CESNET a.l.e. - homepage

G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2023 , CESNET a.l.e.

 

Back to actual map

Zpět na aktuální mapu

CESNET2: IP/MPLS backbone utilization

History: day average - 2023/3/12

Average load for period: 2023/03/12 00:00:00 - 2023/03/12 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H

Průměrné zatížení v období: 2023/03/12 00:00:00 - 2023/03/12 23:59:59

The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.

Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.

CESNET2 - IP/MPLS backbone utilization, day view - 2023/3/12
ACONET->Brno  4.605%  Brno->ACONET  5.720%  Brno->Lednice  7.346%  Lednice->Brno  18.691%  Brno->SANET  5.204%  SANET->Brno  1.614%  Brno->Vyškov  5.537%  Vyškov->Brno  0.523%  České Budějovice->Jindřichův
Hradec  0.944e-3 %  Jindřichův
Hradec->České Budějovice  1.015e-3 %  České Budějovice->Tábor  1.287e-3 %  Tábor->České Budějovice  0.319e-3 %  Brno->Jihlava  1.226%  Jihlava->Brno  0.109%  Jihlava->Jindřichův
Hradec  0.336%  Jindřichův
Hradec->Jihlava  0.140%  Jihlava->Plzeň  0.024%  Plzeň->Jihlava  0.152%  Jihlava->Telč  0.717e-3 %  Telč->Jihlava  0.174e-3 %  Hradec Králové->Liberec  0.992%  Liberec->Hradec Králové  0.157%  Liberec->Ústí nad
Labem  0.313e-3 %  Ústí nad
Labem->Liberec  0.314e-3 %  Děčín->Most  0.267e-3 %  Most->Děčín  0.417e-3 %  Most->Plzeň  0.207e-3 %  Plzeň->Most  0.142e-3 %  Brno->Olomouc  0.607%  Olomouc->Brno  1.015%  Hradec Králové->Olomouc  0.835%  Olomouc->Hradec Králové  0.550%  Olomouc->Ostrava  1.182%  Ostrava->Olomouc  0.564%  Brno->Ostrava  3.331e-3 %  Ostrava->Brno  0.027%  Karviná->Ostrava  1.453%  Ostrava->Karviná  1.790%  Opava->Ostrava  1.453%  Ostrava->Opava  1.790%  Ostrava->Pionier  4.178%  Pionier->Ostrava  0.711%  Hradec Králové->Pardubice  0.228e-3 %  Pardubice->Hradec Králové  0.228e-3 %  Cheb->Plzeň  0.021%  Plzeň->Cheb  0.217%  Plzeň->Praha  0.926%  Praha->Plzeň  2.454%  Poděbrady->Praha  1.554%  Praha->Poděbrady  9.408%  AMS-IX->Praha  21.447%  Praha->AMS-IX  0.820%  Brno->Praha  2.109%  Praha->Brno  3.304%  České Budějovice->Praha  0.180%  Praha->České Budějovice  0.126%  GÉANT2->Praha  4.029%  Praha->GÉANT2  2.008%  Hradec Králové->Praha  2.127%  Praha->Hradec Králové  3.324%  Pardubice->Praha  0.076%  Praha->Pardubice  0.458%  Praha->Ústí nad
Labem  0.662%  Ústí nad
Labem->Praha  0.262%  Děčín->Ústí nad
Labem  0.109%  Ústí nad
Labem->Děčín  0.512%  Most->Ústí nad
Labem  3.156e-3 %  Ústí nad
Labem->Most  1.676e-3 %  Brno->Zlín  0.423%  Zlín->Brno  0.087%  Olomouc->Zlín  0.227e-3 %  Zlín->Olomouc  0.228e-3 %  NIX.cz->Praha  3.045%  Praha->NIX.cz  1.036%  Praha->Public Internet  4.411%  Public Internet->Praha  5.194% 

 

utilization values scale image

Lines

The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2023/03/12 00:00:00 - 2023/03/12 23:59:59 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .

