CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/2/3

Average load for period: 2023/02/03 00:00:00 - 2023/02/03 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/02/03 00:00:00 - 2023/02/03 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/2/3
ACONET->Brno  2.583%  Brno->ACONET  10.658%  Brno->Lednice  3.670%  Lednice->Brno  22.068%  Brno->SANET  5.805%  SANET->Brno  1.813%  Brno->Vyškov  7.769%  Vyškov->Brno  1.439%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.942e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.013e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.287%  Tábor->České Budějovice  0.026%  Brno->Jihlava  0.309%  Jihlava->Brno  0.153%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.254%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.083%  Jihlava->Telč  2.406e-3 %  Telč->Jihlava  0.368e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.734%  Liberec->Hradec Králové  0.147%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.260e-3 %  Most->Děčín  0.413e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.129e-3 %  Brno->Olomouc  1.052%  Olomouc->Brno  0.192%  Hradec Králové->Olomouc  0.865%  Olomouc->Hradec Králové  0.444%  Olomouc->Ostrava  1.746%  Ostrava->Olomouc  0.540%  Brno->Ostrava  0.013%  Ostrava->Brno  0.040%  Karviná->Ostrava  1.224%  Ostrava->Karviná  1.290%  Opava->Ostrava  1.224%  Ostrava->Opava  1.290%  Ostrava->Pionier  2.925%  Pionier->Ostrava  0.805%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.229e-3 %  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  0.123%  Jihlava->Plzeň  0.013%  Plzeň->Jihlava  0.134%  Plzeň->Praha  1.034%  Praha->Plzeň  1.652%  Poděbrady->Praha  3.036%  Praha->Poděbrady  7.570%  AMS-IX->Praha  38.668%  Praha->AMS-IX  38.656%  Brno->Praha  1.721%  Praha->Brno  5.436%  České Budějovice->Praha  0.131%  Praha->České Budějovice  0.519%  GÉANT2->Praha  3.960%  Praha->GÉANT2  2.925%  Hradec Králové->Praha  1.522%  Praha->Hradec Králové  5.506%  Pardubice->Praha  0.289%  Praha->Pardubice  0.572%  Praha->Ústí nad
Labem  0.904%  Ústí nad
Labem->Praha  0.194%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.092%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.698%  Most->Ústí nad
Labem  3.908e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  0.013%  Brno->Zlín  0.461%  Zlín->Brno  0.126%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.364%  Praha->NIX.cz  1.210%  Praha->Public Internet  5.815%  Public Internet->Praha  5.738% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/02/03 00:00:00 - 2023/02/03 23:59:59 FWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/02/03 00:00:00 - 2023/02/03 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
Brno → ACONET  10.6584939718307 % 10.658 %   10 bps 10.000 Gbps   1.06584939718307 bps 1.066 Gbps 
ACONET → Brno  2.58333886381416 % 2.583 %   10 bps 10.000 Gbps   258.333886381416 bps 258.334 Mbps 
Lednice → Brno  22.0678268613822 % 22.068 %   1000 bps 1000.000 Mbps   220.678268613822 bps 220.678 Mbps 
Brno → Lednice  3.67016366039109 % 3.670 %   1000 bps 1000.000 Mbps   36.7016366039109 bps 36.702 Mbps 
Brno → SANET  5.80489586382052 % 5.805 %   40 bps 40.000 Gbps   2.32195834552821 bps 2.322 Gbps 
SANET → Brno  1.81313104463113 % 1.813 %   40 bps 40.000 Gbps   725.252417852453 bps 725.252 Mbps 
Vyškov → Brno  1.43874063919845 % 1.439 %   1000 bps 1000.000 Mbps   14.3874063919845 bps 14.387 Mbps 
Brno → Vyškov  7.7694595600553 % 7.769 %   1000 bps 1000.000 Mbps   77.694595600553 bps 77.695 Mbps 
Brno → Jihlava  0.309456904198414 % 0.309 %   400 bps 400.000 Gbps   1.23782761679366 bps 1.238 Gbps 
Jihlava → Brno  0.152734159289346 % 0.153 %   400 bps 400.000 Gbps   610.936637157386 bps 610.937 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.0833117337661849 % 0.083 %   10 bps 10.000 Gbps   8.33117337661849 bps 8.331 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.254444356017225 % 0.254 %   10 bps 10.000 Gbps   25.4444356017225 bps 25.444 Mbps 
