CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/1/29

Average load for period: 2023/01/29 00:00:00 - 2023/01/29 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/29 00:00:00 - 2023/01/29 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/1/29
ACONET->Brno  12.112%  Brno->ACONET  7.074%  Brno->Lednice  4.224%  Lednice->Brno  18.960%  Brno->SANET  4.294%  SANET->Brno  1.496%  Brno->Vyškov  3.442%  Vyškov->Brno  1.364%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.024%  Tábor->České Budějovice  3.303e-3 %  Brno->Jihlava  0.428%  Jihlava->Brno  0.112%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.338%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.086%  Jihlava->Telč  0.446e-3 %  Telč->Jihlava  0.221e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.754%  Liberec->Hradec Králové  0.159%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.408e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.128e-3 %  Brno->Olomouc  1.021%  Olomouc->Brno  0.237%  Hradec Králové->Olomouc  1.228%  Olomouc->Hradec Králové  0.760%  Olomouc->Ostrava  2.143%  Ostrava->Olomouc  0.817%  Brno->Ostrava  5.623e-3 %  Ostrava->Brno  0.045%  Karviná->Ostrava  0.878%  Ostrava->Karviná  1.148%  Opava->Ostrava  0.878%  Ostrava->Opava  1.148%  Ostrava->Pionier  2.837%  Pionier->Ostrava  1.647%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.023%  Plzeň->Cheb  0.185%  Jihlava->Plzeň  0.063%  Plzeň->Jihlava  0.107%  Plzeň->Praha  2.338%  Praha->Plzeň  2.147%  Poděbrady->Praha  2.236%  Praha->Poděbrady  7.900%  AMS-IX->Praha  36.394%  Praha->AMS-IX  36.373%  Brno->Praha  4.726%  Praha->Brno  3.513%  České Budějovice->Praha  0.137%  Praha->České Budějovice  0.276%  GÉANT2->Praha  3.169%  Praha->GÉANT2  2.115%  Hradec Králové->Praha  4.760%  Praha->Hradec Králové  3.525%  Pardubice->Praha  2.899%  Praha->Pardubice  6.713%  Praha->Ústí nad
Labem  0.622%  Ústí nad
Labem->Praha  0.155%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.043%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.576%  Most->Ústí nad
Labem  3.183e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.566e-3 %  Brno->Zlín  0.306%  Zlín->Brno  0.059%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  2.511%  Praha->NIX.cz  1.030%  Praha->Public Internet  3.857%  Public Internet->Praha  4.771% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/29 00:00:00 - 2023/01/29 23:59:59 CET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/29 00:00:00 - 2023/01/29 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  12.1118886451848 % 12.112 %   10 bps 10.000 Gbps   1.21118886451848 bps 1.211 Gbps 
Brno → ACONET  7.07355665651221 % 7.074 %   10 bps 10.000 Gbps   707.355665651221 bps 707.356 Mbps 
Brno → Lednice  4.22383763064552 % 4.224 %   1000 bps 1000.000 Mbps   42.2383763064553 bps 42.238 Mbps 
Lednice → Brno  18.9603628427123 % 18.960 %   1000 bps 1000.000 Mbps   189.603628427123 bps 189.604 Mbps 
Brno → SANET  4.2941850213989 % 4.294 %   40 bps 40.000 Gbps   1.71767400855956 bps 1.718 Gbps 
SANET → Brno  1.49627725451315 % 1.496 %   40 bps 40.000 Gbps   598.510901805258 bps 598.511 Mbps 
Vyškov → Brno  1.36391281963964 % 1.364 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.6391281963964 bps 13.639 Mbps 
Brno → Vyškov  3.44191479440494 % 3.442 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.4191479440494 bps 34.419 Mbps 
Jihlava → Brno  0.112420262904167 % 0.112 %   400 bps 400.000 Gbps   449.681051616667 bps 449.681 Mbps 
Brno → Jihlava  0.428496454530342 % 0.428 %   400 bps 400.000 Gbps   1.71398581812137 bps 1.714 Gbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0862934290613152 % 0.086 %   10 bps 10.000 Gbps   8.62934290613152 bps 8.629 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.338153233184416 % 0.338 %   10 bps 10.000 Gbps   33.8153233184417 bps 33.815 Mbps 
Jihlava → Telč  0.446016501348522 % 0.446 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   446.016501348523 bps 446.017 Kbps 