V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2023/03/12 00:00:00 - 2023/03/12 23:59:59 .


Link Utilization (avr) Capacity Bitrate (avr)
ACONET → Brno  4.60453574366925 % 4.605 %   10 bps 10.000 Gbps   460.453574366925 bps 460.454 Mbps 
Brno → ACONET  5.71956748931356 % 5.720 %   10 bps 10.000 Gbps   571.956748931356 bps 571.957 Mbps 
Lednice → Brno  18.69093862311 % 18.691 %   1000 bps 1000.000 Mbps   186.909386231101 bps 186.909 Mbps 
Brno → Lednice  7.34632017562461 % 7.346 %   1000 bps 1000.000 Mbps   73.4632017562461 bps 73.463 Mbps 
Brno → SANET  5.20381110044229 % 5.204 %   40 bps 40.000 Gbps   2.08152444017692 bps 2.082 Gbps 
SANET → Brno  1.61402799871592 % 1.614 %   40 bps 40.000 Gbps   645.611199486368 bps 645.611 Mbps 
Vyškov → Brno  0.52347741892897 % 0.523 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.2347741892897 bps 5.235 Mbps 
Brno → Vyškov  5.53697563171601 % 5.537 %   1000 bps 1000.000 Mbps   55.3697563171601 bps 55.370 Mbps 
Jihlava → Brno  0.108572911680935 % 0.109 %   400 bps 400.000 Gbps   434.291646723741 bps 434.292 Mbps 
Brno → Jihlava  1.22628413386426 % 1.226 %   400 bps 400.000 Gbps   4.90513653545703 bps 4.905 Gbps 
Jihlava → Jindřichův Hradec  0.335562849208477 % 0.336 %   10 bps 10.000 Gbps   33.5562849208477 bps 33.556 Mbps 
Jindřichův Hradec → Jihlava  0.140063960733841 % 0.140 %   10 bps 10.000 Gbps   14.0063960733841 bps 14.006 Mbps 
Jihlava → Plzeň  0.024156087818677 % 0.024 %   100 bps 100.000 Gbps   24.156087818677 bps 24.156 Mbps 
Plzeň → Jihlava  0.151837390754004 % 0.152 %   100 bps 100.000 Gbps   151.837390754004 bps 151.837 Mbps 
Telč → Jihlava  0.17418477253186 % 0.174 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   174.18477253186 bps 174.185 Kbps 
Jihlava → Telč  0.717139561074769 % 0.717 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   717.139561074768 bps 717.140 Kbps 
Liberec → Hradec Králové  0.156518486570306 % 0.157 %   100 bps 100.000 Gbps   156.518486570306 bps 156.518 Mbps 
Hradec Králové → Liberec  0.991859908870234 % 0.992 %   100 bps 100.000 Gbps   991.859908870234 bps 991.860 Mbps 
Ústí nad Labem → Liberec  0.313738180463267 % 0.314 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.495272185307 bps 125.495 Kbps 
Liberec → Ústí nad Labem  0.312845654454282 % 0.313 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   125.138261781713 bps 125.138 Kbps 
Most → Děčín  0.417030624320161 % 0.417 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   4.1703062432016 bps 4.170 Kbps 
Děčín → Most  0.26737367070961 % 0.267 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.67373670709609 bps 2.674 Kbps 
Plzeň → Most  0.142042458795097 % 0.142 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.42042458795097 bps 1.420 Kbps 
Most → Plzeň  0.207043000370225 % 0.207 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   2.07043000370225 bps 2.070 Kbps 
