CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/1/25

Average load for period: 2023/01/25 00:00:00 - 2023/01/25 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/25 00:00:00 - 2023/01/25 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/1/25
ACONET->Brno  16.288%  Brno->ACONET  12.877%  Brno->Lednice  5.589%  Lednice->Brno  19.936%  Brno->SANET  8.341%  SANET->Brno  2.144%  Brno->Vyškov  14.320%  Vyškov->Brno  1.107%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.942e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.013e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.532%  Tábor->České Budějovice  0.115%  Brno->Jihlava  0.549%  Jihlava->Brno  0.193%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.409%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.127%  Jihlava->Plzeň  1.814e-3 %  Plzeň->Jihlava  0.038%  Jihlava->Telč  6.094e-3 %  Telč->Jihlava  0.413e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.226%  Liberec->Hradec Králové  0.268%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.416e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.130e-3 %  Brno->Olomouc  1.083%  Olomouc->Brno  0.190%  Hradec Králové->Olomouc  1.196%  Olomouc->Hradec Králové  0.664%  Olomouc->Ostrava  1.859%  Ostrava->Olomouc  0.670%  Brno->Ostrava  0.022%  Ostrava->Brno  0.050%  Karviná->Ostrava  0.787%  Ostrava->Karviná  2.078%  Opava->Ostrava  0.787%  Ostrava->Opava  2.078%  Ostrava->Pionier  4.877%  Pionier->Ostrava  1.431%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.052%  Plzeň->Cheb  0.349%  Plzeň->Praha  1.384%  Praha->Plzeň  1.844%  Poděbrady->Praha  2.082%  Praha->Poděbrady  12.568%  AMS-IX->Praha  49.799%  Praha->AMS-IX  49.633%  Brno->Praha  6.548%  Praha->Brno  6.695%  České Budějovice->Praha  0.144%  Praha->České Budějovice  0.553%  GÉANT2->Praha  4.578%  Praha->GÉANT2  2.477%  Hradec Králové->Praha  6.548%  Praha->Hradec Králové  6.701%  Pardubice->Praha  4.146%  Praha->Pardubice  9.049%  Praha->Ústí nad
Labem  1.082%  Ústí nad
Labem->Praha  0.225%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.092%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.954%  Most->Ústí nad
Labem  7.692e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.028%  Brno->Zlín  0.630%  Zlín->Brno  0.136%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  5.017%  Praha->NIX.cz  1.433%  Praha->Public Internet  4.242%  Public Internet->Praha  8.294% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/25 00:00:00 - 2023/01/25 23:59:59 MEZ (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/25 00:00:00 - 2023/01/25 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  16.2875629915807 % 16.288 %   10 bps 10.000 Gbps   1.62875629915807 bps 1.629 Gbps 
Brno → ACONET  12.8772970904028 % 12.877 %   10 bps 10.000 Gbps   1.28772970904028 bps 1.288 Gbps 
Lednice → Brno  19.9355125877411 % 19.936 %   1000 bps 1000.000 Mbps   199.355125877411 bps 199.355 Mbps 
Brno → Lednice  5.58921803743637 % 5.589 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.8921803743637 bps 55.892 Mbps 
Brno → SANET  8.34079143374778 % 8.341 %   40 bps 40.000 Gbps   3.33631657349911 bps 3.336 Gbps 
SANET → Brno  2.14364609890156 % 2.144 %   40 bps 40.000 Gbps   857.458439560624 bps 857.458 Mbps 
Brno → Vyškov  14.3204338699209 % 14.320 %   1000 bps 1000.000 Mbps   143.204338699209 bps 143.204 Mbps 
Vyškov → Brno  1.10723172853864 % 1.107 %   1000 bps 1000.000 Mbps   11.0723172853864 bps 11.072 Mbps 
Jihlava → Brno  0.193313939438161 % 0.193 %   400 bps 400.000 Gbps   773.255757752644 bps 773.256 Mbps 
Brno → Jihlava  0.548719263580268 % 0.549 %   400 bps 400.000 Gbps   2.19487705432107 bps 2.195 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.126945209753098 % 0.127 %   10 bps 10.000 Gbps   12.6945209753098 bps 12.695 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.409346631483892 % 0.409 %   10 bps 10.000 Gbps   40.9346631483892 bps 40.935 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.0378770177728044 % 0.038 %   100 bps 100.000 Gbps   37.8770177728044 bps 37.877 Mbps 
