CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/2/1

Average load for period: 2023/02/01 00:00:00 - 2023/02/01 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/02/01 00:00:00 - 2023/02/01 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/2/1
ACONET->Brno  5.414%  Brno->ACONET  12.068%  Brno->Lednice  5.104%  Lednice->Brno  19.297%  Brno->SANET  7.849%  SANET->Brno  2.103%  Brno->Vyškov  13.439%  Vyškov->Brno  3.484%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.942e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.013e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.456%  Tábor->České Budějovice  0.155%  Brno->Jihlava  0.616%  Jihlava->Brno  0.229%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.317%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.128%  Jihlava->Plzeň  0.061%  Plzeň->Jihlava  0.309%  Jihlava->Telč  3.907e-3 %  Telč->Jihlava  0.406e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.120%  Liberec->Hradec Králové  0.195%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.409e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.125e-3 %  Brno->Olomouc  1.324%  Olomouc->Brno  0.168%  Hradec Králové->Olomouc  1.022%  Olomouc->Hradec Králové  0.429%  Olomouc->Ostrava  2.075%  Ostrava->Olomouc  0.475%  Brno->Ostrava  0.012%  Ostrava->Brno  0.044%  Karviná->Ostrava  0.796%  Ostrava->Karviná  1.772%  Opava->Ostrava  0.796%  Ostrava->Opava  1.772%  Ostrava->Pionier  6.491%  Pionier->Ostrava  1.380%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.061%  Plzeň->Cheb  0.250%  Plzeň->Praha  1.255%  Praha->Plzeň  2.173%  Poděbrady->Praha  2.982%  Praha->Poděbrady  13.032%  AMS-IX->Praha  47.500%  Praha->AMS-IX  47.455%  Brno->Praha  2.744%  Praha->Brno  6.476%  České Budějovice->Praha  0.116%  Praha->České Budějovice  0.530%  GÉANT2->Praha  4.895%  Praha->GÉANT2  1.970%  Hradec Králové->Praha  2.687%  Praha->Hradec Králové  6.508%  Pardubice->Praha  0.317%  Praha->Pardubice  0.874%  Praha->Ústí nad
Labem  1.042%  Ústí nad
Labem->Praha  0.199%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.369%  Ústí nad
Labem->Děčín  1.012%  Most->Ústí nad
Labem  4.794e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.029%  Brno->Zlín  0.539%  Zlín->Brno  0.708%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.453%  Praha->NIX.cz  1.391%  Praha->Public Internet  4.701%  Public Internet->Praha  9.091% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/02/01 00:00:00 - 2023/02/01 23:59:59 MET (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/02/01 00:00:00 - 2023/02/01 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.41413464343463 % 5.414 %   10 bps 10.000 Gbps   541.413464343463 bps 541.413 Mbps 
Brno → ACONET  12.0680391335495 % 12.068 %   10 bps 10.000 Gbps   1.20680391335495 bps 1.207 Gbps 
Lednice → Brno  19.2973911787762 % 19.297 %   1000 bps 1000.000 Mbps   192.973911787762 bps 192.974 Mbps 
Brno → Lednice  5.10404019941195 % 5.104 %   1000 bps 1000.000 Mbps   51.0404019941195 bps 51.040 Mbps 
Brno → SANET  7.84912950917093 % 7.849 %   40 bps 40.000 Gbps   3.13965180366838 bps 3.140 Gbps 
SANET → Brno  2.10294785786268 % 2.103 %   40 bps 40.000 Gbps   841.179143145073 bps 841.179 Mbps 
Vyškov → Brno  3.48377122216028 % 3.484 %   1000 bps 1000.000 Mbps   34.8377122216028 bps 34.838 Mbps 
Brno → Vyškov  13.4386724085453 % 13.439 %   1000 bps 1000.000 Mbps   134.386724085453 bps 134.387 Mbps 
Jihlava → Brno  0.229181945903706 % 0.229 %   400 bps 400.000 Gbps   916.727783614824 bps 916.728 Mbps 
Brno → Jihlava  0.616460940799136 % 0.616 %   400 bps 400.000 Gbps   2.46584376319655 bps 2.466 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.316622203555273 % 0.317 %   10 bps 10.000 Gbps   31.6622203555273 bps 31.662 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.128460497430436 % 0.128 %   10 bps 10.000 Gbps   12.8460497430436 bps 12.846 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.30943708651628 % 0.309 %   100 bps 100.000 Gbps   309.43708651628 bps 309.437 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.061379455875545 % 0.061 %   100 bps 100.000 Gbps   61.3794558755449 bps 61.379 Mbps 