Telč → Jihlava  0.221167577219283 % 0.221 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   221.167577219283 bps 221.168 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.158953320159304 % 0.159 %   100 bps 100.000 Gbps   158.953320159304 bps 158.953 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.754279527310577 % 0.754 %   100 bps 100.000 Gbps   754.279527310577 bps 754.280 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313617943503705 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.447177401482 bps 125.447 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313069167345948 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.227666938379 bps 125.228 Kbps 
Děčín → Most  0.264373634999594 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64373634999594 bps 2.644 Kbps 
Most → Děčín  0.407930815790493 % 0.408 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.07930815790493 bps 4.079 Kbps 
Plzeň → Most  0.128446379490442 % 0.128 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28446379490442 bps 1.284 Kbps 
Most → Plzeň  0.206994628932298 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06994628932298 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.237072963832225 % 0.237 %   400 bps 400.000 Gbps   948.291855328902 bps 948.292 Mbps 
Brno → Olomouc  1.02103662911582 % 1.021 %   400 bps 400.000 Gbps   4.08414651646327 bps 4.084 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.760403352218912 % 0.760 %   400 bps 400.000 Gbps   3.04161340887565 bps 3.042 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.2282725211012 % 1.228 %   400 bps 400.000 Gbps   4.9130900844048 bps 4.913 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.14337894811112 % 2.143 %   400 bps 400.000 Gbps   8.57351579244446 bps 8.574 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.817299894395167 % 0.817 %   400 bps 400.000 Gbps   3.26919957758067 bps 3.269 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0445646608370247 % 0.045 %   100 bps 100.000 Gbps   44.5646608370248 bps 44.565 Mbps 
Brno → Ostrava  5.62278946878289 % 5.623 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   5.62278946878289 bps 5.623 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.14786768221409 % 1.148 %   10 bps 10.000 Gbps   114.786768221409 bps 114.787 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.87833237715697 % 0.878 %   10 bps 10.000 Gbps   87.833237715697 bps 87.833 Mbps 
Ostrava → Opava  1.14786768221409 % 1.148 %   10 bps 10.000 Gbps   114.786768221409 bps 114.787 Mbps 
Opava → Ostrava  0.87833237715697 % 0.878 %   10 bps 10.000 Gbps   87.833237715697 bps 87.833 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.83678344245583 % 2.837 %   10 bps 10.000 Gbps   283.678344245583 bps 283.678 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.64716504936502 % 1.647 %   10 bps 10.000 Gbps   164.716504936502 bps 164.717 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.226944444774219 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.7777779096875 bps 90.778 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228160017680123 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2640070720493 bps 91.264 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.18530267045417 % 0.185 %   10 bps 10.000 Gbps   18.530267045417 bps 18.530 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0233550970195579 % 0.023 %   10 bps 10.000 Gbps   2.33550970195579 bps 2.336 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.106945283257645 % 0.107 %   100 bps 100.000 Gbps   106.945283257645 bps 106.945 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0631995299031147 % 0.063 %   100 bps 100.000 Gbps   63.1995299031146 bps 63.200 Mbps 
Plzeň → Praha  2.33800197662382 % 2.338 %   100 bps 100.000 Gbps   2.33800197662382 bps 2.338 Gbps 
Praha → Plzeň  2.14670537876657 % 2.147 %   100 bps 100.000 Gbps   2.14670537876657 bps 2.147 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.2362052382565 % 2.236 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.362052382565 bps 22.362 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.89969558349095 % 7.900 %   1000 bps 1000.000 Mbps   78.9969558349095 bps 78.997 Mbps 