Jihlava → Plzeň  1.81428590922234 % 1.814 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.81428590922234 bps 1.814 Mbps 
Jihlava → Telč  6.09423843528929 % 6.094 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   6.09423843528928 bps 6.094 Mbps 
Telč → Jihlava  0.413078430542247 % 0.413 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   413.078430542247 bps 413.078 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.22580308889127 % 1.226 %   100 bps 100.000 Gbps   1.22580308889127 bps 1.226 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.267535201315439 % 0.268 %   100 bps 100.000 Gbps   267.535201315439 bps 267.535 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.314305659123113 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.722263649245 bps 125.722 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.3133413620927 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.33654483708 bps 125.337 Kbps 
Most → Děčín  0.415665819683363 % 0.416 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.15665819683363 bps 4.157 Kbps 
Děčín → Most  0.260180289402981 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60180289402981 bps 2.602 Kbps 
Plzeň → Most  0.129865527997676 % 0.130 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.29865527997676 bps 1.299 Kbps 
Most → Plzeň  0.207018556955884 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07018556955883 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.190265700744106 % 0.190 %   400 bps 400.000 Gbps   761.062802976426 bps 761.063 Mbps 
Brno → Olomouc  1.0827424717467 % 1.083 %   400 bps 400.000 Gbps   4.33096988698678 bps 4.331 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.664434044976737 % 0.664 %   400 bps 400.000 Gbps   2.65773617990695 bps 2.658 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.19607805328753 % 1.196 %   400 bps 400.000 Gbps   4.78431221315011 bps 4.784 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.670045300169354 % 0.670 %   400 bps 400.000 Gbps   2.68018120067741 bps 2.680 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.85880659461102 % 1.859 %   400 bps 400.000 Gbps   7.43522637844408 bps 7.435 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0502171325309105 % 0.050 %   100 bps 100.000 Gbps   50.2171325309105 bps 50.217 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0224648821279953 % 0.022 %   100 bps 100.000 Gbps   22.4648821279953 bps 22.465 Mbps 
Ostrava → Karviná  2.07824997650131 % 2.078 %   10 bps 10.000 Gbps   207.82499765013 bps 207.825 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.786566947207995 % 0.787 %   10 bps 10.000 Gbps   78.6566947207995 bps 78.657 Mbps 
Opava → Ostrava  0.786566947207995 % 0.787 %   10 bps 10.000 Gbps   78.6566947207995 bps 78.657 Mbps 
Ostrava → Opava  2.0782499765013 % 2.078 %   10 bps 10.000 Gbps   207.82499765013 bps 207.825 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.4310596533446 % 1.431 %   10 bps 10.000 Gbps   143.10596533446 bps 143.106 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.87715997888779 % 4.877 %   10 bps 10.000 Gbps   487.715997888779 bps 487.716 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.227682680679401 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9773745058785 bps 90.977 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.22653484708902 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.5526799718723 bps 90.553 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0518804722556967 % 0.052 %   10 bps 10.000 Gbps   5.18804722556967 bps 5.188 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.348534331578527 % 0.349 %   10 bps 10.000 Gbps   34.8534331578527 bps 34.853 Mbps 
Plzeň → Praha  1.38379276102479 % 1.384 %   100 bps 100.000 Gbps   1.38379276102479 bps 1.384 Gbps 
Praha → Plzeň  1.84434431685989 % 1.844 %   100 bps 100.000 Gbps   1.84434431685989 bps 1.844 Gbps 
Praha → Poděbrady  12.5676943502603 % 12.568 %   1000 bps 1000.000 Mbps   125.676943502603 bps 125.677 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.08218129597444 % 2.082 %   1000 bps 1000.000 Mbps   20.8218129597444 bps 20.822 Mbps 
