400 bps 400.000 Gbps   2.81451254293748 bps 2.815 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.48334830510499 % 1.483 %   400 bps 400.000 Gbps   5.93339322041998 bps 5.933 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.726222752370588 % 0.726 %   400 bps 400.000 Gbps   2.90489100948235 bps 2.905 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.31745157411286 % 2.317 %   400 bps 400.000 Gbps   9.26980629645147 bps 9.270 Gbps 
Brno → Ostrava  empty NA - interface DOWN   100 bps 100.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Brno  empty NA - interface DOWN   100 bps 100.000 Gbps - interface DOWN   empty NA - interface DOWN 
Ostrava → Karviná  1.47102129856662 % 1.471 %   10 bps 10.000 Gbps   147.102129856662 bps 147.102 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.749383237971483 % 0.749 %   10 bps 10.000 Gbps   74.9383237971483 bps 74.938 Mbps 
Ostrava → Opava  1.47120535659643 % 1.471 %   10 bps 10.000 Gbps   147.120535659643 bps 147.121 Mbps 
Opava → Ostrava  0.746921775812036 % 0.747 %   10 bps 10.000 Gbps   74.6921775812036 bps 74.692 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.80716829807652 % 1.807 %   10 bps 10.000 Gbps   180.716829807652 bps 180.717 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.42428099174937 % 1.424 %   10 bps 10.000 Gbps   142.428099174937 bps 142.428 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.227713622529935 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9892177787784 bps 90.989 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.22662503722972 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.5880252093496 bps 90.588 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.099744678914965 % 0.100 %   10 bps 10.000 Gbps   9.97446789149649 bps 9.974 Mbps 
Plzeň → Cheb  9.45900364987668 % 9.459 %   10 bps 10.000 Gbps   945.900364987668 bps 945.900 Mbps 
Jihlava → Plzeň  2.50439947765346 % 2.504 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.50439947765346 bps 2.504 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.0167688465184694 % 0.017 %   100 bps 100.000 Gbps   16.7688465184694 bps 16.769 Mbps 
Praha → Plzeň  2.90710982244693 % 2.907 %   100 bps 100.000 Gbps   2.90710982244693 bps 2.907 Gbps 
Plzeň → Praha  1.49658986918554 % 1.497 %   100 bps 100.000 Gbps   1.49658986918554 bps 1.497 Gbps 
Praha → Poděbrady  11.4147077248363 % 11.415 %   1000 bps 1000.000 Mbps   114.147077248363 bps 114.147 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.3138751245787 % 2.314 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.138751245787 bps 23.139 Mbps 
Praha → AMS-IX  49.5004251606974 % 49.500 %   10 bps 10.000 Gbps   4.95004251606974 bps 4.950 Gbps 
AMS-IX → Praha  49.64925074541 % 49.649 %   10 bps 10.000 Gbps   4.964925074541 bps 4.965 Gbps 
Praha → Brno  7.03136827534456 % 7.031 %   100 bps 100.000 Gbps   7.03136827534456 bps 7.031 Gbps 
Brno → Praha  1.77797471077647 % 1.778 %   100 bps 100.000 Gbps   1.77797471077647 bps 1.778 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.47862700192323 % 4.479 %   100 bps 100.000 Gbps   4.47862086740455 bps 4.479 Gbps 
Praha → GÉANT2  3.10743276178618 % 3.107 %   100 bps 100.000 Gbps   3.10743220763716 bps 3.107 Gbps 
Praha → Hradec Králové  7.03529541229076 % 7.035 %   100 bps 100.000 Gbps   7.03529541229077 bps 7.035 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.52008141747778 % 1.520 %   100 bps 100.000 Gbps   1.52008141747778 bps 1.520 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.40366617780904 % 1.404 %   400 bps 400.000 Gbps   5.61058358011121 bps 5.611 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.93694827266828 % 4.937 %   400 bps 400.000 Gbps   19.7352399828521 bps 19.735 Gbps 
Pardubice → Praha  4.02047612109684 % 4.020 %   100 bps 100.000 Gbps   402.048406960539 bps 402.048 Mbps 
Praha → Pardubice  9.07167121043475 % 9.072 %   100 bps 100.000 Gbps   907.167938949047 bps 907.168 Mbps 
Public Internet → Praha  8.21993787989395 % 8.220 %   20 bps 20.000 Gbps   1.64398757597879 bps 1.644 Gbps 
Praha → Public Internet  4.55043594993195 % 4.550 %   20 bps 20.000 Gbps   910.087189986389 bps 910.087 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.0709394067848 % 1.071 %   100 bps 100.000 Gbps   1.0709394067848 bps 1.071 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.24752939838382 % 0.248 %   100 bps 100.000 Gbps   247.52939838382 bps 247.529 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.592617013639199 % 0.593 %   20 bps 20.000 Gbps   118.52340272784 bps 118.523 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.154005934711173 % 0.154 %   20 bps 20.000 Gbps   30.8011869422346 bps 30.801 Mbps 
Zlín → Brno  0.289939451564001 % 0.290 %   100 bps 100.000 Gbps   289.939451564001 bps 289.939 Mbps 
Brno → Zlín  0.743079338719434 % 0.743 %   100 bps 100.000 Gbps   743.079338719433 bps 743.079 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227021815626467 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8087262505868 bps 90.809 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228017306666279 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2069226665116 bps 91.207 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.491652080350163 % 0.492 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.91652080350163 bps 4.917 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.106263134047214 % 0.106 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.06263134047214 bps 1.063 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0256169492468104 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   256.169492468103 bps 256.169 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.14791457717557 % 5.148 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.4791457717557 bps 51.479 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.94194352822353 % 0.942 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.194352822353 bps 94.194 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01287904400816 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.287904400816 bps 101.288 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.700718174340902 % 0.701 %   1000 bps 1000.000 Mbps   7.00718174340902 bps 7.007 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.26353514921436 % 0.264 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6353514921436 bps 2.635 Mbps 
Summary  empty NA   6.196 bps 6.196 Tbps   107.504877843438 bps 107.505 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Jan 25 00:05:08 2023