CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/2/2

Average load for period: 2023/02/02 00:00:00 - 2023/02/02 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/02/02 00:00:00 - 2023/02/02 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/2/2
ACONET->Brno  5.024%  Brno->ACONET  12.363%  Brno->Lednice  4.055%  Lednice->Brno  19.645%  Brno->SANET  7.226%  SANET->Brno  2.222%  Brno->Vyškov  11.526%  Vyškov->Brno  1.785%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.942e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.013e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.503%  Tábor->České Budějovice  0.117%  Brno->Jihlava  0.544%  Jihlava->Brno  0.185%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.378%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.103%  Jihlava->Plzeň  0.025%  Plzeň->Jihlava  0.114%  Jihlava->Telč  4.433e-3 %  Telč->Jihlava  0.563e-3 %  Hradec Králové->Liberec  1.011%  Liberec->Hradec Králové  0.161%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.262e-3 %  Most->Děčín  0.413e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.128e-3 %  Brno->Olomouc  1.582%  Olomouc->Brno  0.162%  Hradec Králové->Olomouc  1.243%  Olomouc->Hradec Králové  0.548%  Olomouc->Ostrava  2.570%  Ostrava->Olomouc  0.605%  Brno->Ostrava  0.013%  Ostrava->Brno  0.055%  Karviná->Ostrava  1.203%  Ostrava->Karviná  1.716%  Opava->Ostrava  1.189%  Ostrava->Opava  1.725%  Ostrava->Pionier  9.363%  Pionier->Ostrava  1.519%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.035%  Plzeň->Cheb  0.296%  Plzeň->Praha  1.171%  Praha->Plzeň  1.720%  Poděbrady->Praha  2.938%  Praha->Poděbrady  10.272%  AMS-IX->Praha  43.180%  Praha->AMS-IX  43.142%  Brno->Praha  2.569%  Praha->Brno  6.338%  České Budějovice->Praha  0.155%  Praha->České Budějovice  0.487%  GÉANT2->Praha  4.612%  Praha->GÉANT2  1.947%  Hradec Králové->Praha  2.536%  Praha->Hradec Králové  6.419%  Pardubice->Praha  0.290%  Praha->Pardubice  0.851%  Praha->Ústí nad
Labem  1.010%  Ústí nad
Labem->Praha  0.222%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.232%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.912%  Most->Ústí nad
Labem  4.904e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.021%  Brno->Zlín  0.520%  Zlín->Brno  0.593%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  4.181%  Praha->NIX.cz  1.365%  Praha->Public Internet  4.984%  Public Internet->Praha  7.912% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/02/02 00:00:00 - 2023/02/02 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/02/02 00:00:00 - 2023/02/02 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  5.02436825514854 % 5.024 %   10 bps 10.000 Gbps   502.436825514854 bps 502.437 Mbps 
Brno → ACONET  12.3629460435643 % 12.363 %   10 bps 10.000 Gbps   1.23629460435643 bps 1.236 Gbps 
Lednice → Brno  19.645163950233 % 19.645 %   1000 bps 1000.000 Mbps   196.45163950233 bps 196.452 Mbps 
Brno → Lednice  4.05474167009009 % 4.055 %   1000 bps 1000.000 Mbps   40.5474167009009 bps 40.547 Mbps 
Brno → SANET  7.22589903682768 % 7.226 %   40 bps 40.000 Gbps   2.89035961473107 bps 2.890 Gbps 
SANET → Brno  2.22211126237517 % 2.222 %   40 bps 40.000 Gbps   888.844504950068 bps 888.845 Mbps 
Brno → Vyškov  11.5262429533872 % 11.526 %   1000 bps 1000.000 Mbps   115.262429533872 bps 115.262 Mbps 
Vyškov → Brno  1.78545564280261 % 1.785 %   1000 bps 1000.000 Mbps   17.8545564280261 bps 17.855 Mbps 
Brno → Jihlava  0.544308370238501 % 0.544 %   400 bps 400.000 Gbps   2.17723348095401 bps 2.177 Gbps 
Jihlava → Brno  0.184728212786347 % 0.185 %   400 bps 400.000 Gbps   738.912851145387 bps 738.913 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.103130677373027 % 0.103 %   10 bps 10.000 Gbps   10.3130677373027 bps 10.313 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.378314201768332 % 0.378 %   10 bps 10.000 Gbps   37.8314201768332 bps 37.831 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.114475864539172 % 0.114 %   100 bps 100.000 Gbps   114.475864539172 bps 114.476 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0245090039001378 % 0.025 %   100 bps 100.000 Gbps   24.5090039001378 bps 24.509 Mbps 