Praha → AMS-IX  49.6326603108572 % 49.633 %   10 bps 10.000 Gbps   4.96326603108573 bps 4.963 Gbps 
AMS-IX → Praha  49.7987372944639 % 49.799 %   10 bps 10.000 Gbps   4.97987372944639 bps 4.980 Gbps 
Brno → Praha  6.54819557283501 % 6.548 %   100 bps 100.000 Gbps   6.548195572835 bps 6.548 Gbps 
Praha → Brno  6.69506842444328 % 6.695 %   100 bps 100.000 Gbps   6.69506842444328 bps 6.695 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.57821535930874 % 4.578 %   100 bps 100.000 Gbps   4.57821282676801 bps 4.578 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.4766833698457 % 2.477 %   100 bps 100.000 Gbps   2.47668313577857 bps 2.477 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.7012052860722 % 6.701 %   100 bps 100.000 Gbps   6.7012052860722 bps 6.701 Gbps 
Hradec Králové → Praha  6.5478369977457 % 6.548 %   100 bps 100.000 Gbps   6.5478369977457 bps 6.548 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.4333571704746 % 1.433 %   400 bps 400.000 Gbps   5.72948002792857 bps 5.729 Gbps 
NIX.cz → Praha  5.01667953019743 % 5.017 %   400 bps 400.000 Gbps   20.0539745906047 bps 20.054 Gbps 
Praha → Pardubice  9.0494976244445 % 9.049 %   100 bps 100.000 Gbps   904.950230254254 bps 904.950 Mbps 
Pardubice → Praha  4.14639666252462 % 4.146 %   100 bps 100.000 Gbps   414.640265469266 bps 414.640 Mbps 
Praha → Public Internet  4.24203863149801 % 4.242 %   20 bps 20.000 Gbps   848.4077262996 bps 848.408 Mbps 
Public Internet → Praha  8.2936155654715 % 8.294 %   20 bps 20.000 Gbps   1.6587231130943 bps 1.659 Gbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.08202717552708 % 1.082 %   100 bps 100.000 Gbps   1.08202717552708 bps 1.082 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.224951550328961 % 0.225 %   100 bps 100.000 Gbps   224.951550328961 bps 224.952 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.144124210819685 % 0.144 %   20 bps 20.000 Gbps   28.824842163937 bps 28.825 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.553389592206059 % 0.553 %   20 bps 20.000 Gbps   110.677918441212 bps 110.678 Mbps 
Brno → Zlín  0.629921638682307 % 0.630 %   100 bps 100.000 Gbps   629.921638682307 bps 629.922 Mbps 
Zlín → Brno  0.135797820324059 % 0.136 %   100 bps 100.000 Gbps   135.797820324059 bps 135.798 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228024612518813 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2098450075253 bps 91.210 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227116557959987 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8466231839946 bps 90.847 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0924397217824637 % 0.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   924.397217824637 bps 924.397 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.954256163925244 % 0.954 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.54256163925244 bps 9.543 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  7.69181899212732 % 7.692 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   76.9181899212732 bps 76.918 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0284253446466572 % 0.028 %   1000 bps 1000.000 Mbps   284.253446466572 bps 284.253 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.941687018647303 % 0.942 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.1687018647303 bps 94.169 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01287194551778 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.287194551778 bps 101.287 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.114991122709456 % 0.115 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.14991122709456 bps 1.150 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.532431516960159 % 0.532 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.32431516960159 bps 5.324 Mbps 
Summary  empty NA   6.776 bps 6.776 Tbps   114.752558718655 bps 114.753 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Jan 26 00:04:28 2023