Jihlava → Telč  2.40556780242906 % 2.406 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   2.40556780242906 bps 2.406 Mbps 
Telč → Jihlava  0.368472009801624 % 0.368 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   368.472009801624 bps 368.472 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.14676019446464 % 0.147 %   100 bps 100.000 Gbps   146.76019446464 bps 146.760 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.734162712684415 % 0.734 %   100 bps 100.000 Gbps   734.162712684414 bps 734.163 Mbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.31282342513578 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.129370054312 bps 125.129 Kbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313591383471103 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.436553388441 bps 125.437 Kbps 
Děčín → Most  0.26012109751462 % 0.260 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.6012109751462 bps 2.601 Kbps 
Most → Děčín  0.412744894599259 % 0.413 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.12744894599259 bps 4.127 Kbps 
Most → Plzeň  0.206994741189619 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.06994741189619 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.128706601890577 % 0.129 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.28706601890577 bps 1.287 Kbps 
Brno → Olomouc  1.05237763066023 % 1.052 %   400 bps 400.000 Gbps   4.20951052264093 bps 4.210 Gbps 
Olomouc → Brno  0.192128130980986 % 0.192 %   400 bps 400.000 Gbps   768.512523923945 bps 768.513 Mbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.865171195054854 % 0.865 %   400 bps 400.000 Gbps   3.46068478021941 bps 3.461 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.443610562922871 % 0.444 %   400 bps 400.000 Gbps   1.77444225169148 bps 1.774 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.539623209050744 % 0.540 %   400 bps 400.000 Gbps   2.15849283620297 bps 2.158 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.74592978906768 % 1.746 %   400 bps 400.000 Gbps   6.9837191562707 bps 6.984 Gbps 
Brno → Ostrava  0.0129486905443076 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   12.9486905443076 bps 12.949 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0396071616381204 % 0.040 %   100 bps 100.000 Gbps   39.6071616381205 bps 39.607 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.22412195400522 % 1.224 %   10 bps 10.000 Gbps   122.412195400522 bps 122.412 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.29013380534579 % 1.290 %   10 bps 10.000 Gbps   129.013380534579 bps 129.013 Mbps 
Ostrava → Opava  1.29013380534579 % 1.290 %   10 bps 10.000 Gbps   129.013380534579 bps 129.013 Mbps 
Opava → Ostrava  1.22412195400522 % 1.224 %   10 bps 10.000 Gbps   122.412195400522 bps 122.412 Mbps 
Ostrava → Pionier  2.92489161984145 % 2.925 %   10 bps 10.000 Gbps   292.489161984145 bps 292.489 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.804563726377238 % 0.805 %   10 bps 10.000 Gbps   80.4563726377238 bps 80.456 Mbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228505729113 % 0.229 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.4022916452001 bps 91.402 Kbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227199275908422 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8797103633686 bps 90.880 Kbps 
Plzeň → Cheb  0.122958335397384 % 0.123 %   10 bps 10.000 Gbps   12.2958335397384 bps 12.296 Mbps 
Cheb → Plzeň  0.0327458376582337 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.27458376582337 bps 3.275 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0132557145367226 % 0.013 %   100 bps 100.000 Gbps   13.2557145367225 bps 13.256 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.133719761854586 % 0.134 %   100 bps 100.000 Gbps   133.719761854586 bps 133.720 Mbps 
Plzeň → Praha  1.03357805992079 % 1.034 %   100 bps 100.000 Gbps   1.03357805992079 bps 1.034 Gbps 
Praha → Plzeň  1.65175978956927 % 1.652 %   100 bps 100.000 Gbps   1.65175978956927 bps 1.652 Gbps 
