CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/2/4

Average load for period: 2023/02/04 00:00:00 - 2023/02/04 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/02/04 00:00:00 - 2023/02/04 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/2/4
ACONET->Brno  4.819%  Brno->ACONET  6.423%  Brno->Lednice  4.765%  Lednice->Brno  20.418%  Brno->SANET  3.660%  SANET->Brno  1.495%  Brno->Vyškov  2.309%  Vyškov->Brno  0.553%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.943e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.014e-3 %  České Budějovice->Tábor  0.101%  Tábor->České Budějovice  5.322e-3 %  Brno->Jihlava  0.604%  Jihlava->Brno  0.188%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.217%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.103%  Jihlava->Plzeň  0.047%  Plzeň->Jihlava  0.249%  Jihlava->Telč  1.836e-3 %  Telč->Jihlava  0.490e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.567%  Liberec->Hradec Králové  0.105%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.261e-3 %  Most->Děčín  0.412e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.133e-3 %  Brno->Olomouc  0.933%  Olomouc->Brno  0.233%  Hradec Králové->Olomouc  0.926%  Olomouc->Hradec Králové  0.599%  Olomouc->Ostrava  1.862%  Ostrava->Olomouc  0.747%  Brno->Ostrava  4.802e-3 %  Ostrava->Brno  0.039%  Karviná->Ostrava  1.344%  Ostrava->Karviná  1.160%  Opava->Ostrava  1.344%  Ostrava->Opava  1.160%  Ostrava->Pionier  3.473%  Pionier->Ostrava  0.602%  Hradec Králové->Pardubice  0.227e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.033%  Plzeň->Cheb  0.149%  Plzeň->Praha  2.518%  Praha->Plzeň  1.900%  Poděbrady->Praha  2.271%  Praha->Poděbrady  6.944%  AMS-IX->Praha  35.543%  Praha->AMS-IX  35.417%  Brno->Praha  2.210%  Praha->Brno  3.284%  České Budějovice->Praha  0.112%  Praha->České Budějovice  0.252%  GÉANT2->Praha  2.559%  Praha->GÉANT2  2.196%  Hradec Králové->Praha  2.212%  Praha->Hradec Králové  3.306%  Pardubice->Praha  0.500%  Praha->Pardubice  0.702%  Praha->Ústí nad
Labem  0.651%  Ústí nad
Labem->Praha  0.164%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.041%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.438%  Most->Ústí nad
Labem  3.063e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.356e-3 %  Brno->Zlín  0.320%  Zlín->Brno  0.076%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  2.301%  Praha->NIX.cz  1.020%  Praha->Public Internet  5.309%  Public Internet->Praha  4.301% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/02/04 00:00:00 - 2023/02/04 23:59:59 WEST (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/02/04 00:00:00 - 2023/02/04 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.81887487404556 % 4.819 %   10 bps 10.000 Gbps   481.887487404556 bps 481.887 Mbps 
Brno → ACONET  6.4227684427812 % 6.423 %   10 bps 10.000 Gbps   642.276844278119 bps 642.277 Mbps 
Brno → Lednice  4.76492003648309 % 4.765 %   1000 bps 1000.000 Mbps   47.6492003648309 bps 47.649 Mbps 
Lednice → Brno  20.4177669876343 % 20.418 %   1000 bps 1000.000 Mbps   204.177669876342 bps 204.178 Mbps 
Brno → SANET  3.66025466859943 % 3.660 %   40 bps 40.000 Gbps   1.46410186743977 bps 1.464 Gbps 
SANET → Brno  1.49523571071873 % 1.495 %   40 bps 40.000 Gbps   598.094284287492 bps 598.094 Mbps 
Vyškov → Brno  0.553290623711045 % 0.553 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.53290623711045 bps 5.533 Mbps 
Brno → Vyškov  2.30915374246848 % 2.309 %   1000 bps 1000.000 Mbps   23.0915374246848 bps 23.092 Mbps 
Brno → Jihlava  0.604464337559437 % 0.604 %   400 bps 400.000 Gbps   2.41785735023775 bps 2.418 Gbps 
Jihlava → Brno  0.187679258750809 % 0.188 %   400 bps 400.000 Gbps   750.717035003239 bps 750.717 Mbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.216894604455575 % 0.217 %   10 bps 10.000 Gbps   21.6894604455575 bps 21.689 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.102515873127166 % 0.103 %   10 bps 10.000 Gbps   10.2515873127166 bps 10.252 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.24873574527161 % 0.249 %   100 bps 100.000 Gbps   248.73574527161 bps 248.736 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.0469446880564564 % 0.047 %   100 bps 100.000 Gbps   46.9446880564565 bps 46.945 Mbps 