AMS-IX → Praha  36.3942695951652 % 36.394 %   10 bps 10.000 Gbps   3.63942695951653 bps 3.639 Gbps 
Praha → AMS-IX  36.3731746702579 % 36.373 %   10 bps 10.000 Gbps   3.63731746702579 bps 3.637 Gbps 
Praha → Brno  3.51307566933899 % 3.513 %   100 bps 100.000 Gbps   3.51307566933899 bps 3.513 Gbps 
Brno → Praha  4.72578782408055 % 4.726 %   100 bps 100.000 Gbps   4.72578782408055 bps 4.726 Gbps 
GÉANT2 → Praha  3.16914302511237 % 3.169 %   100 bps 100.000 Gbps   3.16913835925199 bps 3.169 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.11469446452987 % 2.115 %   100 bps 100.000 Gbps   2.11469397274414 bps 2.115 Gbps 
Hradec Králové → Praha  4.75986245649144 % 4.760 %   100 bps 100.000 Gbps   4.75986245649144 bps 4.760 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.52500893501561 % 3.525 %   100 bps 100.000 Gbps   3.52500893501561 bps 3.525 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.51112717940321 % 2.511 %   400 bps 400.000 Gbps   10.0329586623269 bps 10.033 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.03043453431768 % 1.030 %   400 bps 400.000 Gbps   4.11779034848302 bps 4.118 Gbps 
Pardubice → Praha  2.89870247655157 % 2.899 %   100 bps 100.000 Gbps   289.871564032751 bps 289.872 Mbps 
Praha → Pardubice  6.71277930429632 % 6.713 %   100 bps 100.000 Gbps   671.279201575548 bps 671.279 Mbps 
Public Internet → Praha  4.77078009175504 % 4.771 %   20 bps 20.000 Gbps   954.156018351008 bps 954.156 Mbps 
Praha → Public Internet  3.85739223074473 % 3.857 %   20 bps 20.000 Gbps   771.478446148946 bps 771.478 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.155048242207893 % 0.155 %   100 bps 100.000 Gbps   155.048242207893 bps 155.048 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.622081179516163 % 0.622 %   100 bps 100.000 Gbps   622.081179516163 bps 622.081 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.136780672151541 % 0.137 %   20 bps 20.000 Gbps   27.3561344303083 bps 27.356 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.276068322984871 % 0.276 %   20 bps 20.000 Gbps   55.2136645969741 bps 55.214 Mbps 
Zlín → Brno  0.0589005553900362 % 0.059 %   100 bps 100.000 Gbps   58.9005553900362 bps 58.901 Mbps 
Brno → Zlín  0.305708562007064 % 0.306 %   100 bps 100.000 Gbps   305.708562007064 bps 305.709 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227082589267938 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8330357071753 bps 90.833 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228035402521225 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.21416100849 bps 91.214 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0425801374212311 % 0.043 %   1000 bps 1000.000 Mbps   425.801374212311 bps 425.801 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.576254029209983 % 0.576 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.76254029209982 bps 5.763 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.18325503053505 % 3.183 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.8325503053505 bps 31.833 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.5661618345431 % 1.566 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.6616183454311 bps 15.662 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.943542958885482 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.3542958885482 bps 94.354 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01461185051126 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.461185051127 bps 101.461 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.0243603132637786 % 0.024 %   1000 bps 1000.000 Mbps   243.603132637786 bps 243.603 Kbps 
Tábor → České Budějovice  3.30316051771944 % 3.303 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   33.0316051771944 bps 33.032 Kbps 
Summary  empty NA   6.776 bps 6.776 Tbps   85.2988851387614 bps 85.299 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Jan 30 00:05:17 2023