Poděbrady → Praha  3.03583839211826 % 3.036 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.3583839211826 bps 30.358 Mbps 
Praha → Poděbrady  7.5698164205806 % 7.570 %   1000 bps 1000.000 Mbps   75.698164205806 bps 75.698 Mbps 
AMS-IX → Praha  38.6676769600393 % 38.668 %   10 bps 10.000 Gbps   3.86676769600393 bps 3.867 Gbps 
Praha → AMS-IX  38.6562209738525 % 38.656 %   10 bps 10.000 Gbps   3.86562209738525 bps 3.866 Gbps 
Brno → Praha  1.72095657795274 % 1.721 %   100 bps 100.000 Gbps   1.72095657795274 bps 1.721 Gbps 
Praha → Brno  5.43596829520477 % 5.436 %   100 bps 100.000 Gbps   5.43596829520477 bps 5.436 Gbps 
GÉANT2 → Praha  3.95986515210352 % 3.960 %   100 bps 100.000 Gbps   3.95984869638657 bps 3.960 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.92466981003542 % 2.925 %   100 bps 100.000 Gbps   2.92466920694156 bps 2.925 Gbps 
Praha → Hradec Králové  5.50591713806109 % 5.506 %   100 bps 100.000 Gbps   5.5059171380611 bps 5.506 Gbps 
Hradec Králové → Praha  1.52154412457818 % 1.522 %   100 bps 100.000 Gbps   1.52154412457818 bps 1.522 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.36422435911115 % 3.364 %   400 bps 400.000 Gbps   13.4488630055547 bps 13.449 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.20976062030883 % 1.210 %   400 bps 400.000 Gbps   4.83612826081136 bps 4.836 Gbps 
Praha → Pardubice  0.57226280247714 % 0.572 %   100 bps 100.000 Gbps   572.26280247714 bps 572.263 Mbps 
Pardubice → Praha  0.288684219057782 % 0.289 %   100 bps 100.000 Gbps   288.684219057781 bps 288.684 Mbps 
Public Internet → Praha  5.73813654799882 % 5.738 %   20 bps 20.000 Gbps   1.14762730959976 bps 1.148 Gbps 
Praha → Public Internet  5.81472930134175 % 5.815 %   20 bps 20.000 Gbps   1.16294586026835 bps 1.163 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.19404371198124 % 0.194 %   100 bps 100.000 Gbps   194.04371198124 bps 194.044 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.903620480266003 % 0.904 %   100 bps 100.000 Gbps   903.620480266003 bps 903.620 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.519230317306537 % 0.519 %   20 bps 20.000 Gbps   103.846063461307 bps 103.846 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.131157306637042 % 0.131 %   20 bps 20.000 Gbps   26.2314613274085 bps 26.231 Mbps 
Brno → Zlín  0.460679995639645 % 0.461 %   100 bps 100.000 Gbps   460.679995639645 bps 460.680 Mbps 
Zlín → Brno  0.126038135531233 % 0.126 %   100 bps 100.000 Gbps   126.038135531233 bps 126.038 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227014766360961 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8059065443846 bps 90.806 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228015096412298 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2060385649196 bps 91.206 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.0916234040149454 % 0.092 %   1000 bps 1000.000 Mbps   916.234040149454 bps 916.234 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.698248992564593 % 0.698 %   1000 bps 1000.000 Mbps   6.98248992564593 bps 6.982 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  0.0134757329755089 % 0.013 %   1000 bps 1000.000 Mbps   134.757329755089 bps 134.757 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.90794219793389 % 3.908 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   39.0794219793389 bps 39.079 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.0133510702846 % 1.013 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.33510702846 bps 101.335 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.941649489078427 % 0.942 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.1649489078428 bps 94.165 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.28687604709352 % 0.287 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.8687604709352 bps 2.869 Mbps 
Tábor → České Budějovice  0.0261878168808887 % 0.026 %   1000 bps 1000.000 Mbps   261.878168808887 bps 261.878 Kbps 
Summary  empty NA   6.776 bps 6.776 Tbps   82.8090364484311 bps 82.809 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sat Feb 4 00:04:33 2023