CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/1/31

Average load for period: 2023/01/31 00:00:00 - 2023/01/31 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/01/31 00:00:00 - 2023/01/31 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/1/31
ACONET->Brno  2.543%  Brno->ACONET  12.967%  Brno->Lednice  4.036%  Lednice->Brno  19.164%  Brno->SANET  8.073%  SANET->Brno  1.859%  Brno->Vyškov  14.278%  Vyškov->Brno  2.325%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.013e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.305%  Tábor->České Budějovice  0.279%  Brno->Jihlava  0.672%  Jihlava->Brno  0.184%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.326%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.084%  Jihlava->Plzeň  0.025%  Plzeň->Jihlava  0.124%  Jihlava->Telč  3.450e-3 %  Telč->Jihlava  0.408e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.127%  Liberec->Hradec Králové  0.212%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.412e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.130e-3 %  Brno->Olomouc  0.995%  Olomouc->Brno  0.124%  Hradec Králové->Olomouc  1.115%  Olomouc->Hradec Králové  0.505%  Olomouc->Ostrava  1.829%  Ostrava->Olomouc  0.514%  Brno->Ostrava  0.024%  Ostrava->Brno  0.040%  Karviná->Ostrava  1.419%  Ostrava->Karviná  1.569%  Opava->Ostrava  1.419%  Ostrava->Opava  1.569%  Ostrava->Pionier  2.467%  Pionier->Ostrava  0.835%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.095%  Plzeň->Cheb  8.293%  Plzeň->Praha  1.180%  Praha->Plzeň  2.367%  Poděbrady->Praha  2.557%  Praha->Poděbrady  13.720%  AMS-IX->Praha  44.133%  Praha->AMS-IX  44.058%  Brno->Praha  1.611%  Praha->Brno  6.596%  České Budějovice->Praha  0.128%  Praha->České Budějovice  0.484%  GÉANT2->Praha  4.541%  Praha->GÉANT2  2.537%  Hradec Králové->Praha  1.399%  Praha->Hradec Králové  6.632%  Pardubice->Praha  2.666%  Praha->Pardubice  7.687%  Praha->Ústí nad
Labem  1.044%  Ústí nad
Labem->Praha  0.395%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.143%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.612%  Most->Ústí nad
Labem  4.756e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.019%  Brno->Zlín  0.553%  Zlín->Brno  0.773%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.446%  Praha->NIX.cz  1.422%  Praha->Public Internet  5.000%  Public Internet->Praha  7.658% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/01/31 00:00:00 - 2023/01/31 23:59:59 MEWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/01/31 00:00:00 - 2023/01/31 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  2.54291914736892 % 2.543 %   10 bps 10.000 Gbps   254.291914736892 bps 254.292 Mbps 
Brno → ACONET  12.9668219561022 % 12.967 %   10 bps 10.000 Gbps   1.29668219561022 bps 1.297 Gbps 
Lednice → Brno  19.1638272278151 % 19.164 %   1000 bps 1000.000 Mbps   191.638272278151 bps 191.638 Mbps 
Brno → Lednice  4.03600760624893 % 4.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.3600760624892 bps 40.360 Mbps 
Brno → SANET  8.07317239168619 % 8.073 %   40 bps 40.000 Gbps   3.22926895667447 bps 3.229 Gbps 
SANET → Brno  1.85925702660977 % 1.859 %   40 bps 40.000 Gbps   743.70281064391 bps 743.703 Mbps 
Vyškov → Brno  2.32487538699745 % 2.325 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.2487538699745 bps 23.249 Mbps 
Brno → Vyškov  14.2779178532621 % 14.278 %   1000 bps 1000.000 Mbps   142.779178532621 bps 142.779 Mbps 
Brno → Jihlava  0.672307007141404 % 0.672 %   400 bps 400.000 Gbps   2.68922802856561 bps 2.689 Gbps 
Jihlava → Brno  0.184147067516978 % 0.184 %   400 bps 400.000 Gbps   736.588270067913 bps 736.588 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0844516308392121 % 0.084 %   10 bps 10.000 Gbps   8.4451630839212 bps 8.445 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.326357173303723 % 0.326 %   10 bps 10.000 Gbps   32.6357173303723 bps 32.636 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.123946513025281 % 0.124 %   100 bps 100.000 Gbps   123.946513025281 bps 123.947 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0245906912763644 % 0.025 %   100 bps 100.000 Gbps   24.5906912763644 bps 24.591 Mbps 
