CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/1/30

Average load for period: 2023/01/30 00:00:00 - 2023/01/30 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/30 00:00:00 - 2023/01/30 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/1/30
ACONET->Brno  1.687%  Brno->ACONET  12.418%  Brno->Lednice  3.402%  Lednice->Brno  19.286%  Brno->SANET  7.459%  SANET->Brno  1.933%  Brno->Vyškov  13.494%  Vyškov->Brno  2.108%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.942e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.113%  Tábor->České Budějovice  0.017%  Brno->Jihlava  0.640%  Jihlava->Brno  0.202%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.567%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.248%  Jihlava->Telč  3.640e-3 %  Telč->Jihlava  0.983e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.095%  Liberec->Hradec Králové  0.236%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.264e-3 %  Most->Děčín  0.409e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.128e-3 %  Brno->Olomouc  1.095%  Olomouc->Brno  0.210%  Hradec Králové->Olomouc  0.950%  Olomouc->Hradec Králové  0.526%  Olomouc->Ostrava  1.807%  Ostrava->Olomouc  0.566%  Brno->Ostrava  0.023%  Ostrava->Brno  0.042%  Karviná->Ostrava  1.291%  Ostrava->Karviná  1.314%  Opava->Ostrava  1.291%  Ostrava->Opava  1.314%  Ostrava->Pionier  1.758%  Pionier->Ostrava  1.210%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.043%  Plzeň->Cheb  0.245%  Jihlava->Plzeň  0.058%  Plzeň->Jihlava  0.279%  Plzeň->Praha  1.166%  Praha->Plzeň  1.515%  Poděbrady->Praha  2.188%  Praha->Poděbrady  14.587%  AMS-IX->Praha  43.859%  Praha->AMS-IX  43.748%  Brno->Praha  1.220%  Praha->Brno  6.440%  České Budějovice->Praha  0.199%  Praha->České Budějovice  0.512%  GÉANT2->Praha  4.460%  Praha->GÉANT2  2.829%  Hradec Králové->Praha  1.236%  Praha->Hradec Králové  6.546%  Pardubice->Praha  3.672%  Praha->Pardubice  8.820%  Praha->Ústí nad
Labem  1.004%  Ústí nad
Labem->Praha  0.232%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.108%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.834%  Most->Ústí nad
Labem  5.127e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.018%  Brno->Zlín  0.532%  Zlín->Brno  0.553%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.385%  Praha->NIX.cz  1.422%  Praha->Public Internet  4.529%  Public Internet->Praha  6.897% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/30 00:00:00 - 2023/01/30 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/30 00:00:00 - 2023/01/30 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  1.6867206469209 % 1.687 %   10 bps 10.000 Gbps   168.67206469209 bps 168.672 Mbps 
Brno → ACONET  12.4183292270934 % 12.418 %   10 bps 10.000 Gbps   1.24183292270934 bps 1.242 Gbps 
Brno → Lednice  3.40153390899264 % 3.402 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.0153390899264 bps 34.015 Mbps 
Lednice → Brno  19.28559110207 % 19.286 %   1000 bps 1000.000 Mbps   192.8559110207 bps 192.856 Mbps 
SANET → Brno  1.93256514891544 % 1.933 %   40 bps 40.000 Gbps   773.026059566177 bps 773.026 Mbps 
Brno → SANET  7.45948449881987 % 7.459 %   40 bps 40.000 Gbps   2.98379379952795 bps 2.984 Gbps 
Brno → Vyškov  13.4942325700549 % 13.494 %   1000 bps 1000.000 Mbps   134.942325700549 bps 134.942 Mbps 
Vyškov → Brno  2.10757504611507 % 2.108 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.0757504611507 bps 21.076 Mbps 
Brno → Jihlava  0.640471339491553 % 0.640 %   400 bps 400.000 Gbps   2.56188535796621 bps 2.562 Gbps 
Jihlava → Brno  0.20202318729526 % 0.202 %   400 bps 400.000 Gbps   808.092749181042 bps 808.093 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.248169758921051 % 0.248 %   10 bps 10.000 Gbps   24.8169758921051 bps 24.817 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.566833734062876 % 0.567 %   10 bps 10.000 Gbps   56.6833734062875 bps 56.683 Mbps 
Jihlava → Telč  3.64016016676389 % 3.640 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.64016016676389 bps 3.640 Mbps 