Brno → Olomouc  0.606530541160753 % 0.607 %   400 bps 400.000 Gbps   2.42612216464301 bps 2.426 Gbps 
Olomouc → Brno  1.01491991944804 % 1.015 %   400 bps 400.000 Gbps   4.05967967779218 bps 4.060 Gbps 
Olomouc → Hradec Králové  0.55029817354126 % 0.550 %   400 bps 400.000 Gbps   2.20119269416505 bps 2.201 Gbps 
Hradec Králové → Olomouc  0.8353738005493 % 0.835 %   400 bps 400.000 Gbps   3.3414952021972 bps 3.341 Gbps 
Olomouc → Ostrava  1.18244334015202 % 1.182 %   400 bps 400.000 Gbps   4.72977336060806 bps 4.730 Gbps 
Ostrava → Olomouc  0.564092631737658 % 0.564 %   400 bps 400.000 Gbps   2.25637052695063 bps 2.256 Gbps 
Ostrava → Brno  0.0265755866524082 % 0.027 %   100 bps 100.000 Gbps   26.5755866524082 bps 26.576 Mbps 
Brno → Ostrava  3.3307092069812 % 3.331 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   3.3307092069812 bps 3.331 Mbps 
Ostrava → Karviná  1.78969452675347 % 1.790 %   10 bps 10.000 Gbps   178.969452675347 bps 178.969 Mbps 
Karviná → Ostrava  1.45257911117206 % 1.453 %   10 bps 10.000 Gbps   145.257911117206 bps 145.258 Mbps 
Opava → Ostrava  1.45257911117206 % 1.453 %   10 bps 10.000 Gbps   145.257911117206 bps 145.258 Mbps 
Ostrava → Opava  1.78969452675347 % 1.790 %   10 bps 10.000 Gbps   178.969452675347 bps 178.969 Mbps 
Ostrava → Pionier  4.1780714369097 % 4.178 %   10 bps 10.000 Gbps   417.80714369097 bps 417.807 Mbps 
Pionier → Ostrava  0.711168771850797 % 0.711 %   10 bps 10.000 Gbps   71.1168771850797 bps 71.117 Mbps 
Hradec Králové → Pardubice  0.227529826581236 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.0119306324942 bps 91.012 Kbps 
Pardubice → Hradec Králové  0.228267609201539 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.3070436806155 bps 91.307 Kbps 
Cheb → Plzeň  0.0212344221450548 % 0.021 %   10 bps 10.000 Gbps   2.12344221450548 bps 2.123 Mbps 
Plzeň → Cheb  0.217225326679184 % 0.217 %   10 bps 10.000 Gbps   21.7225326679184 bps 21.723 Mbps 
Praha → Plzeň  2.4539570928025 % 2.454 %   100 bps 100.000 Gbps   2.4539570928025 bps 2.454 Gbps 
Plzeň → Praha  0.926428748614534 % 0.926 %   100 bps 100.000 Gbps   926.428748614533 bps 926.429 Mbps 
Poděbrady → Praha  1.55437417126747 % 1.554 %   1000 bps 1000.000 Mbps   15.5437417126747 bps 15.544 Mbps 
Praha → Poděbrady  9.40779882490076 % 9.408 %   1000 bps 1000.000 Mbps   94.0779882490076 bps 94.078 Mbps 
AMS-IX → Praha  21.4474116848882 % 21.447 %   10 bps 10.000 Gbps   2.14474116848882 bps 2.145 Gbps 
Praha → AMS-IX  0.819962193577348 % 0.820 %   10 bps 10.000 Gbps   81.9962193577347 bps 81.996 Mbps 
Brno → Praha  2.10914127699108 % 2.109 %   100 bps 100.000 Gbps   2.10914127699108 bps 2.109 Gbps 
Praha → Brno  3.30410549011688 % 3.304 %   100 bps 100.000 Gbps   3.30410549011689 bps 3.304 Gbps 
GÉANT2 → Praha  4.02860873427142 % 4.029 %   100 bps 100.000 Gbps   4.02860639227202 bps 4.029 Gbps 
Praha → GÉANT2  2.00816363453137 % 2.008 %   100 bps 100.000 Gbps   2.008163411966 bps 2.008 Gbps 