Jihlava → Telč  3.44968663582512 % 3.450 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.44968663582512 bps 3.450 Mbps 
Telč → Jihlava  0.408156877959083 % 0.408 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   408.156877959083 bps 408.157 Kbps 
Hradec Králové → Liberec  1.12684757092481 % 1.127 %   100 bps 100.000 Gbps   1.12684757092481 bps 1.127 Gbps 
Liberec → Hradec Králové  0.211878195129752 % 0.212 %   100 bps 100.000 Gbps   211.878195129752 bps 211.878 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312921920497589 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.168768199036 bps 125.169 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313811055628968 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.524422251587 bps 125.524 Kbps 
Děčín → Most  0.261727191074247 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61727191074247 bps 2.617 Kbps 
Most → Děčín  0.411844708898065 % 0.412 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.11844708898064 bps 4.118 Kbps 
Most → Plzeň  0.207030713958901 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07030713958901 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.130288808403146 % 0.130 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.30288808403146 bps 1.303 Kbps 
Brno → Olomouc  0.99493648001456 % 0.995 %   400 bps 400.000 Gbps   3.97974592005824 bps 3.980 Gbps 
Olomouc → Brno  0.123798378094335 % 0.124 %   400 bps 400.000 Gbps   495.193512377342 bps 495.194 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.11499219464837 % 1.115 %   400 bps 400.000 Gbps   4.45996877859349 bps 4.460 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.504669481031785 % 0.505 %   400 bps 400.000 Gbps   2.01867792412714 bps 2.019 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.513650857955658 % 0.514 %   400 bps 400.000 Gbps   2.05460343182263 bps 2.055 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.82899401034188 % 1.829 %   400 bps 400.000 Gbps   7.31597604136752 bps 7.316 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0400155390134948 % 0.040 %   100 bps 100.000 Gbps   40.0155390134948 bps 40.016 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0239240741895629 % 0.024 %   100 bps 100.000 Gbps   23.9240741895629 bps 23.924 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.56918352600757 % 1.569 %   10 bps 10.000 Gbps   156.918352600757 bps 156.918 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.41875287799394 % 1.419 %   10 bps 10.000 Gbps   141.875287799394 bps 141.875 Mbps 
Ostrava → Opava  1.56918352600757 % 1.569 %   10 bps 10.000 Gbps   156.918352600757 bps 156.918 Mbps 
Opava → Ostrava  1.41875287799394 % 1.419 %   10 bps 10.000 Gbps   141.875287799394 bps 141.875 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.834708611177003 % 0.835 %   10 bps 10.000 Gbps   83.4708611177003 bps 83.471 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.46703224538135 % 2.467 %   10 bps 10.000 Gbps   246.703224538135 bps 246.703 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.227929601621583 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0762232552591 bps 91.076 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.226780810514956 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.6512656942203 bps 90.651 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0954222925596258 % 0.095 %   10 bps 10.000 Gbps   9.54222925596258 bps 9.542 Mbps 
Plzeň → Cheb  8.2934253394166 % 8.293 %   10 bps 10.000 Gbps   829.34253394166 bps 829.343 Mbps 
Praha → Plzeň  2.36739358459805 % 2.367 %   100 bps 100.000 Gbps   2.36739358459805 bps 2.367 Gbps 
Plzeň → Praha  1.18033107487139 % 1.180 %   100 bps 100.000 Gbps   1.18033107487138 bps 1.180 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.55692315073444 % 2.557 %   1000 bps 1000.000 Mbps   25.5692315073444 bps 25.569 Mbps 
Praha → Poděbrady  13.7203973355881 % 13.720 %   1000 bps 1000.000 Mbps   137.203973355881 bps 137.204 Mbps 