Telč → Jihlava  0.983038013119002 % 0.983 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   983.038013119001 bps 983.038 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.236096609427327 % 0.236 %   100 bps 100.000 Gbps   236.096609427327 bps 236.097 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.09454315979409 % 1.095 %   100 bps 100.000 Gbps   1.09454315979409 bps 1.095 Gbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313620008678668 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.448003471467 bps 125.448 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313255455007487 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.302182002995 bps 125.302 Kbps 
Děčín → Most  0.264157949807007 % 0.264 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.64157949807008 bps 2.642 Kbps 
Most → Děčín  0.408689728399975 % 0.409 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.08689728399974 bps 4.087 Kbps 
Most → Plzeň  0.207034690350632 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07034690350632 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.128472648219181 % 0.128 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28472648219181 bps 1.285 Kbps 
Brno → Olomouc  1.09494442191272 % 1.095 %   400 bps 400.000 Gbps   4.37977768765086 bps 4.380 Gbps 
Olomouc → Brno  0.209709861768616 % 0.210 %   400 bps 400.000 Gbps   838.839447074462 bps 838.839 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.950218780264887 % 0.950 %   400 bps 400.000 Gbps   3.80087512105955 bps 3.801 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.526376513724802 % 0.526 %   400 bps 400.000 Gbps   2.10550605489921 bps 2.106 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.565586312904257 % 0.566 %   400 bps 400.000 Gbps   2.26234525161703 bps 2.262 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.80670792938031 % 1.807 %   400 bps 400.000 Gbps   7.22683171752124 bps 7.227 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0421814422718456 % 0.042 %   100 bps 100.000 Gbps   42.1814422718456 bps 42.181 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0232300457883183 % 0.023 %   100 bps 100.000 Gbps   23.2300457883182 bps 23.230 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.29112573107988 % 1.291 %   10 bps 10.000 Gbps   129.112573107988 bps 129.113 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.31373109290019 % 1.314 %   10 bps 10.000 Gbps   131.373109290019 bps 131.373 Mbps 
Ostrava → Opava  1.31373109290019 % 1.314 %   10 bps 10.000 Gbps   131.373109290019 bps 131.373 Mbps 
Opava → Ostrava  1.29112573107988 % 1.291 %   10 bps 10.000 Gbps   129.112573107988 bps 129.113 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.20971556326938 % 1.210 %   10 bps 10.000 Gbps   120.971556326938 bps 120.972 Mbps 
Ostrava → Pionier  1.75834098885259 % 1.758 %   10 bps 10.000 Gbps   175.834098885259 bps 175.834 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.226886130249976 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.7544520999904 bps 90.754 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.22809215076965 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2368603078597 bps 91.237 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0429505803022916 % 0.043 %   10 bps 10.000 Gbps   4.29505803022916 bps 4.295 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.245345024599597 % 0.245 %   10 bps 10.000 Gbps   24.5345024599597 bps 24.535 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.279400491181093 % 0.279 %   100 bps 100.000 Gbps   279.400491181093 bps 279.400 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0581684973266915 % 0.058 %   100 bps 100.000 Gbps   58.1684973266915 bps 58.168 Mbps 
Praha → Plzeň  1.51515011979462 % 1.515 %   100 bps 100.000 Gbps   1.51515011979462 bps 1.515 Gbps 
Plzeň → Praha  1.16560695744061 % 1.166 %   100 bps 100.000 Gbps   1.16560695744061 bps 1.166 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.18776190054876 % 2.188 %   1000 bps 1000.000 Mbps   21.8776190054876 bps 21.878 Mbps 