Jihlava → Telč  1.83608303425545 % 1.836 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.83608303425545 bps 1.836 Mbps 
Telč → Jihlava  0.489815765811305 % 0.490 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   489.815765811306 bps 489.816 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.104878657162656 % 0.105 %   100 bps 100.000 Gbps   104.878657162656 bps 104.879 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.567242253615165 % 0.567 %   100 bps 100.000 Gbps   567.242253615165 bps 567.242 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313831615334988 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.532646133995 bps 125.533 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312926089448712 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.170435779485 bps 125.170 Kbps 
Most → Děčín  0.412453888674618 % 0.412 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.12453888674618 bps 4.125 Kbps 
Děčín → Most  0.260859938860576 % 0.261 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.60859938860576 bps 2.609 Kbps 
Most → Plzeň  0.207028425002273 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07028425002273 bps 2.070 Kbps 
Plzeň → Most  0.132917314291022 % 0.133 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.32917314291022 bps 1.329 Kbps 
Olomouc → Brno  0.233410207036906 % 0.233 %   400 bps 400.000 Gbps   933.640828147624 bps 933.641 Mbps 
Brno → Olomouc  0.932563319719914 % 0.933 %   400 bps 400.000 Gbps   3.73025327887965 bps 3.730 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.598573043197097 % 0.599 %   400 bps 400.000 Gbps   2.39429217278839 bps 2.394 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.926077149763771 % 0.926 %   400 bps 400.000 Gbps   3.70430859905508 bps 3.704 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.86207818031208 % 1.862 %   400 bps 400.000 Gbps   7.44831272124834 bps 7.448 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.747083045000043 % 0.747 %   400 bps 400.000 Gbps   2.98833218000017 bps 2.988 Gbps 
Brno → Ostrava  4.80242822481561 % 4.802 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   4.8024282248156 bps 4.802 Mbps 
Ostrava → Brno  0.0392383485770176 % 0.039 %   100 bps 100.000 Gbps   39.2383485770176 bps 39.238 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.16048574880755 % 1.160 %   10 bps 10.000 Gbps   116.048574880755 bps 116.049 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.34433078124566 % 1.344 %   10 bps 10.000 Gbps   134.433078124566 bps 134.433 Mbps 
Opava → Ostrava  1.34433078124566 % 1.344 %   10 bps 10.000 Gbps   134.433078124566 bps 134.433 Mbps 
Ostrava → Opava  1.16048574880755 % 1.160 %   10 bps 10.000 Gbps   116.048574880755 bps 116.049 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.601821846712267 % 0.602 %   10 bps 10.000 Gbps   60.1821846712267 bps 60.182 Mbps 
Ostrava → Pionier  3.47267358018659 % 3.473 %   10 bps 10.000 Gbps   347.267358018659 bps 347.267 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227145625730685 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8582502922741 bps 90.858 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228376461544647 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3505846178588 bps 91.351 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0326209078693104 % 0.033 %   10 bps 10.000 Gbps   3.26209078693104 bps 3.262 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.149269826927885 % 0.149 %   10 bps 10.000 Gbps   14.9269826927885 bps 14.927 Mbps 
Praha → Plzeň  1.89951023260857 % 1.900 %   100 bps 100.000 Gbps   1.89951023260857 bps 1.900 Gbps 
Plzeň → Praha  2.51838044404668 % 2.518 %   100 bps 100.000 Gbps   2.51838044404667 bps 2.518 Gbps 
Poděbrady → Praha  2.27102207480147 % 2.271 %   1000 bps 1000.000 Mbps   22.7102207480147 bps 22.710 Mbps 