AMS-IX → Praha  44.1327342861264 % 44.133 %   10 bps 10.000 Gbps   4.41327342861264 bps 4.413 Gbps 
Praha → AMS-IX  44.0578409702007 % 44.058 %   10 bps 10.000 Gbps   4.40578409702008 bps 4.406 Gbps 
Praha → Brno  6.59562064686027 % 6.596 %   100 bps 100.000 Gbps   6.59562064686027 bps 6.596 Gbps 
Brno → Praha  1.61113538802835 % 1.611 %   100 bps 100.000 Gbps   1.61113538802835 bps 1.611 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.54092681819427 % 4.541 %   100 bps 100.000 Gbps   4.54092331190318 bps 4.541 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.53721837191963 % 2.537 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53721799287561 bps 2.537 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.39926752757132 % 1.399 %   100 bps 100.000 Gbps   1.39926752757133 bps 1.399 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.63227773308679 % 6.632 %   100 bps 100.000 Gbps   6.63227773308679 bps 6.632 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.42246758431881 % 1.422 %   400 bps 400.000 Gbps   5.6864984561296 bps 5.686 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.44563981392392 % 4.446 %   400 bps 400.000 Gbps   17.7705077418396 bps 17.771 Gbps 
Pardubice → Praha  2.66643323784765 % 2.666 %   100 bps 100.000 Gbps   320.645082796808 bps 320.645 Mbps 
Praha → Pardubice  7.68708445474294 % 7.687 %   100 bps 100.000 Gbps   895.368696489614 bps 895.369 Mbps 
Public Internet → Praha  7.6580382750482 % 7.658 %   20 bps 20.000 Gbps   1.53160765500964 bps 1.532 Gbps 
Praha → Public Internet  5.00024533300167 % 5.000 %   20 bps 20.000 Gbps   1.00004906660033 bps 1.000 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.395299302606843 % 0.395 %   100 bps 100.000 Gbps   395.299302606843 bps 395.299 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.04436902933453 % 1.044 %   100 bps 100.000 Gbps   1.04436902933453 bps 1.044 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.483695925450531 % 0.484 %   20 bps 20.000 Gbps   96.7391850901062 bps 96.739 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.127972576021441 % 0.128 %   20 bps 20.000 Gbps   25.5945152042882 bps 25.595 Mbps 
Brno → Zlín  0.553073991628845 % 0.553 %   100 bps 100.000 Gbps   553.073991628845 bps 553.074 Mbps 
Zlín → Brno  0.772644085469816 % 0.773 %   100 bps 100.000 Gbps   772.644085469817 bps 772.644 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228081073990038 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2324295960154 bps 91.232 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.226853081579529 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.7412326318118 bps 90.741 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.611883988328342 % 0.612 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.11883988328342 bps 6.119 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.143469748182618 % 0.143 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.43469748182618 bps 1.435 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.75610667747484 % 4.756 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.5610667747484 bps 47.561 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.018721793055435 % 0.019 %   1000 bps 1000.000 Mbps   187.21793055435 bps 187.218 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01340673351627 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.340673351627 bps 101.341 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942878585543605 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2878585543605 bps 94.288 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.305044280219989 % 0.305 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.05044280219989 bps 3.050 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.279008443059788 % 0.279 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.79008443059788 bps 2.790 Mbps 
Summary  empty NA   6.776 bps 6.776 Tbps   98.9875852764037 bps 98.988 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Wed Feb 1 00:04:48 2023