Praha → Poděbrady  14.5871584678766 % 14.587 %   1000 bps 1000.000 Mbps   145.871584678766 bps 145.872 Mbps 
AMS-IX → Praha  43.8590093132404 % 43.859 %   10 bps 10.000 Gbps   4.38590093132405 bps 4.386 Gbps 
Praha → AMS-IX  43.7477221233516 % 43.748 %   10 bps 10.000 Gbps   4.37477221233516 bps 4.375 Gbps 
Praha → Brno  6.43955776566482 % 6.440 %   100 bps 100.000 Gbps   6.43955776566482 bps 6.440 Gbps 
Brno → Praha  1.21993914617281 % 1.220 %   100 bps 100.000 Gbps   1.21993914617281 bps 1.220 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.46016407373028 % 4.460 %   100 bps 100.000 Gbps   4.46015893818693 bps 4.460 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.82863619311728 % 2.829 %   100 bps 100.000 Gbps   2.82863566498364 bps 2.829 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.23588471855164 % 1.236 %   100 bps 100.000 Gbps   1.23588471855164 bps 1.236 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.54572954627692 % 6.546 %   100 bps 100.000 Gbps   6.54572954627692 bps 6.546 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.38528065451413 % 4.385 %   400 bps 400.000 Gbps   17.5411226180565 bps 17.541 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.42194435507345 % 1.422 %   400 bps 400.000 Gbps   5.6877774202938 bps 5.688 Gbps 
Pardubice → Praha  3.67190944255201 % 3.672 %   100 bps 100.000 Gbps   367.194803406242 bps 367.195 Mbps 
Praha → Pardubice  8.81971456757934 % 8.820 %   100 bps 100.000 Gbps   881.975470994196 bps 881.975 Mbps 
Praha → Public Internet  4.52887482922376 % 4.529 %   20 bps 20.000 Gbps   905.774965844751 bps 905.775 Mbps 
Public Internet → Praha  6.8970321370803 % 6.897 %   20 bps 20.000 Gbps   1.37940642741606 bps 1.379 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.232131161601707 % 0.232 %   100 bps 100.000 Gbps   232.131161601707 bps 232.131 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.00370766682079 % 1.004 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00370766682079 bps 1.004 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.512131399715385 % 0.512 %   20 bps 20.000 Gbps   102.426279943077 bps 102.426 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.199075765292208 % 0.199 %   20 bps 20.000 Gbps   39.8151530584417 bps 39.815 Mbps 
Brno → Zlín  0.53211009051425 % 0.532 %   100 bps 100.000 Gbps   532.11009051425 bps 532.110 Mbps 
Zlín → Brno  0.553411640556472 % 0.553 %   100 bps 100.000 Gbps   553.411640556472 bps 553.412 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.226913639250103 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.7654557000413 bps 90.765 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228102075912038 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2408303648149 bps 91.241 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.107581628600405 % 0.108 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.07581628600405 bps 1.076 Mbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.83429228833477 % 0.834 %   1000 bps 1000.000 Mbps   8.3429228833477 bps 8.343 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0175496430869023 % 0.018 %   1000 bps 1000.000 Mbps   175.496430869023 bps 175.496 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  5.12714064188369 % 5.127 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.2714064188369 bps 51.271 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942456850447979 % 0.942 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2456850447979 bps 94.246 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01376341803495 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.376341803495 bps 101.376 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.0171224216944552 % 0.017 %   1000 bps 1000.000 Mbps   171.224216944552 bps 171.224 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.112575378098697 % 0.113 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.12575378098697 bps 1.126 Mbps 
Summary  empty NA   6.776 bps 6.776 Tbps   95.7784197747908 bps 95.778 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Tue Jan 31 00:04:46 2023