Praha → Poděbrady  6.94420607563457 % 6.944 %   1000 bps 1000.000 Mbps   69.4420607563457 bps 69.442 Mbps 
Praha → AMS-IX  35.4172759512294 % 35.417 %   10 bps 10.000 Gbps   3.54172759512294 bps 3.542 Gbps 
AMS-IX → Praha  35.5425020840104 % 35.543 %   10 bps 10.000 Gbps   3.55425020840104 bps 3.554 Gbps 
Praha → Brno  3.28441435071215 % 3.284 %   100 bps 100.000 Gbps   3.28441435071215 bps 3.284 Gbps 
Brno → Praha  2.21027279752794 % 2.210 %   100 bps 100.000 Gbps   2.21027279752794 bps 2.210 Gbps 
GÉANT2 → Praha  2.55857379799015 % 2.559 %   100 bps 100.000 Gbps   2.55853820657553 bps 2.559 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.19603504850915 % 2.196 %   100 bps 100.000 Gbps   2.196034330852 bps 2.196 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.3058879825708 % 3.306 %   100 bps 100.000 Gbps   3.3058879825708 bps 3.306 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.21233514786702 % 2.212 %   100 bps 100.000 Gbps   2.21233514786702 bps 2.212 Gbps 
NIX.cz → Praha  2.30053166927436 % 2.301 %   400 bps 400.000 Gbps   9.1919211658996 bps 9.192 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.0198431467697 % 1.020 %   400 bps 400.000 Gbps   4.0758586753621 bps 4.076 Gbps 
Pardubice → Praha  0.500399858276779 % 0.500 %   100 bps 100.000 Gbps   500.399858276779 bps 500.400 Mbps 
Praha → Pardubice  0.701766191592904 % 0.702 %   100 bps 100.000 Gbps   701.766191592904 bps 701.766 Mbps 
Public Internet → Praha  4.30068074887327 % 4.301 %   20 bps 20.000 Gbps   860.136149774655 bps 860.136 Mbps 
Praha → Public Internet  5.30942577654933 % 5.309 %   20 bps 20.000 Gbps   1.06188515530987 bps 1.062 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.163976932837243 % 0.164 %   100 bps 100.000 Gbps   163.976932837243 bps 163.977 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.650988307023263 % 0.651 %   100 bps 100.000 Gbps   650.988307023264 bps 650.988 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.252442450479095 % 0.252 %   20 bps 20.000 Gbps   50.4884900958191 bps 50.488 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.111683145849199 % 0.112 %   20 bps 20.000 Gbps   22.3366291698398 bps 22.337 Mbps 
Brno → Zlín  0.319625878086529 % 0.320 %   100 bps 100.000 Gbps   319.625878086529 bps 319.626 Mbps 
Zlín → Brno  0.0756139806260174 % 0.076 %   100 bps 100.000 Gbps   75.6139806260173 bps 75.614 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227246451549462 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.8985806197846 bps 90.899 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228057575852594 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2230303410378 bps 91.223 Kbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.040544351921525 % 0.041 %   1000 bps 1000.000 Mbps   405.44351921525 bps 405.444 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.438377708103081 % 0.438 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.38377708103081 bps 4.384 Mbps 
Most → Ústí nad Labem  3.06336825112425 % 3.063 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   30.6336825112425 bps 30.634 Kbps 
Ústí nad Labem → Most  1.35640005994747 % 1.356 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   13.5640005994747 bps 13.564 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.942693635768821 % 0.943 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.2693635768822 bps 94.269 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01369782471226 % 1.014 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.369782471226 bps 101.370 Kbps 
České Budějovice → Tábor  0.10113611256642 % 0.101 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.0113611256642 bps 1.011 Mbps 
Tábor → České Budějovice  5.32170989279328 % 5.322 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   53.2170989279328 bps 53.217 Kbps 
Summary  empty NA   6.776 bps 6.776 Tbps   74.8624567459405 bps 74.862 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Sun Feb 5 00:04:44 2023