Praha → Hradec Králové  3.32405907459413 % 3.324 %   100 bps 100.000 Gbps   3.32405907459413 bps 3.324 Gbps 
Hradec Králové → Praha  2.126919568358 % 2.127 %   100 bps 100.000 Gbps   2.126919568358 bps 2.127 Gbps 
NIX.cz → Praha  3.0454007040556 % 3.045 %   400 bps 400.000 Gbps   12.1816028162224 bps 12.182 Gbps 
Praha → NIX.cz  1.03617478294114 % 1.036 %   400 bps 400.000 Gbps   4.14469913176457 bps 4.145 Gbps 
Praha → Pardubice  0.457652269198658 % 0.458 %   100 bps 100.000 Gbps   457.652269198659 bps 457.652 Mbps 
Pardubice → Praha  0.0764614745366293 % 0.076 %   100 bps 100.000 Gbps   76.4614745366293 bps 76.461 Mbps 
Praha → Public Internet  4.41077449384288 % 4.411 %   20 bps 20.000 Gbps   882.154898768576 bps 882.155 Mbps 
Public Internet → Praha  5.1942649519102 % 5.194 %   20 bps 20.000 Gbps   1.03885299038204 bps 1.039 Gbps 
Ústí nad Labem → Praha  0.262382710664548 % 0.262 %   100 bps 100.000 Gbps   262.382710664548 bps 262.383 Mbps 
Praha → Ústí nad Labem  0.661923397243509 % 0.662 %   100 bps 100.000 Gbps   661.923397243509 bps 661.923 Mbps 
Praha → České Budějovice  0.126486170041092 % 0.126 %   100 bps 100.000 Gbps   126.486170041092 bps 126.486 Mbps 
České Budějovice → Praha  0.18019084820976 % 0.180 %   100 bps 100.000 Gbps   180.19084820976 bps 180.191 Mbps 
Brno → Zlín  0.422767441058577 % 0.423 %   100 bps 100.000 Gbps   422.767441058577 bps 422.767 Mbps 
Zlín → Brno  0.0869001615516436 % 0.087 %   100 bps 100.000 Gbps   86.9001615516436 bps 86.900 Mbps 
Olomouc → Zlín  0.227351807112755 % 0.227 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   90.9407228451022 bps 90.941 Kbps 
Zlín → Olomouc  0.228125292467468 % 0.228 e-3 %   40 bps 40.000 Gbps   91.2501169869871 bps 91.250 Kbps 
Ústí nad Labem → Děčín  0.511959884868843 % 0.512 %   1000 bps 1000.000 Mbps   5.11959884868842 bps 5.120 Mbps 
Děčín → Ústí nad Labem  0.109041723117952 % 0.109 %   1000 bps 1000.000 Mbps   1.09041723117952 bps 1.090 Mbps 
Ústí nad Labem → Most  1.67552035494633 % 1.676 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   16.7552035494634 bps 16.755 Kbps 
Most → Ústí nad Labem  3.15633907862684 % 3.156 e-3 %   1000 bps 1000.000 Mbps   31.5633907862684 bps 31.563 Kbps 
Jindřichův Hradec → České Budějovice  1.01514698627358 % 1.015 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   101.514698627358 bps 101.515 Kbps 
České Budějovice → Jindřichův Hradec  0.944169260163891 % 0.944 e-3 %   10 bps 10.000 Gbps   94.4169260163891 bps 94.417 Kbps 
Tábor → České Budějovice  0.318899854516665 % 0.319 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   318.899854516665 bps 318.900 Kbps 
České Budějovice → Tábor  1.28667856363626 % 1.287 e-3 %   100 bps 100.000 Gbps   1.28667856363626 bps 1.287 Mbps 
Summary  empty NA   7.134 bps 7.134 Tbps   74.1470415946643 bps 74.147 Gbps 


Page built by G3 system reporter at Mon Mar 13 00:04:47 2023