Telč → Jihlava  0.405905420812324 % 0.406 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   405.905420812325 bps 405.905 Kbps 
Jihlava → Telč  3.90731791116386 % 3.907 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.90731791116386 bps 3.907 Mbps 
Liberec → Hradec Králové  0.195157295829559 % 0.195 %   100 bps 100.000 Gbps   195.157295829559 bps 195.157 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.11997853948777 % 1.120 %   100 bps 100.000 Gbps   1.11997853948777 bps 1.120 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313071774369889 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.228709747956 bps 125.229 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313559151767833 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.423660707133 bps 125.424 Kbps 
Most → Děčín  0.409249932113955 % 0.409 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.09249932113955 bps 4.092 Kbps 
Děčín → Most  0.259764709185691 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.59764709185691 bps 2.598 Kbps 
Plzeň → Most  0.125389708846245 % 0.125 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.25389708846245 bps 1.254 Kbps 
Most → Plzeň  0.207045670605948 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07045670605948 bps 2.070 Kbps 
Olomouc → Brno  0.167776468669353 % 0.168 %   400 bps 400.000 Gbps   671.105874677413 bps 671.106 Mbps 
Brno → Olomouc  1.32432934401007 % 1.324 %   400 bps 400.000 Gbps   5.29731737604029 bps 5.297 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.428636480961156 % 0.429 %   400 bps 400.000 Gbps   1.71454592384462 bps 1.715 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.02179779673493 % 1.022 %   400 bps 400.000 Gbps   4.08719118693974 bps 4.087 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.47533200494925 % 0.475 %   400 bps 400.000 Gbps   1.901328019797 bps 1.901 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.07535282020126 % 2.075 %   400 bps 400.000 Gbps   8.30141128080503 bps 8.301 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0435950943564919 % 0.044 %   100 bps 100.000 Gbps   43.5950943564919 bps 43.595 Mbps 
Brno → Ostrava  0.0118811047765668 % 0.012 %   100 bps 100.000 Gbps   11.8811047765667 bps 11.881 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.77192689754494 % 1.772 %   10 bps 10.000 Gbps   177.192689754495 bps 177.193 Mbps 
Karviná → Ostrava  0.796148163287408 % 0.796 %   10 bps 10.000 Gbps   79.6148163287409 bps 79.615 Mbps 
Ostrava → Opava  1.77192689754494 % 1.772 %   10 bps 10.000 Gbps   177.192689754495 bps 177.193 Mbps 
Opava → Ostrava  0.796148163287408 % 0.796 %   10 bps 10.000 Gbps   79.6148163287409 bps 79.615 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.37953535781763 % 1.380 %   10 bps 10.000 Gbps   137.953535781763 bps 137.954 Mbps 
Ostrava → Pionier  6.49140719379725 % 6.491 %   10 bps 10.000 Gbps   649.140719379725 bps 649.141 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227186536262146 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8746145048584 bps 90.875 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228463826889684 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3855307558737 bps 91.386 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.250148127205871 % 0.250 %   10 bps 10.000 Gbps   25.0148127205871 bps 25.015 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0614122363095414 % 0.061 %   10 bps 10.000 Gbps   6.14122363095414 bps 6.141 Mbps 
Plzeň → Praha  1.25536631383993 % 1.255 %   100 bps 100.000 Gbps   1.25536631383993 bps 1.255 Gbps 
Praha → Plzeň  2.17253648078749 % 2.173 %   100 bps 100.000 Gbps   2.17253648078749 bps 2.173 Gbps 
Praha → Poděbrady  13.0319320768136 % 13.032 %   1000 bps 1000.000 Mbps   130.319320768136 bps 130.319 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.98183723373009 % 2.982 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.8183723373009 bps 29.818 Mbps 