Jihlava → Telč  4.43340380910729 % 4.433 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.43340380910729 bps 4.433 Mbps 
Telč → Jihlava  0.56306265705107 % 0.563 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   563.06265705107 bps 563.063 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.161275589788009 % 0.161 %   100 bps 100.000 Gbps   161.275589788009 bps 161.276 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  1.01113083599392 % 1.011 %   100 bps 100.000 Gbps   1.01113083599392 bps 1.011 Gbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.313094808827944 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.237923531178 bps 125.238 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313600727606344 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.440291042538 bps 125.440 Kbps 
Děčín → Most  0.261502402076567 % 0.262 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.61502402076568 bps 2.615 Kbps 
Most → Děčín  0.412826247359535 % 0.413 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.12826247359535 bps 4.128 Kbps 
Plzeň → Most  0.127891910727806 % 0.128 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.27891910727806 bps 1.279 Kbps 
Most → Plzeň  0.207014791304722 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07014791304722 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  1.58185061356351 % 1.582 %   400 bps 400.000 Gbps   6.32740245425403 bps 6.327 Gbps 
Olomouc → Brno  0.162298307175445 % 0.162 %   400 bps 400.000 Gbps   649.193228701779 bps 649.193 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  1.24258598854932 % 1.243 %   400 bps 400.000 Gbps   4.97034395419728 bps 4.970 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.547655343136172 % 0.548 %   400 bps 400.000 Gbps   2.19062137254469 bps 2.191 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.604927571710666 % 0.605 %   400 bps 400.000 Gbps   2.41971028684266 bps 2.420 Gbps 
Olomouc → Ostrava  2.56973315083594 % 2.570 %   400 bps 400.000 Gbps   10.2789326033437 bps 10.279 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0128561617359651 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   12.856161735965 bps 12.856 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0546910381866192 % 0.055 %   100 bps 100.000 Gbps   54.6910381866192 bps 54.691 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.71558646482304 % 1.716 %   10 bps 10.000 Gbps   171.558646482304 bps 171.559 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.20251271073449 % 1.203 %   10 bps 10.000 Gbps   120.251271073449 bps 120.251 Mbps 
Opava → Ostrava  1.18874721736031 % 1.189 %   10 bps 10.000 Gbps   118.874721736031 bps 118.875 Mbps 
Ostrava → Opava  1.7247775682485 % 1.725 %   10 bps 10.000 Gbps   172.47775682485 bps 172.478 Mbps 
Pionier → Ostrava  1.51891700874225 % 1.519 %   10 bps 10.000 Gbps   151.891700874225 bps 151.892 Mbps 
Ostrava → Pionier  9.36276426178711 % 9.363 %   10 bps 10.000 Gbps   936.276426178711 bps 936.276 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228177960542854 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2711842171417 bps 91.271 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.226923711222681 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.7694844890724 bps 90.769 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.295617069040713 % 0.296 %   10 bps 10.000 Gbps   29.5617069040713 bps 29.562 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0349313310853097 % 0.035 %   10 bps 10.000 Gbps   3.49313310853097 bps 3.493 Mbps 
Praha → Plzeň  1.71954727167149 % 1.720 %   100 bps 100.000 Gbps   1.71954727167149 bps 1.720 Gbps 
Plzeň → Praha  1.17127193485692 % 1.171 %   100 bps 100.000 Gbps   1.17127193485692 bps 1.171 Gbps 