Praha → AMS-IX  47.455281006244 % 47.455 %   10 bps 10.000 Gbps   4.7455281006244 bps 4.746 Gbps 
AMS-IX → Praha  47.4997035586459 % 47.500 %   10 bps 10.000 Gbps   4.74997035586459 bps 4.750 Gbps 
Brno → Praha  2.74424348975034 % 2.744 %   100 bps 100.000 Gbps   2.74424348975034 bps 2.744 Gbps 
Praha → Brno  6.47576865940816 % 6.476 %   100 bps 100.000 Gbps   6.47576865940816 bps 6.476 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.97036083415842 % 1.970 %   100 bps 100.000 Gbps   1.97036027980427 bps 1.970 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.89493765465051 % 4.895 %   100 bps 100.000 Gbps   4.89493134493756 bps 4.895 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.68685314318985 % 2.687 %   100 bps 100.000 Gbps   2.68685314318986 bps 2.687 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.50756902693426 % 6.508 %   100 bps 100.000 Gbps   6.50756902693426 bps 6.508 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.45324212823778 % 4.453 %   400 bps 400.000 Gbps   17.8129685129511 bps 17.813 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.3911977291788 % 1.391 %   400 bps 400.000 Gbps   5.5647909167152 bps 5.565 Gbps 
Pardubice → Praha  0.316560274207847 % 0.317 %   100 bps 100.000 Gbps   316.560274207847 bps 316.560 Mbps 
Praha → Pardubice  0.874317265419896 % 0.874 %   100 bps 100.000 Gbps   874.317265419896 bps 874.317 Mbps 
Public Internet → Praha  9.09124017015519 % 9.091 %   20 bps 20.000 Gbps   1.81824803403104 bps 1.818 Gbps 
Praha → Public Internet  4.70060332241911 % 4.701 %   20 bps 20.000 Gbps   940.120664483821 bps 940.121 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.042204021532 % 1.042 %   100 bps 100.000 Gbps   1.042204021532 bps 1.042 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.198765097495923 % 0.199 %   100 bps 100.000 Gbps   198.765097495923 bps 198.765 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.530237465938769 % 0.530 %   20 bps 20.000 Gbps   106.047493187754 bps 106.047 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.115607526336244 % 0.116 %   20 bps 20.000 Gbps   23.1215052672489 bps 23.122 Mbps 
Zlín → Brno  0.707547672471681 % 0.708 %   100 bps 100.000 Gbps   707.547672471682 bps 707.548 Mbps 
Brno → Zlín  0.539437677269943 % 0.539 %   100 bps 100.000 Gbps   539.437677269943 bps 539.438 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.226974479684542 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.7897918738168 bps 90.790 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228158596568791 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2634386275163 bps 91.263 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  1.01186939682886 % 1.012 %   1000 bps 1000.000 Mbps   10.1186939682886 bps 10.119 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.368763173184459 % 0.369 %   1000 bps 1000.000 Mbps   3.68763173184459 bps 3.688 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.79373645165607 % 4.794 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.9373645165607 bps 47.937 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0285116685671432 % 0.029 %   1000 bps 1000.000 Mbps   285.116685671432 bps 285.117 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01285584480796 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.285584480796 bps 101.286 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.941967160547213 % 0.942 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.1967160547214 bps 94.197 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.154623503369334 % 0.155 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.54623503369334 bps 1.546 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.455849016040026 % 0.456 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.55849016040026 bps 4.558 Mbps 
Summary  empty NA   6.776 bps 6.776 Tbps   102.94833224824 bps 102.948 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Thu Feb 2 00:04:43 2023