Praha → Poděbrady  10.2721782564724 % 10.272 %   1000 bps 1000.000 Mbps   102.721782564724 bps 102.722 Mbps 
Poděbrady → Praha  2.93834317529064 % 2.938 %   1000 bps 1000.000 Mbps   29.3834317529064 bps 29.383 Mbps 
AMS-IX → Praha  43.1802340990691 % 43.180 %   10 bps 10.000 Gbps   4.31802340990691 bps 4.318 Gbps 
Praha → AMS-IX  43.1420536131167 % 43.142 %   10 bps 10.000 Gbps   4.31420536131167 bps 4.314 Gbps 
Praha → Brno  6.33840186658278 % 6.338 %   100 bps 100.000 Gbps   6.33840186658278 bps 6.338 Gbps 
Brno → Praha  2.56886342201199 % 2.569 %   100 bps 100.000 Gbps   2.56886342201199 bps 2.569 Gbps 
Praha → GÉANT2  1.9465426637313 % 1.947 %   100 bps 100.000 Gbps   1.94654197677675 bps 1.947 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.61172117279684 % 4.612 %   100 bps 100.000 Gbps   4.61170620662027 bps 4.612 Gbps 
Praha → Hradec Králové  6.41936774993919 % 6.419 %   100 bps 100.000 Gbps   6.41936774993919 bps 6.419 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.53605256268775 % 2.536 %   100 bps 100.000 Gbps   2.53605256268775 bps 2.536 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.36533677014714 % 1.365 %   400 bps 400.000 Gbps   5.46134708058858 bps 5.461 Gbps 
NIX.cz → Praha  4.18124361631444 % 4.181 %   400 bps 400.000 Gbps   16.7249744652578 bps 16.725 Gbps 
Praha → Pardubice  0.8505942046103 % 0.851 %   100 bps 100.000 Gbps   850.594204610299 bps 850.594 Mbps 
Pardubice → Praha  0.289686420827702 % 0.290 %   100 bps 100.000 Gbps   289.686420827703 bps 289.686 Mbps 
Public Internet → Praha  7.91166762682272 % 7.912 %   20 bps 20.000 Gbps   1.58233352536454 bps 1.582 Gbps 
Praha → Public Internet  4.98358376650308 % 4.984 %   20 bps 20.000 Gbps   996.716753300616 bps 996.717 Mbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.222148572706126 % 0.222 %   100 bps 100.000 Gbps   222.148572706126 bps 222.149 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  1.00954170496248 % 1.010 %   100 bps 100.000 Gbps   1.00954170496248 bps 1.010 Gbps 
Praha → České Budějovice  0.486767105303596 % 0.487 %   20 bps 20.000 Gbps   97.3534210607192 bps 97.353 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.154819041323199 % 0.155 %   20 bps 20.000 Gbps   30.9638082646397 bps 30.964 Mbps 
Zlín → Brno  0.593220936515773 % 0.593 %   100 bps 100.000 Gbps   593.220936515774 bps 593.221 Mbps 
Brno → Zlín  0.519808502779608 % 0.520 %   100 bps 100.000 Gbps   519.808502779608 bps 519.809 Mbps 
Zlín → Olomouc  0.228464616906659 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3858467626637 bps 91.386 Kbps 
Olomouc → Zlín  0.227368529908609 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9474119634436 bps 90.947 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.912408795646949 % 0.912 %   1000 bps 1000.000 Mbps   9.12408795646949 bps 9.124 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.232480238392912 % 0.232 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.32480238392912 bps 2.325 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  4.90359802735217 % 4.904 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   49.0359802735216 bps 49.036 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0207376967564386 % 0.021 %   1000 bps 1000.000 Mbps   207.376967564386 bps 207.377 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01335527532484 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.335527532484 bps 101.336 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.941953802908451 % 0.942 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.195380290845 bps 94.195 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.116987295220648 % 0.117 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.16987295220648 bps 1.170 Mbps 
České Budějovice → Tábor  0.50312482500627 % 0.503 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.0312482500627 bps 5.031 Mbps 
Summary  empty NA   6.776 bps 6.776 Tbps   103.250370108223 bps 103.250 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Fri Feb 3 00:04:29 2023